Autorizatia de Construire

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Autorizatia de Construire.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ghiga Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Stiinta Administratiei, Drept

Cuprins

1.DOCUMENTE NECESARE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE
2.AVIZE ŞI ACORDURI CERUTE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM
3. CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII
4.DEFINIREA TERMENILOR DE SPECIALITATE UTILIZATI

Extras din document

Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor. Autorizatia de construire se elibereaza in temeiul si cu respectarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului.

Obţinerea autorizaţiei de construire / desfinţare este reglementată de Legea 50/1991 cu completările şi modificările Legii 453/2001 şi de ordinul MLPTL nr. 1943/2001.

Autorizatia de construire se elibereaza pentru:

a. lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a cladirilor de orice fel;

b. lucrari de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, ce urmeaza a fi efectuate la constructii reprezentind monumente si ansambluri istorice, arheologice, de arhitectura, arta sau cultura, inclusiv cele din zonele lor de protectie;

c. lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare subterane si aeriene, imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

d. foraje si excavari necesare studiilor geotehnice si ridicarilor topografice, exploatari de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;

e. constructii provizorii de santier necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;

f. organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;

g. lucrari cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame.

1.DOCUMENTE NECESARE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE

Dosarul care se depune în vederea obţinerii autorizaţiei de construire trebuie să cuprindă:

1. cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire se obţine contra cost de la emitent, inclusiv anexa, completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform PAC.

2. actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să îi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii ( în copie legalizată )

3. certificatul de urbanism ( în copie )

4. proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – PAC, inclusiv referatele de verificare şi, după caz, referatul de expertiză tehnică – semnate şi ştampilate în original ( două exemplare )

5. fişele tehnice( completate de proiectant ) pentru obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum şi, după caz, documentaţiile tehnice necesare emiterii avizelor şi acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului ( două exemplare )

6. avizele şi acordurile obţinute de solicitant, altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism ( în copie )

7. declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unor litigii asupra imobilului

8. documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de construire ( în copie )

9. documentul de plată a taxelor legale pentru avizele şi acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor şi acordurilor necesare, comunicate o dată cu certificatul de urbanism ( în copie )

Autorizaţia de construire / desfiinţare se eliberează în baza certificatului de urbanism.

Fisiere in arhiva (1):

  • Autorizatia de Construire.doc