Toate referatele din domeniul Stiinta Administratiei

 • Bazele contabilitatii

  Tema 1. Noțiuni privind contabilitatea și principiile de bază ale acesteia 1.1. Noțiuni privind contabilitatea și rolul ei în sistemul informațional Contabilitatea este un mijloc de culegere, sintetizare și prezentare a informației privind activitatea entității economice și rezultatele sale financiare. Obiectivele contabilității sunt: 1) să furnizeze informații necesare elaborării planurilor și programelor de activitate economică; 2) să asigure urmărirea și controlul valoric al...

 • Managementul investitiilor

  Tema nr. 1 Glosar Ofertant - oricare operator economic care a depus oferta; Oferta - actul juridic prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica Achiziție Publică-Procedură tradițională de achiziție pentru un proiect public conform legislației române care folosește resursele din sectorul public mai degrabă decât pe cele din sectorul privat;...

 • Institutii ale Uniunii Europene

  INTRODUCERE Curtea Europeană de Conturi (CEC) este una din cele cinci instițutii ale UE, denumită de către unii „conștiința financiară“ a UE, iar de către alții „gardianul“ finanțelor sale, având sediul la Luxemburg. Misiunea sa este de a consolida sistemul Comunităților Europene de finanțare din resurse proprii, de a audita independent bugetul UE (venituri și cheltuieli) și de a evalua modul în care instituțiile UE își îndeplinesc rolul, în scopul asigurării unei bune gestiuni financiare....

 • Administratia publica si diferitele regimuri politice

  DEFINIȚIA ȘI TRĂSĂTURILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Termenul de administrație provine din limba latină, „administer” traducându-se agent, ajutător. Verbul „administro” înseamnă a da o mână de ajutor, a conduce sau a dirija. Administrația publică reprezintă activitatea pe care statul o desfășoară în vederea asigurării, în mod permanent și continuu, a unor trebuințe de interes general. Administrația publică nu trebuie confundată cu statul. Puterea de stat este cea care realizează funcțiunea de...

 • Guvern vs Consiliul Local - analiza comparativa intre cele doua autoritati ale administratiei publice

  1. Definiții. Înainte de a trece la evidențierea asemănărilor și deosebirilor existente între Guvern și Consiliul Local, se cuvine să facem o scurtă prezentare a celor două instituții ale administrației publice. Textul art. 1, alin. 1 din Legea nr. 90 / 2001 pentru organizarea și funcționarea Guvernului României, cu modificările și completările ulterioare, definește Guvernul ca acea autoritate publică a puterii executive, care funcționează în baza votului de încredere acordat de Parlament...

 • Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - analiza raporturilor interne si externe

  1. Descrierea instituției Legea de bază în domeniul cărților funciare este Legea nr. 7 / 1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, prin care sunt reglementate aspectele referitoare la regimul general al cadastrului și publicității imobiliare, în special organizarea activității, realizarea, întreținerea și avizarea lucrărilor de cadastru, dar și aspectele privind publicitatea imobiliară - evidența cadastral juridică și procedura de înscriere în cartea funciară. În anul 2004, conform...

 • Impactul descentralizarii asupra calitatii serviciilor publice

  1. Identificarea problematicii de cercetare si definirea sa: Importanţa descentralizării în reuşita reformei sectorului public este un element aproape unanim acceptat. Administraţia publică locală trebuie sa fie capabilă să furnizeze servicii publice de calitate beneficiarilor, folosind eficient resursele existente, într-o Românie modernă, competitivă, adaptată la realităţile globale. Descentralizarea este un aspect extrem de important pentru evoluția sistemului politic deoarece permite o...

 • Functie de productie si tipurile ei

  INTRODUCERE Factorii de producție sunt numeroși și variați. Avînd în vedere specificitatea și originalitatea lor, ei se pot grupa: • factori originali sau primari. Din rîndul cărora fac parte munca și pămîntul; • factor derivat respectiv capitalul rezultat din combinarea și interactiunea celor dintîi ; Economiștii clasici considerau ca pentru a produce bunuri și servicii era necesară utilizarea unor resurse sau factori de producție: pămîntul, muncă și capitalul. Această clasificare a...

 • Contingenta receptivitatii Guvernului la sfera publica virtuala - O revizuire literara sistematics si meta-sistematica - analiza critica

  1. Motivarea alegerii temei Am ales să vorbesc despre acest articol deoarece este un subiect de actualitate, mai mult decât atât, sfera publică virtuală are o mare influență asupra cetățenilor, dar și asupra politicii. O revizuire literară sistematică și meta-sistematică, este necesară pentru a întelege importanța factorilor de decizie politică, factorii instituționali și dezbaterile online în procesul de politică publică. 2. Scurtă prezentare a autorilor articolului Acest articol a fost...

 • Planificare strategica - Comuna Joita

  I. Definirea viziunii si misiunii colectivitatii locale, precum si a rolului, valorilor si principiilor pe care le detine comunitatea locala respectivă Misiunea Primăriei Joița este de a fi permanent in slujba nevoilor comunitatii locale pentru a le rezolva intr-o maniera legala, transparentă, echitabila, competentă si eficienta, asigurand astfel prosperitatea locuitorilor comunei, prin furnizarea de servicii la un inalt standard de calitate in context national si international. Fiind o...

 • Studiu de caz comparativ privind dimensiunea si structura cheltuielilor publice in Romania si Bulgaria in perioada 2000-2004

  CAPITOLUL I- CADRUL CONCEPTUAL AL ANALIZEI CHELTUIELILOR PUBLICE 1.1. Notiunea de cheltuieli publice Notiunea de cheltuiala publica s-a conturat pe fundalul aparitiei si evolutiei consumului de resurse, cu deosebire, in forma baneasca, pentru satisfacerea de neoi publice, fiind utilizata cu mai multe acceptiuni, atat in teorie, cat si in practica, dintre care se invoca, cel mai adesea, sensul juridic si cel economic. In sens juridic, notiunea de cheltuiala publica semnifica o plata legata...

 • Cadastrul General

  1. Necesitatea cadastrului si a publicitatii imobiliare - Pamantul, prin natura sa a constituit in decursul veacurilor obiect al muncii si in acelaşi timp mijloc de producţie, diferit de toate celelalte, fiind limitat ca întindere, de neînlocuit, stabil si indestructibil. Întrucât nu poate spori dupa dorinţa, oamenii l-au transformat, de timpuriu, intr-un bun propriu a cărui valoare a crescut continuu. - Construcţiile la rândul lor s-au extins si s-au diversificat mai intai ca locuinţe, dar...

 • Principalele momente in evolutia constructiei comunitare

  Organizatiilor de cooperare interguvernamentara clasica, infiintata in Europa Occidentala la sfarsitul anilor ‘50, cu scopul realizarii unei unitati mai restranse a statelor membre li se vor adauga la inceputul acelorasi ani cateva organizatii de tip nou – comunitatiile europene – prin care s-a declansat efectiv constructia Europei unite prin integrare comunitara, pe baza unei noi viziuni, de tip suprastatal. Crearea si evolutia celei mai originale dintre structurile regionale – UE – sunt...

 • Caiet practica

  INTRODUCERE Prezenta lucrare evidenţiază o privire de ansamblu asupra sectorului de transport rutier, urmărind în principal partea naţională. Am tratat, în linii mari, atât serviciile de transport rutier de mărfuri cât şi cea privitoare la transportul de călători, însă mare parte din lucrare se axează pe prima categorie, aceasta deţinând ponderea cea mai mare în activitatea desfăşurată în prezent de companiile de transport din România, inclusiv în cadrul societăţii analizate în partea...

 • Thomas Woodrow Wilson

  Thomas Woodrow Wilson • Mediul familiar Thomas Woodrow Wilson s-a nascut în Staunton,Virginia, la 28 decembrie 1856,de origine scoţiană-irlandeză.El a fost al treilea din cei patru copii ai lui Iosif Ruggles Wilson (1822-1903) şi Jessie Janet Woodrow (1826-1888).Mama s-a născut în Carlisle,Anglia,fiica lui Rev.Dr.Thomas Woodrow din Paisley,Scoţia.Tatăl lui Wilson,Iosif Ruggles Wilson a fost iniţial de la Steubenville,Ohio, a fost unul dintre fondatorii Bisericii Prezbiteriană din Statele...

Pagina 1 din 73