Eșecul și reușita școlară

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3862
Mărime: 19.40KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Formarea personalităţii umane, ca proces complex de devenire şi formare, nu se poate realiza decât strâns legată de activitatea de educaţie şi învăţare. Ştiinţa este preocupată de evoluţia personalităţii umane, de dimensiunea individuală şi socială a învăţării, de condiţiile în care se produce învăţarea şi căile de optimizare a învăţării.

Activitatea de învăţare se circumscrie procesului de formare şi dezvoltare a personalităţii pe baza interacţiunilor omului cu mediul, ceea ce implică în acelaşi timp, interacţiune şi complementaritate între pedagogic şi psihologic.

Învăţarea şcolară, ca formă de învăţare specific umană, se defineşte ca activitate sistematică, organizată, instituţionalizată, specifică tinerei generaţii şi orientată spre asimilarea de cunoştinţe şi formarea structurilor psihice şi de personalitate. Acest proces vizează obiective precise şi implică proiectare, anticipare, dirijare, control şi decizie.

În contextul evoluţiei informaţionale din ultimii ani, învăţarea şcolară a suferit transformări în sfera obiectivelor. Ea nu trebuie să conducă doar la asimilarea de informaţii ci şi la formarea de capacităţi de orientare, la gândire divergentă şi creativitate, la flexibilizarea structurilor cognitive şi atitudinale care să permită copilului adaptarea optimă la schimbările contemporane. Principalul obiectiv al învăţării şcolare în acest context este succesul şcolar.

Cercetările întreprinse în privinţa identificării factorilor ce explică nivelul rezultatelor şcolare au condus la determinarea capacităţii de învăţare a elevilor ca fiind un ansamblu de însuşiri individuale ca : nivel de dezvoltare intelectuală, interes şi motivaţie pentru activitatea şcolară, stare de sănătate, capacitatea de efort. Conceptul de maturitate şcolară arată faptul că rezultatele şcolare nu sunt dependente doar de aptitudinile elevului ci reprezintă,”eficienţa şcolară” a acestora, condiţionată de interese, motivaţie, perseverenţă, stabilitate emoţională şi atitudinea elevului faţă de învăţare.

Pornind de la constatarea că unii elevi învaţă mai repede şi alţii mai lent, B.Bloom şi John Carrol au considerat că se pot obţine rezultate mai bune de la cei din urmă dacă li se acordă un timp de învăţare mai îndelungat, atât cât au nevoie. Şi alţi cercetători au fost de părere că orice elev poate asimila conţinuturi dacă se utilizează căile adecvate pentru acest lucru.

Din această perspectivă, pentru a avea succes şcolar, nu este suficient ca să stabilim dacă un elev obţine rezultatele vizate la şcoală, trebuie să găsim mijloacele şi metodele potrivite în acest scop.

Putem defini conceptul de succes şcolar prin raportare la totalitatea rezultatelor elevilor, atât în ce priveşte nivelul de pregătire ştiinţifică ( acumularea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor de aplicare a lor) cât şi dezvoltarea capacităţii intelectuale, formarea unor trăsături de personalitate, a interesului şi motivaţiei faţă de învăţătură, a capacităţii de a se instrui, de a deveni. Succesul şcolar - concretizat în rezultatele elevilor – reprezintă o realitate şcolară complexă ce include: cunoştinţe, capacităţi intelectuale formate, abilităţi de aplicare a cunoştinţelor, trăsături non – cognitive de personalitate; în acelaşi timp, succesul şcolar înglobează şi reuşita elevilor în activitatea postşcolară. Această dublă determinaţie face necesară punerea stării de reuşită a elevilor în relaţie cu exigenţele şcolii, cu posibilitatea de a accede la trepte superioare de învăţământ dar şi cu cerinţele reuşitei în activitatea socio – profesională viitoare.

Succesul şcolar – ca performanţă echivalentă cu atingerea obiectivelor propuse – se distinge de progresul şcolar – ce exprimă aprecierea rezultatelor obţinute şi a evoluţiei situaţiei la învăţătură ale elevului prin raportarea acestora la performanţele anterioare.

Astfel, un elev este posibil să nu atingă parametrii obiectivelor stabilite chiar dacă în plan personal, înregistrează progrese. În acelaşi timp, progresul şcolar corelat cu succesul nu implică un nivel limită de performanţă şcolară ci are un caracter de proces, se află în continuă devenire, ceea ce înseamnă că rezultatele obţinute de un elev se raportează atât la obiectivele stabilite cât şi la posibilităţile proprii. De aici reiese necesitatea conceperii programului şcolar la capacităţile elevilor.

Factorii reusitei scolare

1.Mediul familial, care are mai multe variabile: tipul locuintei, nivelul de instruire al parintilor, structura familiei, atitudinea parintilor fata de scoala, nivelul de aspiratie privind formarea profesionala;

2.Resursele scolare: caliatea echipamentelor scolare si a programelor (laboratoare, cari), caracteristicile corpului profesoral (studile, vechime in invatamant), compozitia sociala a mediului scolar;

3.Caracteristicile elevilor: „Mai mult decat caracteristicile mediului familial si variabilele scolare, reusita este influentata de particularitatile individuale ale elevilor: nivelul de aspiratii, motivatiile, atitudinea fata de scoala, increderea in institutia scolara”.(M. Jigau, pag.10)

De multe ori reusita scolara si esecul scolar au in vedere clasa sociala din care provine elevul, exstand patru criterii principale de evaluare a apartenentei la o clasa sociala:

Preview document

Eșecul și reușita școlară - Pagina 1
Eșecul și reușita școlară - Pagina 2
Eșecul și reușita școlară - Pagina 3
Eșecul și reușita școlară - Pagina 4
Eșecul și reușita școlară - Pagina 5
Eșecul și reușita școlară - Pagina 6
Eșecul și reușita școlară - Pagina 7
Eșecul și reușita școlară - Pagina 8
Eșecul și reușita școlară - Pagina 9
Eșecul și reușita școlară - Pagina 10
Eșecul și reușita școlară - Pagina 11
Eșecul și reușita școlară - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Esecul si Reusita Scolara.doc

Alții au mai descărcat și

Succesul școlar al adolescenților din familii monoparentale

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Educaţia în familie este un mijloc eficient de inoculare a sistemului de valori...

Formarea abilitaților - receptare mesaj scris

ÎNTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate decurge din realizările teoretice ale ştiinţelor educaţiei, de demersurile şi condiţiile...

Factorii învățării

CAPITOLUL I STRESUL ŞI ACTIVITATEA ŞCOLARĂ 1.1. Stresul factor modulator al activităţii Viaţa de zi cu zi ne supune unui adevărat bombardament...

Succesul și Eșecul Școlar

Introducere Reuşita şcolară constituie o temă permanentă şi complexă a psihopedagogiei de care se loveşte zi de zi cadrul didactic în activitatea...

Succesul și insuccesul școlar

Capitolul I Introducere Psihologia educaţiei este prin definiţie o ştiinţă aplicată. Acest lucru înseamnă că sintetizează şi integrează...

Dezvoltarea psihopedagogica a școlarului

Introducere Copilăria este perioada în care dezvoltarea psihică a copiilor cunoaşte salturi deosebit de importante. Părinţii, educatorii şi...

Învățarea prin cooperare și învățarea (inter)activ-creativă. metode și tehnici interactive de grup

„Învatarea prin cooperare, în acceptiunea noastra, este termenul generic oferit pentru setul de metode si tehnici ce detaliaza diferitele...

Suport Seminar Pedagogie

Suportul de seminar parcurge 4 teme mari: (I) Evaluarea: funcţie ale evaluării, forme de evaluare, factori ai variabilităţii în apreciere şi...

Te-ar putea interesa și

Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar

CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1 IMPORTANȚA TEMEI Generații după generații de învățători și de elevi s-au format și au format pe cele care...

Metode active de învățare a istoriei

1. Istoria intre stiinta si disciplina de invatamânt In cadrul procesului instructiv educativ din scoala, toate disciplinele de invatamânt si toti...

Prevenirea insuccesului școlar

ARGUMENT Problema insuccesului şi a succesului şcolar i-a preocupat pe mulţi dascăli, părinţi, dar şi pe unii elevi. Aceştia s-au întrebat ,,De ce...

Mediul Familial

CAP I.:MEDIUL FAMILIAL 1.1.FAMILIA-definire „Familia reprezinta, in orice societate o forma de comunitate umana alcatuita din cel putin doi...

Succesul școlar al adolescenților din familii monoparentale

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Educaţia în familie este un mijloc eficient de inoculare a sistemului de valori...

Psihologia educației

Rolul Psihologiei Educatiei in formarea profesorilor in toate ciclurile de invatamanat EDUCAŢIA reprezintă ansamblul activităţilor şi influenţelor...

Strategii de Prevenire și de Înlăturare a Eșecului Școlar

1. Alegerea şi definirea temei de cercetat: Tema de cercetat: “Strategii de prevenire şi înlăturare a eşecului şcolar”. Am ales acestă temă...

Succesul și Eșecul Școlar

Introducere Reuşita şcolară constituie o temă permanentă şi complexă a psihopedagogiei de care se loveşte zi de zi cadrul didactic în activitatea...

Ai nevoie de altceva?