Avutia natiunii

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Avutia natiunii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Țurcanu Aurelia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Statistica

Cuprins

1. INTRODUCERE
1.1AVUTIA NATIONALA, CONCEPTE SI INDICATORI DEMASURARE
2. INDICATORII STATISTICI AI MIJLOACELOR FIXE
2.2 INDICATORII STOCURILOR DE MATERIALE
2.3 INDICATORII ALTOR ELEMENTE ALE AVUTIEI NATIONALE ACUMULATE
3. INDICATORII RESURSELOR NATURALE
3.1 INDICATORUL FONDULUI FUNCIAR
3.2 INDICATORII RESURSELOR MINERALE
4.INDICATORII RESURSELOR SPIRITUALE
4.1 INDICATORII MEDIULUI INCONJURATOR

Extras din document

Avutia, nationala este unul din indicatorii principali folositi pen tru caracterizarea potentialului economic al unei tari. Marimea si structura avutiei nationale determina nivelul de viata materia si cultural al populatiei si in acelasi timp constituie conditia materiala a desfasurarii proceselor economice.

Aceste elemente justifica atentia care se acorda atit problemelor teoretice privind definirea si stabilirea sferei de cuprindere cit si celor practice-metodologice, de masurare referitoare la avutia na tionala. Progrese importante in acest domeniu s-au realizat prin coordonarea cercetarilor de catre organismele international: in spe cial, de catre Comisia de Statistica a O.N.U.

1.AVUTIA NATIONALA: CONCEPTE SI INDICATORI DE MASURARE

Avutia nationala exprima totalitatea resurselor materiale de care dispune un popor la un moment dat. Complexitatea acestei categorii genereaza, in principal, dificultatile de masurare statistica a avutiei nationale.

In functie de informatiile care sint furnizate de sistemul informa tional calculul avutiei nationale difera de la o tara la alta.

In functie de componentele care se iau in calcul rezulta, in prin cipiu, urmatoarele modalitati de masurare a avutiei nationale:

a)avutia nationala cuprinde bunurile materiale existente la un moment dat (avutia acumulata) -- bunurile sub forma de capital fix, stocurile de materiale, bunurile de folosinta indelungata aflate la populatie;

b)avutia nationala cuprinde bunurile materiale existente la un moment dat (avutia acumulata) si resursele naturale (pamint, pa duri, stocul de minereuri si combustibil etc.) evaluate economic;

c)avutia nationala cuprinde avutia acumulata, resursele naturale si avutia spirituala (stocul de cunostinte in productie, de cunostinte stiintifice acumulate de-a lungul timpului etc.).

Conformunor estimari, valoarea avutiei nationale calculata potri vit fiecareia din cele trei sfere de cuprindere se afla in majoritatea tarilor aproximativ in raportul 1:2:4. Deci, odata cu fiecare lar gire a sferei de cuprindere a avutiei nationale, conform celor trei interpretari mentionate, marimea avutiei nationale se dubleaza fata de cea corespunzatoare sferei precedente.

Este evident ca cea de-a treia varianta corespunde cel mai bine ca tegoriei de avutie nationala, iar un sistem de indicatori ai avutiei nationale trebuie sa cuprinda indicatori ai avutiei acumulate, indi catori ai resurselor naturale si indicatori ai resurselor spirituale. Grupele de mai sus cuprind indicatorii care se exprima valoric si indicatorii exprimati in unitati naturale. Determinarea unui indica tor sintetic al avutiei nationale implica exprimarea valorica a ele mentelor componente. in mod curent se exprima valoric elementele care formeaza avutia acumulata si se determina un indicator global al avutiei acumulate. in general, celelalte elemente ale avutiei natio nale se exprima in unitati fizice si uneori sint evaluate cu ajutorulpreturilor.

in statistica din tara noastra, precum si in statistica altor tari, in avutia nationala sint cuprinse ansamblul bunurilor materiale exi stente in societate, rezervele de devize si creantele nete asupra al tor tari de care dispune tara respectiva la un moment dat. Se cu prind, de asemenea, resursele naturale care au intrat in circuituleconomic.

in prezent, din motive practice, in calculul curent al avutiei na tionale sint considerate numai bunurile nete materiale acumulate, rezervele de devizie si) creantele asupra altor tari.

In calculul avutiei nationale trebuie sa se aiba in vedere si bu nurile materiale, mijloacele de plata in devize si creantele asupra strainilor, care reprezinta un drept asupra avutiei nationale a tari lor respective.

Astfel definita, avutia nationala are urmatoarele caracteristici

fundamentale:

acumularea de mijloace de productie si bunuri de consum. Avutia nationala este, fundamental, rezultatul acumularii venitului national in numerosi ani. Ea este constituita din stocurile de mijloa ce de productie si bunurile de consum existente la un moment dat;

disponibiltatea. Acest termen descrie situatia bunurilor mate riale care sint disponibile pentru a fi utilizate la un moment dat; disponibilitatea se exprima in valoarea bunurilor materiale, calculul tinind seama de uzura;

principiul teritorial si principiul national de caicul al avutiei nationale.

Avutia nationala se poate calcula dupa doua principii:

a) principiul teritorial, dupa care avutia nationala cuprinde toate

bunurile situate pe teritoriul tarii, ce apartin statului si cetatenilor

tarii sau ai altor tari;

b) principiul national, dupa care avutia nationala cuprinde bu nurile materiale colective si private ele nationalitatea tarii si care sint situate pe teritoriul tarii sau in strainatate; bunurile tari lor straine situate pe teritoriul national sint, deci, excluse din calcul.

Pe baza acestor considerente recomandarile pe plan international privind determinarea volumului, compozitiei si reproductiei avutiei nationale cuprind urmatorii indicatori:

1. Bunuri materiale din sfera productiei

1.1.Bunuri capital fix

1.1.1.Cladiri si constructii

1.1.2.Masini si utilaje

1.1.3.Mijloace de transport

1.1.4.Septet activ si productiv

1.1.5.Plantatii pe rod

1.1.6.Alte bunuri capital fix

1.2.Stocuri

1.2.1.Stocuri pentru productie

1.2.2.Stocuri in productie

1.2.3.Produse finite:

Fisiere in arhiva (1):

  • Avutia natiunii .docx

Bibliografie

[1] A.Isaic-Maniu,A.Gradinarul etc.,2010,Chisinau ,,Statistica economica si teoretica''
[2]http://biblioteca.regielive.ro/cursuri/statistica/avutia-nationala-8125.html
[3]http://www.ase.ro/upcpr/profesori/288/SCN_Avutie%20Nationala-C_3%20[Compatibility%20Mode].pdf
[4]http://optdolari.blogspot.com/2011/04/avutia-nationala.htm