Toate referatele din domeniul Statistica

 • Evolutia fortei de munca in judetul Timis intre anii 2005-2010

  Forța de muncă- este caracterizată ca fiind un concept statistic complex,ce exprimă totalitatea persoanelor apte de muncă ,respectiv a acelor persoane care au aptitudini fizice și intelectuale care să le permită exercitarea unei activități utile. Forța de muncă reprezintă unul dintre cele mai importante elemente în ansamblul factorilor de producție, De aceea, modul de concepere a organizării diverselor activități ar trebui să aibă în vedere (împreună cu alte elemente), problema ocupării, a...

 • Emigrarea romanilor - topul destinatiilor preferate

  Capitolul I. Date generale și destinațiile de interes I.1. Statisticile emigrărilor Emigrația este actul sau fenomenul părăsirii țării sau regiunii natale de către un individ sau grup de indivizi pentru a se stabili în alta. În jur de 2,3 milioane de români, peste 100.000 de anual, au ales să plece peste hotare după 1989, reiese din datele Institutului Național de Statistică (INS). Pe parcursul perioadei 1989- 2012 populația stabilă a României s-a redus cu peste 3,1 milioane locuitori....

 • Situatii si canale statistice de comunicare informationala in economia de piata

  INTRODUCERE Informația statistică reprezintă conținutul specific, semnificația, mesajul datelor statistice. Pentru înțelegerea legităților de manifestare ale fenomenelor economice, informația statistică trebuie structurată în funcție de conținutul și organizarea lor. Forma principală de prezentare a informațiilor statistice sunt indicatorii statistici. Informația statistică economică și financiară reprezintă originalitatea conținută întru-un mesaj reflectat, un semnal cât mai identic emis ,...

 • Indicatorii miscarii salariatilor

  Indicatorii mișcării salariaților Numărul și structura personalului de la întreprinderile de producție nu rămân constante, ele se schimbă pe seama încadrării concedierii și trecerii dintr-o categorie în alta a personalului. Această mișcare se studiază în plan statistic și își găsește oglindirea în rapoartele statistice. Cel mai detaliat se studiază mișcarea salariaților în producție. Numărul celor angajați se ia în considerație după următoarele categorii: Angajați pe bază de încadrare...

 • Statistica in fotbal

  Introduction The penalty shootout has been in the game of football since the sport has existed. It is used to decide a winner when the scores are tied at the end of regulation time or it is considered a free kick when a handball or a foul is made inside the box. Though it is often criticized, nobody can come up with a better alternative. The penalty kicks in football inspired many other versions of it in many other sports, like ice hockey or handball. By studying past penalty shootouts, a...

 • Tipuri de indicatori statistici

  1. Introducere Economiștii se folosesc de expresii numerice capabile să sintetizeze ceea ce este esențial în mulțimea de date cu care operează , să releve trăsături cantitative și calitative ale fenomenului sau procesului considerat. Astfel de expresii în statistică se numesc “indicatori” . După clasificarea funcțiilor cognitive ale diferitor categorii de indicatori statistici , prezentul capitol detaliază aspecte legate de : - Mărimile relative - Mărimile medii . 2. Indicatorii...

 • Utilizarea statisticii ca element de manipulare si control social

  Statistica. Statistica este o știință care, folosind calculul probabilităților, studiază fenomenele și procesele de tip colectiv din punct de vedere cantitativ în scopul descrierii acestora și al descoperirii legilor care guvernează manifestarea lor. Aşadar, statistica reprezintă ştiinţa colectării datelor, a prezentării lor într-o formă sistematică, a analizării acestora şi a interpretării informaţiilor numerice obţinute. Etimologia cuvântului “statistică” este de origine latină, de la...

 • Avutia natiunii

  Avutia, nationala este unul din indicatorii principali folositi pen tru caracterizarea potentialului economic al unei tari. Marimea si structura avutiei nationale determina nivelul de viata materia si cultural al populatiei si in acelasi timp constituie conditia materiala a desfasurarii proceselor economice. Aceste elemente justifica atentia care se acorda atit problemelor teoretice privind definirea si stabilirea sferei de cuprindere cit si celor practice-metodologice, de masurare...

 • Econometrie

  Introducere Lucrarea doreşte să evidenţieze modul în care rata inflaţiei poate avea efecte asupra ratei şomajului. Prin colectarea datelor s-a urmărit ca datele să fie cât mai recente pentru ca la final să rezulte atât o părere asupra evoluţiei indicatorilor studiaţi la nivelul anului trecut (2012), cât şi pentru a permite o prognozare asupra rezultatelor viitoare ale anului 2013. Prin evaluări empirice, lucrarea doreşte să stabilească gradul de corelaţie la nivelul celor doi indicatori şi...

 • Coaching

  1. Ce este coaching-ul? În traducere liberă, termenul de coaching înseamnă ”antrenament” și este un termen împrumutat din sport. În principiu, coaching-ul se bazează pe un parteneriat între un coach și clientul său, clinet care dorește să atingă un anumit obiectiv personal sau professional, în sensul evoluției sau creșterii performanței sale. Prin diverse metode, coach-ul își ajută clientul să atingă obiectivul propus. Apărut în urmă cu mai mult de 25 de ani și puternic influentat de...

 • Tendinte in Evolutia Datoriei Publice Externe a Romaniei in Perioada 2005-2013

  INTRODUCERE O caracteristică a bugetelor publice actuale din multe ţări ale lumii, care s-a repetat,o constituie întocmirea şi încheierea acestora cu deficite. Cauzele şi nivelul deficitului cunosc diferenţieri importante, datorită gradului diferit de dezvoltare economică, astfel întâlnim: ţări dezvoltate, ţări aflate în tranziţie sau ţări aflate în curs de dezvoltare. Nu mi-am propus să analizez aceste cauze şi nici aspectele legate de nivelul deficitului bugetar, vreau doar să accentuez...

 • Analiza Componentelor Principale

  Analiza componentelor principale (PCA – Principal Component Analysis) face parte din categoria tehnicilor multivariate care permit reducerea dimensiunii datelor. În termeni matematici, analiza pe componente principale (ACP) asigură transformarea unui set de date corelate din spaţiul cu p dimensiuni, într-un set de date necorelate în spaţiul cu q dimensiuni (q≤p). Variabilele necorelate, numite componente principale, constituie combinaţii liniare ale mărimilor originale corelate (variabile...

 • Studiul Controlului Statistic pe Baza de Masurare al Cuzinetilor

  1.2 Programul principal al lucrării 1.2.1. Breviarul teoretic Controlul statistic este o metodă de control avansată care se aplică în cazul producției de serie și de masă și face parte din grupa de control activ. Aceasta constă în: - Măsurarea pieselor prelevate în ordinea prelucrării, la intervale de timp egale; - Înregistrarea rezultatelor măsurării în fișe de control standardizate (STAS 1849-72); - Prelucrarea rezultatelor măsurărilor. Controlul statistic are trei functii mai...

 • Statistica - Notiuni Fundamentale

  1.Definitia statisticii: Stiinta metodologica care studiaza fenomenele si procesele colective din natura si din societate pe baza observarii lor stiintifice,a culegerii si prelucrarii detaliate a informatiilor statistice cu scopul de a formula si explica legile,legalitatile si regularitatile ce le guverneaza. 2.Notiuni fundamentale ale Statisticii Procesul cunoasterii statistice opereaza cu o terminologie precisa.Notiunile,conceptele care formeaza vocabularul de baza al Statisticii sunt:...

 • Sisteme de Indicatori Conjuncturali si Pe Termen Scurt

  INTRODUCERE Urmărirea ciclului afacerilor este indispensabilă pentru toţi participanţii în economia de piaţă. Pentru politicieni, agenţii guvernamentale, bancheri, pentru cei cu afaceri proprii, consumatori şi sindicate este crucial să cunoască evoluţia economiei şi dezvoltarea în viitorul apropiat. Toţi aceşti doresc să cunoască cât mai exact şi rapid posibil evoluţia ciclului afacerilor pentru a trage concluzii bine fondate. Aspectul cheie al acestui context îl reprezintă punctele de...

Pagina 1 din 13