Importanța jocului muzical în înțelegerea muzicii la preșcolari

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3285
Mărime: 30.63KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Danescu Elena
Facultatea de Stiinte ale Educatiei
Universitatea din Pitesti, Pitesti
Referat Psihopedagogia jocului Universitatra din Pitești Facultatea de Științe ale Educației, PIPP , filiala Slatina

Extras din document

Din punct de vedere cognitiv, jocul muzical ușurează procesul de asimilare, fixare și consolidare a cunoștințelor, iar prin caracterul lui formativ influențează dezvoltarea personalității preșcolarilor. Jocul didactic muzical este în același timp un mijloc de educare intelectuală care pune în valoare și antrenează capacitățile de sesizare și înțelegere ale preșcolarului.

„Prin varietatea și diversitatea lor jocurile didactice muzicale dezvoltă imaginația și creativitatea copiilor,stimulează spiritul de inițiativă și de echipă, dezvoltă deprinderile de muncă independentă ale copiilor”.(1)

Datorită conținutului și modului de desfășurare, jocurile muzicale didactice sunt mijloace eficiente de activizare și de dezvoltare a spiritului de etică, de întrajutorare, de formare și dezvoltare a unor deprinderi practice de muncă organizată.

Prin joc, educatoarea orientează percepțiile copiilor, le perfecționează, le leagă de cuvinte. Învățarea care implică jocul muzical devine plăcută și atrăgătoare. De aceea, o motivație intrinsecă de mare valoare a învățării se realizează prin joc. Acesta este motivul principal pentru care, în anumite faze, procesul instruirii e necesar să se desfășoare prin intermediul jocului.

O educație din care jocul este eliminat determină o activitate domoală, cu rezultate de îndoielnică calitate.

Prin joc, copiii își antrenează capacitățile de a acționa și își pot manifesta creativ, inițiativa și istețimea.

Având o organizare și succesându-se într-o ordine logica, jocurile muzicale devin metode de învățare.

Prin intermediul jocurilor didactice preșcolarii își pot mări și consolida cunoștințele.”Reflectând asupra procesului de predare-învățare am considerat că este indiscutabil faptul că jocul muzical-didactic este metoda principală care contribuie la optimizarea abilităților muzicale ale copiilor. La vârsta preșcolară, jocul este metoda cea mai reușită pentru a afla ceva nou. Jocul muzical-didactic, utilizat la toate etapele activității muzicale (audiție, cânt, dans, interpretare la instrumente pentru copii), prezintă o importanță covârșitoare, întrucât este o activitate care produce satisfacții și plăceri, îi atrage și îi interesează, prilejuind copiilor trăiri emoționale din cele mai puternice”.( 2)

Elementele de joc încorporate în procesul instruirii au calitatea de a motiva și stimula puternic preșcolarii, mai ales în prima etapă a învățării, când n-au apărut interesele pentru această activitate. În joc se formează deprinderile de muncă independentă, perseverența, dârzenia pentru învingerea dificultăților, atitudinea disciplinară. Tot prin joc se dezvoltă mobilitatea proceselor cognitive, inițiativa și inventivitatea în realizarea sarcinilor jocului didactic, conduce la formarea spiritului colectiv, iar competitivitatea angajează la efort toate capacitățile preșcolarului, fără a produce oboseala.

______________________

(1) - Georgeta Aldea și Gabriela Munteanu.”Didactica Educației muzicale în învățământul primar”.Editura Didactică și Pedagogică. București, 2001.p.42 )

(2) - Conf. univ. dr. Tatiana GRIBINCEA, Eugenia VOLNIȚCHI ”Jocul muzical didactic-metoda activă de intruire în educația muzicală preșcolară”. CCD.Tulcea, 2016,p.221)

Jocul este esența și rațiunea de a fi a copilăriei. Prin joc, copilul aspiră la condiția de adult. „Un copil care nu știe să se joace este un mic bătrân - este un adult care nu va ști să gândească". Jocul este modul de existență al copilului, este lumea sa de ficțiuni și simboluri cu profunde semnificații pentru dezvoltarea lui, jocul este „o instituție a poporului de copii", cum îl numește sugestiv Jean Chateau în „Jocul copilului".

Una din problemele esențiale în activitatea didactică din învățământ este necesitatea de a direcționa, adapta și individualiza procesul instructiv-educativ. Procedeele tradiționale prin slaba lor capacitate de antrenare concomitentă și totuși individualizată a tuturor copiilor dintr-o clasă, sunt insuficiente și ineficiente în mare măsură.

” Forma de bază a educației muzicale este jocul, până la „dramaturgia muzicală”. Jocul ca metodă și formă este una din marele inovații metodologice ale învățământului tradițional. Chiar dacă a văzut kindergartenul ca „uvertură” la școala pestalozziană (școala intuiției și a exercițiului), care recomandă jocul numai pentru vârstele preșcolare, un moment de avangardă în care se reglementează o altă relație între profesor și elev (acum partener de joc) în care se evidențiază noi finalități: libertatea de acțiune și elementul „interes’’. Jocul este o „activitate multiplă” cu lucrările pentru plăcere senzorială, el nu înseamnă însă sincretism, ci numai intuiția formelor cu simboluri, deci intuiția așa numitelor daruri.”.(3)

Jocurile didactice organizate în lumina cerințelor psihologiei învățării reprezintă un mijloc activ și eficace de instruire. Acest tip de activitate, cu un aparent aspect de divertisment, este, în fond, o activitate aptă să răspundă unor importante obiective ale procesului instructiv-educativ.

Prin jocul didactic muzical copilul își angajează întreg potențialul psihic, își dezvoltă spiritul de cooperare, de echipă, își cultivă inițiativa, voința, inventivitatea, flexibilitatea gândirii.

Asimilarea cunoștințelor muzicale de la cea mai fragedă vârstă are o importanță deosebită, stimulând dezvoltarea intelectuală generală a copilului și influențând pozitiv dinamica vieții sale spirituale.

Prin jocul didactic musical se facilitează asimilarea cunoștințelor muzicale, formarea unor deprinderi de interpretare muzicală, realizând îmbinarea armonioasă între învățare și joc.

Jocul muzical poate devein joc didactic musical dacă îndeplinește următoarele condiții:

- vizează un obiectiv al educației muzicale;

- folosește un conținut musical accesibil,atractiv și recreativ;

- angajează la lecție și copiii timizi și pe cei slabi și dezvoltă spiritul de cooperare, ceea ce duce la creșterea gradului de coeziune a grupei de elevi;

- observă modul de manifestare a copilului în cadrul activităților de joc didactic musical, permite aprecierea individualizată a momentului (vârstei) optim de intrare în clasa pregătitoare fiind recunoscută ca având drept obiective pe cele care vizează antrenarea raportului pentru începerea școlarității.

Jocul didactic muzical are un rol deosebit în amplificarea acțiunii formative a școlii, în primul rând prin faptul că poate fi inclus în structura activității comune, realizând astfel o continuitate între activitatea de învățare și cea de joc.

Jocul didactic muzical are o eficiență formativă crescută în situația consolidării și verificării cunoștințelor, în etapa predării procesului de învățare a unui joc nou constituind o sarcină complexă pentru copii.

Bibliografie

- ”Jocuri pentru preșcolari”, Editura Aramis, București, 1998;

- Stanciu Alexandru - Chirilă, ”Educație muzicală”, -manual pentru clasa I , 1999, ed. Corint, Craiova.

- www. Didactic.ro

Preview document

Importanța jocului muzical în înțelegerea muzicii la preșcolari - Pagina 1
Importanța jocului muzical în înțelegerea muzicii la preșcolari - Pagina 2
Importanța jocului muzical în înțelegerea muzicii la preșcolari - Pagina 3
Importanța jocului muzical în înțelegerea muzicii la preșcolari - Pagina 4
Importanța jocului muzical în înțelegerea muzicii la preșcolari - Pagina 5
Importanța jocului muzical în înțelegerea muzicii la preșcolari - Pagina 6
Importanța jocului muzical în înțelegerea muzicii la preșcolari - Pagina 7
Importanța jocului muzical în înțelegerea muzicii la preșcolari - Pagina 8
Importanța jocului muzical în înțelegerea muzicii la preșcolari - Pagina 9
Importanța jocului muzical în înțelegerea muzicii la preșcolari - Pagina 10
Importanța jocului muzical în înțelegerea muzicii la preșcolari - Pagina 11
Importanța jocului muzical în înțelegerea muzicii la preșcolari - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Importanta jocului muzical in intelegerea muzicii la prescolari.docx

Alții au mai descărcat și

Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii

INTRODUCERE Tulburarea de limbaj poate constitui un factor stresant, atunci când subiectul nu găseşte înţelegerea necesară faţă de dificultatea sa...

Formarea Deprinderilor de Ritm Muzical la Școlarii Mici

INTRODUCERE Manifestare a frumosului artistic, muzica a fost considerată dintotdeauna un mijloc esenţial de cultivare spirituală a omului, de...

Cum Văd Eu Educația Integrată în Condițiile Sistemului Românesc de Învățământ

Educatia integrata face referire la integrarea în structura învatamântului de masa a copiiilor cu cerinte speciale în educatie(copiii cu deficiente...

Cum văd eu educația inclusivă în sistemul românesc de învățământ

Educatia este un drept fundamental al omului (toti copiii trebuie să aiba dreptul la o educatie gratuita şi de calitate) ce permite fiecaruia sa...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Te-ar putea interesa și

Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar

MOTTO: „Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este...

Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice

ARGUMENT Prin activităţile practice, copilul pătrunde în lumea reală, ia contact cu materiale naturale, descoperă că există materiale care aparent...

Dezvoltarea personalității copilului de vârstă preșcolară

INTRODUCERE Fiecare perioada de vârsta îsi are însemnatatea ei în evolutia fiintei umane si în conturarea personalitatii, cred ca perioada...

Modalități concrete de realizare a activităților liber alese

ARGUMENT " Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții . Jocul este singura atmosferă în care ființa poate să respire și, în...

Maria Montessori

CAPITOLUL I MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Motto: “......înainte ca cineva să-şi asume responsabilităţi, el trebuie să fie convins că este stăpânul...

Ai nevoie de altceva?