Toate referatele din domeniul Sociologie

 • Constructionismul social si asistenta sociala

  Abstract : Social constructionism proposes that how we understand and perceive the world is a product of how the world is represented or produced through language, and depends upon the culture and times that we live in. Our knowledge and understanding are therefore not absolute or final, but instead are framed by ‘discourses’ which often reflect the ideas of powerful groups in society, acting to disadvantage less powerful groups and individuals. Nonetheless, because discourse is time and...

 • Metode de cercetare sociologica

  Cercetarea sociologica se bazeaza pe cat mai multe intrebari posibile despre umanitate. Descoperirile sociologilor nu se pot termina deoarece sunt intrebari complexe si gradul de implicare a mai multor parti este deja luat in calcul. Intrebarile pe care reusesc sa si le puna sociologii in urma a mai multor studii stiintifice sunt in mare parte intrebari bazate pe experiment. Pentru a avea eficienta cat mai mare in cautarile noastre trebuie sa analizam metodele de cercetare ce pot fi...

 • Principii si standarde privind protectia victimelor

  1. În declarația de principii fundamentale de justiție referitoare la victimimele criminalității și victimele abuzului de putere , adoptată de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluția 40/30 din 29 decembrie 1985, se identifică patru puncte esențiale în capitolul care tratează în mod expres asistența acordată victimelor. A. Victimele trebuie să primească sprijin material, asistență medicală, psihologică și socială necesară, prin mijloacele guvernamentale, voluntare sau comunitare. Fondurile...

 • Perspective evulotioniste asupra comportamentului uman

  Psihologia evolutionista Pentru prima data, fenomenul de ,,psihologie evolutionista” a aparut in cartea lui William James numita Principiile psihologiei, scrisa in 1840. Acest concept a fot utilizat cu privire la abordarea din perspectiva teoriei evolutioniste a problematicii mintii umane, asa cum gasim expus in lucrarea ,,Homo oeconomicus si competitorii sai: o perspectiva trans-disciplinara asupra antropologiei economice”. De actualitate, este faptul ca acest concept face referire la o...

 • Violenta scolara si formele ei

  Violența școlară Violența școlară. Definiții Jigău, Liiceanu și Preoteasa (2005, 20) propun următoarea definiție a violenței din organizația școlară: „orice formă de manifestare a unor comportamente precum: exprimare neadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, amenințare, hărțuire; bruscare, împingere, lovire, rănire; comportament care intră sub incidența legii (viol, consum/comercializare de droguri, vandalism - provocarea de stricăciuni cu bună știință,...

 • Activitatea social-filantropica din cadrul Centrului socio-cultural Episcopul Damaschin - Slobozia

  - Înființare: Centrul socio-cultural „Matei Basarab” al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor a fost inaugurat în data de 15 Februarie 2007, menit să ofere ajutor credincioșilor din municipiul Slobozia, și din localitățile apropiate. Acest eveniment marchează începutul unei noi etape în procesul de dezvoltare a sistemului de asistență socială din cadrul episcopiei, care a fost inițiat cu binecuvântarea Preasfințitului Dr. Damaschin Coravu. Activitatea rodnică a persoanelor care se ocupau de...

 • Analiza conceptului de devianta la Erving Goffman

  În acest eseu mă voi centra pe analiza conceptului de devianță la Erving Goffman. Eseul va face și paralele cu alte interpretări ale acestei noțiuni. Consider că pentru început este necesară o scurtă prezentare a principalelor concepte utilizate de Goffman, pentru a vedea mai bine unde se situează termenul devianță în cadrul operelor acestuia. Erving Goffman (1922-1982) a fost influențat de paradigma interacționist simbolică. În viziunea interacționistă, viața socială este un produs al...

 • Stresul

  Termenul de ,,stres” are mai multe sensuri: În fizică înseamnă constrângerea excesivă suportată de materialul de construcție. În biologie, el desemnează agresiunea care se exercită asupra organismului (agenți stresanți) și reacția organismului la agresiuni. Reacția este specifică, adică ea nu depinde de agentul agresor sau stresant. În psihologie, termenul de “stres” este utilizat pentru a desemna numeroase dificultăți la care individul se străduiește să facă față (evenimente stresante ale...

 • Grupurile

  Definiție Un grup reprezintă un ansamblu de persoane care au caracteristici, scopuri și interacțiuni comune, participă la aceleași stări și procese sociale și au conștiința apartenenței de grup. Prin dimensiunea sa interactivă, grupul se prezintă ca un mediu și mijloc de învățare a unor roluri sociale, formează competențe de evaluare a altora și poate contribui la dezvoltarea conștiinței de sine a membrilor săi. Grupul: Joacă un rol crucial în evoluția persoanei, constituie cel mai...

 • Surse ale monoparentalitatii

  Introducere Monoparentalitatea reprezintă un tip restrâns de familie, diferită de familia tradițională, deoarece este compusă doar dintr-un singur părinte și copiii săi. Fenomen răspândit atât la nivel global cât și la nivel național, monoparentalitatea este din ce în ce mai des întâlnită. În societatea modernă, tot mai mulți adulți își cresc copiii singuri, fără a avea alături un partener (soț/soție), pe al cărui ajutor să se poată bizui. Acest subiect a început să atragă din ce în ce mai...

 • Saracia ca problema sociala

  I. Natura problemei După cel de-al doilea război mondial, în țările occidentale s-a impus un concept, anume “statul bunăstării”. Statul bunăstării desemnează statul capitalist (în special occidental) de după cel de-al II-lea Război Mondial, care s-a constituit într-o modalitate specifică de guvernare pe baza consensului social prin îmbinarea eficienței sistemului economiei de piață cu solidaritatea socială și umanismul politicilor sociale redistributive. Pe fondul „statului bunăstării”,...

 • Violenta contra femeilor

  I. Definirea problemei sociale Problema socială reprezintă o situație indezirabilă care este considerată de un segment important al securității ca fiind suficient de serioasă pentru că necesită acțiune colectivă în vederea obținerii unei ameliorări semnificative și a unei dezirabilități crescute. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește violența astfel: folosirea intenționtă a forței sau puterii, reală sau sub formă de amenințări, împotriva propriei persone, împotriva unei alte...

 • Analiza satului contemporan romanesc

  Comuna Niculițel este situată în Nordul Dobrogei, mai exact în partea de Nord-Vest a judetului Tulcea si este așezată într-o zonă depresionară a Podișului Niculițel, larg deschisă spre nord, la poalele dealurilor Niculițelului, cândva complet împădurite. Localitatea pare așezată într-o fortăreață naturală, cu o singură deschidere, spre nord. Această poziție explică în bună parte trecutul milenar al localitatii. Este cea mai mare comună din judetul Tulcea, fiind formată dintr-o singură...

 • Noua revolutie feminista - Feminismul valului II

  Feminismul este o doctrină ideologică ce și-a pus amprenta asupra evoluției societății omenești încă de la primele manifestări, și care a evoluat de-a lungul tipului în concordanță cu dezvoltarea societății în general și cu nevoia de afirmare a femeii, în special. Feminismul a cunoscut trei etape de dezvoltare, denumite generic, valul I, II și III. Valul al II-lea al feminismului se desfășoară în perioada postbelică și se remarcă prin opera lui Simone de Beauvoir. Teza pe care am propus-o...

 • Sociologia educatiei in familie

  „O valoare este o credință durabilă că un mod de existență este din punct de vedere personal și social preferabil opusului său”, scrie M. Rokeach, distingând între valori terminale corespunzătoare finalităților vieții (fericirea, înțelepciunea, pacea) și valori instrumentale care se referă la mijloacele (moduri de a fi sau de a acționa) utilizate pentru a atinge un scop. Ele se constituie în valori educative atunci când orientează sau sprijină acțiunea educativă. (Mihăilescu, I., 2003, pp....

Pagina 1 din 76