Crucea Rosie Romana Brasov

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Crucea Rosie Romana Brasov.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Sociologie

Extras din document

Când a fost înfiinţată organizaţia dvs. şi când şi-a început activitatea?

Societatea de Cruce Roşie din România s-a înfiinţat şi a primit recunoaşterea Comitetului Internaţional al Crucii Roşii în 1876, la doi ani după aderarea ţării noastre la Prima Convenţie de la Geneva „pentru ameliorarea situaţiei răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în campanie”.

În 1919 Societatea Naţională de Cruce Roşie din România aderă la Liga Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, în 1954 la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949. Principiile adoptate la Conferinţa Internaţională a Crucii Roşii, de la Viena, in 1965 şi reactualizate în 1985 stau la baza întregii activităţi a Societăţii de Cruce Roşie din România, începând cu 22 decembrie 1989.

Prima Adunare Generală extraordinară liberă, democratică, a Societăţii de Cruce Roşie din România a avut loc în 8-9 noiembrie 1990. Cu această ocazie s-a adoptat statutul societăţii, s-au ales organele de conducere şi s-au stabilit Liniile directoare ale dezvoltării viitoare.

Structura organizaţională la nivel naţional cuprinde Comitetul Naţional al Crucii Roşii, unde activează 26 de persoane şi 47 de filiale judeţene cu o medie de 2 angajaţi pe fiecare filială. La nivelul ţării, dezvoltarea filialelor este foarte diferită, acest proiect urmărind uniformizarea pregătirii manageriale şi a competenţelor în vederea elaborării şi implementării cu succes a programelor societăţii dar şi a unor proiecte noi care sa constituie surse de venit pentru desfăşurarea activităţilor sociale.

Care sunt în prezent principalele activităţi ale organizaţiei dvs.?

Liniile directoare ale activităţii curente desfăşurate de Crucea Roşie Braşov cuprind:

- Activităţi sociale:

- ajutorarea persoanelor din unităţile de asistenţă socială: orfelinate, unităţi de handicapaţi, cămine de bătrâni etc. în scopul reintegrării lor în societate;

- ajutorarea cu îmbrăcăminte, încălţăminte şi hrană a categoriilor sociale defavorizate: bătrâni singuri, cu pensie foarte mica; familii fără venit, cu mulţi copii; persoane imobilizate care necesită îngrijire la domiciliu;

- organizarea de activităţi vizând pregătirea şi formarea personalului şi a voluntarilor;

- implicarea în atragerea de sponsorizări necesare programelor de asistenţă socială.

- Crucea Roşie de Tineret:

- implicarea tineretului în activităţile Crucii Roşii; participarea acestuia la luarea deciziilor la nivel central şi local;

- participarea activă a tineretului român al Crucii Roşii la activităţile organizate pe plan internaţional;

- sporirea contribuţiei Crucii Roşii de tineret la activităţile de colectare de fonduri şi de formare de noi voluntari;

- desfăşurarea de activităţi educativ-sanitare în rândul elevilor şi studenţilor, a celorlalţi tineri.

- Donarea de sânge:

- promovarea donării de sânge pe bază benevolă şi neremunerată, în conformitate cu prevederile Codului etic al donării de sânge;

- program de informare a populaţiei asupra prevenirii infectării cu HIV/SIDA

- Pregătirea pentru situaţii de dezastre:

- acordarea de asistenţă victimelor dezastrelor naturale şi conflictelor armate;

- instruirea formaţiunilor voluntare de prim ajutor ale Crucii Roşii;

- crearea de depozite zonale, dotate cu materiale de primă necesitate pentru faza de urgenţă (corturi, paturi, etc.);

- căutări de persoane dispărute.

- Formare profesională:

- pregătirea de specialitate a personalului salariat al Societăţii de Cruce Roşie, pentru ca acesta să lucreze la standardele profesioniştilor;

- desfăşurare de cursuri de formare profesională pentru ocupaţiile de baby-sitter şi

- îngrijitor bolnavi la domiciliu.

- Ingrijitor batrani la domiciliu acreditat din 2009

- Activităţi internaţionale:

- dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu toate Societăţile naţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, extinderea cooperării cu Liga Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie (Liga) şi Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR);

- participarea la acţiunile de ajutorare a populaţiei din alte ţări care au avut de suferit de pe urma catastrofelor naturale şi a conflictelor armate.

Experienţă în derularea unor proiecte similare

1. Centrul pentru persoanele fără adăpost din Braşov

(a) Scopul şi locul de desfăşurare ale proiectului;

În perioada martie 2002 – decembrie 2002 Crucea Roşie Braşov a coordonat simultan activitatea a doua proiecte finantate prin Programul ACCES SOCIAL - Proiectul B7 – 300 – 012 „Parteneriat intre autoritatile publice si societatea civila pentru asistarea persoanelor fara adapost” şi Proiectul B7 – 300 – 013 „Centrul social de asistenta comunitara”

Obiectivul principal al acestui proiect constă în sprijinirea şi reintegrarea socială a persoanelor adulte fără adăpost, aflate în stare de risc social din municipiul Braşov. Acest program cuprinde două proiecte: Centrul de zi pentru persoane fără adăpost şi Azilul de noapte pentru persoane fără adăpost. Cele două centre au fost înfiinţate în Braşov, str. Zizin 126C, prin renovarea şi dotarea unei clădiri P+4 dezfectate.

(b) Rezultatele proiectului;

În cadrul centrului au fost găzduiţi şi consiliaţi numai pe perioada proiectului peste 100 de persoane adulte fără adăpost. Aceştia au beneficiat de asistenţă socială, asistenţă medicală, consiliere psihologică, posibilitatea petrecerii timpului liber, hrana, condiţii de igienă şi de odihnă. 15 beneficiari şi-au găsit un loc de muncă în urma consilierii şi ajutorului primit în Centru iar 2 dintre ei s-au reîntors în familii.

După 9 luni de finanţare de la Uniunea Europeană Centrul a intrat sub administrarea Primăriei Municipiului Braşov. Membrii parteneriatului social, instituţiile şi ONG-urile implicate în implementarea acestui proiect au în continuare grijă ca activitatea Centrului să se desfăşoare în cele mai bune condiţii. În prezent Centrul funcţionează la capacitate maximă şi se caută fonduri pentru demararea unui nou proiect de acest fel pentru a putea satisface un număr cât mai mare de cereri.

(c) Rolul organizaţiei dumneavoastră (solicitant, partener) şi gradul de implicare în proiect;

Crucea Roşie Braşov a fost solicitantul proiectului, implicându-se în toate activităţile desfăşurate în cadrul acestuia cât şi după terminarea finanţării.

Fisiere in arhiva (1):

  • Crucea Rosie Romana Brasov.doc

Alte informatii

Societatea de Cruce Roşie din România s-a înfiinţat şi a primit recunoaşterea Comitetului Internaţional al Crucii Roşii în 1876, la doi ani după aderarea ţării noastre la Prima Convenţie de la Geneva „pentru ameliorarea situaţiei răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în campanie”.