Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 6978
Mărime: 38.61KB (arhivat)
Publicat de: Georgiana Pop
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristea Anamaria
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE – MASTER MODUL PSIHOPEDAGOGIC : MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

Cuprins

  1. Introducere 3
  2. Capitolul 1. Caracteristicile grupului şcolar 4
  3. Capitolul 2. Ora de consiliere 6
  4. Capitolul 3. Documente utilizate în proiectarea orelor de consiliere 10
  5. Capitolul 4. Tipuri de resurse educaţionale utilizate în realizarea proiectării şi desfăşurării activităţii educaţionale 17
  6. Capitoul 5. Rolurile manageriale de bază ale cadrului didactic 18
  7. Bibliografie 24

Extras din referat

Introducere

Proiectarea activităţii educaţionale cu clasa are loc în cadrul orelor de „Consiliere şi orientare” (orele de dirigenţie).

Consilierea este procesul de acordare a asistenţei pentru orice elev, de simulare a dezvoltării optime a personalităţii lui, prin care acesta este ajutat să-şi definească scopuri, să ia decizii şi să rezolve probleme legate de propria persoană, viaţă, de nişa socială, de educaţie şi carieră.

Consilierea dezvoltă ceea ce există deja- ajută indivizii să se înţeleagă pe ei înşişi, să se raporteze corect la persoane semnificative pentru ei şi la mediul lor socio-cultural.

Consilierea este realizată de către profesor, diriginte şi consilierul şcolar.

Capitolul 1. Caracteristicile grupului şcolar

Grupul şcolar este definit ca organism social colectiv, totalitate de persoane reunite cu scopul desfăşurării unei activităţi.

Caracteristicile grupului şcolar sunt:

Coeziunea care reflecta convergenta dintre membrii, concentrarea interactiunilor in vederea integrarii lor intr-un tot unitar.

Dinamica ce implica totalitatea transformarilor ce au loc in interiorul colectivului. Se rfera la evolutia colectivului ca intreg, nu la modificari izolate.

Sintalitatea colectivului care desemneaza totalitatea trasaturilor ce caracterizeaza un colectiv concret privit ca un intreg prin care se deosebeste de celelalte colective. Asa cum pentru descrierea fenomenelor psihologice, de grup se utilizeaza termenul de personalitate, pentru descrierea fenomenelor sociale, de grup se utilizeaza termenul de sinalitate. Personalitatea rezulta din modul cum sunt dispuse diverse comportamente psihice intr-o constelatie irepetabila proprie fiecarei personae, iar sintalitatea rezulta din continutul concret si modul in care se manifesta diferite trasaturi de grup intr-un colectiv concret.

Clasa de elevi constituie cadrul psihosocial al desfăşurării activităţii de instruire şi educare şi un mediu de comunicare şi socializare. Ca grup social, clasa de elvi are structură şi caracteristici proprii, iar membrii acesteia ocupă diverse poziţii, au roluri variate şi stabilesc relaţii. Ca urmare a relaţiilor dezvoltate între membrii clasei de elevi se va cosntitui o realitate socială cu consecinţe multiple asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ, în ansamblul său.

Scopurile, în cadrul clasei de elvi, pot fi: de tip prescriptiv (stabilite anterior de persoane ce nu aparţin grupului-clasă) şi scopuri individuale (stabilite în interiorul clasei de elevi). Se impune, ca o formă de echilibrare a structurii organizatorice a clasei de elevi, armonizarea şi integrarea reciprocă a celor două tipuri de finalităţi în clasa de elevi.

Rolurile se referă la ansamblul de sarcini care trebuie real;izate de membrii grupului. Atribuirea de roluri elevilor se va realiza în funcţie de resursele personale ale acestora (cognitive, afective şi acţionale) şi se vor urmări unele scopuri cum ar fi: ordonarea şi controlul conduitei elevilor, creşterea prestigiului clasei, dezvoltarea resurselor personale. Dintre rolurile profesorului în clasa de elevi, menţionăm pe cele de: sursă de informaţii, consilier, mediator, evaluator, coordonator sau organizator etc.

Normele reprezintă reguli de conduită recunoscute şi acceptate de toţi membrii grupului educaţional şi prescriu modele de comportament. Ele au rol de reglare şi de evaluare a grupului şi pot fi: după un anumit criteriu, de tip constitutiv (cu referire la activitatea de învăţare) sau instituţionale (cu referire la specificul instituţiei), iar, după un alt criteriu, implicite şi explicite. Normativitatea, s-a constatat în urma cercetărilor, poate să afecteze atitudinea elevilor faţă de procesul de instruire şi chiar performanţele lor şcolare. Climatul grupului şcolar depinde de convergenţa dinamică a tipologiilor normative din clasa de elevi.

Coeziunea grupului se referă la grdul de unitate şi integrare a colectivului şcolar, cât şi la rezistenţa acestuia la destructurare. Ca factori de menţinere a coeziunii în grup, menţionăm: utilizarea tehnicilor de motivare a elevilor (prin cooperare sau prin competiţie) ori exploatarea problemelor de ordin afectiv ale elevilor. Este foarte importantă atitudinea deschisă a profesorilor faţă de elevi. El poate fi perceput de către aceştia drept colaborator sau drept adversar, în funcţie de capacităţile sale de a stabili relaţii adecvate cu elevii, de a comunica eficiente , de a dovedi entuziasm, înţelegere şi prietenie.

Preview document

Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 1
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 2
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 3
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 4
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 5
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 6
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 7
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 8
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 9
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 10
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 11
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 12
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 13
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 14
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 15
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 16
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 17
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 18
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 19
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 20
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 21
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 22
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 23
Proiectarea Activității Educaționale cu Clasa de Elevi - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea Activitatii Educationale cu Clasa de Elevi.doc

Alții au mai descărcat și

Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar

CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1 IMPORTANȚA TEMEI Generații după generații de învățători și de elevi s-au format și au format pe cele care...

Relația Profesor Elev și Inadaptarea Școlară

Argument Actualitatea cercetării evoluţiei comportamentului deviant şi a verificării experimentale a eficienţei unor măsuri psihopedagogice de...

Cultura Organizațională în Școala Românească

I. Introducere Lucrarea are ca scop identificarea unor trăsături specifice culturii organizaţiei şcolare. Ne naştem într- o cultură, ne formăm şi...

Rutină și creativitate

Argument In masura in care politica unei tari este axata pe dezvoltare durabila, reformele apar ca o necesitate. Orice dezvoltare presupune oameni...

Psihopedagogie

1. INTRODUCERE În prezent, alegerea unui drum de viaţă, care să asigure şi să răspundă tuturor exigenţelor legate de integrarea socio-profesională...

Portofoliu de Practică Pedagogică

1. Planificare anuală pentru grupa unde desfăşoară practica observativă PROIECTARE / PLANIFICARE ANUALĂ 1. TEMA ANUALĂ: CINE SUNT / SUNTEM-...

Teoria și metodologia instruirii și evaluării

TEMA 1 : PROCESUL DE INVATAMANT Didactica - teorie a procesului de invatamant Analiza procesului de invatamant Predarea, invatarea şi evaluarea...

Model fisă psihopedagogică

I. Datele personale: Numele si prenumele : Data nasterii:6.06.1995 Locul nasterii:Targoviste Domiciliul actual: Targoviste Scoala urmata in...

Te-ar putea interesa și

Strategii de management și practici incluzive la nivelul clasei în învățământul primar

Managementul fiind una dintre cele mai vechi arte şi cele mai noi ştiinţe, răspunde tot mai prezent, în tot mai multe domenii, necesităţilor...

Prevenirea insuccesului școlar

ARGUMENT Problema insuccesului şi a succesului şcolar i-a preocupat pe mulţi dascăli, părinţi, dar şi pe unii elevi. Aceştia s-au întrebat ,,De ce...

Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, „Studiu geografic al municipiului Târgu-Jiu”, reprezintă o încercare de prezentare monografică a celui mai important...

Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar

1.1 Educaţia – delimitări conceptuale Educaţia ca acţiune specific umană este obiectul de studiu pentru diferite ştiinţe sau ramuri ale acestora...

Evaluarea și Abordarea Individualizată în Contextul lor Incluzive

Educaţia incluzivă este o abordare şi un proces continuu de dezvoltare a politicilor şi practicilor educaţionale, orientate spre asigurarea...

Managementul Clasei de Elevi

I.1. Termenul de management Context teoretic Etimologia termenului de management (Cf. E. Joita, 2000) provenita din lat. manus-agere mâna,...

Introducere în Pedagogie - Proiect Didactic

Data: 10.IV.2006 Unitatea şcolară: Colegiul Naţional „George Coşbuc”, Năsăud Clasa: a IX-a Propunător: Cîmpean Emese Disciplina: Introducere în...

Management

CAPITOLUL I CE ESTE MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI? Obiective / competenţe vizate: • Să definească, în manieră operaţională, termenii şi...

Ai nevoie de altceva?