Educatie pentru Democratie

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Educatie pentru Democratie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Albu Emilia, Farcas Andrei

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Psihopedagogie

Extras din document

Educatia pentru democratie constituie în viziunea multor oameni de stiinta, pedagogi, sociologi, psihologi, oameni ai scolii, al patrulea element de baza în învatamânt dupa: citit, scris si socotit. Societatea umana este în continua schimbare, dar cel care se schimba cel mai mult este omul. La întrebarea: Ce ne poate uni? istoria a dat raspunsuri diferite în epocile care i-au marcat existenta. Daca în Evul Mediu a fost religia, în secolul XX - cultura, pentru secolul XXI - valorile Declaratiei Drepturilor Omului. Din aceasta perspectiva ea trebuie sa-si gaseasca un rol important în programele scolare.

Educatia pentru democratie poate preveni violarea drepturilor omului oferind indivizilor cunostintele pentru a se apara si în acelasi timp dezvoltând responsabilitatile ce-i revin. Ea pune bazele respectului pentru libertate, pace si justitie favorizând crearea unei atmosfere de întelegere, toleranta si veritabila egalitate în demnitate si în fata legilor.

Educatia pentru democratie are misiunea de a pregati cetateanul activ, participant la actiunea democratica si atasat valorilor si principiilor democratice.

Educatie pentru democratie este o componenta a procesului de formare a personalitatii umane care cuprinde trei aspecte:

- educatia despre drepturile omului si democratie (transmiterea cunostintelor referitoare la principalele categorii de drepturi, libertati, îndatoriri si responsabilitati ale omului; cele mai importante documente internationale referitoare la drepturile omului; principiile, valorile, institutiile si mecanismele specifice democratiei, diversele forme de nedreptate, inegalitate si discriminare; personalitati, miscari si evenimente care au marcat lupta pentru drepturile omului);

- educatia în spiritul drepturilor omului si democratiei ( metodele pedagogice folosite trebuie sa creeze în clasa o atmosfera care sa reflecte si sa dezvolte interesul elevilor pentru idealurile si practica din domeniul drepturilor omului; stilurile de predare - învatare trebuie sa vizeze dezvoltarea aptitudinilor si atitudinii specifice);

- educatia pentru drepturile omului si democratie ( elevii trebuie sa fie încurajati sa participe la apararea drepturilor omului si dezvoltarea practicilor democratice în comunitatea din care fac parte si în societate în general: sa activeze în organizatii neguvernamentale, grupuri de presiune, sa fondeze organizatii proprii pentru promovarea si protejarea drepturilor omului).

Educatia pentru democratie are multe elemente comune (în ceea ce priveste continutul disciplinei) cu educatia multiculturala, educatia pentru pace, educatia pentru schimbare, educatia pentru libertate.

Sub raportul metodelor pedagogice folosite domeniile mentionate mai sus se suprapun în si mai mare masura, deoarece toate îl considera pe elev un descoperitor al lumii reale, deci experienta personala, învatarea prin descoperire sunt caile de formare a orizontului cognitiv si afectiv al învatacelului. În toate aceste discipline, elevul si profesorul investigheaza împreuna o realitate social-politica foarte complexa si dinamica.

Relatia dintre dimensiunile normativa, descriptiva si interogativ - critica ale educatiei pentru democratie si drepturile omului este diferita fata de practica educatorului clasic. Experienta ne arata ca, în viata, cei mai multi dintre noi avem nevoie mai rar de competente de ordin conceptual teoretic în comparatie cu cele de comunicare sau de relationare. Daca vrem sa tinem seama de aceste observatii si de faptul ca putini elevi exceleaza în ceea ce priveste competentele conceptual-teoretice, fiind, însa, foarte receptivi si capabili de progres atunci când abordarile didactice se diversifica, suntem datori sa încercam sa introducem în scolile noastre si acele elemente care au dus de-a lungul timpului la dezvoltarea unei eficiente sociale, economice si politice deosebite în societatile vestice.

Obiectivele Educatiei pentru democratie, ca ale oricarui alt segment al educatiei, se refera la: transmiterea de cunostinte, dezvoltarea unor aptitudini si formarea unei anumite atitudini.

Cunostintele vizate prin Educatie pentru democratie sunt cele mentionate anterior (categorii de drepturi, libertati, obligatii si responsabilitati; diferite instrumente internationale în domeniu; organizatii si insitutii; forme de nedreptate, inegalitate, discriminare; personalitati, miscari si evenimente semnificative în trecutul si prezentul luptei pentru realizarea drepturilor omului; contextul aparitiei si posibilitati de prevenire a violarii drepturilor omului; principiile, valorile, institutiile si mecanismele specifice democratiei).

Învatamântul pentru democratie cuprinde:

Transmiterea de cunostinte are în vedere cunoasterea:

- formelor de organizare a comunitatilor si importanta legilor si regulilor în societatile multiculturale;

- modului în care se pot pune de acord nevoile individuale si interesele personale cu nevoile sociale si interesele generale;

- asemanarilor si deosebirilor dintre indivizi si popoare, ca o conditie a unitatii în diversitatea lor.

Capacitati individuale si sociale: constiinta de sine, de a fi capabil sa evalueze si sa înteleaga propriile motivatii fata de celalalt, de a fi constient de propriile prejudecati si a putea sa si le învinga, de a asculta, de a exprima opinii, de a rezolva problemele, a rezolva conflictele.

Dezvoltarea deprinderilor transcurriculare are în vedere:

- argumentarea pro si contra, clara si concisa a unei situatii;

- lucrul în echipa;

- alegerea solutiei optime dintr-o serie de variante

Atitudini fata de natura si mediul înconjurator, de sine si fata de ceilalti. Aceasta înseamna:

- formarea independentei de gândire;

- respectarea procedurilor legale si a drepturilor celorlalti;

- respectarea diferentelor (moduri de viata, credinte, opinii, idei, religie);

- disponibilitatea de a dialoga, de a respecta interesele legitime ale celorlalti;

- respectarea argumentelor rationale si a modalitatilor de rezolvare non-violenta a conflictelor;

- manifestarea unui interes constructiv pentru problemele comunitatii;

- manifestarea unui interes activ fata de drepturile omului;

- aprecierea importantei modalitatilor democratice de adoptare a deciziilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Educatie pentru Democratie.doc

Alte informatii

Prezentat in la un seminar Departamentului pentru Pregatirea Personalului didactic din cadrul Universitatii Petru Maior din Tirgu Mures.