Toate referatele din domeniul Sociologie

 • Activitatea social-filantropica din cadrul Centrului socio-cultural Episcopul Damaschin - Slobozia

  - Înființare: Centrul socio-cultural „Matei Basarab” al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor a fost inaugurat în data de 15 Februarie 2007, menit să ofere ajutor credincioșilor din municipiul Slobozia, și din localitățile apropiate. Acest eveniment marchează începutul unei noi etape în procesul de dezvoltare a sistemului de asistență socială din cadrul episcopiei, care a fost inițiat cu binecuvântarea Preasfințitului Dr. Damaschin Coravu. Activitatea rodnică a persoanelor care se ocupau de...

 • Analiza conceptului de devianta la Erving Goffman

  În acest eseu mă voi centra pe analiza conceptului de devianță la Erving Goffman. Eseul va face și paralele cu alte interpretări ale acestei noțiuni. Consider că pentru început este necesară o scurtă prezentare a principalelor concepte utilizate de Goffman, pentru a vedea mai bine unde se situează termenul devianță în cadrul operelor acestuia. Erving Goffman (1922-1982) a fost influențat de paradigma interacționist simbolică. În viziunea interacționistă, viața socială este un produs al...

 • Stresul

  Termenul de ,,stres” are mai multe sensuri: În fizică înseamnă constrângerea excesivă suportată de materialul de construcție. În biologie, el desemnează agresiunea care se exercită asupra organismului (agenți stresanți) și reacția organismului la agresiuni. Reacția este specifică, adică ea nu depinde de agentul agresor sau stresant. În psihologie, termenul de “stres” este utilizat pentru a desemna numeroase dificultăți la care individul se străduiește să facă față (evenimente stresante ale...

 • Grupurile

  Definiție Un grup reprezintă un ansamblu de persoane care au caracteristici, scopuri și interacțiuni comune, participă la aceleași stări și procese sociale și au conștiința apartenenței de grup. Prin dimensiunea sa interactivă, grupul se prezintă ca un mediu și mijloc de învățare a unor roluri sociale, formează competențe de evaluare a altora și poate contribui la dezvoltarea conștiinței de sine a membrilor săi. Grupul: Joacă un rol crucial în evoluția persoanei, constituie cel mai...

 • Surse ale monoparentalitatii

  Introducere Monoparentalitatea reprezintă un tip restrâns de familie, diferită de familia tradițională, deoarece este compusă doar dintr-un singur părinte și copiii săi. Fenomen răspândit atât la nivel global cât și la nivel național, monoparentalitatea este din ce în ce mai des întâlnită. În societatea modernă, tot mai mulți adulți își cresc copiii singuri, fără a avea alături un partener (soț/soție), pe al cărui ajutor să se poată bizui. Acest subiect a început să atragă din ce în ce mai...

 • Saracia ca problema sociala

  I. Natura problemei După cel de-al doilea război mondial, în țările occidentale s-a impus un concept, anume “statul bunăstării”. Statul bunăstării desemnează statul capitalist (în special occidental) de după cel de-al II-lea Război Mondial, care s-a constituit într-o modalitate specifică de guvernare pe baza consensului social prin îmbinarea eficienței sistemului economiei de piață cu solidaritatea socială și umanismul politicilor sociale redistributive. Pe fondul „statului bunăstării”,...

 • Violenta contra femeilor

  I. Definirea problemei sociale Problema socială reprezintă o situație indezirabilă care este considerată de un segment important al securității ca fiind suficient de serioasă pentru că necesită acțiune colectivă în vederea obținerii unei ameliorări semnificative și a unei dezirabilități crescute. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește violența astfel: folosirea intenționtă a forței sau puterii, reală sau sub formă de amenințări, împotriva propriei persone, împotriva unei alte...

 • Analiza satului contemporan romanesc

  Comuna Niculițel este situată în Nordul Dobrogei, mai exact în partea de Nord-Vest a judetului Tulcea si este așezată într-o zonă depresionară a Podișului Niculițel, larg deschisă spre nord, la poalele dealurilor Niculițelului, cândva complet împădurite. Localitatea pare așezată într-o fortăreață naturală, cu o singură deschidere, spre nord. Această poziție explică în bună parte trecutul milenar al localitatii. Este cea mai mare comună din judetul Tulcea, fiind formată dintr-o singură...

 • Noua revolutie feminista - Feminismul valului II

  Feminismul este o doctrină ideologică ce și-a pus amprenta asupra evoluției societății omenești încă de la primele manifestări, și care a evoluat de-a lungul tipului în concordanță cu dezvoltarea societății în general și cu nevoia de afirmare a femeii, în special. Feminismul a cunoscut trei etape de dezvoltare, denumite generic, valul I, II și III. Valul al II-lea al feminismului se desfășoară în perioada postbelică și se remarcă prin opera lui Simone de Beauvoir. Teza pe care am propus-o...

 • Sociologia educatiei in familie

  „O valoare este o credință durabilă că un mod de existență este din punct de vedere personal și social preferabil opusului său”, scrie M. Rokeach, distingând între valori terminale corespunzătoare finalităților vieții (fericirea, înțelepciunea, pacea) și valori instrumentale care se referă la mijloacele (moduri de a fi sau de a acționa) utilizate pentru a atinge un scop. Ele se constituie în valori educative atunci când orientează sau sprijină acțiunea educativă. (Mihăilescu, I., 2003, pp....

 • Dezvoltarea umana - etapele dezvoltarii (prenatala)

  INTRODUCERE Definiția etapei prenatale Etapa prenatală reprezintă perioada care se află între concepție și naștere. La două săptamâni dupa concepție, ovulul fertilizat se transformă în embrion iar la trei luni dupa concepție organismul în etapa de dezvoltare capată de făt. Fătul primește resursele necesare pentru dezvoltare din partea organului numit placentă. (C.G. Morris, A. Maisto, 2011, pg 372) Conform lucrării realizate de către Luminița Iacob etapa prenatală este etapă care se...

 • Metode si tehnici de interventie in asistenta sociala

  1) STUDIU DE CAZ Domnul Popescu are 69 de ani, este colonel în rezervă, locuiește singur într-un apartament care este proprietate personală cu două camere, este văduv, de trei ani, nu are copii și nu păstrează legătura cu familia extinsă. Are o pensie de 5200 RON, este o persoană extrem de sociabilă, prietenoasă, se înțelege foarte bine cu vecinii și are un grup de prieteni cu care se întâlnește aproape zilnic. Nu are probleme de sănătate majore și se află în evidența medicului de familie în...

 • Comportament prosocial versus comportament antisocial

  CAPITOLUL I Definirea comportamentelor pro si antisociale Oamenii traiesc intotdeauna intr-o societate care are valori si reguli referitoare la relatiile interpersonale. Acestea sunt cateva dintre valorile fundamentale referitoare la persoana: viata; integritatea corporala si sanatatea; libertatea si demnitatea; proprietatea. De exemplu, onoarea este un aspect al demnitatii care este un bun moral individual (o valoare morala individuala). Comportamentele unui individ au asupra altor...

 • Chestionar itemi diferiti

  I. ITEMII OBIECTIVI Variante de itemi obiectivi: A. Itemi cu alegere duală (binari) - Itemi de forma Adevărat - Fals (Da - Nu): Scrieți A pentru adevărat sau F pentru fals în dreptul urmatoarelor afirmații: 1. Procesul perceptiv cuprinde 4 faze printre care și detecția. 2. Identificarea presupune detașarea stimulului de fond și remarcarea acelor însușiri care îl deosebesc de ceilalți asemănători. 3.Legea selectivității perceptive pune în evidență caracteristica omului de a fi o ființă...

 • Penuria in Romania in perioada anilor 2008-2018

  Abstract În această lucrare urmează să prezint aspectele referitoare la penuria din România atât prin prisma datelor statistice preluate din surse de specialitate, cât și prin prisma lucrărilor ce au caracter academic scrise pe această tematică. Conceptualizare În România, problematica sărăciei sau a penuriei pare a fi expusă constant prin intermediul media, dar și a constantelor situații în care ne confruntăm cu persoane care nu au un nivel de trai decent. Astfel, majoritatea indivizilor...

Pagina 1 din 76