Modalități de prevenire și educare a tulburărilor de comportament

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2229
Mărime: 17.92KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

Un elev este adaptat şcolar atunci când realizează adaptarea pedagogică (instrucţională) şi adaptarea relaţională. Prima înseamnă disponibilitatea elevului de a-şi însuşi informaţiile transmise şi de a le operaţionaliza în mod creativ. Cea de-a doua se referă la capacitatea elevului de a relaţiona cu profesorul şi cu ceilalţi elevi, de a interioriza normele şcolare şi valorile sociale acceptate.

Nu este uşor, nici chiar pentru psihologi şi pedagogi experimentaţi, să se definească multiplele cauze ale comportamentului şcolar deviant. Iată câteva dintre acestea, după Saunders şi W. Gnagey:

1. Antipatia în raport cu şcoala. În acest caz, profesorul trebuie să ducă o muncă sisifică de motivare a elevilor, prin:

- a avea aşteptări maxime în raport cu elevii;

- a fi plin de entuziasm pentru obiectul de studiu;

- a comunica elevilor scopurile urmărite, mijloacele şi strategia pe care intenţionează să le utilizeze în acest scop.

În acest fel se determină la elevi asumarea de responsabilităţi şi creşterea întăririlor pozitive, prin atingerea obiectivelor propuse;

- a stabili o atmosferă empatică în clasă;

- a implica elevii în mod activ în procesul de predare / învăţare;

- a sublinia că fiecare lecţie transmite ceva foarte important pentru viaţa elevilor;

- a cultiva încrederea în sine a elevilor;

- a folosi interesele şi cunoştinţele anterioare ale elevilor;

- a utiliza curiozitatea naturală a elevilor, aducându-le în faţă un arsenal variat de tehnici şi mijloace;

- a provoca elevii prin solicitările la care trebuie să răspundă şi care nu trebuie să fie nici excesiv de uşoare, dar nici exagerat de dificile;

- a întări pozitiv comportamentele dezirabile;

- a planifica diferenţiat activităţile de învăţare, în funcţie de interesele, nevoile, abilităţile elevilor;

- a utiliza din când în când competiţia între elevi.

2. Nevoia de recunoaştere socială, mai ales din partea colegilor. Aceasta se face în modul cel mai evident prin provocarea autorităţii profesorului.

3. Izolarea socială - Apare în cazul elevilor labili psihic, marginalizaţi în grupul şcolar, care, din dorinţa de a se integra în grup, provoacă probleme profesorului.

4. Comportamentul impulsiv - al elevilor incapabili să anticipeze consecinţele actelor lor.

5. Ignorarea regulilor, conştientă sau inconştientă.

6. Conflicte între sistemele de reguli ale elevului (cele de acasă, cele pentru grupul de prieteni, cele pentru şcoală).

7. Transferul afectiv - Spre exemplu, antipatia resimţită de elev faţă de tatăl său (dacă există), poate fi transferată asupra profesorului şi a şcolii, în general. Această cauză este, deci, legată de problemele din mediul familial al elevului.

Preview document

Modalități de prevenire și educare a tulburărilor de comportament - Pagina 1
Modalități de prevenire și educare a tulburărilor de comportament - Pagina 2
Modalități de prevenire și educare a tulburărilor de comportament - Pagina 3
Modalități de prevenire și educare a tulburărilor de comportament - Pagina 4
Modalități de prevenire și educare a tulburărilor de comportament - Pagina 5
Modalități de prevenire și educare a tulburărilor de comportament - Pagina 6
Modalități de prevenire și educare a tulburărilor de comportament - Pagina 7
Modalități de prevenire și educare a tulburărilor de comportament - Pagina 8
Modalități de prevenire și educare a tulburărilor de comportament - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Modalitati de Prevenire si Educare a Tulburarilor de Comportament.docx

Alții au mai descărcat și

Modificarea Comportamentelor Deviante la Varsta Scolara Mica prin Terapii Educaționale

INTRODUCERE Eforturile ce se depun în perioada actuală pentru perfecţionarea şi modernizarea procesului educaţional constituie pe de o parte un...

Stimularea Creativitatii Elevilor Ciclului Primar la Limba Romana

Procesul de modernizare a învăţămîntului urmăreşte printre alte obiective dezvoltarea creativităţii gîndirii elevilor. Această problemă a trecut...

Profesorul Ideal

Introducere Termenul „profesor” este definit în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române ca fiind „o persoană cu o pregătire specială într-un...

Parteneriatul Scoala -familie

ARGUMENT De peste zece ani, societatea românească face eforturi semnificative de realizare a unei reale reforme în toate structurile ei...

Responsabilitatea educatorului-invățătorului în formarea moral afectivă a elevilor

Introducere Școala este instituția care participă într-un mod decisiv la educația generațiilor tinere ale unei țări, la transmiterea valorilor...

Psihopegogia jocului

Realizează și redactează un proiect/program de intervenție socioeducațională pentru preșcolari, școlari mici și mari prin joc, activități de...

Studiu de Caz

Date personale şi familiale: Numele şi prenumele: F.M.S. Data naşterii: 26.09.2001 Locul naşterii: Curtea de Argeş Clasa: I Instituţia:...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Te-ar putea interesa și

Prevenirea delicvenței juvenile

Introducere Analiza dinamicii societăţilor actuale evidenţiază faptul că într-o serie de ţări se agravează şi se extind fenomenele de devianţă,...

Amnistia și Grațierea

Introducere Actualitatea temei investigate. Societatea românească a suferit în 1992 transformări politice, sociale şi economice care au avut...

Mutații demografice și sociale în orașul Titu după 1990

În alegerea lucrării de licenţă cu titlul „ MUTAŢII DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE ÎN ORAŞUL TITU DUPĂ 1990” un motiv important a fost acela că, locuiesc...

Drept Civil

INTRODUCERE Pornind de la faptul că omul este o fiinţă socială şi de la realitatea că şi adolescentul, care este copil al străzii, trăieşte...

Influența desenelor animate asupra comportamentului agresiv al copiilor

În societatea contemporană copilul preșcolar ia contact tot mai strâns cu mediul de grădiniță, diferit de cel familial și, în același timp ia...

Monografie Scoala Generala Nr. 43 Dimitrie Sturdza, Iasi

Cap.1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI 1.1. Scurt istoric In aprilie 1989, în cartierul “Frumoasa”, situate la poalele Cetăţuiei...

Elemente ale devianței comportamentale la minorul

INTRODUCERE Preocuparea societăţii pentru soluţionarea cazurilor de excepţie, a dezavantajelor sociale concretizată în situaţia de faţă în copii...

Cum Asiguram Reusita Scolara la Elevul Mic

Formarea personalităţii umane, ca proces complex de devenire şi formare, nu se poate realiza decât strâns legată de activitatea de educaţie şi...

Ai nevoie de altceva?