Modele ale managementului clasei de elevi

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 2 fișiere: docx, pptx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 1612
Mărime: 1.08MB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Manea Neptina
Materie: managementul clasei de elevi
Constanta

Cuprins

Introducere ..pag. 3

Capitolul 1: Management educațional .pag. 4

1.1 Management de vârf .pag. 4

1.2 Management pe domenii ..pag. 4

1.3 Managementul clasei pag. 5

Capitolul 2 : Modele ale managementul clasei de elevi...pag. 5

Concluzii ...pag. 6

Bibliografie ...pag. 7

Extras din document

INTRODUCERE

Managementul reprezintă activitatea și arta de a conduce sau ansamblul activităților de organizare, conducere și gestionare, conform DEX. În această lucrare îmi doresc să demonstrez necesitatea unui management de calitate în organizarea clasei de elevi și importanța calității manageriale a unui cadru didactic.

Se naște o întrebare foarte interesantă: te naști cu talent managerial sau se poate dobândi și pe parcursul autoperfecționării? Se pot asimila și educa anumite competențe din acest domeniu?

Eu sunt de părere că indiferent dacă te naști cu anumite abilități care îți facilitează progresul în anumite domenii sau nu, contează cel mai mult conștientizarea nivelului personal și profesional de pregătire și înțelegerea noțiunii de autoperfecționare continuă. Atâta timp cât simți autosuficiență în orice domeniu, este clar că nu mai există pasiune și dorință pentru a continua și cel mai bine ar fi să se recurgă la o reevaluare personală și profesională, pentru a vedea dacă domeniul în care se activează mai este benefic pentru toate părțile implicate.

Ceea ce am spus mai sus este valabil pentru absolut orice domeniu de activitate, dar mai ales pentru cel al învățământului. În această meserie, aceea de cadru didactic, este necesar să se îndeplinească numeroase calități, printre cele mai importante fiind comunicarea, reziliența, empatia, psiho- pedagogia și nu în ultimul rând calități manageriale, deoarece consider că, degeaba ai toate calitățile enumerate mai sus, dacă nu ești capabil să gestionezi o situație, un conflict, un grup sau o clasă de elevi.

Felul în care un profesor manageriază o clasă se răsfrange asupra tuturor beneficiarilor: elevi, părinți, instituție școlară și comunitate. Sunt destule exemple negative care afectează imaginea profesorilor dedicați, pentru că, la fel ca în orice domeniu, mai ușor iese în evidență un comportament neadecvat decât orice reușită.

Cu acestă lucrare îmi propun să explic și să scot în evidență beneficiile abilităților manageriale în organizația școlară și îndeosebi în managementul clasei de elvi.

CAPITOLUL I

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Managementul educațional poate fi privit ca o acțiune, ce include un întreg ansamblu de norme, funcții și metode de conducere orientate spre obținerea succesului în educație și este definit de N. Stan ( 2010) ca arta, știința de a pregăti de a pregăti resursele umane, de a forma personalități, potrivit unor finalități solicitate de societate și acceptate de individ.

Conceptul de management educațional este prezentat printr-o metodologie de orientare globală astfel:

- Macrostructural- la nivelul sistemului de învățământ național - minister, inspectorate

- Intermediar- la nivelul instituției - directorul școlii

- Microstructural - la nivelul clasei de elevi- profesorul.

În organizația școlară, managementul educațional se concretizează pe trei niveluri:

- Management de vârf - la nivelul conducerii

- Management pe domenii - la nivelul comisiilor, catedrelor, compartimentelor

- Managementul clasei- la nivelul colectivelor de elevi

1.1. Managementul de vârf

Funcția de conducere implică comunicarea sarcinilor către subalterni și motivarea lor, astfel încât să obțină un maxim de performanțe, pentru a atinge obiectivele propuse. De asemenea, directorul unei școli trebuie sa fie un foarte bun organizator, planificându-și munca și structura pentru finalitate, prin valorificarea resurselor pedagogice:

- Umane - profesori, elevi, părinți

- Materiale- spațiu, timp, baza didactico - materială

- Financiară- buget central, local

- Informațională- planuri, programe de învățământ, materiale curriculare

Un director de școală trebuie să aibă foarte multe calități, printre care se numără comunicarea ( interpersonală și organizațională), supervizarea, îndrumarea, să aibă capacitate de decizie și inovare.

Echipa care conduce o școală ( director și director adjunct) formează acea instituție din toate punctele de vedere. Este foarte important ca atmosfera dintre directori să fie una relaxată și profesionistă, pentru a face față tuturor provocărilor de zi cu zi. La fel de important este ca relația dintre directori și ceilalți angajați ai școlii să fie una foarte bună, pentru a se putea folosi la maxim absolut toate resursele și a atinge toate obiectivele. Într-un climat prosper, de regulă, toți participanții evoluează.

Bibliografie

- Boja, A., (2009), Managementul clasei de elevi. Suport de curs, Ed. Risoprint, Cluj Napoca;

- Bocoș, M., Albulescu, I., Chiș, V., Stan, C., (2007), Tradiții, valori și perspective în științele educației, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca

- Cristea, S., (1996), Managementul organizației școlare, București, EDP;

- Gherguț, A., (2007), Management general și strategic în educație. Ghid practic, Ed. Polirom, Iași;

- E. Joița ,,Management școlar “ Ed. Gh. C. Alexandru, Craiova 1995

Preview document

Modele ale managementului clasei de elevi - Pagina 1
Modele ale managementului clasei de elevi - Pagina 2
Modele ale managementului clasei de elevi - Pagina 3
Modele ale managementului clasei de elevi - Pagina 4
Modele ale managementului clasei de elevi - Pagina 5
Modele ale managementului clasei de elevi - Pagina 6
Modele ale managementului clasei de elevi - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Modele ale managementului clasei de elevi.docx
  • Modele ale managementului clasei de elevi.pptx

Alții au mai descărcat și

Strategii de disciplinare pozitivă și asertivă în relația profesor-elev

Printr-un management al comportamentului, profesorul poate preveni dezvoltarea unor situații conflictuale în clasa în care există elevi cu...

Învățământul în era digitală

1.Rezumat Învățământul reprezintă o activitate progresivă, planificată, sistematică, metodică și intesivă de acces la cunoaștere și acțiune, pusă...

Rolul paradigmei curriculumului în organizarea sistemelor educaționale în educatia contemporana

Reformele învățământului, proiectate mai ales după 1969, au încercat să rezolve disfuncționalitățile apărute în contextul “crizei mondiale a...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Psihologia Educației

Studiul acestei teme va va permite: - sa identificati specificul Psihologiei educatiei, ca disciplina psihologica; - sa explicati importanta...

Management și Disciplină în Clasa de Elevi

I . „ȘCOALA-DISCIPLINĂ”.CONCEPTE Educaţia este o acţiune organizată care presupune, cu necesitate, acceptarea şi respectarea unor cerinţe, reguli...

Ai nevoie de altceva?