Toate referatele din domeniul Statistica

 • Statistica

  I. 1.Alegeti o colectivitate formata din 40 elemente,la care sa inregistrati date privind o caracteristica. 2.Efectuati gruparea elementelor colectivitatii pe variante si calculati media,mediana si modulul pentru fiecare caracteristica in parte. 3. Efectuati gruparea pe 5 intervale de grupare egale. 4. Optati pentru 2 caracteristici grupate la punctul anterior si analizati: - Efectuati graficul specific si pozitionati pe acesta indicatorii medii ai tendintei centrale; - Calculati si...

 • Serii Cronologice

  (1) Seria cronologica reprezinta un set sistematizat de valori ale unei varibile masurate la momente sau intervale de timp egale si successive. Seria cronologica este numita si serie dinamica sau serie de timp. Seria de timp este o realizare a unui proces stocastic a unei multimi din Z, iar spatiul starilor procesului este multimea R sau o submultime a sa. Curgerea timpului se măsoară în succesiune cu ajutorul unei scale de intervale. Unitătile de timp utilizate sunt: anul, trimestrul,...

 • Strategii Investitionare in Afaceri

  Aplicația 2 Propuneți spre analiză trei varamte de proiect de investiții și calculați următorii indicatori de fundamentare a eficienței economice a investițiilor: a) Indicatori statici care cuantifică profitul obținut la un leu investit, precum și termenul de recuperare a investițiilor; b) Mărimea imobilizărilor totale, imobilizarea medie anuală, pierderi din imobilizări și efectul economic al imobilizărilor ce revine la 1 leu investit, știind că fondurile se cheltuiesc la începutul...

 • Zacamintele de Granit Gnaisic din Regiunea Rarau - Dealul Muncelu

  CAPITOLUL I. INTRODUCERE Tema ”Zăcămintele de granit gnaisic din regiunea Rarău – Dealul Muncelu” reprezintă un studiu asupra aspectelor legate de explorarea zăcămintelor de granit gnaisic, proiectul fiind structurată în şase capitole, în fiecare dintre capitole prezentând aspecte legate de geologie economică. Motivul alegerii unei astfel de teme constă în faptul că arealul ales reprezintă o regiune ce a fost îndelung şi intens cercetată sub aspectul majorităţii elementelor cu caracter...

 • Planul unui Sondaj

  Sondajul statistic reprezintă procedeul prin care, pe baza cercetarii unui eşantion, mostră sau uneori selecţie, extrasă din populaţia generală cercetată, se caracterizează o populaţie statistică. El este caracteristic economiei de piaţă, dezvoltării libere, in unele situaţii practice din tehnică, economie, societate, este singura metodă de obţinere a informaţiilor statistice. Sondajul poate fi impărţit în opt etape, fiecare prezentând o importanţă semnificativă deoarece dacă apar probleme...

 • Analiza Demografica a Frantei Versus Germania

  Descriere sintetică a ţărilor În această lucrare este analizată evoluţia țărilor Franța și Germania, în vederea obținerii de materiale detaliate orientate pe domeniul demografic, prin colectarea datelor din surse oficiale, și reprezentarea acestora conform cu realitatea. Sunt tratați cei mai importanți indicatori demografici, precum: 1. dinamica numărului total de locuitori; 2. dinamica ratei mortalității; 3. dinamica ratei natalității; 4. dinamica fertilității; 5. dinamica ratei...

 • Econometrie

  1) Introducere – argument In acest proiect mi-am propus construiesc un model econometric pentru a pune in evidenta anumite legaturi sau corelatii care se stabilesc intre variabilele introduse in model. Ca variabila dependenta (y) am ales numarul mediu de spectatori pe meci pe mai multe stadioane din SUA, iar ca variabile independente sau factoriale (x1, x2) am ales pretul mediu al unui bilet exprimat in dolari si capacitatea stadionului exprimata in mii de locuri. Datele au fost luate de pe...

 • Analize Statistice la Nivelul unei Colectivitati

  Proiectul presupune realizarea unei analize statistice la nivelul unei colectivităţi statistice formate din 300 de salariaţi din perspectiva veniturilor realizate în luna calendaristică precedentă. Se presupune ca această colectivitate nu a putut fi analizată în totalitate, datorită resurselor fiinanciare şi umane limitate şi, astfel, s-a recurs la extragerea unui eşantion format din 50 de persoane. CERINŢE 1. Realizaţi gruparea valorilor pe 5 intervale egale de variaţie. Gruparea se va...

 • Organizarea, Sistematizarea, Prezentarea si Interpretarea Datelor - Hotel Poiana

  Conducerea hotelului „Poiana” iniţiază un studiu bazat pe un chestionar prin care doreşte să afle date necesare îmbunătăţirii serviciilor oferite clienţilor sai.Câteva dintre întrebările cuprinse în chestionar au fost următoarele: 4. Durata şederii dumneavoastră este de: o zi; două zile; trei zile; patru zile; cinci zile; alt răspuns. 5. Scopul vizitei dumneavoastră în hotelul nostru este:tranzit (T);odihnă (O) afaceri (A); conferinţă (C). 10. Consideraţi serviciile oferite de hotelul...

 • Studiu de Caz

  Capitolul 1 Tabelul nr. 1. Date utilizate în cadrul cercetării Venit lunar [lei] X Cheltuieli pentru sortimentul de produs [lei] Y 634 21.6 634 21.6 654 21.6 674 22.6 684 22.6 684 22.6 724 23.6 734 23.6 734 23.6 744 23.6 784 24.6 814 25.6 814 25.6 814 25.6 824 25.6 854 29.6 854 29.6 834 26.6 834 26.6 834 26.6 854 26.6 864 26.6 884 29.6 884 29.6 904 30.6 904 30.6 904 27.6 879 27.6 879 27.6 904 27.6 914 28.6 944 31.6 944 31.6 944 30.6 944 30.6 944 28.6...

 • Analiza Statistica a Fortei de Munca la Intreprinderea SC XYZ SRL in Perioada 2005-2010

  Introducere Este cunoscut faptul ca forta de munca constituie principalul factor de productie. Intreprinderea industriala este o unitate productiva in cadrul careia rezultatul procesului de productie este, fie un bun material, fie un serviciu cu caracter industrial. In obtinerea acestor rezultate, forta de munca are rolul determinant, chiar si acolo unde interventia omului, in procesul de fabricatie, este suplinita de robotii industriali. Pentru a cunoaste nevoile curente privind asigurarea...

 • Statistica Matematica

  1.Introducere Statistica matematică este una din ramurile moderne ale matematicii care se ocupă cu gruparea, analiza şi interpretarea datelor referitoare la anumite fenomene, precum şi cu unele previziuni privind producerea lor viitoare. Statistica operează cu eşantioane extrase aleator din populaţiile supuse investigării, cu scopul de a modela comportarea unei anumite caracteristici a populaţiei respective. Orice studiu statistic are două componente: obiectul şi scopul. Obiectul poate fi...

 • Marimi Relative

  Măririle relative sunt indicatori rezultaţi în urma aplicării unui model de comparaţie sub formă de raport; Rezultatul rraportării a doi indicatori statistici absoluţi: indicatorul raportat (indicatorul din numărătorul raportului) şi indicatorul bază de raportare (cel din numitor). Aceşti indicatori se calculează cu scopul de a obţine informaţii noi, nu prezintă nici o dificultate de calcul, dar pot apărea dificultăţi din necomparabilitatea datelor sau în legatură cu baza de comparare....

 • Indicatori Sintetici ai Distributiilor Statistice

  Statistica este un mod de descriere si a analiza lumea cu ajutorul numerelor.Ea face parte din viata noastra intr-o masura mai mare decat ne imaginam.Aceasta ,in primul rand ,pentru ca informatia numerica este omniprezenta. Statistica se ocupa cu recoltarea,descrierea si analizarea datelor in vederea extargerilor unor concluzii pe baza acetosra.Datele la randul lor sunt informatii obtinute prin categorializare,numarare sau masurare,pe baza utilizarii unor metode adecvate.In esenta...

 • Statistica

  S.C. Andrea S.R.L. a inregistrat in primul semestru al anului 2010, lunar urmatoarele date cu privire la profitul firmei: 2000, 1800, 2100, 2200, 2250, 2150. Analizati fenomenul folosind indicatorii seriilor cronologice si reprezentati grafic cele 6 serii. Timpul (ti) Profitul –lei (yi) ∆yi/0 (lei) ∆yi/i-1 iyi/0 iyi/i-1 ryi/0 ryi/i-1 A%yi/0 (lei) A%yi/i-1 (lei) I 2000 0 - 1 - 0 - 20 - II 1800 -200 -200 -0,9 0,9 -10 -10 20 20 III 2100 100 300 1,05 1,16666 5 16,66 20 18 IV 2200 200 100...

Pagina 4 din 13