Importanța dreptului în asistență socială în profesia de asistent social

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4642
Mărime: 25.19KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

Acordă consultaţii asupra problematicii sociale; iniţiaza acţiuni pentru prevenirea delicvenţei sau pentru readaptarea delicvenţilor; acordă ajutor handicapaţilor fizic sau mental în scopul ameliorării capacităţii de integrare socială a acestora.

Descrierea ocupaţiei. Conţinutul muncii

Se ocupă în principal cu recuperarea şi (re)integrarea psiho-sociala şi profesională a persoanelor cu probleme speciale: deficienţe psihice şi/sau fizice, comportament antisocial (delicvenţă), probleme sociale diverse. Desfasoară o activitate complexă şi variată: analizează influenţa factorilor sociali asupra stării de sanatate mentală şi a comportamentului uman, acordă consultaţii privind drepturile şi obligaţiile asistaţilor, colaborează cu instituţii sau organizaţii care au obiective similare, participă la elaborarea metodelor şi tehnicilor de lucru, propun măsuri de ajutorare sau recuperare. Munca unui lucrator social este aceea de a ajuta oamenii în rezolvarea problemelor legate de situaţia lor socială sau de viaţa personală. Exercitarea profesiei de asistent social este avizată de Colegiul Asistentilor Sociali din România şi autorizată de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale. Asistentul social îndeplineşte o misiune socială care are la bază valorile şi principiile fundamentale ale profesiei: justiţia socială, demnitatea şi unicitatea persoanei, integritatea persoanei, autodeterminarea, confidenţialitatea, importanţa relaţiilor interumane, furnizarea serviciilor cu competenţă şi în beneficiul clienţilor.

Exercitarea liberă a profesiei şi independenţa profesională conferă asistentului social dreptul de a acţiona şi a lua decizii în beneficiul clienţilor săi şi deplina răspundere a acestora.

Profesia de asistent social poate fi exercitată de catre persoana care îndeplineşte urmatoarele condiţii:

- este cetatean roman, cu domiciliul în România ;

- este licenţiat sau absolvent al unei instituţii de învaţamânt de specialitate, acreditată de stat în condiţiile legii;

- deţine avizul Colegiului Asistenţilor Sociali din România pentru exercitarea liberă a profesiei de asistent social;

- nu se gaseşte în vreunul din cazurile de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de prezentul statut.

Exercitarea profesiei de asistent social este incompatibilă cu:

- persoana care nu are capacitate deplină de exercitiu;

- promovarea sau apartenenţa la o grupare scoasă în afara legii;

- folosesirea cu bună ştiinţă a cunoştinţelor profesionale în defavoarea clientului ;

- desfaşurarea de activităţi de natura a aduce atingere demnităţii profesionale de asistent social sau bunelor moravuri.

Este nedemn de a exercita profesia de asistent social: asistentul social care a fost condamnat definitiv şi irevocabil, chiar dacă a fost reabilitat, pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei de asistent social; asistentul social caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, indiferent de durata, prin hotărâre judecătorească sau disciplinară.

Valori şi Principii Etice

Acest set de principii etice reprezintă totalitatea exigenţelor de conduită morala corespunzatoare activităţii asistentului social. Principiile au la bază valorile fundamentale ale asistenţei sociale: furnizarea de servicii în beneficiul clienţilor, justiţia socială, respectarea demnităţii şi unicităţii individului, a confideţialităţii şi integrităţii persoanei, autodeterminării şi competenţei profesionale. Fiecare asistent social îşi va însuşi aceste valori şi principii, ele urmând sa se regasească în comportamentul său, astfel încât să nu aducă prin acţiunile sale prejudicii imaginii profesiei.

1. Furnizarea de servicii în beneficiul clienţilor - Principiul etic: Scopul principal al activităţii asistentului social este acela de a asista persoanele aflate în dificultate implicându-se în identificarea, înţelegerea, evaluarea corectă şi solutionarea problemelor sociale. În toate demersurile sale, asistentul social acţionează cu prioritate în interesul clientului. În situaţia în care interesul clientului reprezintă o ameninţare pentru comunitate/membrii comunităţii, asistentul social are responsabilitatea de a îndruma clientul şi de a media în scopul armonizarii intereselor părţilor implicate.

2. Justiţia socială - Principiul etic: Asistenţii sociali promovează principiile justiţiei sociale. Asistenţii sociali se asigură de egalitatea şanselor privind accesul clienţilor la informaţii, servicii, resurse şi participarea acestora la procesul de luare a deciziilor. Ei contestă şi combat diferitele forme ale injustiţiei sociale precum: sărăcia, şomajul, discriminarea, excluderea şi alte asemenea forme.

Preview document

Importanța dreptului în asistență socială în profesia de asistent social - Pagina 1
Importanța dreptului în asistență socială în profesia de asistent social - Pagina 2
Importanța dreptului în asistență socială în profesia de asistent social - Pagina 3
Importanța dreptului în asistență socială în profesia de asistent social - Pagina 4
Importanța dreptului în asistență socială în profesia de asistent social - Pagina 5
Importanța dreptului în asistență socială în profesia de asistent social - Pagina 6
Importanța dreptului în asistență socială în profesia de asistent social - Pagina 7
Importanța dreptului în asistență socială în profesia de asistent social - Pagina 8
Importanța dreptului în asistență socială în profesia de asistent social - Pagina 9
Importanța dreptului în asistență socială în profesia de asistent social - Pagina 10
Importanța dreptului în asistență socială în profesia de asistent social - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Importanta Dreptului in Asistenta Sociala in Profesia de Asistent Social.doc

Alții au mai descărcat și

Familia, Scoala, Delincventa Juvenila si Rolul Asistentei Sociale

Delincventa juvenila exista , o spun si datele statistice. Infractionalitatea in randurile minorilor a devenit un fenomen social ce da fiori...

Politici Publice de Integrare a Rromilor în Societate

dorinţa de identificare a modului în care este percepută etnia rromilor în rândul românilor de a evidenţia elementele de identitate care pot...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de Stat si Recunoasterea Proprietatii in Romania Rurala.

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Te-ar putea interesa și

Sistemul de Asigurari Sociale din România în Context European

Cap. 1 Asigurări sociale; concept şi problematică 1.1. Noţiunea de asigurări sociale Definirea politicilor sociale este un izvor de dezbateri şi...

Tehnici de Intervenție în Asistența Socială

Capitolul I Istoricul asistenţei sociale 1.1 Aspecte ale devenirii asistenţei sociale internaţionale Comunităţile umane au avut întotdeauna în...

Rolul de Pedagog al Asistentului Social

INTRODUCERE Specializarea şi utilizarea pe scară tot mai largă a ştiinţei şi tehnologiilor moderne fac tot mai dificilă participarea pe piaţa...

Reinsercția Socială a Condamnaților

INTRODUCERE Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie...

Comunicarea în Relația de Asistență Socială

INTRODUCERE COMUNICAREA ÎN RELAŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ Comunicarea a devenit în a doua jumătate a secolului XX acţiunea umană cea mai vizibilă ,...

Teorii clasice

„Teoriile specifice în asistenţa socială sunt parte integrantă a evoluţiei contemporane a asistenţei sociale. Sistemele de asistenţă socială nu pot...

Deontologie profesională și drepturile omului - codul etic al profesiei de asistent social

Codul Etic al Profesiei de Asistent Social Etica profesionala se afla la baza activitatii de asistenta sociala. Codul etic reprezinta un set de...

Protecția Socială a Vârstnicilor în România

V. Miftode (1995) consideră că în a desemna o persoană ca fiind vârstnică se utilizează două criterii: biologic şi cronologic. Cel de-al doilea...

Ai nevoie de altceva?