Administrația Publică Locală în Trei State ale Uniunii Europene

Referat
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2683
Mărime: 26.99KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CUPRINS

Capitolul 1: Notiuni introductive privind conceptual de administraţie publica locala 3

Capitolul 2: Organizarea administraţiei publice locale în statele Uniunii Europene 3

2.1 Principiile organizării administraţiei publice locale în Spania 3

2.2 Principiile organizării administraţiei publice locale în Italia 5

2.3 Principiile organizării administraţiei publice locale în Finlanda 7

Bibliografie 9

Extras din document

Capitolul 1: Notiuni introductive privind conceptual de administraţie publica locala

Noţiunea de administraţie publică a fost analizată diferit în literatura de specialitate a statelor europene, atât în perioada interbelică, cât şi în cea de după cel de-al doilea Război Mondial, influenţa doctrinei franceze fiind determinantă în spaţiul european. Delimitarea conţinutului şi sferei noţiunii de administraţie are atât importanţă teoretică, cât şi practică, presupunând operaţiunea de explicare a reglementărilor juridice în vigoare, prin raportarea la ceea ce am putea numi constantele doctrinei într-un sistem democratic

Acceptarea unei definiţii universal valabile pentru conceptul de administraţie pare o utopie Principala dificultate a acestui demers este dată de însuşi câmpul funcţiilor administraţiei publice care este determinat de organizarea constituţională a separaţiei puterilor specifică fiecărui stat, ceea ce face ca nici una din definiţiile formulate să nu poată reclama o valabilitate generală

Noţiunea de administraţie are în vedere două aspecte: sensul material/funcţional, conform căruia administraţia publică semnifică activitatea de organizare a executării şi de executare în concret a legilor, urmărindu-se satisfacerea interesului public prin asigurarea bunei funcţionări a serviciilor publice şi sensul organic – atunci când ne referim la ansamblul autorităţilor publice, prin care, în regim de putere publică, se aduc la îndeplinire legile şi se prestează serviciile publice.

Capitolul 2: Organizarea administraţiei publice locale în statele Uniunii Europene

2.1 Principiile organizării administraţiei publice locale în Spania

Spania este un stat unitar descentralizat care cuprinde 17 regiuni, 50 de provincii şi puţin peste 8000 de comune. Textul constituţional garantează dreptul la autonomie pentru diferite naţionalităţi şi regiuni.

Referitor la evoluţia descentralizării, arătăm că, printr-o lege din anul 1955, s-a reglementat regimul local, recunoscându-se autorităţilor din provincii şi municipii anumite atribuţii, însă acestea erau supuse unui control strict, atât de oportunitate, cât şi de legalitate, apriori şi aposteriori.

Constituţia din 1978 consacră autonomia locală, dar a fost nevoie de o decizie a Tribunalului Constituţional , care, începând cu anul 1981, a înlăturat regimul de tutelă prevăzut de legea din anul 1955. Între anii 1981-1983, sunt adoptate Statutele celor 15 regiuni autonome; în anul 1985, a apărut legea naţională care reglementează regimul local, modificată în anul 1986; tot în anul 1986, apare legea naţională privind organizarea şi funcţionarea colectivităţilor locale, iar în anul 1988, legea privind finanţele publice locale.

În anul 1992, se încheie „Pactul autonomiilor" (semnat între cele două principale partide politice din Spania), prin care se extinde competenţa comunităţilor regionale autonome, în acelaşi an, este adoptată legea privind regimul juridic al administraţiei publice şi procedurile administrative comune. Astfel, s-a ajuns la actuala configuraţie a administraţiei publice locale spaniole.

Pentru aplicarea principiului autonomiei comunităţilor regionale, Constituţia spaniolă nu a instaurat o cartă a autonomiilor, nu a stabilit comunităţile autonome şi nu a prevăzut un partaj uniform al competenţei.

Ea a definit, însă, procedura de constituire a comunităţilor autonome. Astfel, provinciile limitrofe având caracteristici istorice, culturale şi economice comune pot revendica reunirea într-o comunitate autonomă (regiune).

Instrumentul juridic fundamental al fiecărei comunităţi autonome este Statutul, care cuprinde atribuţiile ce revin acesteia, din "inventarul de atribuţii" ce pot fi recunoscute comunităţilor autonome, prevăzut de Constituţie.

Rezultatul aplicării acestor prevederi constituţionale a fost crearea a 15 comunităţi autonome (regiuni), care au sfere de competenţă legislativă diferite şi inegale. Cu toate acestea, comunităţile regionale dispun de atribuţii legislative şi au instituţii, deliberative şi executive, comparabile cu cele ale unui stat federat

Spania fiind un stat al „autonomiilor”, aici s-au manifestat preocupări susţinute pentru definirea autonomiei şi s-au depus eforturi pentru clarificarea conceptelor din acest domeniu. Astfel, autonomia locală se defineşte ca fiind dreptul autorităţilor locale de a interveni în orice domeniu al vieţii publice care se înscrie în sfera intereselor proprii.

Competenţele primǎriei din Madrid sunt: serviciile publice locale( de transport, apǎ, salubritate, iluminat public etc.); circulaţie; urbanism şi patrimoniu istoric; poliţia municipalǎ. În afara regiilor autonome locale, pe lângǎ primǎria din Madrid mai funcţioneazǎ societǎţi anonime cu capital exclusiv municipal, având ca obiective:

- gestiunea serviciilor de percepţie pe cale execitivǎ, a taxelor şi a impozitelor, a contribuţiilor cǎtre primǎrie;

- construcţia şi gestiunea pieţelor centrale municipale;

- activitǎţi economice şi sociale;

- realizeazǎ studii, proiecte, gestionare în vederea dotǎrii oraşului cu incinte expoziţionale etc.

2.2 Principiile organizării administraţiei publice locale în Italia

În Italia organizarea administraţiei statului are o structură piramidală, în al cărei vârf se află Guvernul şi ministerele, autorităţile locale fiind subordonate ministerelor. Aici se întâlneşte acelaşi sistem de organizare administrativă pe trei nivele – comunal, provincial şi regional, dispunând de o bogată legislaţie recentă în materia autonomiei locale. El este, în mare parte, de inspiraţie franceză, fiind un regim uniform la nivelul întregii ţări. Pe lângă autorităţile locale sistemul de administraţie descentralizat cuprinde şi serviciile publice, care au statut de persoane morale, corpuri cu independenţă juridică, constituite sub dreptul public şi cu diferite grade de putere de autoguvernare.

Preview document

Administrația Publică Locală în Trei State ale Uniunii Europene - Pagina 1
Administrația Publică Locală în Trei State ale Uniunii Europene - Pagina 2
Administrația Publică Locală în Trei State ale Uniunii Europene - Pagina 3
Administrația Publică Locală în Trei State ale Uniunii Europene - Pagina 4
Administrația Publică Locală în Trei State ale Uniunii Europene - Pagina 5
Administrația Publică Locală în Trei State ale Uniunii Europene - Pagina 6
Administrația Publică Locală în Trei State ale Uniunii Europene - Pagina 7
Administrația Publică Locală în Trei State ale Uniunii Europene - Pagina 8
Administrația Publică Locală în Trei State ale Uniunii Europene - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Administratia Publica Locala in Trei State ale Uniunii Europene.docx

Alții au mai descărcat și

Strategii Manageriale de Reformă și Modernizare în Serviciile Publice

Introducere Reforma administrației publice reprezintă o acțiune deosebit de importantă pentru buna funcționare a sistemului administrativ, dar și...

Administratia Publica in Trei State ale UE - Spania, Italia, Finlanda - Analiza Comparata

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind conceptul de administraţie publică Noţiunea de administraţie publică a fost amplu şi diferit analizată...

Administratia Publica Locala in Romania Post-decembrista

CAPITOLUL I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ: PRECIZĂRI TERMINOLOGICE 1.1Noţiunea de administraţie publică locală. În orice societate, fie ea...

Controlul în administrația publică

Introducere Controlul asupra administraţiei publice este o necesitate veche de când există lumea; scrierile anticilor relevau lupta împotriva...

Organizarea, funcționarea și atribuțiile instituției de administrație publică

1. ORGANIZAREA SISTEMULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Administraţia publică reprezintă ansamblul activităţii Preşedintelui României,...

Analiza Sistemului Administrativ Federal al Germaniei

1. Scurt istoric al formării sistemului administrativ german Aflată în postura de țară învinsă în al Doilea Război Mondial, Germaniei i s-a oferit...

Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România

CAP.I. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Literatura de specialitate, analiza materialelor faptice, precum şi tradiţiile romaneşti...

Administrație teritorială de stat în 5 state membre UE

I. Aspecte cu privire la UNIUNEA EUROPEANA Statele europene se caracterizeaza printr-o mare diversitate a sistemelor de administratie. In afara...

Te-ar putea interesa și

Euromarketing - țările membre UE

POLONIA Macromediul sau mediul international cuprinde un set complex de variabile care împreună formează un cadru guvernat de următorii factori :...

Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj

1. TITLU „Dotarea cu echipament IT şi formarea personalului în vederea procesului de modernizare a administraţiei la nivel local în comuna Podari,...

Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene

INTRODUCERE În cadrul lucrării de licen.ă ,,STRUCTURA .I ROLUL ORGANELOR LOCALE ALE ADMINISTRA.IEI PUBLICE: TENDIN.E EUROPENE" am tratat evolu.ia...

Funcționarea și organizarea serviciilor publice de interes local

INTRODUCERE Romania parcurge, înca de la începutul mileniului, noi poziţii in cadrul sistemului administrativ internaţional. Ieşirea din regimul...

Administratia Publica in Trei State ale UE - Spania, Italia, Finlanda - Analiza Comparata

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind conceptul de administraţie publică Noţiunea de administraţie publică a fost amplu şi diferit analizată...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Schimbările de amploare intervenite în structura organelor(autorităţilor) statului şi a principilor care le guvernează s-au produs în...

Sisteme Administrative Europe - Comparatie Portugalia si Belgia

1. Titlul lucrarii si justificarea acestuia Sistemul administrativ al UE cuprinde 27 de state, după inceputul anului 2007, când s-a conturat...

Analiza impozitelor și taxelor în România și UE

INTRODUCERE Existenţa unor nevoi ce nu pot fi gestionate individual a condus la apariţia unor procese de mobilizare şi utilizare de către...

Ai nevoie de altceva?