Dezvoltarea Economica si Sociala a Romaniei Comparativ cu Alte Tari

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Dezvoltarea Economica si Sociala a Romaniei Comparativ cu Alte Tari.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 21 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Statistica, Economie

Cuprins

I. Indicatori economici ai nivelului de dezvoltare 2
1.1. Produsul Intern Brut pe locuitor 2
1.2. Exportul pe locuitor 4
1.3. Ponderea serviciilor în PIB 6
1.4. Contul curent în PIB 7
II. Indicatori sociali ai nivelului de dezvoltare 9
2.1. Utilizatori Internet 9
2.2. Consumul de calorii pe locuitor 9
2.3. Rata de şcolarizare în învăţământul superior 10
2.4. Percepţia corupţiei 10
III. Indicatorul agregat al nivelului de dezvoltare economico-socială 11
IV. Concluzii 11
Anexe

Extras din document

Pentru evaluarea nivelului de dezvoltare economico-socială a României comparativ cu alte ţări, s-a calculat un indicator agregat, pe baza solicitării a 4 indicatori economici şi 4 indicatori sociali, şi anume:

1. PIB pe locuitor la PPC ($/ loc.)

2. Exportul pe locuitor ($/ loc.)

3. Ponderea serviciilor în PIB (%)

4. Contul curent în PIB (%)

5. Utilizatori Internet (% în populaţie)

6. Consumul de calorii pe locuitor (cal/ loc./ zi)

7. Rata de şcolarizare în învăţământul superior (%)

8. Percepţia corupţiei

Pentru a analiza nivelul de dezvoltare a României, am ales o serie de indicatori care să scoată în evidenţă atât performanţele economiei, cât şi standardul de viaţă al populaţiei sau al altor aspecte sociale. Acest studiu s-a realizat pentru anul 2005, în care s-au reţinut 10 ţări, pentru a le compara cu România.

În capitolele I şi II se abordează situaţia României la fiecare indicator economic şi social, punându-se accent pe evidenţierea decalajelor faţă de statele Uniunii Europene.

În capitolul III se examinează locul României din punct de vedere al indicatorului agregat.

În capitolul IV se prezintă câteva concluzii cu privire la stadiul actual de dezvoltare economico-socială a ţării noastre şi priorităţile de acţiune în vederea recuperării decalajelor în raport cu statele Uniunii Europene.

La anexe, se prezintă ierarhia ţărilor în funcţie de nivelul fiecărui indicator, inclusiv al celui agregat, precum şi tabelul cu cele 10 ţări si cei 8 indicatori.

Capitolul I Indicatori economici ai nivelului de dezvoltare

1.1. Produsul Intern Brut pe locuitor (în dolari SUA la paritatea puterii de cumpărare - PPC)

În ierarhia ţărilor în funcţie de PIB pe locuitor (Anexa 1), pe locul 1 s-a situat Luxemburg (65994 $/ loc.), urmat de Irlanda (40088 $/ loc.) şi SUA (35310 $/ loc.).

Ţările mari ale UE (Franţa, Germania, Italia, Regatul Unit, Spania) au valori cuprinse între 26-30 mii $/ loc.

România a ocupat locul 45 din 50 state selectate în funcţie de PIB/ loc., calculat la paritatea puterii de cumpărare, cu un loc în urma Bulgariei, unde media PIB/ loc. în 2005 era de 8166 dolari, ceea ce reprezintă sub o treime din media UE 25, respectiv 26900 dolari.

Decalajele de dezvoltare ale României rămân semnificative în raport cu statele dezvoltate ale UE (1/8 faţă de Luxemburg, 1/5 faţă de Irlanda, ¼ faţă de Austria, Danemarca şi Olanda, de 1/3,5 faţă de Franţa şi Germania).

Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, România a înregistrat anul trecut un PIB pe locuitor de 8800 unităţi în standardele puterii de cumpărare. În termeni reali, PIB în anul 2006 a fost de 342,48 miliarde de lei (cca 97,2 miliarde de euro), înregistrând o majorare de 19,5% faţă de anul 2005.

Fisiere in arhiva (4):

  • Dezvoltarea Economica si Sociala a Romaniei Comparativ cu Alte Tari
    • anexe.doc
    • coperta.doc
    • cuprins.doc
    • SAI.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MASTERAT RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE