Referatele din domeniul Știința Administrației

Creditul public în România - evoluție și perspective

1. Conceptul de credit Creditul este ilustrat ca fiind expresia relației bănești ce se stabilește între un creditor care poate fi o persoană fizică sau juridică ( persoană care acordă un împrumut de bani sau care vinde mărfuri sau servicii pe datorie) și un debitor, o altă persoană fizică sau juridică ( acea... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Conturi a Uniunii Europene

Organizarea Curții de Conturi Curtea de Conturi reprezintă un organ colegial format din 27 de membri din statele componente ale Uniunii Europene. Membrii sunt desemnați de către Consiliu în urma consultării Parlamentului European, având un mandat de șase ani care poate fi înnoit. Ei își exercită îndatoririle în... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Bazele contabilității

Tema 1. Noțiuni privind contabilitatea și principiile de bază ale acesteia 1.1. Noțiuni privind contabilitatea și rolul ei în sistemul informațional Contabilitatea este un mijloc de culegere, sintetizare și prezentare a informației privind activitatea entității economice și rezultatele sale financiare.... citește mai departe

100 pagini Gratis Extras Preview

Managementul investițiilor

Tema nr. 1 Glosar Ofertant - oricare operator economic care a depus oferta; Oferta - actul juridic prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica Achiziție... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Instituții ale Uniunii Europene

INTRODUCERE Curtea Europeană de Conturi (CEC) este una din cele cinci instițutii ale UE, denumită de către unii „conștiința financiară“ a UE, iar de către alții „gardianul“ finanțelor sale, având sediul la Luxemburg. Misiunea sa este de a consolida sistemul Comunităților Europene de finanțare din resurse proprii,... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Administrația publică și diferitele regimuri politice

DEFINIȚIA ȘI TRĂSĂTURILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Termenul de administrație provine din limba latină, „administer” traducându-se agent, ajutător. Verbul „administro” înseamnă a da o mână de ajutor, a conduce sau a dirija. Administrația publică reprezintă activitatea pe care statul o desfășoară în vederea asigurării,... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Guvern vs Consiliul Local - analiza comparativă între cele două autorități ale administrației publice

1. Definiții. Înainte de a trece la evidențierea asemănărilor și deosebirilor existente între Guvern și Consiliul Local, se cuvine să facem o scurtă prezentare a celor două instituții ale administrației publice. Textul art. 1, alin. 1 din Legea nr. 90 / 2001 pentru organizarea și funcționarea Guvernului României,... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară - analiza raporturilor interne și externe

1. Descrierea instituției Legea de bază în domeniul cărților funciare este Legea nr. 7 / 1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, prin care sunt reglementate aspectele referitoare la regimul general al cadastrului și publicității imobiliare, în special organizarea activității, realizarea, întreținerea și... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Impactul descentralizării asupra calitații serviciilor publice

1. Identificarea problematicii de cercetare si definirea sa: Importanţa descentralizării în reuşita reformei sectorului public este un element aproape unanim acceptat. Administraţia publică locală trebuie sa fie capabilă să furnizeze servicii publice de calitate beneficiarilor, folosind eficient resursele... citește mai departe

3 pagini 6 puncte Extras Preview

Funcție de producție și tipurile ei

INTRODUCERE Factorii de producție sunt numeroși și variați. Avînd în vedere specificitatea și originalitatea lor, ei se pot grupa: • factori originali sau primari. Din rîndul cărora fac parte munca și pămîntul; • factor derivat respectiv capitalul rezultat din combinarea și interactiunea celor dintîi ;... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contingența receptivității Guvernului la sfera publică virtuală - O revizuire literară sistematică și meta-sistematică - analiza critică

1. Motivarea alegerii temei Am ales să vorbesc despre acest articol deoarece este un subiect de actualitate, mai mult decât atât, sfera publică virtuală are o mare influență asupra cetățenilor, dar și asupra politicii. O revizuire literară sistematică și meta-sistematică, este necesară pentru a întelege importanța... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Planificare strategică - Comuna Joița

I. Definirea viziunii si misiunii colectivitatii locale, precum si a rolului, valorilor si principiilor pe care le detine comunitatea locala respectivă Misiunea Primăriei Joița este de a fi permanent in slujba nevoilor comunitatii locale pentru a le rezolva intr-o maniera legala, transparentă, echitabila,... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Studiu de caz comparativ privind dimensiunea și structura cheltuielilor publice în România și Bulgaria în perioada 2000-2004

CAPITOLUL I- CADRUL CONCEPTUAL AL ANALIZEI CHELTUIELILOR PUBLICE 1.1. Notiunea de cheltuieli publice Notiunea de cheltuiala publica s-a conturat pe fundalul aparitiei si evolutiei consumului de resurse, cu deosebire, in forma baneasca, pentru satisfacerea de neoi publice, fiind utilizata cu mai multe acceptiuni,... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cadastrul General

1. Necesitatea cadastrului si a publicitatii imobiliare - Pamantul, prin natura sa a constituit in decursul veacurilor obiect al muncii si in acelaşi timp mijloc de producţie, diferit de toate celelalte, fiind limitat ca întindere, de neînlocuit, stabil si indestructibil. Întrucât nu poate spori dupa dorinţa,... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Principalele momente în evoluția construcției comunitare

Organizatiilor de cooperare interguvernamentara clasica, infiintata in Europa Occidentala la sfarsitul anilor ‘50, cu scopul realizarii unei unitati mai restranse a statelor membre li se vor adauga la inceputul acelorasi ani cateva organizatii de tip nou – comunitatiile europene – prin care s-a declansat efectiv... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview