Toate referatele din domeniul Stiinta Administratiei

 • Functie de productie si tipurile ei

  INTRODUCERE Factorii de producție sunt numeroși și variați. Avînd în vedere specificitatea și originalitatea lor, ei se pot grupa: • factori originali sau primari. Din rîndul cărora fac parte munca și pămîntul; • factor derivat respectiv capitalul rezultat din combinarea și interactiunea celor dintîi ; Economiștii clasici considerau ca pentru a produce bunuri și servicii era necesară utilizarea unor resurse sau factori de producție: pămîntul, muncă și capitalul. Această clasificare a...

 • Contingenta receptivitatii Guvernului la sfera publica virtuala - O revizuire literara sistematics si meta-sistematica - analiza critica

  1. Motivarea alegerii temei Am ales să vorbesc despre acest articol deoarece este un subiect de actualitate, mai mult decât atât, sfera publică virtuală are o mare influență asupra cetățenilor, dar și asupra politicii. O revizuire literară sistematică și meta-sistematică, este necesară pentru a întelege importanța factorilor de decizie politică, factorii instituționali și dezbaterile online în procesul de politică publică. 2. Scurtă prezentare a autorilor articolului Acest articol a fost...

 • Planificare strategica - Comuna Joita

  I. Definirea viziunii si misiunii colectivitatii locale, precum si a rolului, valorilor si principiilor pe care le detine comunitatea locala respectivă Misiunea Primăriei Joița este de a fi permanent in slujba nevoilor comunitatii locale pentru a le rezolva intr-o maniera legala, transparentă, echitabila, competentă si eficienta, asigurand astfel prosperitatea locuitorilor comunei, prin furnizarea de servicii la un inalt standard de calitate in context national si international. Fiind o...

 • Studiu de caz comparativ privind dimensiunea si structura cheltuielilor publice in Romania si Bulgaria in perioada 2000-2004

  CAPITOLUL I- CADRUL CONCEPTUAL AL ANALIZEI CHELTUIELILOR PUBLICE 1.1. Notiunea de cheltuieli publice Notiunea de cheltuiala publica s-a conturat pe fundalul aparitiei si evolutiei consumului de resurse, cu deosebire, in forma baneasca, pentru satisfacerea de neoi publice, fiind utilizata cu mai multe acceptiuni, atat in teorie, cat si in practica, dintre care se invoca, cel mai adesea, sensul juridic si cel economic. In sens juridic, notiunea de cheltuiala publica semnifica o plata legata...

 • Cadastrul General

  1. Necesitatea cadastrului si a publicitatii imobiliare - Pamantul, prin natura sa a constituit in decursul veacurilor obiect al muncii si in acelaşi timp mijloc de producţie, diferit de toate celelalte, fiind limitat ca întindere, de neînlocuit, stabil si indestructibil. Întrucât nu poate spori dupa dorinţa, oamenii l-au transformat, de timpuriu, intr-un bun propriu a cărui valoare a crescut continuu. - Construcţiile la rândul lor s-au extins si s-au diversificat mai intai ca locuinţe, dar...

 • Principalele momente in evolutia constructiei comunitare

  Organizatiilor de cooperare interguvernamentara clasica, infiintata in Europa Occidentala la sfarsitul anilor ‘50, cu scopul realizarii unei unitati mai restranse a statelor membre li se vor adauga la inceputul acelorasi ani cateva organizatii de tip nou – comunitatiile europene – prin care s-a declansat efectiv constructia Europei unite prin integrare comunitara, pe baza unei noi viziuni, de tip suprastatal. Crearea si evolutia celei mai originale dintre structurile regionale – UE – sunt...

 • Caiet practica

  INTRODUCERE Prezenta lucrare evidenţiază o privire de ansamblu asupra sectorului de transport rutier, urmărind în principal partea naţională. Am tratat, în linii mari, atât serviciile de transport rutier de mărfuri cât şi cea privitoare la transportul de călători, însă mare parte din lucrare se axează pe prima categorie, aceasta deţinând ponderea cea mai mare în activitatea desfăşurată în prezent de companiile de transport din România, inclusiv în cadrul societăţii analizate în partea...

 • Thomas Woodrow Wilson

  Thomas Woodrow Wilson • Mediul familiar Thomas Woodrow Wilson s-a nascut în Staunton,Virginia, la 28 decembrie 1856,de origine scoţiană-irlandeză.El a fost al treilea din cei patru copii ai lui Iosif Ruggles Wilson (1822-1903) şi Jessie Janet Woodrow (1826-1888).Mama s-a născut în Carlisle,Anglia,fiica lui Rev.Dr.Thomas Woodrow din Paisley,Scoţia.Tatăl lui Wilson,Iosif Ruggles Wilson a fost iniţial de la Steubenville,Ohio, a fost unul dintre fondatorii Bisericii Prezbiteriană din Statele...

 • Sisteme administrative comparate intre statele cu Parlament Bicameral

  1.1 Noţiuni introductive A fost nevoie de două războaie pentru ca europenii să se gândească la realizarea unitaţii lor pe cale paşnică. Guvernele democratice din Occident au căutat soluţia iesirii din impasul economic şi politic în care se găseau la sfârşitul celui de al doilea război mondial şi “au ales calea integrării lor în economie şi politică.” (Stanciulescu, 2001, p. 11). S-a creat, astfel, Comunitatea Europeană, dând naştere unui fenomen unic, în felul său, în istoria omenirii....

 • Politici sociale ale Uniunii Europene

  INTRODUCERE Politica socială definește setul de politici publice ce urmăresc realizarea protecției sociale și a bunăstării. Politica sociala a Uniunii Europene promovează un nivel de trai ridicat din punct de vedere calitativ, o viață sănătoasă și activă. Protecția socială vine în sprijinul persoanelor aflate în dificultate pentru ca aceștia să obțină condițiile necesare unei vieți decente. Protecția socială reprezintă un ansamblu de instituții, programe, măsuri, activități...

 • Impactul noului management public asupra deciziilor din administratia publica

  1. Introducere Societatea nu este element static. Datorită structurii demografice eterogene deseori apar clivaje de a căror rezolvare este responsabil nimeni altul decât statul. Principalul instrument prin care statul își pune în execuție planul de gestionare a maselor este administrația publică. Așadar, datorită transformărilor succinte din societate, administrația publică trebuia să se muleze constant unor noi tipare decise de actori dintre cei mai diverși astfel încât să poată ține pasul...

 • ITM Constanta

  INTRODUCERE În sens generic deconcentrarea, ca și descentralizarea implică depărtarea de centru sau deplasarea de la centru către margine. Așa cum a fost definită într-un studiu recent, deconcentrarea serviciilor publice presupune acordarea structurilor teritoriale ale statului de puteri publice pentru a fi exercitate în numele statului, însă la nivel teritorial, fiind prin urmare o variantă a centralizării. Deconcentrarea presupune transferul de autoritate sau responsabilitate către o...

 • Administratia Publica si Privata

  Introducere. În lucrarea efectuată am cercetat o temă interesantă din domeniul stiintei administratiei publice ,similtudini si deosibirile dintre AP si administratia privata. Lucrare data e mai mult axata pe deosibiri pentruca ele reprizinta esenta acestor doua domenii diferite ce ne da posibilitatea de ai intelege detaliat, mai jos sunt reprezentate deosibiri esentiale. Cea mai mare diferenţă între cele două sectoare sunt principiile lor de organizare sau scopurile. În timp ce...

 • Etapele Procesului Decizional

  Rolul sistemelor suport de decizie în procesul decizional din afaceri “Specific managementului firmei este situarea, în cadrul investigaţiilor sale, a omului ca subiect şi ca obiect al managementului prin prisma obiectivelor ce-i revin, în interdependenţă cu sistemele în care este integrat. Dimensiunea umană specifică proceselor şi relaţiilor de management se reflectă şi în faptul că oamenii au multiple consecinţe asupra componentelor întreprinderii, atât în calitate de titulari ai anumitor...

 • Summit-ul Orgаnizаtiа pentru Securitаte si Cooperаre in Europа 1-2 Decembrie 2010

  1. Prezentаreа orgаnizаției OSCE – Orgаnizаțiа pentru Securitаte și Cooperаre în Europа OSCE funcționeаză pentru prevenireа аvertizărilor, conflictelor, crizelor de mаnаgement și reаbilitărilor postconflictuаle. Orgаnizаțiа include 56 de stаte pаrticipаnte, cuprinzând 3 continente – Аmericа de nord, Europа și Аsiа - și mаi mult de 1 miliаrd de oаmeni. Stаte membre Аlbаniа Cehiа Itаliа Norvegiа Tаjikistаn Аndorrа Dаnemаrcа Kаzаkhstаn Poloniа Mаcedoniа Аrmeniа ...

Pagina 1 din 73