Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5184
Mărime: 201.66KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Laura Cretu

Cuprins

Capitolul I 1.1 Dimensiunea fenomenului

1.2. Durata absenţei părinţilor şi îngrijirea copiilor rămaşi acasă

1.3. Efecte pozitive şi efecte negative

Capitolul II 2.1 Amploarea fenomenului singur acasă ilustrat de date statistice

2.2. Efectele migraţiei în educaţie cu grafice statistice

Capitolul III 3.1 Recomandări

3.2 Concluzii

3.3 Bibliografie

Extras din document

Încadrarea temei

Migraţia românilor, ţinută sub un control strict în timpul regimului comunist, a cunoscut o expansiune deosebită în anii `90, atât ca volum al fluxurilor migratorii, cât şi prin diversificarea acestora din punct de vedere al destinaţiilor, motivelor şi structurii de status socio-economic a populaţiei de migranţi. Fenomenul migraţiei a urmat o tendinţă ascendentă şi a implicat toate păturile societăţii, devenind totodată unul dintre fluxurile migratorii importante la nivel european. În ultimii ani, migraţia externă s-a impus pregnant drept unul dintre fenomenele definitorii pentru societatea românească.

La sfârşitul anului 2006 Fundaţia Soros a lansat prima cercetare la nivel naţional asupra migraţiei românilor în străinătate pentru muncă: Locuirea temporară în străinătate. Migraţia economică a românilor: 1990-2006 (coordonator: Prof. Dumitru Sandu).

Studiul a cuprins trei cercetări cantitative: sondaj de opinie la nivel naţional şi două cercetări microregionale la nivelul judeţelor Teleorman şi Vrancea; cercetări calitative la nivelul a şase comunităţi din ţară cu indice mare de emigraţie şi patru comunităţi din străinătate în Italia, Spania şi Serbia. Studiul prezintă profilul celor care au plecat la muncă în străinătate (câţi, cine, unde şi cum) precum şi cauzele şi consecinţele migraţiei pentru muncă în străinătate, după 1989.

Obiectivul temei

Prin acest referat voi încerca să relev impactul absenţei părinţilor plecaţi la muncă în străinătate asupra copiilor rămaşi în ţară şi să propun măsuri prin care efectele negative pot fi diminuate. Pentru a atinge obiectivele prevăzute voi ilustra :

- realizarea unui sondaj de opinie printre elevi de gimnaziu; chestionarul a cuprins întrebări uşor de înţeles care vizează stilul de viaţă, componenţa familiei, performanţe şcolare, starea de sănătate, bunăstarea (starea materială) familiei, unele comportamente şi valori. Toate interviurile au fost anonime şi în nici un fel respondenţii nu pot fi identificaţi. Folosind acest instrument s-au determinat principalele deosebiri care apar la copii ai căror părinţi sunt absenţi ;

- realizarea unei serii de interviuri cu decidenţi locali (primărie, consiliu local), asistenţi sociali, profesori, directori de şcoli şi părinţi, din zone şi comunităţi cu incidenţă mare a migraţiei; scopul acestei cercetări este să determinăm care sunt principalele tipuri de intervenţii de succes ale comunităţii locale pentru sprijinirea acestor copii şi care sunt nevoile şcolii şi ale autorităţilor locale (cunoştinţe, resurse materiale, voinţă politică etc.)

pentru a furniza eficient astfel de proiecte.

- realizarea unei analize comparative a tipurilor de măsuri luate în alte ţări (în principal europene) care s-au confruntat în trecut cu o situaţie similară, cât şi la nivelul regiunilor cultural istorice şi un eşantion suplimentar de elevi care au ambii sau doar unul din părinţi emigranţi.

Capitolul I 1.1 Dimensiunea fenomenului

La sfârşitul lunii iunie 2007, cifrele oficiale furnizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului indicau un număr total de 82.464 copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. Această cifră este mult subdimensionată.

Estimările pe datele din acest sondaj relevă o cifră dublă față de statistica oficială, numai la nivelul populaţiei şcolare din clasele V-VIII. Astfel, la sfârşitul anului şcolar 2006-2007, atât estimările pe baza declaraţiilor copiilor, cât şi cele pe baza celor făcute de directorii celor 200 de şcoli din eşantion arată că 16-18% dintre elevii de gimnaziu aveau cel puţin un părinte plecat la muncă în străinătate, ceea ce în cifre absolute reprezintă circa 170.000 de elevi din cei aproape un million înscrişi în clasele V-VIII. Dintre aceştia aproximativ 35.000 au ambii părinţi plecaţi, 55.000 au doar mama plecată, iar 80000 au doar tatăl plecat în străinătate.

Preview document

Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 1
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 2
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 3
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 4
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 5
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 6
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 7
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 8
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 9
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 10
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 11
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 12
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 13
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 14
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 15
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 16
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 17
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 18
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 19
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 20
Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Efectele Migratiei - Copii Ramasi Acasa.doc

Alții au mai descărcat și

Fenomenul Migrației și Criza Familială

Rezumat Prin prezentul demers al acestei lucrări intitulat „Fenomenul migraţiei şi criza familială” am urmărit identificarea şi evidenţierea...

Migrarea familiilor în străinătatea și efectul asura copiilor aflați încă în țară

CAPITOLUL I I.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI În această lume în permanentă schimbare – aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel – familia,...

Delicventa Juvenila - Forma a Deviantei Sociale

INTRODUCERE In ansamblul formelor particulare de devianta, delicventa sau infractionalitatea apare a avea gradul cel mai ridicat de...

Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate

INTRODUCERE Migraţia părinţilor în căutarea unui loc de muncă care să aducă stabilitate materială familiei este unul dintre procesele sociale care...

Elementele Definitorii ale Migrației

Unul din fenomenele demografice care are numeroase conotații geopolitice este migrația. Interesul arătat față de migrația populației este unul de...

Asistența socială, psihologică și juridică a copiilor rămași singuri acasă ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate

I. Aspecte Generale 170.000 elevi de clasele V-VIII au cel putin un parinte la munca in strainatate. Dintre acestia, aproximativ 35.000 au ambii...

Migrația românilor în Europa

Peste o treime dintre gospodariile tarii – 2 milioane si jumatate, au avut cel putin unul dintre membri plecat in strainatate dupa 1989, potrivit...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Te-ar putea interesa și

Fenomenul Migrației și Criza Familială

Rezumat Prin prezentul demers al acestei lucrări intitulat „Fenomenul migraţiei şi criza familială” am urmărit identificarea şi evidenţierea...

Fenomenul migratoriu - repere naționale

Fenomenul migraţiei a existat dintotdeauna,concretizat prin transhumanţa,invazii,colonizări şi cruciade,sau provocate,în general de atracţia...

Probleme Psihologice la Copiii cu Părinții Plecați la Muncă în Străinătate

INTRODUCERE Migraţia părinţilor în căutarea unui loc de muncă care să aducă stabilitate materială familiei este unul dintre procesele sociale care...

Efectele Migrației

INTRODUCERE Întotdeauna au fost copii orfani ... În urma războaielor, calamităţilor, bolilor, accidentelor şi multor altor cauze. În timpurile...

Libertatea de Circulație a Persoanelor

SUMMARY FREE MOVEMENT RIGHTS FOR THE CITIZENS FROM THE EUROPEAN UNION The right to free movement is one of the most visible advantages of a...

Comunicarea în Relația de Asistență Socială

INTRODUCERE COMUNICAREA ÎN RELAŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ Comunicarea a devenit în a doua jumătate a secolului XX acţiunea umană cea mai vizibilă ,...

Mobilitatea Socială

INTRODUCERE În societăţile europene au loc schimbări dramatice: referitoare la natura muncii, la viaţa de familie modernă, la locul femeii în...

Familia - cadru și factor al dezvoltării psihice a copilului

Capitolul 1: Consideraţii teoretice privind familia şi copilul 1.1. Familia-unitatea de baza a societăţii 1.1.1. Familia –cadru şi factor al...

Ai nevoie de altceva?