Viața și activitatea bisericească în Transilvania în secolele XV-XVI

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4668
Mărime: 30.13KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marcel Cojocaru
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „Dumitru Stăniloae” Iaşi

Extras din document

I. Situaţia politică şi confesională a Transilvaniei în secolul al XV-lea.

Pentru a înţelege cȃt mai bine desfăşurarea vieţii bisericeşti a ro¬mânilor transilvăneni în acest secol, este nevoie să prezentăm, în mare, însăşi situaţia politică a Transilvaniei, precum şi situaţia celorlalte con¬fesiuni existente aici.

După ocuparea treptată a Transilvaniei de către regalul feudal ma¬ghiar, a ȋnceput o largă acţiune de organizare a Bisericii Catolice, de altfel şi o acţiune de prigonire a Bisericii Ortodoxe româ¬neşti, patronată de papi şi de regii Ungariei.

Regii Ungariei, de cele mai multe ori instigaţi de papi, au luat felurite măsuri de asuprire a Bisericii Ortodoxe. Ordinul franciscan, prin vicariatul Bosniei, ȋn timpul lui Ludovic I al Ungariei, “avea cel mai important rol ȋn smulgerea populaţiei ortodoxe de la credinţa sa” . Există zvonul consemnat ȋn epocă că numai ȋntr-un an (circa 1380) ar fi fost convertiţi forţat ȋn Ungaria vreo 400.000 de “schismatici”(ortodocşi) . Este evident un număr exagerat care,chiar redus de zece ori, pare prea mare.

Că opera de convertire printre români mergea foarte greu o ştim dintr-o scrisoare a papei Grigore XI, din 1374, în care se spune că „mulţimea naţiunii românilor” care „trăiau la hotarele regatului Ungariei, spre tătari” nu aceptă catolicismul, deoarece „nu sunt mulţumiţi cu slujba preoţilor unguri şi cer un ierarh superior cunoscător al limbii române” .

Ştefan Papacostea afirma că: ”pe bună dreptate, s-a apreciat că apariţia limbii ca argument al opoziţiei românilor faţă de efortul de convertire era un puternic indiciu al intrării în scenă a naţiunii şi în istoria românilor” . Românii au sesizat că trecerea la catoicism prin intermediul Ungariei era mai ales un act politic care ducea la pierderea propriei identităţi şi s-au arătat reticenţi la convertire. De altfel, întreg regatul Ungariei, în ciuda uriaşelor eforturi ale Angevinilor, a rămas într-o situaţie precară în privinţa progreselor catolicismului. Antonio Bonfini, umanist italian la curtea regelui Matia Corvinul, făcând elogiul lui Ludovic I, îl laudă peste măsură pe acesta pentru zelul lui „misionar” .

În ciuda atitudinii papalităţii, care s-a nuanţat cu vremea, evoluȃnd de la ideea de convertire spre cea de unire (adică acceptarea de către ortodocşi doar a unor puncte care să marcheze apropierea de Roma), acţiunile prozelite au continuat în Transilvania, cu intermitenţe, dar fără rezultate spectaculare. Sigismund de Luxemburg, la 1428, reia, cel puţin teoretic - pentru districtele Sebeş (Caransebeş), Mehadia şi Haţeg - măsurile preconizate de Ludovic I (numai catolicii pot deţine moşii; stăpânii de pământ nu puteau avea în satele lor alţi preoţi decât catolici; era interzisă căsătoria între ortodocşi şi catolici; cei care treceau la ortodoxie îşi pierdeau bunurile; copiii catolicilor nu puteau fi botezaţi de preoţi ortodocşi etc.) , dar fără prea mare convingere, deoarece ameninţarea otomană presupunea unirea forţelor creştine, iar graniţa sudică a Ungariei era apărată în primul rând de ortodocşi .

II. Mitropolia Transilvaniei ȋn secolul al XV-lea

În ciuda atător măsuri represive, Biserica Ortodoxă şi-a continuat activitatea ȋn rȃndul credincioşilor ei, avȃnd biserici, mănăstiri, preoţi, protopopi, egumeni şi ierarhi . Primul ierarh ortodox cunoscut cu numele ȋn teritoriile intracarpatice a fost arhiepiscopul Ghelasie de la Rȃmeţ la 1376 ȋn urma descoperirii, din decembrie 1978 de la Mănăstirea Rȃmeţ, a unei inscripţii.

Din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, nu cunoaştem nici un nume pȃnă în anul 1456. În acest an, Biserica ortodoxă românească din Transilvania era păstorită de Ioan, stabilit mai demult în oraşul Hunedoara, venit din Caffa Crimeii (azi Feodosia, între Kerci şi Yalta). Potrivit unor cercetări mai noi, el ar fi origi¬nar dintr-o familie românească din Caffa, căci documentele arată că în serviciul factoriei genoveze de acolo se găseau mulţi români . A plecat din Caffa, unde poate că a fost preot, fie pentru că oraşul era stăpȃnit de genovezii catolici, fie datorită pericolului tătar sau otoman.

Bibliografie

Academia Romȃnă, Istoria Romȃniei, Vol.II, Bucureşti,1962;

Bărbulescu,Mihai, Istoria Romȃniei, Ed. Corint, Bucureşti, 2004;

Coman, Vasile, Însemnătatea culturală şi religioasă a tipăriturilor coresiene ȋn “Mitropolia Moldovei şi Sucevei” an. XLVI, 1970, nr. 11-12;

Lupşa, Ştefan Biserica Ortodoxă Romȃnă din Ardeal şi Ungaria ȋn veacul XV, ȋn “Mitropolia Ardealului” an. II, 1957, nr.3-4;

Idem, Mitropolia Ardealului ȋn veacul XVI, ȋn “Mitropolia Ardealului” an. V, 1960, nr.7-8;

Iorga, Nicole, Sate şi preoţi din Ardeal, Bucureşti, 1902;

Meteş, Ştefan, Emigrări romȃneşti din Transilvania ȋn secolele XIII-XX, ediţia a II-a, Bucureşti, 1977;

Pop, Ioan Aurel, Istoria Transilvaniei medievale de la etnogeneza romȃnilor pȃnă la Mihai Viteazul, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 1997;

Popa, Victor, Consideraţiuni critice cu privire la Mitropolia Transilvaniei ȋn secolul al XV-lea şi al XVI-lea şi a raporturilor ei cu Moldova, în “Mitropolia Banatului”, an. VIII, 1958, nr. 7-9;

Papacostea, Ştefan, Geneza statului ȋn evul mediu romȃnesc. Studii critice, Cluj Napoca, 1988;

Păcurariu, Prof. Dr. Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Romȃne, vol. I, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1980;

Idem, Istoria Bisericii romȃneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, Cluj Napoca, 1992;

Şerbănescu, Niculae, Titulatura mitropoliţilor, jurisdicţia, hotarele si reşedinţa Mitropoliei Ungrovlahiei, în “Biserica Ortodoxă Romȃnă , an LXXVII 1959, nr. 7-10;

Preview document

Viața și activitatea bisericească în Transilvania în secolele XV-XVI - Pagina 1
Viața și activitatea bisericească în Transilvania în secolele XV-XVI - Pagina 2
Viața și activitatea bisericească în Transilvania în secolele XV-XVI - Pagina 3
Viața și activitatea bisericească în Transilvania în secolele XV-XVI - Pagina 4
Viața și activitatea bisericească în Transilvania în secolele XV-XVI - Pagina 5
Viața și activitatea bisericească în Transilvania în secolele XV-XVI - Pagina 6
Viața și activitatea bisericească în Transilvania în secolele XV-XVI - Pagina 7
Viața și activitatea bisericească în Transilvania în secolele XV-XVI - Pagina 8
Viața și activitatea bisericească în Transilvania în secolele XV-XVI - Pagina 9
Viața și activitatea bisericească în Transilvania în secolele XV-XVI - Pagina 10
Viața și activitatea bisericească în Transilvania în secolele XV-XVI - Pagina 11
Viața și activitatea bisericească în Transilvania în secolele XV-XVI - Pagina 12
Viața și activitatea bisericească în Transilvania în secolele XV-XVI - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Viata si Activitatea Bisericeasca in Transilvania in Secolele XV-XVI.doc

Alții au mai descărcat și

Biserica ortodoxă și regimul comunist

Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945-1964) Introducere Relaţiile dintre Biserică şi Stat au prezentat de-a lungul timpului, şi...

Reinfiintarea Mitropoliei Transilvaniei - Mitropolitul Andrei Saguna

INTRODUCERE Divizarea lumii transilvane în 1701 a generat o seama de probleme ce se vor alătura celor deja existente aici. Din acest motiv nu vor...

Inceputurile Monahismului in Romania

Cuvant introductiv « Monahismul este stilul de viata evanghelica consacrata rugaciunii , contemplatiei si ascezei , in retragere de lume si in...

Evanghelia copilăriei lui Iisus

1. INTRODUCERE Primele scrieri ale Noului Testament care cuprind viaţa şi învăţătura Domnului Iisus Hristos se numesc evanghelii. Ele sunt în...

Istoria Bisericii Ortodoxe Romane din Oltenia in Timpul Stapanirii Austriece

I. PREFAŢĂ In perioada maximei sale expansiuni în Sud-Estul Europei, realizată prin pacea de la Passarowitz , Imperiul Habsburgic a anexat şi cele...

Debutul Programelor Educationale Romanesti, Efect al Unirii cu Biserica Romei

I. Introducere I.1. Prolog Una dintre componentele majore ale istoriei noastre moderne care a stârnit atâtea pasiuni şi dispute este, fără...

Raportul Bisericii Ortodoxe cu Biserica Romano-Catolică și Protestantă

Raportul Bisericii Ortodoxe , Bisericii Romano-Catolice și Protestante Dogma ortodoxă Biserica Ortodoxă a celor șapte Sinoade Ecumenice are la...

Religile Lumii

Islamul Islamul este o religie avraamică, monoteistă, fondată în secolul al VII-lea şi bazată pe textul religios cunoscut sub numele de Coran....

Te-ar putea interesa și

Potentialul Natural si Antropic al Brasovului si Valorificarea lui in Turism

Argument Lucrarea de faţă are ca obiectiv pe lângă descrierea Braşovului din punct de vedere cultural, istoric şi turistic, evidenţierea...

Inceputurile Monahismului in Romania

Cuvant introductiv « Monahismul este stilul de viata evanghelica consacrata rugaciunii , contemplatiei si ascezei , in retragere de lume si in...

Diaconul Coresi

Introducere Un moment important din viața bisericească a Țărilor Române în secolul al XV-lea îl constituie introducerea tiparului, una din cele...

Brasov

JUDETUL BRASOV DATE GENERALE Municipiul Brasov, capitala judetului Brasov, cu o populatie de 286 000 de locuitori, este situat in partea...

Scurt Istoric al Bisericii Ortodoxe Romane

Intemeierea Bisericii noastre, a avut loc la Cincizecime, atunci cand Duhul Sfant - in chipul unor limbi ca de foc - S-a pogorat asupra Sfintilor...

Istorie Economica

procesului constituirii poporului român si a limbii române. Fara un cadru statal dezvoltarea revolutiilor feudale a fost încetinita, îngreunata,...

Ai nevoie de altceva?