Autorizatia de Construire

Referat
8/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4670
Mărime: 19.71KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ghiga Ion

Cuprins

1.DOCUMENTE NECESARE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE

2.AVIZE ŞI ACORDURI CERUTE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM

3. CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

4.DEFINIREA TERMENILOR DE SPECIALITATE UTILIZATI

Extras din document

Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor. Autorizatia de construire se elibereaza in temeiul si cu respectarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului.

Obţinerea autorizaţiei de construire / desfinţare este reglementată de Legea 50/1991 cu completările şi modificările Legii 453/2001 şi de ordinul MLPTL nr. 1943/2001.

Autorizatia de construire se elibereaza pentru:

a. lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a cladirilor de orice fel;

b. lucrari de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, ce urmeaza a fi efectuate la constructii reprezentind monumente si ansambluri istorice, arheologice, de arhitectura, arta sau cultura, inclusiv cele din zonele lor de protectie;

c. lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare subterane si aeriene, imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

d. foraje si excavari necesare studiilor geotehnice si ridicarilor topografice, exploatari de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;

e. constructii provizorii de santier necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;

f. organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;

g. lucrari cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame.

1.DOCUMENTE NECESARE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE

Dosarul care se depune în vederea obţinerii autorizaţiei de construire trebuie să cuprindă:

1. cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire se obţine contra cost de la emitent, inclusiv anexa, completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform PAC.

2. actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să îi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii ( în copie legalizată )

3. certificatul de urbanism ( în copie )

4. proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – PAC, inclusiv referatele de verificare şi, după caz, referatul de expertiză tehnică – semnate şi ştampilate în original ( două exemplare )

5. fişele tehnice( completate de proiectant ) pentru obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum şi, după caz, documentaţiile tehnice necesare emiterii avizelor şi acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului ( două exemplare )

6. avizele şi acordurile obţinute de solicitant, altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism ( în copie )

7. declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unor litigii asupra imobilului

8. documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de construire ( în copie )

9. documentul de plată a taxelor legale pentru avizele şi acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor şi acordurilor necesare, comunicate o dată cu certificatul de urbanism ( în copie )

Autorizaţia de construire / desfiinţare se eliberează în baza certificatului de urbanism.

Preview document

Autorizatia de Construire - Pagina 1
Autorizatia de Construire - Pagina 2
Autorizatia de Construire - Pagina 3
Autorizatia de Construire - Pagina 4
Autorizatia de Construire - Pagina 5
Autorizatia de Construire - Pagina 6
Autorizatia de Construire - Pagina 7
Autorizatia de Construire - Pagina 8
Autorizatia de Construire - Pagina 9
Autorizatia de Construire - Pagina 10
Autorizatia de Construire - Pagina 11
Autorizatia de Construire - Pagina 12
Autorizatia de Construire - Pagina 13
Autorizatia de Construire - Pagina 14
Autorizatia de Construire - Pagina 15
Autorizatia de Construire - Pagina 16
Autorizatia de Construire - Pagina 17
Autorizatia de Construire - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Autorizatia de Construire.doc

Alții au mai descărcat și

Urbanism

Pentru tot teritoriul administrativ al unui oras sau al unei comune se intocmeste Planul urbanistic general (PUG) ,iar pentru mai multe comune, sau...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Sisteme de Administrare

I. Izvoarele dreptului administrativ European (D.A.E.) 1. Constitutia 2. Legile 3. Cutuma 4. Magna chartum libertatum II. Principiile...

Amenajarea Teritoriului și Urbanism

CAPITOLUL 1 SISTEMUL DE REGLEMENTARI SPECIFICE DOMENIULUI URBANISTIC SI AMENAJARIINTERITORIULUI . DOCUMENTATII DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI...

Te-ar putea interesa și

Proiect SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi

Cap. 1 Prezentare generala a „S.C. Constructii Hidrotehnice S.A” Iasi 1.1 Date generale despre societate Denumirea: S.C. Constructii Hidrotehnice...

Impozitele și Taxele Locale - Sursă de Venituri la Bugetul Local

CAPITOLUL I 1.1. Autonomia finanţelor publice locale Comunităţile locale reprezintă colectivităţi umane delimitate teritorial din punct de vedere...

Impozite și Taxe Locale

IMPOZITE SI TAXE LOCALE CARACTERIZAREA GENERALA A IMPOZITELOR SI TAXELOR Între”TAXA” si “IMPOZIT”exista deosebiri esentiale, de neconfundat, atât...

Gestiunea Financiar a Institutii Publice

I.I-Scurt istoric Situat in nord-estul Romaniei, si fiind locuit inca din Paleolitic (100000-10000 i. Hr.), judetul Suceava a marcat istoria...

Impozite și Taxe Locale

Elemente comune privind controlul impozitelor si taxelor locale Impozitele si taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale...

Autorizatia de Construire

Autorizatia de construire se elibereaza pentru acele categorii de lucrari stabilite prin art.3 legea nr.50/2004, care sint precizate de...

Strategii Aplicate în Serviciile Publice Locale

DEFINITIE Serviciul public reprezinta forma principala de activitate a administratiei. Sistemul nevoilor sociale este amplu si diversificat. În...

Dreptul Urbanismului

1. Elementele definitorii ale dreptului urbanismului. Obiectul, scopul, tehnicile, câmpul de aplicare, indicii urbanistici. Caracteristicile...

Ai nevoie de altceva?