Sfânta Taină a Euharistiei și Practica Ei

Referat
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5070
Mărime: 24.04KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Adrian Dinu
Universitatea „ Al. I. Cuza” Facultatea de Teologie Ortodoxa „ Dumitru Stăniloae” Iaşi Anul I, secţia Pastorală Grupa 2

Extras din document

Introducere

Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Sfintei Sale Biserici, prin care celor ce le primesc se împărtăşeşte harul nevăzut al Duhului Sfant, scopul lor fiind mântuirea şi sfinţirea acestora prin harul pe care ele îl conferă.

Biserica noastră Ortodoxă deţine o suită de şapte Sfinte Taine: Botezul, Mirungerea, Mărturisirea, Împărtăşania, Cununia, Hirotonia şi Sfântul Maslu, spre deosenire de celelalte confesiuni şi denominaţiuni creştine, care nu recunosc calitatea de Sfantă Taină a unora, şi care neagă caracterul supranatural, haric şi sfinţitor al Tainelor, văzând în ele simple simboluri sau semne externe, asemănătoare ceremoniilor simbolice din Vechiul Testament.

Despre Sfânta Taină a Euharistiei s-a scris foarte mult. Sfinţii Părinţi au scris cu privire la aspectul său de jertfă mântuitoare, al legaturii indisolubile dintre Mântuitorul Hristos şi Sfânta Euharistie, despre beneficiul său duhovnicesc pe care îl aduce celor ce se împărtăşesc, despre locul său în cadrul Sfintei Liturghii, despre cum în jurul ei gravitează toate celelalte Sfinte Taine, şi alte multe scrieri despre Sfânta Euharistie.

În lucrarea de faţă, îmi propun să vorbesc despre Sfânta Taină a Euharistiei şi aspectul său practic în Biserica noastră Ortodoxă, adică despre savârşitori, primitori, pregătire pentru primirea acestei sfinte taine, dar şi despre aspectul său duhovnicesc, al efectelor şi roadelor duhovniceşti pe care le aduce aceasta celor ce se împărtăşesc de ea, precum şi părerile celorlalte confesiuni şi denominaţiuni creştine cu privire la Sfânta Taină a Euharistiei.

Sfânta Taină a Euharistiei

Numele acestei Taine vine de la cuvântul grecesc =mulţumire, deoarece Mântuitorul Hristos, înainte de a o institui la Cina cea de Taină, a mulţumit lui Dumnezeu prin rugăciune, iar după aceea a binecuvântat pâinea şi a dat-o Sfinţilor Apostoli.

Sfânta Euharistie ( Cuminecătură, Împărtăşanie) este taina prin care creştinul primeşte adevăratul Trup şi Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos, sub chipul pâinii şi a vinului, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci

Această Taină este cea mai însemnată dintre toate tainele, căci dacă prin celelalte creştinul primeşte numai harul divin, prin Sfânta Euharistie el se împărtăşeşte cu însuşi izvorul harului, cu Domnul Iisus Hristos întreg. Ea împreună cu Botezul şi Mirungerea formează cele trei Taine ale iniţierii. Despre ea, părintele Dumitru Stăniloae, spune că le încoronează pe celelalte două nu numai ca plenitudine a puterii şi a vieţii celei noi, începută virtual prin Botez şi având în ea puterea virtuală, dezvoltată prin Mirungere. Euharistia implică în sine puterea morţii depline faţă de existenţa separată de Dumnezeu, începută prin Botez şi dezvoltată prin Mirungere

De asemenea, tot părintele Dumitru Stăniloae, spune că Euharistia este prin excelenţă Taina unităţii Bisericii. Cei ce se împărtăşesc împreună se află deja într-o unitate de credinţă, pentru că s-au împărtăşit şi mai înainte din acelaşi trup şi sânge al Domnului, începând din momentul ce a urmat Botezului. De aceea, încă mai înainte de anaforaua liturgică ( rugăciunea ce precede prefacerea), toţi credincioşii cântă: „ să ne iubim unii pe alţii ca într-un gând să mărturisim”. Şi rostesc împreună crezul. Apoi se împărtăşesc împreună pentru sporirea acestei unităţi

Sfânta Euharistie a fost instituită de Mântuitorul Hristos la Cina cea de Taină, atunci când a oferit Sfinţilor Apostoli Trupul şi Sângele Său, sub chipul pâinii şi a vinului, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu , apoi luând paharul şi mulţumind, a zis: Beţi dintru acesta toţi, acesta este sângele Meu, al legii celei noi ” ( Mt. 26, 26-28; Mc. 14, 22; Lc. 22, 10), adăugând după aceasta, ca poruncă: „Aceasta să faceţi întru pomenirea Mea” ( Lc. 22, 19, comp. 1 Cor. 11, 25).

Preview document

Sfânta Taină a Euharistiei și Practica Ei - Pagina 1
Sfânta Taină a Euharistiei și Practica Ei - Pagina 2
Sfânta Taină a Euharistiei și Practica Ei - Pagina 3
Sfânta Taină a Euharistiei și Practica Ei - Pagina 4
Sfânta Taină a Euharistiei și Practica Ei - Pagina 5
Sfânta Taină a Euharistiei și Practica Ei - Pagina 6
Sfânta Taină a Euharistiei și Practica Ei - Pagina 7
Sfânta Taină a Euharistiei și Practica Ei - Pagina 8
Sfânta Taină a Euharistiei și Practica Ei - Pagina 9
Sfânta Taină a Euharistiei și Practica Ei - Pagina 10
Sfânta Taină a Euharistiei și Practica Ei - Pagina 11
Sfânta Taină a Euharistiei și Practica Ei - Pagina 12
Sfânta Taină a Euharistiei și Practica Ei - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Sfanta Taina a Euharistiei si Practica Ei.doc

Alții au mai descărcat și

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Euharistia - taina unirii cu Hristos

Introducere Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Sfintei Sale Biserici, prin care celor ce le...

Liturghie și Slujire Socială

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur...

Preotia si Viata Bisericeasca a Credinciosilor

Despre „ Teologia Pastorală” s-a scris şi se va mai scrie mult. Primind ca temă de „Disertaţie”, „Preocupările de Teologie Pastorală în paginile...

Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici

INTRODUCERE De la început, omenirea a fost sortită trăirii în Dumnezeu , la o viaţă fericită, lipsită de griji, suferinţe şi moarte. În...

Iconomia

I. Argument ,,Primeşte acest Dar e mare preţ şi îl păstrează până la a doua venire, când Hristos îl va cere de la tine!” Acestea sunt cuvintele...

Sfânta Euharistie

EUHARISTIA ÎN NOUL TESTAMENT Introducere Sfânta Euharistie sau Sfânta Împărtăşanie,cum i se mai spune,este cea mai importantă Sfântă Taină dintre...

Mărturii ale Sfinților Părinti cu privire la euharistie

Introducere Pentru Biserica primară, împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Cristos este comuniunea sacramentală cu moartea reală a Domnului şi cu...

Te-ar putea interesa și

Sfânta Liturghie - Taina Comuniunii

INTRODUCERE Prin Sfânta Liturghie se realizează cea mai vie legătură duhovnicească a Domnului Iisus Hristos cu Biserica Sa, cea mai bogată...

Taina Cununiei – Istoric, Randuiala si Explicarea Simbolica

Cap. I ÎNSEMNĂTATEA SFINTELOR TAINE ÎN VIAŢA CREŞTINULUI Sfintele Taine alcătuiesc, în unitatea lor indestructibilă, adevărata „Viaţă în...

Euharistia - taina unirii cu Hristos

Introducere Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Sfintei Sale Biserici, prin care celor ce le...

Liturghie și Slujire Socială

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur...

Aspectul religios - moral al cultului divin ortodox

Introducere Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Individualitate, comuniune și unicitate în taina Sfintei Împărtășanii

Introducere Sfintele Taine Euharistice, Spovedania și Împărtășania sunt cele două Sfinte Taine care ne țin în permanentă legătură cu Hristos și...

Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici

INTRODUCERE De la început, omenirea a fost sortită trăirii în Dumnezeu , la o viaţă fericită, lipsită de griji, suferinţe şi moarte. În...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Ai nevoie de altceva?