Asistența Socială a Copilului în România

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 8404
Mărime: 36.79KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

ASISTENŢA SOCIALĂ A COPILULUI ÎN ROMÂNIA

1. Asistenţa socială a copilului

1.1.Sistemul de protecţie şi asistenţa socială a copilului

1.2. Măsuri de protecţie specială

1.3.Cauzele instituţionalizării copiilor

1.4. Impactul instituţionalizării copiilor

1.5.Activitatea serviciului de asistenţă maternală

1.6.Profesia de asistent maternal profesionist

Studii de caz

Concluzii

Extras din document

ASISTENŢA SOCIALĂ A COPILULUI ÎN ROMÂNIA

1. Asistenţa socială a copilului

1.1.Sistemul de protecţie şi asistenţa socială a copilului

Sistemul de protecţie a copilului poate fi împărţit în patru mari direcţii :

1. Ocrotire familiala asistată de stat – părinţii păstrează tutela propriilor copii dar beneficiază de sprijinul şi supravegherea organizaţiilor sau agenţiilor statului.

2. Adopţia – este o alternativă disponibilă pentru acei copii ai căror părinţi au murit, au renunţat la drepturile lor părinteşti sau au fost decăzuţi din aceste drepturi în urma unei hotărâri judecătoreşti. Adopţia garantează drepturi custodiale permanente părinţilor adoptatori. În majoritatea cazurilor, toate legăturile cu părinţii biologici se rup; pot exista şi excepţii. Adopţia este considerată a fi cea mai bună opţiune pentru copilul care nu poate rămâne în familia de origine datorită unor probleme insolvabile. Oferă copilului şansa de a dezvolta legături stabile şi de lungă durată. Este recomandată adopţia de către părinţi din acelaşi mediu cultural. Adopţia naţională este preferabilă celei transnaţionale.

3. Plasamentul familial – Foster – este o variantă pentru toţi copiii care nu îndeplinesc criteriile de adopţie sau care aşteaptă să fie adoptaţi. Părintele foster (asistentul maternal) preia temporal drepturile de custodie ale copilului. Îngrijirea poate fi de scurtă durată (până la rezolvarea unei crize în familia de origine, criză care a determinat separarea temporară a copilului de părinţi) sau de durată lungă (uneori asemănătoare adopţiei). Familia de plasament poate fi găsită în cadrul familiei lărgite al copilului sau în comunitatea căreia acesta îi aparţine ori poate fi una complet necunoscută. Sistemul plasamentului familial este considerată „a doua cea mai bună opţiune” pentru copil – după adopţie. Majoritatea ţărilor occidentale şi-au închis instituţiile de ocrotire de mari dimensiuni prin dezvoltarea sistemul de plasament familial individual sau pentru mici grupuri de copii.

4. Asistenţa în instituţii trebuie considerată a fi alternativa ultimă. Ei i se atribuie marcante efecte negative în dezvoltarea copilului. În multe ţari,aceasta formă este utilizată doar pentru acei copii care nu au reuşit să se adapteze variantele anterioare (în special plasamentul familial).

1.2. Măsuri de protecţie specială

Precizări prealabile

Asigurarea respectării drepturilor copiilor precum şi plasarea acestora într-o zonă de interes special au determinat adoptarea noii Legi nr. 272/2004 autorităţile publice, societatea civilă precum şi persoanele fizice sunt responsabile pentru respectarea drepturilor copilului aşa cum sunt stipulate în Constituţia României şi în noua lege în concordanţă cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite referitoare la drepturile copilului.

Actuala lege, ce are ca principiu respectarea interesului superior al copilului, precizează pentru prima dată în mod explicit că părinţii sunt primii responsabili pentru creşterea şi dezvoltarea copilului. Subsidiar, responsabilitatea revine şi comunităţii din care face parte copilul. Autorităţile locale au obligaţia de a sprijini părinţii prin asigurarea de servicii cât mai accesibile care să corespundă nevoilor copilului şi familiei şi prin acordarea priorităţii acelor familii aflate în dificultate. Intervenţia statului este complementară în ceea ce priveşte drepturile familiei. Statul are datoria de a asigura protecţia copilului şi de a garanta respectarea tuturor drepturilor şi poate interveni numai în cazuri de abuzuri sau de încălcare.

Măsurile de protecţie specială a copilului sunt reglementate prin Legea nr. 272 din 21 iunie 2004-privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi sunt următoarele :

- plasamentul;

- plasamentul în regim de urgenţă;

- supravegherea specializată.

Preview document

Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 1
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 2
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 3
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 4
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 5
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 6
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 7
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 8
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 9
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 10
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 11
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 12
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 13
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 14
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 15
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 16
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 17
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 18
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 19
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 20
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 21
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 22
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 23
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 24
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 25
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 26
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 27
Asistența Socială a Copilului în România - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Asistenta Sociala a Copilului in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Violența în Școală

Introducere Un fenomen care se răspândeşte pe zi ce trece şi care, asemenea unei epidemii, nu doar că nu poate fi oprit cu uşurinţă dar lasă în...

Instituționalizarea Vârstnicului

REZUMAT Tema acestei lucrări este „Instituţionalizarea vârstnicului: izolare sau alegere pragmatică?” doreşte să suprindă impactul pe care...

Incluziunea socială a persoanelor vârstnice

Incluziunea socială Incluziunea socială se referă la asigurarea accesului persoanelor defavorizate la locuri de muncă şi integrarea lor în...

Delicvență juvenilă

Adolescenta reprezinta cea mai complexa etapa de dezvoltare a tanarului in drumul sau spre maturitate.Aceasta etapa ridica mari dificultati in...

Fenomenul devianței sociale

Devianța este cunoscută ca fundamentul sociologiei. Devianța reprezinta modelul comportamental a unei persoane sau a unui grup de persoane care se...

Probleme sociale - mamele minore

Natura problemei Sarcina și nașterea în rândul adolecentelor reprezintă un fenomen răspândit atât la nivel global, cât și la nivel...

Simulare de Caz - Mediere Școlară

Simulare caz mediere 1. Prezentarea pe scurt a cazului Solicitarea de Mediere pe care am primit-o se referă la un conflict între ALINA PASCU,...

Dezvoltarea Comunitară și Analiza Populației de Etnie Rromă

Încă din anul 1998, este înființat Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) . Această organizație reprezintă o instituție inspirată de Banca...

Te-ar putea interesa și

Managementul Serviciilor Sociale Destinate Familiilor Monoparentale

Argument Interesul pentru această temă a apărut observând că în ultima perioadă familia a suferit foarte multe schimbări la nivelul structurii şi...

Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului

Argument Pornind de la politicile publice, cu accent pe importanţa politicilor de incluziune socială, lucrarea de faţă îşi propune să ilustreze...

Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală

INTRODUCERE Actualitatea temei este reprezentată de problema persoanei cu dizabilitate intelectuală care reprezintă o categorie a populaţiei cu o...

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Introducere Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut...

Neglijarea Copilului - Considerații Generale

ARGUMENT Dacă eşecurile din sectoarele economice sau politice pot fi stopate sau diminuate prin mijloace legislative sau economice, eşecurile în...

Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor

Introducere Familia este factorul principal al formării şi socializării copilului; ea reprezintă cadrul funcţional în interiorul căruia sunt...

Migrarea familiilor în străinătatea și efectul asura copiilor aflați încă în țară

CAPITOLUL I I.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI În această lume în permanentă schimbare – aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel – familia,...

Violența în Familie - Un Fenomen Social

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND VIOLENŢA ÎN FAMILIE I.1. Aspecte generale privind violenţa I.1.1. Definirea violenţei Violenţa...

Ai nevoie de altceva?