Maica Domnului in Conceptia Parintilor Rasariteni

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Maica Domnului in Conceptia Parintilor Rasariteni.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Religie

Cuprins

I. Introducere
II. Teologia despre Maica Domnului in Biserica Rasariteana
III. Maica Domnului Născătoarea de Dumnezeu,Pururea-Fecioara(Θεοτόκος,Αείπαρθενος)
IV. Maica Domnului Mijlocitoare
V. Maica Domnului-Maica durerii,Maica nădejdilor noastre
VI. Concluzii

Extras din document

Introducere

„Cel Care iubeşte pe Cel care a născut,iubeşte şi pe Cel ce S-a născut din El”(I In.5,1).

Cu alte cuvinte,pe lângă faptul că acela care iubeşte pe Tatăl iubeşte şi pe Fiul,în acelaşi timp cel care iubeşte şi pe Maica Domnului iubeşte după adevăr şi pe Fiul ei.Dacă Duhul Sfânt este cheia care descuie uşa(Fiul) către Tatăl şi Maica Domnului este uşa care ne duce spre cunoaşterea Fiului.Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu este modelul cel mai înalt de sfinţenie al omenirii,darul cel mai mare pe care l-a oferit omenirea lui Dumnezeu,din toată creaţia,ea fiind singura cu adevărat care-L poate mulţumi cu adevărat pe Dumnezeu.

Scriitorii bizantini în unanimitate socotesc că Ceea ce a avut atingere cu Hristos rămâne mai departe izvor de putere Dumnezeiască.Faptul de a fi avut atingere cu Hristos,nu aparţine numai trecutului,ci are o permanentă actualitate.Iar mai intim a fost unit cu Hristos,sânul Maicii Domnului.Bizantinii socotesc unirea aceasta permanentă,Fiul rămânând unit cu Maica şi după naştere,cum rămâne veşnic unit şi cu Tatăl.De aceea sânul Maicii Domnului este izvor de energie dumnezeiască,în mod direct . De aceea Maica Domnului este şi împărţitoare de har,căci:,,tu eşti locaş a toate harurile şi plinirea a toată bunătatea şi toată frumuseţea,chip şi icoană însufleţită a tot binele şi toată bunătatea,ca una care singură te-ai învrednicit a primi întru tine toate harurile Duhului Sfânt” .

Calitatea de mijlocitoare a Maicii Domnului işi are,alături de preacinstire,theotokie şi aiparthenie,temei în primul rând în Sfânta Scriptură dar şi în scrierile Sfinţilor Părinţi chiar din primele trei veacuri creştine.

Puterea mijlocitoare a Maicii Domnului a Maicii Domnului întrece chiar şi pe cea a Sfinţilor şi a Îngerilor la un loc .

Sfântul Dimitrie al Rostovului,cel care a scris Psaltirea Maicii Domnului,spunea:,,dacă cineva m-ar întreba:ce este mai tare şi mai puternic decât toate cele de sub cer?eu i-aş răspunde:<<nu este nimic mai tare şi mai puternic pe pământ şi în cer după Domnul nostru Iisus Hristos decât Preacurata Stăpâna noastră Născătoarea de Dumnezeu şi pururi Fecioara Maria.Puternică este ea pe pământ căci a zdrobit capul şarpelui nevăzut şi a călcat în picioare puterea iadului,prin ea se dobândesc biruinţele,prin ea se biruiesc vrăjmaşii.Puternică este ea şi în cer că pe Dumnezeu cel tare şi puternic cu rugăciunile ei Îl leagă.Îl leagă cu rugăciunile ei pe Dumnezeu pe Care odinioară pe pământ L-a înfăşurat cu pânze căci atunci când El mâniat fiind de păcatele noastre,vrea să ne pedepsească,osândindu-ne pe neaşteptate,ea îşi întinde către El mâinile sale,implorând milă şi ţine pe loc dreapta Lui răzbunătoare,ca să nu-i piardă pe păcătoşi împreună cu fărădelegile lor.”

În inima sa mare şi curată,Sfânta Fecioară adună toate jalea şi suferinţa lumii,toată întristarea,amarul şi durerea care pot încăpea în inima plăpândă a unei fiinţe umane .De aceea Fecioara a pătruns în inima credincioşilor chiar din timpul vieţii ei,am putea spune că evlavia a luat-o înaintea dogmelor,cu privire la Fecioara.O scrisoare a Sfântului Ignatie Teoforul(deşi se pare că redactarea ei aparţine sec .IV,pe la 370)arată că:,,sunt multe femei la noi care vor să vadă pe Maica lui Iisus şi se sârguiesc ca să ajungă să se atingă de ea .Pentru că slava ei a străbătut până la noi,că ea fiind Fecioară este Maica lui Dumnezeu plină de toate darurile şi bunătăţile,în prigoniri şi primejdii este veselă,în sărăcie şi neajunsuri nu se mâhneşte,spre cei ce-i fac rău nu se mânie,ci le fac şi mai mult binemilostivă spre cei săraci cărora le ajută cât poate.Şi cât de răbdătoare este când învăţătorii iudei şi farisei râd de ea!…” .Iar (pseudo)Dionisie Areopagitul într-o scrisoare către Sfântul Apostol Pavel(alcătuită pe la 375)spunea:,,mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că îmi părea cu neputinţă ca cineva afară de Dumnezeu să fie atât de plin de frumuseţe şi de dumnezeiască slavă şi putere şi dar.Nimeni din oameni nu poate înţelege ceea ce am înţeles eu când am văzut cu ochii mei pe cea mai frumoasa dintre toate femeile din lume si mai înfrumuseţată de cat toate puterile cereşti , pe Maica Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos si mărturisesc înaintea oamenilor si a lui Dumnezeu care s-a născut din transa ca daca n-as fi cunoscut pe Dumnezeu si minunata Lui învăţătura atunci as fi socotit-o pe Pre Sfânta Fecioara ca pe Însuşi Dumnezeu.”

Fisiere in arhiva (1):

  • Maica Domnului in Conceptia Parintilor Rasariteni.doc