Identitate Culturală

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1738
Mărime: 135.04KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Matei Marin

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL 1 - Omul fiinta creatoare prin cultura 3

1.1. Notiunea de cultură – lupta impotriva omogenizarii natiunilor 3

1.2. Identitatea culturală 4

CAPITOLUL 2 – Identitate culturala in context european 5

CONCLUZII 6

BIBLIOGRAFIE 7

Extras din document

INTRODUCERE

“Cultura este acordul tacit de a lăsa mijloacele de subzistenţă să dispară

în urma scopului existenţei.”

Cultura ne apare ca un ansamblu de limbaje, simboluri şi semnificaţii care sunt integrate într-un amplu şi complex proces de comunicare. Cel care dă tonus şi culoare acestui ansamblu este omul, interesat mereu de tot ceea ce-l înconjoară.

În acest sens, Edgar Morin afirmă că “omul este o fiinţă culturală prin natură pentru că este o fiinţă naturală prin cultură” Deci, cultura este un fel de a doua natură a omului, o natură secundară, apărută prin îmbogăţirea naturii primordiale fără însă a vorbi de o ruptură radicală între cele două realităţi. Ele se combină permanent în fiinţa umană.

Pentru om, cultura reprezintă mediul specific de existenţă. Ea delimitează un domeniu existenţial, caracterizat prin sinteza dintre obiectiv şi subiectiv, dintre real şi ideal. Cultura defineşte sintetic modul uman de existenţă şi este simbolul forţei creatoare a omului. Ea reprezintă un adevărat sistem de valori.

Astăzi cultura nu mai este în lume un act social, de educaţie, de instrucţie, de civilizaţie ci numai un produs industrial de consum care aduce profituri mari şi care ne este folositor doar pentru moment la ocuparea timpului liber.

Să ne referim numai la obiceiurile tradiţionale. Ele conţin imagini din memoria predecesorilor. Prin trecerea noastră prin viaţă, obiceiurile vor căpăta valenţe noi imprimate de contemporanii noştri şi transmise, la rândul lor, generaţiilor ce vor veni.

Renunţarea la cunoaşterea etnografiei şi a folclorului este, de fapt, renunţarea la o parte din istoria şi memoria neamului din care facem parte.

Dreptul la păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii culturale este un „drept pentru” şi nu un „drept contra”; el nu poate şi nu trebuie să fie folosit contra unor persoane, ca de altfel nici contra altor comunităţi, fie ele minoritare sau majoritare.

CAPITOLUL 1

Omul fiinta creatoare prin cultura

Omul este fiinţa creatoare în adevăratul sens al cuvântului, deoarece creaţia sa este conştientă; provine din alte nevoi decât cele de conservare, din nevoi spirituale pe care natura singură nu i le poate satisface. Din această cauză omul devine creatorul unei lumi alternative, cea a culturii care îi satisface nevoile spirituale.

1.1.Notiunea de cultură – lupta impotriva omogenizarii natiunilor

“Niciodata cultura n-a distrus civilizatia ,dar civilizatia poate fi moartea culturii

si de obicei cultura moare din cauza civilizatiei.”

Creaţia autentica a omului este individuală, unică, reflectă un stil, redat atât de caracteristicile individuale ale creatorului, cât şi de matricea stilistică specifică spaţiului cultural din care face parte acesta.Caracteristica esenţiala a omului este creaţia.Prin aceasta omul face un salt sau o mutaţie ontologică faţă de animal.

Cultura provine din latinescul “colere”, care se traduce prin "a cultiva"/"a onora" şi se referă în general la activitatea umană. Definitia dată de UNESCO considera cultura ca "o serie decaracteristici distincte a unei societăti sau grupă socială în termeni spirituali, materiali, intelectuali sau emotionali

Ea este de fapt o moştenire transmisă prin intermediul unor coduri de comunicaţie specifice:gesturile, cuvintele, scrisul şi artele, mass media (presa, radio, televiziune), media interactivă(telefonul).

Cultura se însuşeşte prin forme diferite ale memoriei, şi anume: memoria subiectivă (reflexe, cuvinte, imagini) şi memoria obiectivă (obiecte, peisaje, cărţi, numere,reguli).

În accepţia dată termenului de către sociologi,cultura reprezintă „ansamblul modelelor de gândire, atitudine şi acţiune ce caracterizează o populaţie sau o societate, inclusiv materializarea acestor modele în lucruri”.

Conceptul de cultură poate fi definit folosindu-ne de o perspectivă interdisciplinară care ar putea descifra articulaţia diverselor sale aspecte şi implicaţiile socio-umane. Numai printr-o privire de ansamblu în toate ramurile vieţii sociale şi în toate disciplinele educaţionale ne putem face o idee completă în legătură cu ceea ce reprezintă de fapt cultura. Cum acest lucru este practic imposibil de realizat în doar câteva pagini, voi încerca să surprind doar câteva definiţii, păreri şi idei legate de conceptul de cultură, în scopul de a înţelege rolul şi implicaţiile ei în societatea contemporană.

Preview document

Identitate Culturală - Pagina 1
Identitate Culturală - Pagina 2
Identitate Culturală - Pagina 3
Identitate Culturală - Pagina 4
Identitate Culturală - Pagina 5
Identitate Culturală - Pagina 6
Identitate Culturală - Pagina 7
Identitate Culturală - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Identitate Culturala.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul tradițiilor și obiceiurilor în formarea identității naționale

Introducere. Obiectivele cercetării Problema identităţii naţionale este una foarte delicată, în primul rând datorită dificultăţii de definire a...

Identitatea națională și identitatea culturală în concepția lui Lucian Blaga

INTRODUCERE Lucian Blaga, cel pe care Traian Pop îl califică astfel: ”Între piscurile gândirii filosofiei europene, concepţia lui Lucian Blaga are...

Socializarea

În termeni formali,socializarea este procesul prin care individul îsi interiorizeaza normele grupului în care traieste. Din momentul...

Metode și Tehnici ale Sociologiei

Introducere Metodologia cunoaşterii sociologice reprezintă o anumită modalitate de a studia realitatea socială, urmărind surprinderea esenţei şi...

Avantajele și Dezavantajele Chestionarului Sociolologic

( I ) Introducere a) Ancheta Sociologica. Aancheta sociologică reprezintă o tehnică de cercetare specifică sociologiei şi se realizează cu...

Familia în Societatea Contemporană

Familia reprezintă un sistem de referinţă important pentru modul de elaborare, aplicare şi evaluare a politicilor sociale în general. Aceasta se...

Socializare, conformitate, integrare socială, ordine socială, ordine juridică

Capitolul 1.Socializarea 1.1.Definitia, formele si scopurile socializarii Socializarea reprezinta procesul prin care oamenii devin la maturitate...

Identitate Culturală în Era Globalizării

„Individul este cel care creează societatea şi cultura sau acestea din urmă sunt cele care-l modelează pe individ?” Cultura este un fenomen...

Te-ar putea interesa și

Identitatea națională și identitatea culturală în concepția lui Lucian Blaga

INTRODUCERE Lucian Blaga, cel pe care Traian Pop îl califică astfel: ”Între piscurile gândirii filosofiei europene, concepţia lui Lucian Blaga are...

Drepturile, obligațiile și privilegiile Bisericii Ortodoxe Române în contextul menținerii securității europene

INTRODUCERE O privire canonică crestină ortodoxă asupra ideii de europenizare. Cum o “cultură europeană” nu se poate manifesta corect fără...

Cultura contemporană - între globalizare și identitate culturală

Introducere Este larg acceptată părerea conform căreia, în funcţie de momentul declanşării, ar exista trei posibilităţi de abordare în ceea ce...

Strategia de creștere economică și reducere a sărăciei în Republica Moldova

Introducere Sărăcia este o problemă a oamenilor de pretutindeni, este un fenomen global. Această realitate dură rezultă din studiile efectuate de...

Identitate Culturală în Era Globalizării

„Individul este cel care creează societatea şi cultura sau acestea din urmă sunt cele care-l modelează pe individ?” Cultura este un fenomen...

Identitatea culturală ca valoare în lumea contemporană

Prin cultura, existenta se îmbogateste cu cea mai profunda varianta a sa. Cultura este semnul vizibil, expresia, figura, trupul acestei variante....

Identitatea culturală

Societatea contemporana este confruntata cu coruptia fenomenului cultural pe terenul confruntărilor sociale. Daca tensiunile interculturale sunt...

Identitate culturală

“Individul este cel care creeaza societatea si cultura sau acestea din urma sunt cele care-l modeleaza pe individ?” De la afirmatia lui Heraclit,...

Ai nevoie de altceva?