Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Statistică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 23774
Mărime: 438.19KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Oleg Verejan
Aceasta teza a fost prezentata in cadrul catedrei de Statistica si previziune Economica de la Academia de Studii Economice din Moldova

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I. Sistemul public de asigurări sociale de stat.

1.1. Caracteristica sistemului asigurărilor sociale de stat în Republica Moldova.

Cadrul legal al sistemului public de asigurări sociale 5

1.2. Practica Europeană în domeniul protecţiei sociale 32

Capitolul II. Analiza sistemului de asigurări sociale de stat în Republica Moldova.

2.1. Bugetul asigurărilor sociale de stat - intrument de realizare a politicii sociale 42

2.2. Casa Naţională de Asigurări Sociale - unitate de reglementare şi evidenţă a fluxurilor destinate protecţiei sociale 58

Capitolul III. Căile de sporire a eficienţei sistemului de asigurări sociale de stat în Republica Moldova.

3.1. Problemele funcţionării şi priorităţile de dezvoltare a sistemului de asigurări sociale de stat 66

3.2. Strategiile privind politicile de protecţie socială în Republica Moldova, în contextul SCERS 71

Concluzii şi propuneri 80

Bibliografie 82

Anexe 85

Extras din document

Introducere

Sistemul public de asigurări sociale reprezintă un sistem de măsuri cu caracter economic, juridic, social şi organizatoric, întreprinse de stat în scopul garantării unei vieţi decente a cetăţenilor inapţi de muncă şi a celor cu venituri mici. Acest sistem are menirea de a asigura cu mijloace de existenţă necesare persoanelor care şi-au perdut locul de muncă sau aflate în incapacitatea de muncă (bătrîni, bolnavi, invalizi ect.). Odată cu dezvoltarea economiei şi creşterea nivelului general al bunăstării, gradul de protecţie oferit de structurile statale a crescut astfel, încît obiectivul fundamental al sistemului va deveni acordarea indivizilor şi familiilor, unui nivel de siguranţă ca nivelul de viaţă a acestora să nu fie grav afectat de riscuri sociale sau economice.

Orice cetăţean are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei sale, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile necesare. Cetăţeanul are dreptul la asigurare în caz de şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrîneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subexistenţă, în urma unor împrejurări independente de voinţa sa.

Sistemul de asigurări sociale este partea principală şi cea mai importantă a sistemului de protecţie socială. El acoperă, de regulă, toţi rezindenţii Republicii Moldova, care achită contribuţiile de asigurări sociale şi beneficiază de pestaţiile sistemului (pensii, indemnizaţii ect.), iar instrumentul de acumulare şi redistribuire a resurselor financiare este Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - buget independent, cu statut special, ce face parte din bugetul public naţional.

Scopul. Scopul tezei de licenţă constă în examinarea sistemului asigurărilor sociale de stat din Republica Moldova, identificarea problemelor funcţionării acestui sistem, abordînd aspectele “tari ” şi “slabe” ale acestora în scopul găsirii căilor optime de îmbunătăţire a sitemului dat.

Sarcinile. În corespundere cu scopul principal sarcinile tezei de licenţă sunt următoarele:

- analiza cadrului legal şi normativ existent în domeniul asigurărilor sociale de stat;

- efectuarea caracteristicii generale a sistemului asigurărilor sociale de stat din Republica Moldova;

- studierea experienţei internaţionale în domeniul protecţiei sociale;

- analiza structurii instrumentului principal de realizare a politicii sociale-bugetului asigurărilor sociale de stat;

- examinarea situaţiei şi identificarea problemelor existente în domeniul asigurărilor sociale de stat în Republica Moldova;

- oferirea unor propuneri şi sugestii privind perfecţionarea sistemului asigurărilor sociale.

Suportul metodologic. Lucrarea este alcătuită după o cercetare minuţioasă a literaturii de specialitate existente. In special, au fost folosite literatură în domeniu, rapoartele Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Biroului Naţional de Statistică, Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului. Au fost folosite multe informaţii colectate din ediţiile periodice şi de pe reţeaua informatică globală "Internet".

Structura. Lucrarea dată a fost structurată în trei capitole, fiecare capitol este structurat în paragrafe.

În capitolul I “Sistemul asigurărilor sociale de stat” se include descrierea sistemului asigurărilor sociale de stat, parte principală şi cea mai importantă a sistemului de protecţie socială care garantează persoanelor asigurate acordarea pensiilor, indemnizaţiilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, diverse categorii de alocaţii din mijloacele bugetului de stat, compensaţii nominative, pensii pentru invaliditate, ajutoare sociale şi indemnizaţii familiilor cu mulţi copii, ajutoare de şomaj şi alte prestaţii prevăzute de legislaţie, precum şi analiza cadrului legal şi normativ existent, menite de a implementa normele puse la baza sistemului nou de asigurări sociale.

În capitolul II “Analiza sistemului de asigurări sociale de stat în Republica Moldova” se examinează unele aspecte financiare cu referire în mod special la: bugetul asigurărilor sociale de stat care reflectă constituirea, repartizarea şi utilizarea fondurilor băneşti necesare ocrotirii pensionarilor, salariaţilor şi membrilor lor de familie, cheltuielile pentru protecţia socială,veniturile.

De asemenea, conţine o prezentare a unităţii de reglementare şi evidenţă a fluxurilor destinate protecţiei sociale.

Capitolul III “Căile de sporire a eficienţei sistemului asigurărilor sociale de stat în Republica Moldova ” în mare parte este dedicat identificării problemelor şi priorităţilor de dezvoltare din domeniul protecţiei sociale.

În concluzii şi propuneri au fost formulate concluziile, constatările şi unele recomandări de soluţionare a problemelor sociale.

Capitolul I. Sistemul asigurărilor sociale de stat.

1.1. Caracteristica sistemului asigurărilor sociale de stat în Republica Moldova.Cadrul legal al sistemului public de asigurări sociale.

Necesitatea organizării ocrotirii cetăţenilor, sub diferite forme, a apărut odată cu dezvoltarea forţelor de producţie, îndeosebi instituirea şi dezvoltarea asigurărilor sociale au fost determinate de crearea şi dezvoltarea industriei.

În ţările în curs de dezvoltare, dar mai ales în ţările dezvoltate, cu economie de piaţă există asigurări sociale, cu o sferă mai restrînsă sau mai largă.

Preview document

Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 1
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 2
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 3
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 4
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 5
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 6
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 7
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 8
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 9
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 10
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 11
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 12
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 13
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 14
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 15
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 16
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 17
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 18
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 19
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 20
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 21
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 22
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 23
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 24
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 25
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 26
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 27
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 28
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 29
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 30
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 31
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 32
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 33
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 34
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 35
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 36
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 37
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 38
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 39
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 40
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 41
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 42
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 43
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 44
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 45
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 46
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 47
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 48
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 49
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 50
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 51
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 52
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 53
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 54
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 55
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 56
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 57
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 58
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 59
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 60
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 61
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 62
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 63
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 64
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 65
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 66
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 67
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 68
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 69
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 70
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 71
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 72
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 73
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 74
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 75
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 76
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 77
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 78
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 79
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 80
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 81
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 82
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 83
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 84
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 85
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 86
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 87
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 88
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 89
Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Analiza Sistemului de Asigurari Sociale de Stat din Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Statistica a Seriilor Cronologice

DEFINITIE: SERIA CRONOLOGICA este un sir ordonat de valori ale unei variabile aferente unor momente sau perioade de timp succesive. Exista...

Cercetare Asupra Vopselei Lavabile Superweiss

Düfa ROMÂNIA SRL este una dintre cele mai dinamice companii ce opereaza pe piata de lacuri si vopsele din România. Compania a fost fondata în anul...

Centralizarea și Analiza Datelor

Q1+Q2. La aceste intrebari filtru, nici unul dintre cei 1000 de respondenti nu a fost eliminat Valoarea modala (Mo – cea mai mare frecventa de...

Statistică Economică

Obiectul principal în evolutia repartitiei bidimensionale îl reprezinta determinarea legaturii statistice dintre aceste doua variabile. În orice...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene

Introducere Republica Moldova este un stat în care, societatea a ajuns să-şi consume resursele de viitor (financiare, materiale şi umane), pe...

Finanțele Publice Locale

Această lucrare a fost elaborată în baza cercetărilor efectuate de către autorul acesteia şi în baza datelor Primariei Municipiului Chişinău....

Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice

Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea...

Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică

Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat....

Asigurări Sociale de Stat

Introducere Actualitatea lucrării şi nivelul cercetărilor întreprinse. Germenii nevoii de protecţie au apărut cu mult înainte, ca o necesitate,...

Sistemul de Pensii in Republica Moldova - Actualitati si Perspective de Dezvoltare

INTRODUCERE Actualitatea temei. Sistemul de pensii al Republicii Moldova este construit pe principiul solidarităţii generaţiilor. Pensiile se...

Politică bugetar fiscală

Introducere Evoluţia economiei naţionale, din ultimii ani, poate fi considerată favorabilă pentru valorificarea întregului potenţial...

Sistemul Bugetar al Republicii Moldova

Introducere Timp de mai bine de două secole, una din problemele cele mai controversate ale teoriei economice a fost şi rămîne a fi problema...

Ai nevoie de altceva?