Toate referatele din domeniul Religie

 • Spiritualitate ortodoxa - Ascetica si mistica, despre patimi

  Patimile omului: sufletești și trupești Sfântul Ioan Damaschin ne oferă o listă aproape completă a patimilor trupești și sufletești: Patimi sufletești sunt acestea: uitarea, nepăsarea și neștiința. Când ochiul sufletului, sau mintea, e intunecat de acestea trei, e luat apoi in stăpânire de toate patimile care sunt acestea: neevlavia, credința strâmbă sau toată erezia, blasfemia, iuțimea, mânia, amărăciunea, infurierea năpraznică, ura de oameni, pomenirea răului, vorbirea de rău, osândirea,...

 • Recenzie catehetica - Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educatie ortodoxa a copiilor de azi

  Aceasta este ediția a II-a a cărții Sfaturi pentru o educație ortodoxă a copiilor de azi (cu traducerea în limba română a cuvântului Sfântului Ioan Gură de Aur despre educația copiilor), apărută la Sibiu, în anul 2006, la editura Deisis, îngrijită de diac. Ioan I. Ică jr. Coperta este realizată de Maria-Cornelia Ică jr. Lucrarea apare în format 11 x 18 cm, are 182 de pagini și conține 40 de capitole în care autoarea citează din Sfântul Ioan Gură de Aur și din Sfânta Scriptură, la care se mai...

 • Elemente de antropologie - Natura si destinul omului in lume

  Creștinismul acordă omului o valoare cu totul excepțională. De aceea antropologia ocupă un loc important în doctrina creștină. În conformitate cu această doctrină, omul este încheierea și încoronarea acestei creații și valoarea demnității lui întemeiată pe valoarea cu nimic comparabilă a sufletului omenesc, este cea mai înaltă valoare din lumea aceasta. Omul este centrul creației - un microcosmos . El este punctual cosmic, singurul punct în care cerul cu pământul, veșnicia cu vremelnicia se...

 • Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25

  1. Impartirea pe scene: I.Continuarea domniei lui Sedechia(vs.1-2) II.Foametea,fuga si junghierea fiilor regelui(vs.3-7) III.Daramarea Ierusalimului si a Templului(vs.8-17) IV.Poporul este dus in robie(vs.18-21) V.Dregatorul Ghedalia si uciderea lui(vs.22-26) VI.Robia Babilonului si eliberarea lui Ioiachim(vs.27-30). 2. Cmpararea textului: Biblia Sinodala Biblia lui Cornilescu 1. Iar în anul al nouălea al domniei lui Sedechia, în luna a zecea, în ziua a zecea a lunii, a venit...

 • Etica inainte de etica

  În această lucrare vreau să mă apropii de o temă mai delicată a eticii din Vechiul Testemament și anume, așa cum am notat și ăn titlu, asupra origii eticii sau mai bine spus, asupra originii căderii eticii. Deoarece etica poate să fie asemănată, în marea majoritate a cazurilor, cu virtutea, tot așa și decăderea din comportamentul etic poate fi asemănată cu păcatul sau cu înstrăinarea de Dumnezeu. Episodul care prezintă în metafore căderea lui Lucifer mi se pare concludent pentru acest...

 • Pacatul mandriei - comandamentul general al patimilor

  INTRODUCERE Păcatul este împotrivirea sau opunerea voinței noastre față de Dumnezeu. Prin exercitarea voinței libere, omul are putința de a împlini sau de a nu împlini legea morală. Atunci când omul împlinește legea morală, reușește să pășească pe calea virtuții, iar dacă nu o împlinește ajunge pe calea păcatului. O faptă rea contituie un păcat, dar dacă acesta rămâne izolat în cel păcătos și atrage după sine și alte păcate, prin repetarea acestora, omul își câștigă o dispoziție permanentă...

 • Cateheza

  I. PREGĂTIREA APERCEPTIVĂ Toți știm Crezul, îl întâlnim la slujba sfântului Botez , îl rostim la fiecare sfântă Liturghie, unii îl avem în pravila de rugăciune; el ne arată în ce trebuie să credem și ce trebuie să marturisim ca sa ne mântuim. Credem în Dumnezeu Unul în ființă dar întreit în persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.(Articolele 1-8). Trebuie să credem și în Biserică (Articolul 9). II. ANUNȚAREA TEMEI Astazi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi despre una din cele mai importante...

 • Bunavestrirea Nasterii Mantuitorului

  „Mântuirea este binele suprem al creștinismului.” 1 Iată cum speranța este redată prin mântuire, iar oamenii nd ascultare cuvintelor Sfintei Scripturi și Sfinților Părinți au speranța de a fi iertați de păcate și deci mântuiți de firea lor păcătoasă. Dar slabi din fire, oamenii nu se puteau mântui singuri, ci aveau neboie de o persoană care să-i îndrume, care să le deschidă ușa, să ridice vălul de ceață de pe ochii lor, în așa fel încât ei să fie capabili să vadă calea cea dreaptă ce trebuie...

 • Convertire si misiune

  Marii convertiți aparțin primelor cinci veacuri creștine, dar și secolului XX. În rest, au existat, în toate timpurile, cazuri de persoane care au trăit momente de întoarcere, de revenire sau de schimbare a trăirilor religioase însă fără vreun impact puternic asupra contemporanilor sau a posterității. Pentru că, s-a constatat că marii convertiți nu au experimentat fenomenul doar pentru ei, ci au fost niște misionari fie prin trăire și activitate, fie prin scrierile lor, fie prin ambele....

 • Decalog

  Porunca I “Eu sunt Domnul Dumnezeul Tau; sa nu ai alti dumnezei afara de Mine.” Cea dintâi poruncă din prima tablă este aceasta: “Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului și din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de Mine” (Ieș. 20, 2)! În această dintâi poruncă, Domnul Dumnezeu încredințează omului însăși cunoștința Sa ca să-L cunoască, pentru că în acest scop l-a făcut pe om cu judecată, ca să-L cunoască drept Domnul și Făcătorul său și să-L slăvească. Dar...

 • Hamartiologia si patologia - Legatura dintre pacate si bolile psihice

  INTRODUCERE Am elaborat această lucrare de seminar cu titlul „Hartiologia și patologia: legătura dintre păcate și bolile psihice” la disciplina Bioetică. Motivul pentru care am ales această temă, este importanța subiectului în societatea contemporană. Trăim într-o societate în care patologia bolilor sau cel puțin a tulburărilor psihice este din ce în ce mai prezentă. Starea de anxietate sau de teamă nejustificată (atac de panică) pare să copleșească lumea în care trăim. Astfel am încercat...

 • Biserica romaneasca din nord-vestul tarii in timpul prigoanei horthyste

  Am ales această carte pentru recenzie, nu atȃt din pricina interesului stȃrnit de titlul lucrării, cȃt mai ales din pricina circumstanțelor, această carte fiind una dintre puținele cărți disponibile la Biblioteca Facultății de Teologie din Alba Iulia. Cu toate acestea cartea a reprezentat o frumoasă și interesantă lectură cu privire la vitregiile pe care romȃnii din Transilvania de Nord le-au avut de suportat din partea ocupanților maghiari. Autorul cărții, Nicolae Mihail Corneanu a fost un...

 • Casatoria in literatura pastristica a secolului al II-lea

  Familia, un subiect atât de dezbătut în contemporaneitate, își are originile încă de la Facerea lumii, ilustrând un parcurs stabil până în zilele noastre, deci păstrându-și forma inițială. Deși astăzi ne confruntăm cu deformarea sensusului acesteia, legătura dintre bărbat și femeie are temeiuri puternice, stabilită fiind după norme indestructibile, a cător matrice s-a dezvăluit încă de la începuturile creștinismului. Secolul al II-lea marchează o perioadă elementară și decisivă din istoria...

 • Biserica - locas de inchinare

  The term "church" has two meanings: a) to gather believers who believe in Jesus Christ and confess His teaching unchanged and recognize Him as the Head of the Church; b) the holy place where believers gather to pray and where the holy ministry of worship is done. In Romanian, the term “biserică” derives from the latin word basilica: this was usually the place where the Emperor (basileios) held council, so in our times, with the same meaning, is the place where God, the Heavenly...

 • Invatatura despre Intrupare la Fericitul Augustin

  1. Introducere Învățătura despre întruparea Mântuitorului este o taină care a constituit pentru teologie un subiect complex de cercetat, pe atât de prezentat. În secolul al-IV-lea a domnit timpul ereziilor, iar marele neliniștit Fericitul Augustin a luat poziție pentru păstrarea și triumful adevărului Hristologic în luptă cu mai mulți ereziști. Punctele pe care le vom vedea pe parcursul lucrării sunt: cauzele întruparii Domnului; motivele ce au adus la pogorîrea Domnului Iisus Hristos;...

Pagina 1 din 40