Referatele din domeniul Sociologie

Analiza sistemului de calitate din cadrul autorității Agenția Națională de Asistență Socială

INTRODUCERE Calitatea se manifestă ca un fenomen, un proces, un stil de viață care însoțește omul în activitatea sa personală, familială, sau profesională (de serviciu), desfășurată într-un mediu organizat, precum ar fi o anumită instituție (economică, educativă sau de asistență socială). În viața de zi cu zi,... citește mai departe

19 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impactul pandemiei aspura persoanelor vârstnice

Istoria ne arată că umanitatea s-a confruntat de multe ori cu epidemii care au avut consecințe mai mult sau mai puțin devastatoare asupra populației. Variola, holera, rujeola, tuberculoza și, mai ales, mult temuta ciumă au lovit în repetate rânduri populația globului, având un impact puternic asupra societății,... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Constructionismul social și asistența socială

Abstract : Social constructionism proposes that how we understand and perceive the world is a product of how the world is represented or produced through language, and depends upon the culture and times that we live in. Our knowledge and understanding are therefore not absolute or final, but instead are framed by... citește mai departe

13 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Metode de cercetare sociologică

Cercetarea sociologica se bazeaza pe cat mai multe intrebari posibile despre umanitate. Descoperirile sociologilor nu se pot termina deoarece sunt intrebari complexe si gradul de implicare a mai multor parti este deja luat in calcul. Intrebarile pe care reusesc sa si le puna sociologii in urma a mai multor studii... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Principii și standarde privind protecția victimelor

1. În declarația de principii fundamentale de justiție referitoare la victimimele criminalității și victimele abuzului de putere , adoptată de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluția 40/30 din 29 decembrie 1985, se identifică patru puncte esențiale în capitolul care tratează în mod expres asistența acordată... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Cuprins Extras Preview

Perspective evulotioniste asupra comportamentului uman

Psihologia evolutionista Pentru prima data, fenomenul de ,,psihologie evolutionista” a aparut in cartea lui William James numita Principiile psihologiei, scrisa in 1840. Acest concept a fot utilizat cu privire la abordarea din perspectiva teoriei evolutioniste a problematicii mintii umane, asa cum gasim expus in... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Violența școlară și formele ei

Violența școlară Violența școlară. Definiții Jigău, Liiceanu și Preoteasa (2005, 20) propun următoarea definiție a violenței din organizația școlară: „orice formă de manifestare a unor comportamente precum: exprimare neadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, amenințare,... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Activitatea social-filantropica din cadrul Centrului socio-cultural Episcopul Damaschin - Slobozia

- Înființare: Centrul socio-cultural „Matei Basarab” al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor a fost inaugurat în data de 15 Februarie 2007, menit să ofere ajutor credincioșilor din municipiul Slobozia, și din localitățile apropiate. Acest eveniment marchează începutul unei noi etape în procesul de dezvoltare a... citește mai departe

14 pagini 4 puncte Extras Preview

Analiza conceptului de devianță la Erving Goffman

În acest eseu mă voi centra pe analiza conceptului de devianță la Erving Goffman. Eseul va face și paralele cu alte interpretări ale acestei noțiuni. Consider că pentru început este necesară o scurtă prezentare a principalelor concepte utilizate de Goffman, pentru a vedea mai bine unde se situează termenul devianță... citește mai departe

11 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Stresul

Termenul de ,,stres” are mai multe sensuri: În fizică înseamnă constrângerea excesivă suportată de materialul de construcție. În biologie, el desemnează agresiunea care se exercită asupra organismului (agenți stresanți) și reacția organismului la agresiuni. Reacția este specifică, adică ea nu depinde de agentul... citește mai departe

20 pagini 3 puncte Extras Bibliografie

Grupurile

Definiție Un grup reprezintă un ansamblu de persoane care au caracteristici, scopuri și interacțiuni comune, participă la aceleași stări și procese sociale și au conștiința apartenenței de grup. Prin dimensiunea sa interactivă, grupul se prezintă ca un mediu și mijloc de învățare a unor roluri sociale, formează... citește mai departe

18 pagini 3 puncte Extras Bibliografie

Surse ale monoparentalitatii

Introducere Monoparentalitatea reprezintă un tip restrâns de familie, diferită de familia tradițională, deoarece este compusă doar dintr-un singur părinte și copiii săi. Fenomen răspândit atât la nivel global cât și la nivel național, monoparentalitatea este din ce în ce mai des întâlnită. În societatea modernă,... citește mai departe

12 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sărăcia ca problemă socială

I. Natura problemei După cel de-al doilea război mondial, în țările occidentale s-a impus un concept, anume “statul bunăstării”. Statul bunăstării desemnează statul capitalist (în special occidental) de după cel de-al II-lea Război Mondial, care s-a constituit într-o modalitate specifică de guvernare pe baza... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Violența contra femeilor

I. Definirea problemei sociale Problema socială reprezintă o situație indezirabilă care este considerată de un segment important al securității ca fiind suficient de serioasă pentru că necesită acțiune colectivă în vederea obținerii unei ameliorări semnificative și a unei dezirabilități crescute. Organizația... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Analiza satului contemporan românesc

Comuna Niculițel este situată în Nordul Dobrogei, mai exact în partea de Nord-Vest a judetului Tulcea si este așezată într-o zonă depresionară a Podișului Niculițel, larg deschisă spre nord, la poalele dealurilor Niculițelului, cândva complet împădurite. Localitatea pare așezată într-o fortăreață naturală, cu o... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview