Dezvoltarea Resurselor Umane, Cresterea Gradului de Ocupare si Combaterea Excluziunii Sociale

Referat
7.3/10 (7 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4329
Mărime: 16.74KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

Asigurarea calitatii si managementul calitatii în educatie si formare initiala constituie un domeniu de interventie care necesita cu precadere dezvoltarea si implementarea sistemelor si procedurilor interne de evaluare, de management si asigurare a calitatii activitatilor de educatie si formare initiala si continua, precum si profesionalizarea activitatilor manageriale la nivelul furnizorilor de educatie si formare initiala si continua. Se are în vedere, în principal, activitatea institutiilor si a ofertantilor de educatie si de formare din sistemul formal de educatie. Principalele actiuni avute în vedere sunt: crearea si dezvoltarea sistemelor de asigurare si management al calitatii în educatie si formare; dezvoltarea unor programe de formare profesionala în domeniul managementului educational si în managementul calitatii; dezvoltarea unor mecanisme de monitorizare a insertiei absolventilor pe piata muncii în vederea ajustarii ofertei educationale în concordanta cu evolutiile de pe piata muncii; crearea si dezvoltarea unor mecanisme de asigurare si managementul calitatii în educatie în contextele nonformale si informale de învatare.

Dezvoltarea resurselor umane din educatie are ca obiectiv diversificarea ofertelor de educatie initiala si continua si a oportunitatilor de cariera pentru cadrele didactice si alte categorii de resurse umane din sistemul de educatie si formare initiala. Competentele furnizate în cadrul acestor programe de educatie si formare vor asigura, în primul rând, achizitia si dezvoltarea competentelor rescrise în Cadrul European al Calificarilor profesorilor. Actiunile avute în vedere în cadrul acestei masuri vizeaza resursele umane din educatie dintr-o dubla perspectiva, de participanti la învatarea pe tot parcursul vietii si diseminatori de cunoastere. Acest domeniu de interventie contribuie la dezvoltarea stocului de capital uman din educatie capabil sa furnizeze educatie de calitate centrata pe nevoile individuale de dezvoltare personala si profesionala ale elevilor, la reducerea fenomenului de abandon/parasire timpurie a scolii si la cresterea atractivitatii învatarii. De asemenea, având în vedere ca serviciile de orientare si consiliere a resurselor umane din educatie sunt insuficient dezvoltate, nefiind operationale nici instrumente specifice de definire a unor trasee profesionale si de cariera pentru aceasta categorie de resurse umane, actiunile în acest domeniu vor fi corelate cu masuri specifice de crestere a oportunitatilor de dezvoltare a carierei pentru resursele umane din educatie.

Principalele actiuni avute în vedere sunt: dezvoltarea ofertelor de formarea continua a cadrelor didactice si a resurselor umane din educatie (inclusiv „on the job training”); dezvoltarea ofertelor de educatie initiala pentru cadrele didactice si a resurselor umane din educatie (ex. masterate didactice); dezvoltarea ofertelor de educatie continua si initiala pentru noile profesii în educatie; cercetare; dezvoltarea retelei de furnizori de servicii si de instrumente; asigurarea accesului la servicii de calitate; oportunitati de cariera si servicii de dezvoltare a carierei pentru resursele umane din educatie.

Dezvoltarea si modernizarea ofertelor de educatie initiala si continua are drept obiective cresterea atractivitatii ofertelor educationale, cresterea calitatii si relevantei educatiei pentru piata muncii.

Principalele actiuni avute în vedere sunt: dezvoltarea ofertelor de educatia timpurie; dezvoltarea ofertelor în învatamântul secundar; dezvoltarea ofertelor post licenta (masterat si doctorat); adaptarea ofertelor educationale la cerintele pietei muncii si comunitatii locale, promovarea parteneriatului în educatie; utilizarea noilor tehnologii si metodelor moderne de predare în educatie si dezvoltarea competentelor digitale; dezvoltarea ofertelor de educatie continua - „Scoala – centru comunitar de educatie continua si resurse de învatare”, dezvoltarea de module si programe de formare pentru resursele umane din domeniul cercetarii.

În vederea cresterii adaptabilitatii fortei de munca si a întreprinderilor se va acorda sustinere asigurarii, dezvoltarii si mentinerii resurselor umane în scopul îndeplinirii exigentelor firmelor privind calificarea fortei de munca, cerinte esentiale pentru asigurarea competitivitatii în procesul de schimbare a conditiilor economice si tehnologice cerute de dezvoltarea societatii bazate pe cunoastere. Adaptarea competentelor profesionale ale propriilor angajati la nevoile de dezvoltare ale întreprinderilor va sustine cresterea productivitatii si calitatii muncii. Acestea, corelate cu îmbunatatirea conditiilor de munca, vor conduce la asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca, în special în sectoarele si domeniile de activitate cu riscuri crescute si vor determina reducerea substantiala a ratei de incidenta a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si promovarea unui proces de îmbatrânire activa (prelungirea vietii active si reducerea fenomenului pensionarii anticipate).

Pentru îmbunatatirea continua a cunostintelor si competentelor manageriale la toate nivelurile, va fi sustinuta promovarea formarii antreprenoriale. Implementarea programelor de formare antreprenoriala va avea drept scop asigurarea creativitatii antreprenoriale, îmbunatatirea capacitatii managerilor si întreprinzatorilor de a-si conduce propriile afaceri si de a se adapta exigentelor impuse de competitivitate si schimbarile tehnologice.

Preview document

Dezvoltarea Resurselor Umane, Cresterea Gradului de Ocupare si Combaterea Excluziunii Sociale - Pagina 1
Dezvoltarea Resurselor Umane, Cresterea Gradului de Ocupare si Combaterea Excluziunii Sociale - Pagina 2
Dezvoltarea Resurselor Umane, Cresterea Gradului de Ocupare si Combaterea Excluziunii Sociale - Pagina 3
Dezvoltarea Resurselor Umane, Cresterea Gradului de Ocupare si Combaterea Excluziunii Sociale - Pagina 4
Dezvoltarea Resurselor Umane, Cresterea Gradului de Ocupare si Combaterea Excluziunii Sociale - Pagina 5
Dezvoltarea Resurselor Umane, Cresterea Gradului de Ocupare si Combaterea Excluziunii Sociale - Pagina 6
Dezvoltarea Resurselor Umane, Cresterea Gradului de Ocupare si Combaterea Excluziunii Sociale - Pagina 7
Dezvoltarea Resurselor Umane, Cresterea Gradului de Ocupare si Combaterea Excluziunii Sociale - Pagina 8
Dezvoltarea Resurselor Umane, Cresterea Gradului de Ocupare si Combaterea Excluziunii Sociale - Pagina 9
Dezvoltarea Resurselor Umane, Cresterea Gradului de Ocupare si Combaterea Excluziunii Sociale - Pagina 10
Dezvoltarea Resurselor Umane, Cresterea Gradului de Ocupare si Combaterea Excluziunii Sociale - Pagina 11
Dezvoltarea Resurselor Umane, Cresterea Gradului de Ocupare si Combaterea Excluziunii Sociale - Pagina 12
Dezvoltarea Resurselor Umane, Cresterea Gradului de Ocupare si Combaterea Excluziunii Sociale - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltarea Resurselor Umane, Cresterea Gradului de Ocupare si Combaterea Excluziunii Sociale.doc

Alții au mai descărcat și

Dimensiuni Psihosociologice ale Conflictului în Cadrul Organizațiilor

INTRODUCERE Conflictul poate fi înteles ca o realitate a managementului si comportamentului organizational. Majoritatea (cei mai multi dintre noi)...

Politici Sociale

Un raspuns la întrebarea ,,Ce este politica sociala ?" au încercat sa ofere, de-a lungul timpului, mai multi autori apartinând unor scoli si...

Ritualul Nunții la Rromii Ursari și Căldărari

I. DOCUMENTARE TEORETICA I.1. Câteva notiuni teoretice: “Riturile de trecere indica individualitatea si caracterul nostru separat, dar ne...

Sociologia Educatiei

INTRODUCERE Rolul conducator al profesorului a constituit obiectul a numeroase discutii, începând cu negarea acestuia (nondirectivismul pedagogic)...

Sărăcia

Acest proiect studiază rolul pe care îl au instituţiile din România în combaterea /în favorizarea marginalizării şi excluziunii sociale a unui...

Discriminarea de Gen

Termenul discriminare (lat.discriminare = a face deosebire), din punct de vedere social, se refera la categoria de oameni care sunt izolati si...

Grupul Etnic

Prima parte a acestei lucrari va fi o abordare teoretica a ceea ce numim grup etnic minoritar , si ca un caz particular voi trata romii, care sunt...

Excluziunea Sociala a Rromilor

Lipsa educatiei ca sursa de excluziune la populatia de rromi -In 1992 C. Zamfir si E. Zamfir constatau ca doar 51% dintre copiii de rromi din tara...

Ai nevoie de altceva?