Șomajul - fenomen generator al problemelor sociale

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2952
Mărime: 27.42KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cernenco Mihail
Ministerul Educatie si tineret Universitatea Libera si Internationala din Moldova Facutatea psihologie si asistenta sociala Specialitatea asistenta sociala

Cuprins

1.Somajul.Aspecte si definitii.

2.Cauzele somajului.

3.Clasificarea somajului.

4.Combaterea somajului in R.Moldova.Probleme sociale.

5.Concluzii.

6.Bibliografie.

Extras din document

1.Somajul.Aspecte si definitii.

Şomajul este considerat ca element negativ al dezvoltării economice care afectează în proporţii diferite toate ţările, mai ales cele subdezvoltate şi cele în tranziţie la economia de piaţă. Există diverse modalităţi de estimare a şomajului şi implicit diverse modalităţi de cuantificare a lui. În termeni generali, şomajul este acea stare negativă a economiei care afectează o parte din populaţia activă disponibilă, prin negăsirea de locuri de muncă.

Reţinem că, dacă abordăm termenii pieţei muncii, şomajul poate fi definit ca un excedent al ofertei de muncă faţă de nivelul cererii de muncă, iar şomeri pot fi considerate persoanele apte de muncă, care nu-şi găsesc de lucru, formînd suprapopulaţia relativă, fiind în fond un surplus de forţă de muncă comparativ cu numărul celor angajaţi.

Dicţionarul explicativ îl defineşte ca un fenomen economic caracteristic societăţii capitaliste, care constă în aceea că o parte din salariaţi rămân fără lucru, ca urmare a decalajului dintre cererea şi oferta de forţă de muncă. Este o stare negativă a economiei care constă în nefolosirea unei părţi din forţa de muncă salariată.

Privind simplist şi din punct de vedere juridic lucrurile, şomerii sunt persoanele ce au înregistrat cereri de angajare la oficiile de plasare a forţei de muncă sau cu cereri le locuri de muncă permanente sau temporare nesatisfăcute la sfîrşitul fiecărei luni.

Conform BIM (Biroul Internaţional al Muncii), sunt consideraţi şomeri persoanele care cumulează următoarele condiţii:

• Au depăşit vârsta de 15 ani;

• Sunt apte de muncă;

• Nu au loc de muncă (a încetat contractul sau a fost temporar întrerupt şi sunt în căutare de muncă remunerată);

• Sunt fără ocupaţie, apte de muncă, nu au mai lucrat sau ultimul loc de muncă nu a fost remunerat;

• Sunt disponibile imediat pentru o muncă salariată.

Unele aspecte ale şomajului:

Subangajaţii. Unii oameni nu-şi pot îngădui să fie descurajaţi. Mulţi oameni care devin şomeri au responsabilităţi familiale şi note de plată: în mod simplu ei nu-şi pot permite să iasă din cadrul forţei de muncă. În schimb ei sunt forţaţi să accepte unele slujbe - orice slujbe - tocmai pentru a-şi întreţine corpul, sufletul şi familia. Rezultatul muncii poate fi o slujbă cu jumătate de normă sau cu normă întreagă dar foarte prost plătită. Cu toate acestea, orice slujbă plătită este suficient să excludă persoana din rîndul şomerilor, dar nu din condiţia de subangajaţi.

Muncitorii subangajaţi reprezintă resurse de muncă care nu sunt în totalitate utilizate. Ei fac parte din problema subangajaţilor, chiar dacă nu sunt în mod oficial număraţi ca neangajaţi.

Deşi descurajaţi şi subangajaţi, muncitorii nu sunt luaţi în considerare în statisticile oficiale referitoare la şomaj. Mulţi oameni raporteaza că sunt în căutarea unei slujbe chiar şi cînd ei au un interes mai mic în găsirea unei slujbe. Unii extind problema publicului în actualitate încurajînd fiecare comportare. De exemplu, încercarea mai multor adulţi de cautare a unei slujbe, chiar şi încercarea multor mame care vor prefera să-şi petreacă timpul crescîndu-şi copiii. Rezultatul lor în căutarea unei slujbe este improbabil, în cel mai bun caz este minim, incluzînd poate un drum pînă la oficiul de plasare a forţei de muncă. Asemănător, cele mai multe guverne condiţionează primirea ajutorului de şomaj ca dovadă că acele persoane sunt în căutarea unui loc de muncă, chiar dacă unii beneficiari pot să beneficieze o scurtă perioadă de ajutorul de şomaj. Din nou, aici raportînd şomajul, putem să ascundem forţa de muncă neparticipantă.

Experienţa economiei mondiale demonstrează că nu vom putea elimina niciodată complet şomajul. Din 1900, rata cea mai scazută a şomajului a fost de 1,2% în S.U.A., şi aceasta era în 1944, cînd economia era mobilizată pentru producţia de război. Unele ţări industrializate ar fi avut puţin mai mult succes în menţinerea ratei şomajului scăzută ,dar nimeni nu a avut şomaj zero.Avînd în vedere acest lucru putem afirma că "full employment" adică ocuparea "integrală" a forţei de muncă nu trebuie înţeleasă ca existînd şomaj zero, ci mai degrabă ca un nivel scăzut al şomajului.La prima vedere, renunţare la şomajul zero ca un scop naţional ar putea fi privită ca o incapacitate a guvernanţilor de a lichida şomajul. Acest lucru este fals pentru că şomajul zero este imposibil şi, totodată, neavantajos deoarece ar dispare concurenţa de pe piaţa muncii.

Bibliografie

1. Combaterea şomajului în Republica Moldova: probleme social-juridice, Revista Naţională de Drept, octombrie 2001.

2. Măsurile active pe piaţa muncii – rezolvarea problemei şomajului?, revista Eco mond, nr. 988.

3. Principalele consecinţe ale şomajului, revista Resurse Umane, nr.19.

4. Articol din Modova Azi, 2004.

5. Şomajul în Moldova: rezultatele sondajului sociologic, Valentin Ţurcan, Anatol Gudîm, Gheorghe Rusnac..

6. Economie politică, Valeriu Umaneţ, Chişinău, 2004.

7. Economics în referate, P.A.Samuelson, W.D.Nordhaus, „Basarabica”, Chişinău, 1994.

Preview document

Șomajul - fenomen generator al problemelor sociale - Pagina 1
Șomajul - fenomen generator al problemelor sociale - Pagina 2
Șomajul - fenomen generator al problemelor sociale - Pagina 3
Șomajul - fenomen generator al problemelor sociale - Pagina 4
Șomajul - fenomen generator al problemelor sociale - Pagina 5
Șomajul - fenomen generator al problemelor sociale - Pagina 6
Șomajul - fenomen generator al problemelor sociale - Pagina 7
Șomajul - fenomen generator al problemelor sociale - Pagina 8
Șomajul - fenomen generator al problemelor sociale - Pagina 9
Șomajul - fenomen generator al problemelor sociale - Pagina 10
Șomajul - fenomen generator al problemelor sociale - Pagina 11
Șomajul - fenomen generator al problemelor sociale - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Somajul - Fenomen Generator al Problemelor Sociale.docx

Alții au mai descărcat și

Grupuri Sociale Marginalizate

GRUPURI SOCIALE MARGINALIZATE Abstract:Traim in secolul vitezei.De cele mai multe ori trecem ușor pe lângă persoanele dragi ,atunci de ce lua in...

Monografia Profesiei de Asistent Social

1.Obiectul şi natura profesiunii a. Descrierea profesiunii Codul din Clasificarea Ocupaţiilor din România ( C.O.R. ): 346001 Definiţie C.O.R.:...

Asistența socială a persoanelor vârstnice

I. Date despre beneficiar: Numele si prenumele: S.E. Locul si data nasterii: 23.12.1938 CNP: 2381223XXXXXX Domiciliul legal: sat.Raucesti,...

Metodologia cercetării în asistență socială

Cauzele abandonului școlar din perspectiva părinților în rândul copiilor rromi din clasele a-VIII-a de la școala Generală “Grigore Rădulescu” din...

Simulare de Caz - Mediere Școlară

Simulare caz mediere 1. Prezentarea pe scurt a cazului Solicitarea de Mediere pe care am primit-o se referă la un conflict între ALINA PASCU,...

Studiu de caz adopție

Prezentarea cazului Contextul actual: -Sofia 10 ani, eleva -Mama - caz nefrologic, face dializa de 3 ori pe saptamana, boala a...

Politică socială

Cap 1. Definirea politicii sociale Politica socială defineşte setul de politici publice ce urmăresc realizarea protecţiei sociale şi a bunăstării....

Asistență Socială în România

1. Introducere În prezent, asistenţa socială se defineşte altfel decât se obişnuia, Dimitrie Gusti afirma că ea „ a ieşit din făgaşul...

Te-ar putea interesa și

Considerente privind Populația și Piața Muncii

Capitolul 1. Considerente privind populaţia şi piaţa muncii 1.1. Populaţia, oferta şi cererea de forţă de muncă Resursele umane, prin...

Analiza Statistica si Modelarea Pietei Muncii in Romania

INTRODUCERE Formarea si functionarea pietei muncii este unul din procesele fundamentale si complexe ale tranzitiei la economia de piata in...

Șomajul

Somajul, conform opiniei majoritatii specialistilor a existat în diferite forme si în perioada ’’edificarii societati socialiste”. În mod manifest...

Somajul

Orice activitate economica, in conditiile economiei de piata asociaza, in mod obiectiv, factorul de productie capital, cu inca un factor esential,...

Inflația vs Șomajul

INTRODUCERE Dacă se poate vorbi despre vreun avantaj al ţărilor ex-comuniste, acela este de a avea o ţintă precisă: economia de piaţă. Ţările...

Probleme ale Ocupării și Șomajului în România

INTRODUCERE În ansamblul factorilor de producţie, unul dintre cele mai importante elemente îl reprezintă omul, baza desfăşurării multor procese...

Dezvoltarea Durabilă a Turismului

Introducere În linii mari, prezenta lucrare se referă la modul în care se poate dezvolta turismul românesc, aflat la începutul unei perioade de...

Determinarea Decalajelor intre Judetele Cluj si Dambovita

Cap 1. Descrierea geografica si istorica Cluj - Descriere geografica Judeţul Cluj (magh. Kolozs megye) este situat între paralelele de 47°28’44"...

Ai nevoie de altceva?