Referatele din domeniul Religie

Problemele morale actuale - avortul, eutanasia, drogurile, violența, suicidul, schimbarea sexului

“Vă scriu vouă, tinerilor, pentru că sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi și ați biruit pe cel viclean. Nu iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume ( ) pentru că tot ce este în lume ( ) nu este de la Tatăl. Și lumea trece și pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac" (I Ioan 2,... citește mai departe

29 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Cultul Sfinților Îngeri

În calendarul bisericesc observăm că pe lângă sărbătorile închinate cinstirii lui Dumnezeu, și a Sfinților,există și o sărbătoare închinată îngerilor Mihail și Gavril.Prin cinstirea pe care o facem îngerilor, credincioșii Bisericii noastre recunosc aportul pe care Puterile netrupești îl aduc pentru mântuirea... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Teologia Sfintelor Taine

Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Iisus Hristos și încredințate Bisericii, prin care se împărtășește credinciosului harul Sfântului Duh. Săvârșitorul Sfintelor Taine este Hristos prin slujitorii săi: episcopi și preoți. Necesitatea Sfintelor Taine este de netăgăduit, pentru că... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Sfaturi pentru o creștere sănătoasă a copiilor - Pr, Vasile-Thermos

Introducere Înainte de a trece la tratarea propriu-zisă a lucrării părintelui Vasile Thermos, am selectat câteva date biografice pentru a prezenta în câteva rânduri personalitatea sa. Acesta se naște în anul 1957, în Levkada (,,Λευκαδα’’), o insulă de pe coasta de vest a Greciei. Va studia medicina și teologia la... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Intreita slujire a Mântuitorului - Sfintele Taine

Activitățile in Biserica In biserica, slujirea, o putem clasifica/imparti in 3 categorii 1. Activitatea invatatoreasca 2. Activitatea sfintitoare 3. Activitatea pastorală - de conducere (sau activitatea jurisdictionala = juris+diction - de la catolici) 3.1. Deliberativa 3.2. Executiva 3.3. Judecatoreasca... citește mai departe

25 pagini 4 puncte Extras Preview

I Corinteni 12, 28 - comentariu lucrare de seminar

INTRODUCERE Tema darurilor spirituale din Biserică este una pentru care se manifestă mult interes încă de la începuturile creștinismului. Atrași de minuni și manifestări inedite ale unor puteri de prorocie, vindecare sau vorbirea în limbi, mulți păgâni se converteau, iar mai apoi le căutau cu mare râvnă, pierzând... citește mai departe

11 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Cosmologia și antropologia antroposofică

Introducere Astăzi, poate mai mult decât oricând se constată nevoia de miracol. Oamenii sunt însetați și înfometați după Dumnezeu, iar această căutare explică apariția atâtor mișcări religioase noi, cu diferite înfluențe, diferite învățături și diferite rezultate. În acest peisaj multireligios este chemată Biserica... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Examinarea conștiinței Înainte de Spovedanie

Porunca 1 Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de Mine - Te rogi dimineața și seara? - Ce rugăciuni știi? Ești atent când le rostești sau le spui mecanic, pe fugă? - Iți faci cruce când treci prin dreptul bisericii? Porunca 2 Să nu-ți faci chip cioplit; să nu te închini lor, nici să le... citește mai departe

13 pagini 3 puncte Extras Preview

Modalitati de acțiune în apărarea dreptătii pentru categoriile defavorizate dintr-o societate

Introducere Din totdeauna au existat în societate oameni defavorizați. De multe ori în istorie, acești oamenii au fost marginalizați și desconsiderați în special de cei bogați și înstăriți. Existența acestei categorii de oameni era expresia unor situații nenumărate. Considerente sunt multe când vrem să identificăm... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Despre cele opt duhuri PSB 57- Sf. Ioan Casian

Despre viața SF. Ioan Casian Ioan Casian s-a născut în jurul anului 360, într-o familie din Dobrogea (pe acea vreme - Scythia minor - ), probabil într-una dintre cetățile greco-romane de pe coastă : Argamum, Histria, Tomis sau Kallatis unde creștinismul era bine implantat, unde se vorbeau limbile latină și greacă... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Exigențele și implicațiile gândirii scolastice

Arhitectură gotica și gândire scolastică Construcția marilor catedrale gotice începe în secolul XII-XIII, fiind perioada unei Renașteri in cadrul Evului Mediu, epoca dezvoltării orașelor, universităților, a gândirii scolastice, aceasta fiind numită de istoricul Georges Duby vremea catedralelor. Stilul gotic al... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Preview

Predică la Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos

Dreptslăvitori creștini! Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare are un brâu, cu care este încinsă de-a lungul anului. Pe acest brâu se găsesc douăsprezece mărgăritare preascumpe și preasfinte, adică cele douăsprezece praznice împărătești. De aceea, la aceste dumnezeiești praznice, predicile sunt mai grele și mai... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Virtutea ascultării în viată monahală și în cea de familie

Introducere Tema lucrării ,,Virtutea asculării în viața monahală și în familia creștină de astăzi” mi-am ales-o pentru că îmi doresc să-mi întemeiez o familie în viitorul apropiat și acest subiect îmi stârnește curiozitatea ori de câte ori îl aud, mai ales că acum este abordat în paralel cu viața monahală. Prin... citește mai departe

18 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Isa și Maryam în Coran și tradiția islamică

Introducere Tema lucrării ,,Isa și Maryam în Coran” mi-am ales-o pe de o parte din pură curiozitate și pe de altă parte pentru că mi-am dorit să descopăr mai multe despre cum sunt prezentați Iisus Hristos și Maica Domnului în Coran. Coranul este cartea sfântă a islamului, care cuprinde revelațiile făcute de... citește mai departe

17 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Magie, vrăji și farmece - generalități

I. DESPRE MAGIE Magia a reprezentat dintotdeauna un subiect atractiv și ispititor pentru oameni, deoarece la prima vedere reprezenta o modalitate simplă și eficientă prin intermediul căreia ei considerau că puteau avea acces la diferite informații din viitor, la conversații cu spiritele și puteau beneficia de... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview