Toate referatele din domeniul Statistica

 • Analiza statistica a variabilitatii valorilor individuale

  Lucrarea prezintă într-o formă concisă principalii indicatori ai tendinței centrale, ai împrăștierii și ai formelor de repartizare a frecvențelor. În cele ce urmează am efectuat analiza repartiției pe grupe de medii obținute de elevii unei școlii gimnaziale la Evaluarea Națională 2016, utilizând un sistem de indicatori care au relevanță și prin interpretarea cărora se pot trage concluzii certe în funcție de care se poate prognoza evoluția viitoare. 1. Introducere O analiză statistică a...

 • Estimarea prin simulare a unor indicatori economici si tehnici folosind metoda Monte Carlo

  Apariția metodei de simulare Monte Carlo este plasată în jurul anului 1944. Această metodă a cunoscut multe interpretări, a primit definiții variate, prin urmare putem afirma că această metodă a parcurs un lung și controversat proces de formare și dezvoltare. Ceea ce recomandă utilizarea acestei metode în rezolvarea unei game variate de probleme este faptul că, pentru a obține cel mai bun rezultat, este necesar un efort de calcul mic în comparație cu dificultatea problemei. Simularea...

 • Indicii statistici - tipologie, caracteristici, rol la nivel de firma

  Concepte referitoare la indicii statistici Indicii și indicatorii statistici reprezintă o modalitate sistematică de comparare în timp a evoluției sau dinamicii variabilelor economice. Printre variabilele economice care sunt analizate cel mai des cu ajutorul indicilor și indicatorilor statistici se pot enumera: prețurile și cantitățile de produse, productivitatea muncii, rata inflației ș.a. Prin metoda indicilor și indicatorilor statistici se pot sintetiza informațiile referitoare la seriile...

 • Analiza statistica

  Judetul Galati - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase Nr. Crt. Denumire firma Variabila calitativa Variabila cantitativa Tipul societatii Cifra de afaceri Nr. anagajati 1 AGROGAL SA SA 33.696.198 104 2 AGRIMAT MATCA SA SA 27.275.324 103 3 PRESTATORUL SRL SRL 12.894.939 43 4 BRATES-PRUT FRUMUSITA SA SA 11.101.744 34 5 TRANSION AGRO SRL SRL 8.824.252 29 6 AGROMEC COROD SA SA 8.817.799...

 • Analiza statistica pentru o serie statistica

  Pentru o echipa de N=30 muncitori sa inregistrat numarul de piese produse de fiecare muncitor in conditi identice si sau scris in tabelul de mai jos Tabelul 1 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valoare 103 111 109 100 150 170 199 180 149 157 K 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Valoare 101 181 142 166 198 122 134 143 150 101 K 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Valoare 177 162 200 154 113 161 178 102 163 129 K 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Valoare 150 174 139 120 168 144 111 170 133 180 Calculam valoarea...

 • Evolutia fortei de munca in judetul Timis intre anii 2005-2010

  Forța de muncă- este caracterizată ca fiind un concept statistic complex,ce exprimă totalitatea persoanelor apte de muncă ,respectiv a acelor persoane care au aptitudini fizice și intelectuale care să le permită exercitarea unei activități utile. Forța de muncă reprezintă unul dintre cele mai importante elemente în ansamblul factorilor de producție, De aceea, modul de concepere a organizării diverselor activități ar trebui să aibă în vedere (împreună cu alte elemente), problema ocupării, a...

 • Emigrarea romanilor - topul destinatiilor preferate

  Capitolul I. Date generale și destinațiile de interes I.1. Statisticile emigrărilor Emigrația este actul sau fenomenul părăsirii țării sau regiunii natale de către un individ sau grup de indivizi pentru a se stabili în alta. În jur de 2,3 milioane de români, peste 100.000 de anual, au ales să plece peste hotare după 1989, reiese din datele Institutului Național de Statistică (INS). Pe parcursul perioadei 1989- 2012 populația stabilă a României s-a redus cu peste 3,1 milioane locuitori....

 • Situatii si canale statistice de comunicare informationala in economia de piata

  INTRODUCERE Informația statistică reprezintă conținutul specific, semnificația, mesajul datelor statistice. Pentru înțelegerea legităților de manifestare ale fenomenelor economice, informația statistică trebuie structurată în funcție de conținutul și organizarea lor. Forma principală de prezentare a informațiilor statistice sunt indicatorii statistici. Informația statistică economică și financiară reprezintă originalitatea conținută întru-un mesaj reflectat, un semnal cât mai identic emis ,...

 • Indicatorii miscarii salariatilor

  Indicatorii mișcării salariaților Numărul și structura personalului de la întreprinderile de producție nu rămân constante, ele se schimbă pe seama încadrării concedierii și trecerii dintr-o categorie în alta a personalului. Această mișcare se studiază în plan statistic și își găsește oglindirea în rapoartele statistice. Cel mai detaliat se studiază mișcarea salariaților în producție. Numărul celor angajați se ia în considerație după următoarele categorii: Angajați pe bază de încadrare...

 • Statistica in fotbal

  Introduction The penalty shootout has been in the game of football since the sport has existed. It is used to decide a winner when the scores are tied at the end of regulation time or it is considered a free kick when a handball or a foul is made inside the box. Though it is often criticized, nobody can come up with a better alternative. The penalty kicks in football inspired many other versions of it in many other sports, like ice hockey or handball. By studying past penalty shootouts, a...

 • Tipuri de indicatori statistici

  1. Introducere Economiștii se folosesc de expresii numerice capabile să sintetizeze ceea ce este esențial în mulțimea de date cu care operează , să releve trăsături cantitative și calitative ale fenomenului sau procesului considerat. Astfel de expresii în statistică se numesc “indicatori” . După clasificarea funcțiilor cognitive ale diferitor categorii de indicatori statistici , prezentul capitol detaliază aspecte legate de : - Mărimile relative - Mărimile medii . 2. Indicatorii...

 • Utilizarea statisticii ca element de manipulare si control social

  Statistica. Statistica este o știință care, folosind calculul probabilităților, studiază fenomenele și procesele de tip colectiv din punct de vedere cantitativ în scopul descrierii acestora și al descoperirii legilor care guvernează manifestarea lor. Aşadar, statistica reprezintă ştiinţa colectării datelor, a prezentării lor într-o formă sistematică, a analizării acestora şi a interpretării informaţiilor numerice obţinute. Etimologia cuvântului “statistică” este de origine latină, de la...

 • Avutia natiunii

  Avutia, nationala este unul din indicatorii principali folositi pen tru caracterizarea potentialului economic al unei tari. Marimea si structura avutiei nationale determina nivelul de viata materia si cultural al populatiei si in acelasi timp constituie conditia materiala a desfasurarii proceselor economice. Aceste elemente justifica atentia care se acorda atit problemelor teoretice privind definirea si stabilirea sferei de cuprindere cit si celor practice-metodologice, de masurare...

 • Econometrie

  Introducere Lucrarea doreşte să evidenţieze modul în care rata inflaţiei poate avea efecte asupra ratei şomajului. Prin colectarea datelor s-a urmărit ca datele să fie cât mai recente pentru ca la final să rezulte atât o părere asupra evoluţiei indicatorilor studiaţi la nivelul anului trecut (2012), cât şi pentru a permite o prognozare asupra rezultatelor viitoare ale anului 2013. Prin evaluări empirice, lucrarea doreşte să stabilească gradul de corelaţie la nivelul celor doi indicatori şi...

 • Coaching

  1. Ce este coaching-ul? În traducere liberă, termenul de coaching înseamnă ”antrenament” și este un termen împrumutat din sport. În principiu, coaching-ul se bazează pe un parteneriat între un coach și clientul său, clinet care dorește să atingă un anumit obiectiv personal sau professional, în sensul evoluției sau creșterii performanței sale. Prin diverse metode, coach-ul își ajută clientul să atingă obiectivul propus. Apărut în urmă cu mai mult de 25 de ani și puternic influentat de...

Pagina 1 din 13