Management Educational - Proiect Aplicativ

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Management Educational - Proiect Aplicativ.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Sociologie

Extras din document

Cum procedaţi?

Întâi de toate, vă fixaţi asupra unui nivel de învăţământ al unităţii despre care veţi trata (grădiniţă, şcoală cu clasele I-VIII, liceu, şcoală postliceală sau instituţie de învăţământ superior) şi asupra unui profil al său (de pildă, grădiniţă cu predare în limba engleză/coreană/malgaşă, de educaţie sexuală precoce, grădiniţă Montessori [sau altă variantă de pedagogie alternativă], şcoală de muzică, liceu informatic/zootehnic/sportiv [popice]/de arte plastice/de modeling, striptease şi pregătire a viitoarelor starlete porno, şcoală postliceală de balet/vameşi/paraşutişti nudişti, academie militară, universitate sau institut de agronomie/stomatologie/construcţii/mecanică a fluidelor/astronomie şi aeronautică spaţială/regie şi manipulare publică/actorie/kinetoterapie şi masaj erotico-exotic/dansuri de societate/ spionaj şi cântat la ţambal/hackeri, viitori escroci [era să-mi scape „politicieni”] şi proxeneţi/scărpinat în nas şi ureche [atât!] şi ce vă mai dă prin minte la modul imaginativ). Îi titlu, îi puteţi adăuga şi un determinativ semnificativ, de genul „Gheorghe Asachi”, „Grigore Moisil”, „Ana Aslan”, „Michael Jackson”, „Pamela Anderson”, „Ion Iliescu”, „James Bond” sau „Mata Hari”, „Aurel Vlaicu” etc. Ceea ce mă interesează este să nu regăsesc, în anul dvs., doi sau mai mulţi masteranzi abordând acelaşi nivel şi acelaşi profil; de aceea, vă rog să o informaţi în timp util pe Andreiana Luca (cea care, din nou, va ţine evidenţa spre a împiedica repetiţiile) în privinţa opţiunii dvs.

După care, închipuindu-vă că deţineţi cea mai înaltă funcţie managerială în aşezământul cu pricina (deh! nu vi se interzice trezirea orgoliului personal, însă fără accente megalomane), veţi întocmi detaliat un Proiect strategic de dezvoltare instituţională. Menţionez că, spre deosebire de Supervizare, nu vă mai trimit pe teren (de acum încolo, în clasă, pe culoar sau stradă când ne întâlnim, la telefon când poate vorbim, e cazul să mă salutaţi cu Săru’ mâna!), pur şi simplu, staţi pe fund în faţa ordinatorului şi, respectând punctele şi subpunctele indicate, implicaţi mirificile, nebănuitele resurse creative ale burţii şi subsistemelor ce o înzestrează. Nu înseamnă că o luaţi pe mirişte spre oarecare direcţie geografic-cardinală, ci totul trebuie să demonstreze consistenţă şi coerenţă, cap şi coadă, viabilitate intelectual-prezumtivă, ca şi cum ar proveni din realitatea ca atare, analizată, sintetizată şi proiectată raţional. Aşadar, realizaţi cuplajul dintre viscere (guts, în engleză înseamnă chiar „curaj”) şi creier.

N-am habar câţi dintre dvs. vor ajunge să profeseze în învăţământ (poate niciunul), totuşi, eu îmi fac datoria (însăşi disciplina parcursă împreună mi-o cere) de a vă familiariza cu un instrument util de lucru în atare eventualitate. Proiectul va fi mai amplu şi uşor laborios, pornesc de la premisa că toţi aţi fost elevi şi studenţi (unii sunteţi părinţi), deci, fie şi aflaţi în bănci, mai ştiţi despre ce-i vorba, barem în virtutea experienţei personale acumulate şi distilate, ca şi a contra-exemplelor pe care aţi avut ocazia să le confruntaţi. Mă înjuraţi doar în gând şi pe la colţuri.

Proiectul va avea următoarea structură-cadru:

Nume şi prenume:

Facultatea: de Sociologie şi Psihologie,

Secţia: Asistenţă socială

Specialitatea masterală: M.A.S., anul II

Disciplina: Management educaţional

PROIECT STRATEGIC DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

pentru perioada 1 septembrie 2011- 21 decembrie 2012

(când, se ştie, potrivit calendarului mayaş, va fi sfârşitul lumii)

Unitatea de învăţământ: (denumirea completă, bunăoară Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 pentru copiii obezi „Porcuşorul isteric” sau Institutul de pregătire politică a premierilor incompetenţi „Nicolae Văcăroiu şi Emil Boc”)

Localitatea: (scoasă din stomac)

Adresa şi codul poştal: (extrasă din splină)

Nr. de telefon şi fax, adresă email şi web site: (ieşind din ficat)

Tipul: (grădăniţă, gimnaziu, liceu, şcoală postliceală ş.a)

Profilul: (pe care l-aţi ales)

Statutul de funcţionare: (instituţie de stat, respectiv privată)

Durata: (în ani)

Forma: (de zi, fără frecvenţă, la distanţă)

Limba de predare: (română/maghiară/chineză-mandarină/hotentotă...)

A. Cadrul legislativ: (enumeraţi vreo 3-4 acte normative care reglementează activitatea în domeniu: legi, hotărâri şi ordonanţe ale guvernului, ordine şi instrucţiuni de aplicare ministeriale ş.a.m.d.)

B. Misiunea: (precizaţi prin ce se deosebeşte respectiva unitate de altele din acelaşi domeniu şi ce îşi propune să facă, plus filosofia/ideologia care o legitimează şi fundamentează)

C. Diagnoza mediului intern şi extern:

I. Mediul intern

1. Oferta curriculară (enumeraţi şi descrieţi):

a. Dacă şi măsura în care unitatea de învăţământ dispune de întregul material curricular:

• planuri de învăţământ

• programe şcolare

• programe şcolare alternative

b. Dacă şi măsura în care, la nivelul fiecărei secţiuni interne, există auxiliare curriculare:

• manuale

• caiete de lucru ale elevilor şi studenţilor

• ghiduri de practică/aplicare

• culegeri de probleme

• îndrumătoare pe diverse specialităţi

• portofolii ale elevilor/studenţilor

• material didactic adecvat

2. Resurse umane:

a. Subiecţii procesului instructiv-educativ:

• Număr de preşcolari/elevi/studenţi:

• Număr de grupe/clase:

b. Personalul instituţiei:

• Didactic: (număr), din care:

- titulari:

- detaşaţi:

- suplinitori:

• Nedidactic şi auxiliar: (număr)

c. Calitatea personalului didactic (se completează numeric, utilizând pancreasul):

• Calificat:

• Necalificat:

• Cu performanţe în activitatea didactică:

• Absolvenţi de cursuri de formare/perfecţionare:

• Absolvenţi ai unei a doua facultăţi:

• Absolvenţi de studii postuniversitare/master:

• Formatori la nivel naţional sau local:

• Doctori şi doctoranzi:

• Educatoare/învăţători/profesori cu gradul didactic I:

• Educatoare/învăţători/profesori cu gradul didactic II:

• Educatoare/învăţători/profesori cu gradul „definitiv”:

• Debutanţi:

Fisiere in arhiva (1):

  • Management Educational - Proiect Aplicativ.doc

Alte informatii

prezentat in cadrul UVT