Invățarea Bazată pe Activitate

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1573
Mărime: 9.03KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

Invăţarea bazată pe activitate este descrisă în literatura de specialitate ca făcând referire la orice formă de învăţare ce se desfăşoară la locul de muncă, ajutând persoana să răspundă în mod eficient la schimbările de la nivelul pieţei muncii şi, în acelaşi timp, oferind o bază pentru valorificarea oportunităţilor de învăţare continuă.

Rapiditatea schimbărilor de la nivel social, explozia informaţională sau experienţele vieţii de tranziţie conduc la schimbări şi transformări în domeniul vieţii personale şi profesionale, implicând necesitatea dezvoltării la adult a unor noi competenţe, pentru a face faţă acestor schimbări. Modificările apărute la nivelul pieţei muncii impun şi ele necesitatea unei „re-educări" şi „re-instruiri" rapide a forţei de muncă, necesitate ce devine trăsătură esenţială a locului de muncă, influenţând diversitatea şi flexibi¬litatea serviciilor educaţionale.

Dacă în mediul academic învăţarea este decontextualizată, bazată pe cunoştinţe declarative (ce se ştie despre un lucru) şi încurajând „soluţiile elegante", la locul de muncă, învăţarea devine puternic contextualizată, bazată pe cunoştinţe procedurale (a şti cum să se facă un lucru), pe rezolvarea de probleme, încurajând colaborarea şi munca în echipă. Incercarea de a apropia cât mai mult cele două direcţii (instituţiile educaţionale de locul de muncă) devine absolut necesară. Un răspuns la această nevoie a fost dezvoltarea „învăţării bazate pe activitate" (work-based learning), aplicabilă la orice nivel de educaţie, ce oferă cursantului flexibilitate în ceea ce studiază, în alegerea locului în care se desfăşoară învăţarea, a intervalului de timp şi a modului de evaluare a performanţelor. De ase¬menea, el participă la negocierea curriculei, poate beneficia de modele de bună practică din partea profesioniştilor în domeniu şi îşi dezvoltă abilitatea de a-şi conduce pro¬pria învăţare.

Expe¬rienţele oferite prin învăţarea la locul de muncă favorizează îmbogăţirea cunoaşterii, dezvoltarea deprinderilor, a atitudinilor şi comportamentelor ocupaţionale, precum şi asumarea unor decizii privind cariera, bazate pe contactul direct cu realitatea profesională.

Realizând conexiunea între experienţele trăite la clasă şi aşteptările şi realităţile de la locul de muncă, învăţarea bazată pe activitate contribuie şi la dezvoltarea deprinderilor ocupaţionale ale persoanei, reflectate în capacitatea acesteia de a-şi găsi un loc de muncă, de a-1 păstra şi de a-şi găsi un altul, atunci când situaţia o cere, având şansa de a-şi dezvolta întregul potenţial. De aceea, programele de „învăţare bazată pe activitate" trebuie să integreze curriculumul academic cu cel ocupaţional, incluzând în structura lor o componentă de învăţare în mediul şcolar (cu instruire teoretică şi practică la clasă), una la locul de muncă (vizând experienţe structurate) şi o a treia, cu rol de liant, care să cuprindă activităţi de dezvoltare a carierei. Aborda¬rea pedagogică este una centrată pe elev, în care rezultatele învăţării sunt identificate şi stabilite de comun acord de către cursant, angajator şi instituţia educaţională, con¬stituind baza unui „contract" de învăţare. Prin aceste rezultate, se urmăreşte facilitarea înţelegerii cunoştinţelor de bază, aplicarea aspectelor teoretice în situaţiile complexe întâlnite la locul de muncă şi formarea deprinderilor de dezvoltare prin intermediul experienţelor practice.

Cele mai cunoscute astfel de programe, dependente de oferta şi de parteneriatul angajatorilor din cadrul comunităţii locale, pot fi regăsite sub forma uceniciei, a sta¬giilor de practică, a „spionării unui post", a educaţiei prin cooperare, a experienţelor antreprenoriale.

1. Ucenicia {apprenticeship) se desfăşoară pe baza unui curriculum ce integrează experienţele academice cu cele ocupaţionale, învăţarea fiind puternic legată de locul de muncă şi impunând reajustări ale curriculumului, consecutive colaborării instituţiei educaţionale cu angajatorul. Se derulează pe o perioadă de timp de la doi la patru ani, în care cursantul lucrează alături de un muncitor experimentat pentru a „învăţa meserie".

Preview document

Invățarea Bazată pe Activitate - Pagina 1
Invățarea Bazată pe Activitate - Pagina 2
Invățarea Bazată pe Activitate - Pagina 3
Invățarea Bazată pe Activitate - Pagina 4
Invățarea Bazată pe Activitate - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Invatarea Bazata pe Activitate.doc

Alții au mai descărcat și

Relația Profesor Elev și Inadaptarea Școlară

Argument Actualitatea cercetării evoluţiei comportamentului deviant şi a verificării experimentale a eficienţei unor măsuri psihopedagogice de...

Principalele Caracteristici ale unui Curriculum Școlar în Condițiile Educației Integrate

1. Obiectiv-prezentarea principalelor caracteristici ale unui curriculum şcolar în condiţiile educaţiei integrate. 2. Generalităţi 2.1.Cerinţe...

Psihologia Educației

1.STATUTUL EPISTEMOLOGIC AL PSIHOLOGIEI EDUCAŢIEI PSIHOLOGIA (din grecescul psyche = suflet şi logos = ştiinţă) se afirmă ca ştiinţa centrală...

Dinamica Relatiei Profesor - Elev în Procesul de Învatatamânt

1. Caracteristicile si semnificatiile educationale ale relatiei profesor-elev 2. Tipuri de relatii în învatamântul special. 1. Caracteristicile...

Factorii Responsabili în Educație

Pentru educarea şi informarea tinerilor pot exista mai multe circumstanţe. Actiunile acestor medii trebuie să funcţioneze în baza principiului...

Managementul Educațional

CAPITOLUL I SISTEMUL DE EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIAŢĂ 1.1. CADRUL DE DESFĂŞURARE AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 1.1.1. Rolul...

Teoria Instruirii

Conceptul de instruire. Etimologie. Evoluţia conceptului -accepţiuni contemporane. Educaţie –pedagogie-didactică –instruire. Instruire : în limba...

Psihologia Educației

Studiul acestei teme va va permite: - sa identificati specificul Psihologiei educatiei, ca disciplina psihologica; - sa explicati importanta...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea curriculară a complexelor de dezvoltare fizică la grupa mică și mijlocie

1.1. Importanţa exerciţiilor fizice în formarea personalităţii preşcolarului Din cele mai vechi timpuri sănătatea, instruirea, educaţia au stat în...

Dezvoltarea Abilităților de Leadership

Motivarea alegerii temei Am ales tema “ Dezvoltarea abilitatilor de leadership “ deoarece liderii pot fi oriunde .în organigramă , în jurul nostru...

Modalități de activizare, diferențiere și individualizare a elevilor în lecțiile de matematică

INTRODUCERE Actualitatea temei şi motivatia alegerii ei Un om superior instruit, avand cunostinte temeinice de matematica, fizica, biologie,...

Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar

REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în...

Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic

Învățământul actual înclină balanța de la informativ spre formativ, de la cantitate spre calitatea cunoștințelor, permite școlii pregătirea și...

Agenda Digitală Europeană

INTRODUCERE Criza a anulat ani întregi de progrese economice și sociale și a pus în evidență deficiențe structurale în economia Europei. Astăzi,...

Metodele Interactive de Predare

1. ARGUMENT Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că...

Faptul Divers

Argument Faptul divers înainte şi după 1989 este un gen de informaţie care a schimbat faţa mass-mediei româneşti, motiv datorită căruia m-am...

Ai nevoie de altceva?