Factorii Responsabili în Educație

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2386
Mărime: 12.14KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

Pentru educarea şi informarea tinerilor pot exista mai multe circumstanţe. Actiunile acestor medii trebuie să funcţioneze în baza principiului complementarităţii pentru a modela adecvat comportamente şi conştiinţe în acord cu marile idealuri ale epocii.

Alături de familie, şcoală, intervin ca factori de importanţă majoră Biserica, mass-media, instituţiile culturale, structuri asociative, autoeducaţia. Ne vom referi în cele ce urmează la doi dintre aceşti factori majori, şi anume: biserica şi mass-media.

1. Biserica

Cunoscut este rolul esenţial al lăcaşelor de cult în crearea primelor instituţii de învăţământ, devenit astăzi un factor formator pentru copii şi tineri.

Şcoala pregăteşte sistematic individul în perspectivă intelectuală, morală, civică, estetică etc. Componenta religioasă se adaugă acestora ca ceva firesc, organic, urmărindu-se complementaritatea de ordin instructiv şi formativ. Laturile educaţiei trebuie vizate ca un demers global, integrator şi nu concurenţial.

Biserica compensează nevoia de filiaţie activă pe o linie ideatică, prin excelenţă spirituală, atât de rar realizată în societatea contemporană. Odată cu intrarea copilului în scolaă, biserica îşi dă concursul pentru instaurarea unei faze de educaţie sistematică, explicită, în perspectiva valorilor credinţei.

În favoarea ideii de educaţie religioasă se aduc o serie de argumente :

a. Argumentul cultural. Religia reprezintă o formă de spiritualitate ce trebuie cunoscută de elevi. Nu te poţi considera o persoană culturală dacă nu îţi cunoşti propriile referinţe religioase sau pe cele ale persoanelor cu care coexişti. A cunoaşte propriile valori religioase reprezintă o exigenţă ce atrage după sine o bună situare în registrul cultural.

b. Argumentul psihologic. Educaţia religioasă invită la reflecţie, la evidenţierea eului, la autocunoştere. Aceasta poate deveni un prilej de identificare de sine, de descoperire a idealurilor. Se constată ca oamenii credincioşi sunt mai moderaţi, mai cumpătaţi, mai echilibraţi.

c. Argumentul etic. Educaţia religioasă poate aduce un suflu nou în ceea ce priveşte aspectele relaţionale, comportamentele la nivel individual sau social. Religia presupune o normativitate cu un evident conţinut moral. Educaţia religioasă poate constitui o cale operativă de reglementare a conflictelor într-o situaţie dată. Religia nu trebuie impusă cu forţa, mai ales firilor mai rebele, care sunt mai reticente în acest sens.

d. Argumnetul sociologic. Valorile religioase au puterea de a aduce oamenii laolaltă, de a crea legături durabile, de a socializa. Educaţia religioasă formează peroane deschse, ce se manifestă generos prin iubire, dăruire şi întelegerea aproapelui. Orice comunitate are la bază o anumită personalitate spirituală distinctivă.

e. Argumentul istoric. Pentru spaţiul românesc, credinţa crestină a acţionat ca un factor de coagulare şi de perpetuare a neamului. Încreştinarea spatiului românesc a coincis cu procesul de formare a populaţiei româneşti. Importanţi clerici ortodoxşi, greco- catolici etc, s-au implicat în marile evenimente istorice care ne-au marcat evoluţia.

f. Argumentul ecumenic. Formarea religioasă ne predispune şi ne pregăteşte într-o măsură mai mare pentru acceptarea şi înţelegerea aproapelui. În măsura în care elevii îţi încorporează şi îşi înţeleg credinţa proprie, ajung la acea capacitate empatică necesară pentru a întelege credinţa celuilat, a-l cu adevărat.

g. Argumentul teologic. Fiecare religie se perpetuează prin intermediul credincioşilor ei. De aceea, fiecare religie îşi asumă şi un program educaţional care să cultive şi să propage adevărurile de credinţă. Este necesar să se folosească toate mijloacele, inclusiv perimetrul şcolar.

h. Argumentul pedagogic. A fi iniţiat din punct de vedere religios înseamnă a fi educat, a avea capacitatea de a spori educaţia şi de a continua de unul singur. Educaţia în spirit religios poate constitui o cale de perfecţionare a persoanei şi din punct de vedere intelectual, moral, estetic, civic, fizic etc.

Preview document

Factorii Responsabili în Educație - Pagina 1
Factorii Responsabili în Educație - Pagina 2
Factorii Responsabili în Educație - Pagina 3
Factorii Responsabili în Educație - Pagina 4
Factorii Responsabili în Educație - Pagina 5
Factorii Responsabili în Educație - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Factorii Responsabili in Educatie.doc

Alții au mai descărcat și

Relația Profesor Elev și Inadaptarea Școlară

Argument Actualitatea cercetării evoluţiei comportamentului deviant şi a verificării experimentale a eficienţei unor măsuri psihopedagogice de...

Educație pentru Democrație

Educatia pentru democratie constituie în viziunea multor oameni de stiinta, pedagogi, sociologi, psihologi, oameni ai scolii, al patrulea element...

Etică și deontologie - educația, componentă de bază în dezvoltarea personalității

I.CONCEPTUL DE EDUCAŢIE Din punct de vedere etimologic, termenul educaţie poate fi dedus din latinescul educo-educare („ a alimenta”, „ a...

Reflecția personală

Mijloc de cunoastere activa si profunda Dovada a unui spirit activ si critic-constructiv,reflectia personala presupune concentrarea...

Principalele Caracteristici ale unui Curriculum Școlar în Condițiile Educației Integrate

1. Obiectiv-prezentarea principalelor caracteristici ale unui curriculum şcolar în condiţiile educaţiei integrate. 2. Generalităţi 2.1.Cerinţe...

Psihopedagogia adulților

1. SPECIFICUL ÎNVĂŢĂRII LA VÂRSTA ADULTĂ Necesitatea învăţării pe tot parcursul vieţii, asociată cu prelungirea învăţării dincolo de vârsta...

Psihologia Educației

1.STATUTUL EPISTEMOLOGIC AL PSIHOLOGIEI EDUCAŢIEI PSIHOLOGIA (din grecescul psyche = suflet şi logos = ştiinţă) se afirmă ca ştiinţa centrală...

Dinamica Relatiei Profesor - Elev în Procesul de Învatatamânt

1. Caracteristicile si semnificatiile educationale ale relatiei profesor-elev 2. Tipuri de relatii în învatamântul special. 1. Caracteristicile...

Te-ar putea interesa și

Experimentarea Folosirii unor Metode și Procedee Metodice pentru Dezvoltarea Vitezei la Elevii de Ciclu Gimnazial

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Educaţia fizica si sportul scolar reprezintă activităţi de interes major, prin practicarea cărora se urmareste întărirea...

Rolul programelor de consiliere în asigurarea parteneriatului școală-familie

Daca lumea devine din ce in ce mai complexa dar si mai problematica si contradictorie, educatia este chemata sa raspunda din ce in ce mai adecvat...

Rolul Psihopedagogului în Prevenirea și Combaterea Delicvenței Juvenile

„Rolul psihopedagogului în prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile” este titlul lucrării mele de licenţă, prin care mi-am propus să...

Modalități de creștere a gradului de influențare în exercitarea leadershipului

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că activitatea de conducere condiţionează decisiv calitatea şi performanţele oricărei organizaţii şi ale oricărui...

Dezvoltarea unei Platforme - E-learning

Cap. 1: Concepte e-Learning Prefata Abordarea învăţământului la distanţă ca modalitate alternativă sau complementară de a face educaţie porneşte...

Granturi pentru dezvoltarea școlară - program pentru învățământul rural

INTRODUCERE Proiectul pentru Învăţământul Rural este un proiect al Guvernului României cofinanţat de Banca Mondiala (Împrumut nr. 4691 RO) si...

Parteneriatul școală-familie

ARGUMENT De peste zece ani, societatea românească face eforturi semnificative de realizare a unei reale reforme în toate structurile ei...

Sistem Informatic pentru E-Learning

Introducere Societatea cunoaşterii a impus utilizarea TIC (tehnologii ale informaţiei şi comunicării) ca punct de referinţă al schimbărilor de...

Ai nevoie de altceva?