Iuda Iscarioteanul la Cina cea de Taină

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4175
Mărime: 18.70KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Drd. Olimpiu Benea
Lucrare la Studiul Noului Testament. Prezenta lui Iuda Iscarioteanul la Cina cea de Taina, vazuta din perspectiva evanghelistilor sinoptici.

Cuprins

Cuprins.2

Introducere.3

Identificarea vânzătorului de către Iisus la Cina cea de Taină .4

Concluzii.11

Bibliografie.12

Extras din document

Introducere

Trăind în nişte vremuri tulburi atât din punct de vedere social, cât şi religios, multă lume îşi pune nădejdea într-o minune divină, crezând în promisiunea Mântuitorului care ne-a făgăduit că va fi cu noi „până la sfârşitul veacurilor” (Mt. 28, 20).

Iisus Hristos, Persoana divino-umană care este considerată de către creştini Fiul lui Dumnezeu întrupat care pentru noi şi pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer, a pătimit, a murit crucificat pentru ca a treia zi să învie şi să ne ridice din stricăciunea cea de demult pe care am dobândit-o de la Adam toată umanitatea, este pentru alţii un simplu om, ei necrezând Lui asemenea unor cercetători care într-o emisiune la National Geographic au încercat să demonstreze faptul că vinderea lui Iisus a fost planificată între Acesta şi Iuda, ucenicul Său.

Bazându-se pe textul apocrif al Evangheliei după Iuda, o altă apariţie misterioasă care înseamnă o încercare pentru credinţa creştină, cercetătorii raţionalişti nu recunosc divinitatea tainică a Mântuitorului nostru, încercând cu argumente să dezlege misterul de nepătruns al Persoanei lui Iisus Hristos.

Cu toate acestea, pentru noi, creştinii, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Cel Care ne-a deschis porţile Raiului şi ne-a dat posibilitatea să ajungem în Împărăţia cerurilor.

În lucrarea de faţă am ales să analizez situaţia scripturistică privitoare la episodul în care Iisus Hristos, aflându-se la Cina cea de Taină cu cei 12 Apostoli ai Săi, le descoperă atotştiinţa Sa încă o dată spunându-le că unul dintre ei Îl va vinde, moment în care ei se tulbură şi încep să se întrebe unii pe alţii care va fi acela. Deşi Apostolii se întrebau între ei şi unii Îl întrebau şi pe Mântuitorul, doar doi din acea încăpere ştiau despre cine este vorba, anume Iisus şi apostolul în cauză, Iuda Iscarioteanul.

În cele ce urmează voi prezenta acest episod din perspectiva Evangheliilor sinoptice scrise de către Matei, Marcu şi Luca, evidenţiind particularităţile din fiecare şi făcând, bineînţeles, referiri la dreapta şi inestimabila învăţătură lăsată de Sfinţii Părinţi, învăţătură pe baza căreia stă întreaga teologie ortodoxă.

Identificarea vânzătorului de către Iisus la Cina cea de Taină

Evanghelistul Matei este cel care consemnează în Evanghelia scrisă de el faptul că după ce picioarele lui Iisus sunt unse cu mir de mult preţ de către femeia din Betania Şi-a trimis ucenicii în cetate ca să pregătească loc pentru sărbătorit Paştile evreiesc. Împlinind această cerere a Învăţătorului, s-a făcut seară şi toţi au şezut la masă cu Iisus, eveniment pe care Matei îl relatează astfel:

“ Iar când s-a făcut seară, a şezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi. Şi pe când mâncau, Iisus le-a zis: ,,Adevăr vă grăiesc că unul dintre voi Mă va vinde”. Şi ei, întristându-se foarte, au început să-I zică fiecare: ,, Doamne, nu cumva sunt eu?.”. Iar El, răspunzând, a zis: “Cel care a întins cu Mine în blid, acela Mă va vinde. Fiul Omului merge precum este scris despre El. Dar vai acelui om prin care Fiul Omului e vândut; bine-i era aceluia de nu s-ar fi născut.” Şi răspunzând Iuda, cel care L-a vândut, I-a zis: “Nu cumva sunt eu, Învăţătorule?.”. Răspunsu-i-a Iisus: “Tu ai zis”. (Mt. 26, 20-25)

Acelaşi episod îl întâlnim în Evanghelia după Marcu în cap. 14, 17-21 având următorul text:

“Iar făcându-se seară, a venit cu cei doisprezece. Şi pe când şedeau la masă şi mâncau, Iisus a zis: ,,Adevăr vă grăiesc că unul dintre voi, care mănâncă împreună cu Mine, Mă va vinde.” Ei au început să se întristeze şi să-I zică unul câte unul: ,,Nu cumva sunt Eu? .”. Iar El le-a zis: ,, Unul dintre cei doisprezece, care întinge cu mine în blid. Că Fiul Omului merge cum este scris despre El;dar vai acelui om prin care Fiul Omului este vândut! Bine era de omul acela dacă nu s-ar fi născut!” (Mc. 14, 17-21)

Pentru a întregi tabloul sinoptic, Evanghelistul Luca prezintă, deşi mai succint, acelaşi episod, în această Evanghelie fiind la cap. 22, 21-23:

“Dar iată, mâna celui ce Mă va vinde este cu Mine la masă. Că Fiul Omului merge precum a fost rânduit, dar vai acelui om prin care este vândut!” Iar ei au început să se întrebe unul pe altul, care dintre ei ar fi acela care avea să facă aceasta.”

Preview document

Iuda Iscarioteanul la Cina cea de Taină - Pagina 1
Iuda Iscarioteanul la Cina cea de Taină - Pagina 2
Iuda Iscarioteanul la Cina cea de Taină - Pagina 3
Iuda Iscarioteanul la Cina cea de Taină - Pagina 4
Iuda Iscarioteanul la Cina cea de Taină - Pagina 5
Iuda Iscarioteanul la Cina cea de Taină - Pagina 6
Iuda Iscarioteanul la Cina cea de Taină - Pagina 7
Iuda Iscarioteanul la Cina cea de Taină - Pagina 8
Iuda Iscarioteanul la Cina cea de Taină - Pagina 9
Iuda Iscarioteanul la Cina cea de Taină - Pagina 10
Iuda Iscarioteanul la Cina cea de Taină - Pagina 11
Iuda Iscarioteanul la Cina cea de Taină - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Iuda Iscarioteanul la Cina cea de Taina.doc

Alții au mai descărcat și

Sfânta Liturghie - Taina Comuniunii

INTRODUCERE Prin Sfânta Liturghie se realizează cea mai vie legătură duhovnicească a Domnului Iisus Hristos cu Biserica Sa, cea mai bogată...

Rânduieli Liturgice Specifice Perioadei Triodului

INTRODUCERE Învatamintele Triodului Rânduiala Postului Mare asa cum a fost fixata în Triod, înca din sec. IX, urmareste sa pregateasca sufletele...

Învățatura despre Sfințenia Bisericii

PREFAŢĂ Sfântul Apostol Pavel ne învaţă că Biserica este Trupul lui Hristos şi Hristos este Capul ei. (Efes. I, 23; V, 23), iar Trupul are mai...

Sfânta Euharistie

EUHARISTIA ÎN NOUL TESTAMENT Introducere Sfânta Euharistie sau Sfânta Împărtăşanie,cum i se mai spune,este cea mai importantă Sfântă Taină dintre...

Teologul la Sfinții Capadocieni

Introducere Secolul al IV-lea creştin este supranumit “veacul de aur” al creştinismului întrucât în această perioadă avem foarte mulţi Sfinţi...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Sfânta și Marea zi de Miercuri

binecuvântată și înălțătoare, căci în această perioada a anului bisericesc, creștinii comemorează și reînnoiesc momentele culminante din viața...

Studiul Noului Testament

CARTEA FAPTELE APOSTOLILOR Alegerea celor doisprezece s-a făcut dintr-un număr mai mare de ucenici (Lc. 6, 13), Mântuitorul numindu-i Apostoli. Pe...

Te-ar putea interesa și

Iconomia

I. Argument ,,Primeşte acest Dar e mare preţ şi îl păstrează până la a doua venire, când Hristos îl va cere de la tine!” Acestea sunt cuvintele...

Patimile Domnului Hristos în Iconomoia Mântuirii

INTRODUCERE Patimile Domnului Hristos în iconomoia mântuirii Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om între ei, ca să Se poată dărui lui Dumnezeu ca jertfă...

Obiceiurile de iarnă - sărbătorile de Paști

Ignatul este divinitatea solara care a preluat numele si data de celebrare a Sf. Ignatie Teofanul ( 20 decembrie ) din calendarul orthodox, sinonim...

Sfânta Taină a Euharistiei și Practica Ei

Introducere Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Sfintei Sale Biserici, prin care celor ce le...

Ortodoxia sau Locul Întalnirii cu Dumnezeu

Înca din momentul creatiei, omul a fost înzestrat de Dumnezeu cu libertate, putînd sa-si manifeste dragostea sa fata de Creator în mod liber. Însa...

Plan de lecție Iisus Hristos, Mântuitorul

Profesor: Unitatea de învățământ: Școala Gimnaziala Strunga Clasa a VI-a Disciplina: Religie ortodoxă Subiectul lecției: Iisus Hristos ,...

Ai nevoie de altceva?