Bugetul Uniunii Europene

Referat
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4431
Mărime: 65.12KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.drd Bogdan Firtescu

Cuprins

Cap. 1 Bugetul Uniunii Europene

1.1 Introducere

1.2 Principiile bugetului

1.3 Evoluţia bugetului comunitar

1.4 Procedura bugetară

Cap. 2 Structura bugetului

2.1 Încasările

2.2 Veniturile bugetare

2.3 Cheltuielile bugetare

2.4 Politica bugetară

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Capitolul 1 Bugetul Uniunii Europene

1.1 Introducere

Bugetul general al Uniunii Europene este actul care prevede şi autorizează pentru fiecare exerciţiu ansamblul încasărilor şi plăţilor estimate necesare de Comunitatea europeană. Mecanismele bugetare definite prin Tratatele de la Paris-1951 şi Roma-1957 ulterior au fost schimbate de mai multe ori. Începand cu anii 1970 , puterile Parlamentului European în materie bugatară au crescut în mod progresiv. Procedura a facut obiectul unei reforme profunde în 1988 şi se bazează în acest moment pe trei principii:

- Furnizarea Uniunii Europene a resurselor care îi permit asigurarea funcţionării sale cu un plafon total al resurselor proprii exprimat în fiecare an ca procent din Venitul Naţional Brut (VNB) comunitar;

- Garantarea disciplinei bugetare (creşterea controlată a plăţilor) şi ameliorarea procedurii instaurand un echilibru interinstituţional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană;

- Asigurarea unui mecanism al Fondurilor structurale eficace.

Din anul 1998 s-au definit anumite perspective financiare care fixează un plafon şi compoziţia plăţilor pentru o perioadă plurianuală: pachetul Delors Ι vand ca perioadă 1988-1992, pachetul Delors ΙΙ în perioada 1993-1999, Agenda 2000 pentru perioada 2000-2006. În decembrie 2005 , şefii de Stat şi de guvern ai ţărilor membre au ajuns la un acord asupra perspectivelor financiare pentru perioada 2007-2013 cu suma de 862,4 miliarde de euro.

Bugetul comunitar în anul 2006 era de 121,2 miliarde euro.

1.2 Principiile bugetului

Bugetul general al Uniunii Europene are în vedere o serie de principii bugetare cum ar fi: principiul unităţii şi adevărului bugetar, al anualităţii, al echilibrului, al unităţii de cont, al universalităţii, al specialitătii, al bunei gestiuni financiare şi al transparenţei.

1. Principiul unităţii şi al adevărului bugetar

Toate încasarile şi plăţile trebuie să fie într-un singur document bugetar, în vederea asigurării unui control eficace al condiţiilor de utilizare a resurselor comunitare şi cat priveşte principiul adevărului bugetar aici se impune autorităţii bugetare de a nu înscrie decat creditele care vor putea în mod real să fie executate.

2. Principiul anualităţii

Acest principiu repezintă ataşarea operaţiilor de un exerciţiu anual pentru a facilita controlul activităţii executivului comunitar. Este necesar de a duce acţiuni plurianuale. Se face apel la notiunea de credite disociate, care se descompun în credite de angajamente şi credite de plăţi:

• Creditele de angajamente acoperă, în cadrul unui exerciţiu în curs, costul total al obligaţiilor juridice contractate pentru acţiuni a căror realizare se întinde pe mai mmult de un exerciţiu;

• Creditele de plăţi acoperă, pană la concurenţa sumei înscrise în buget, plăţile care decurg în executarea angajamentelor contractate în cursul exerciţiului sau ecerciţiilor anterioare, acestea fac obiectul unei autorizări bugetare anuale.

3. Principiul echilibrului

Bugetul comportă aceeaşi sumă pentru încasări şi plăţi. Comunitatea nu este autorizată să recurgă la împrumut pentru acoperirea cheltuielilor sale. Cand bugetul este finalizat , există un echilibru exact între încasări si plăţi. Bugetul reprezintă prin definiţie, previziune atat prin încasări cat şi pentru plăţi. Nu este deci improbabil ca executarea să se depărteze de previziune. Două situaţii sunt totuşi posibile:

- soldul este pozitiv şi avem un excedent, este cazul cel mai curent. Excedentul este atunci înscris ca o încasare în cadrul exerciţiului următor si reduce, cu atat, apelul la resursele furnizate de Statele membre;

- soldul este negativ şi avem atunci un deficit.

Este cazul mai degrabă, excepţional care va antrena înscrierea unei plăţi în bugetul următor.

Există un mecanism ce constă în finanţarea plăţilor noi, anticipand economiile care vor fi realizate în cursul exercitiului. Este vorba despre o rezervă negativă: o sumă negativă este înscrisă în buget si va trebui să fie acoperită în cursul exerciţiului prin viramente care provin din capitolele care se dovedesc excedentare.

4. Principiul unităţii de cont

Utilizarea euro este dirijată ca principiul absolut, adică pentru stabilirea bugetului, reeditarea conturilor, precum şi pentru executarea bugetului. Numai două excepţii sunt admise pentru nevoi de trezorerie considerate justificate contabil şi pentru regii în avans- a căror regularizare bugetră este efectuată în euro.

Preview document

Bugetul Uniunii Europene - Pagina 1
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 2
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 3
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 4
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 5
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 6
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 7
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 8
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 9
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 10
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 11
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 12
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 13
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 14
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 15
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 16
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 17
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 18
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Bugetul Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Uniunii Europene

Bugetul (de venituri şi cheltuieli al) Uniunii Europene - conţinut şi evoluţie - Bugetul Uniunii Europene reprezintă ansamblul resurselor...

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Uniunii Europene

Capitolul I. Bugetul comunitar și caracteristicile acestuia I.1. Definirea bugetului Uniunii Europene Bugetul Uniunii Europene reprezintă...

Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeană

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Bugetul Uniunii Europene - instrument de gestionare a resurselor comune europene pe timp de criză

CAPITOLUL I UNIUNEA EUROPEANĂ – TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR „Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se bazează pe...

Bugetul Uniunii Europene - eficiența și necesitatea acestuia

1. Introducere Sistemul de finantare a politicilor UE are ca si caracteristica importanta autonomia. Uniunea Europeana are propriul buget,...

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Uniunii Europene

Bugetul (de venituri şi cheltuieli al) Uniunii Europene - conţinut şi evoluţie - Bugetul Uniunii Europene reprezintă ansamblul resurselor...

Resursele Bugetului Uniunii Europene - Veniturile și Cheltuielile Bugetului UE

1. Noţiuni elementare Cuvântul „buget” îşi găseşte originea în vechea limbă franceză, şi anume, în expresia „bouge” şi „bougette”, care exprimau...

Structura bugetului Uniunii Europene

“Materia vieţii de stat e munca, scopul muncii bunul trai, averea,-deci acestea sunt esenţiale. De aceea se vede care e răul cel mare: sărăcia.”...

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Uniunii Europene

Introducere Uniunea Europeană este, în mod fundamental, o asociaţie politică între statele suverane, bazată pe voinţă. Construcţia europeană se...

Bugetul de Venituri și Cheltuieli a Uniunii Europene

Capitolul 1 Bugetul Uniunii Europene – generalităţi 1.1. Noţiuni elementare Termenul “buget” îşi are originea în vechea limbă francenză, şi...

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Uniunii Europene

Capitolul I. Bugetul comunitar și caracteristicile acestuia I.1. Definirea bugetului Uniunii Europene Bugetul Uniunii Europene reprezintă...

Ai nevoie de altceva?