Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 5772
Mărime: 150.98KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ada Popescu
Universitatea “Al.I.Cuza” Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Cuprins

  1. 1. Organizarea şi funcţionarea autorităţii publice
  2. 1.1 Scurt istoric
  3. 1.2 Locul în sistemul administraţiei publice
  4. 1.3 Obiect de activitate
  5. 1.4 Organigrama
  6. 1.5 Relaţii funcţionale interne şi externe
  7. 2. Cheltuieli efectuate de instituţia publică şi eficienţa acestora

Extras din document

1. Organizarea şi funcţionarea autorităţii publice

1.1 Scurt istoric

Primăria comunei Ruginoasa este o autoritate locală cu putere executivă având ca scop satisfacerea cerinţelor colectivităţii locale. Spre deosebire de primării, care reprezintă o autoritate executivă, consiliile locale sunt autorităţi deliberative.Primăria a fost înfiinţată în anul 1959. Ca aşezare, comuna Ruginoasa este atestată din anul 1596.

Primaria comunei Ruginoasa – respectiv Consiliul Local al comunei Ruginoasa este înregistrată la Registrul Comerţului şi are codul fiscal 4145378 deschis la Trezoreria Paşcani.

Primăria comunei Ruginoasa este o instituţie publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.

Primaria Comunei Ruginoasa este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al comunei Ruginoasa privind aprobarea organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

Primarul,Viceprimarul,Secretarul comunei Ruginoasa, împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primaria Comunei Ruginoasa care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local al comunei Ruginoasa şi dispoziţiile primarului comunei Ruginoasa, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

Primarul comunei Ruginoasa este şeful administraţiei publice locale a localităţii Ruginoasa şi al aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce şi controlează, conform art. 66(1) din Legea 215/2001.

Primarul reprezintă autoritatea executivă în realizarea autonomiei locale.

De asemenea, Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice a comunei Ruginoasa, în conditiile legii.

Totodată, Primarul reprezintă localitatea Ruginoasa în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie. Consiliul Local al comunei Ruginoasa reprezintă autoritatea deliberativă în cadrul Primariei Comunei Ruginoasa.

În relaţiile dintre Consiliul Local Ruginoasa, ca autoritate deliberativă şi Primarul comunei Ruginoasa, ca autoritate executivă nu există raporturi de subordonare.

Între Prefectul Judetului Iaşi, în calitate de reprezentant al Guvernului, Consiliul Local al comunei Ruginoasa şi Primarul comunei Ruginoasa nu există raporturi de subordonare.

1.2 Locul în sistemul administraţiei publice

Structura administraţiei publice desemnează atât componentele instituţionale ale sistemului administrativ ,cât şi compartimentele funcţionale ale fiecarei instituţii. Structura nu este identică pentru toate organele administraţiei deoarece ea este determinată de sarcinile mari ce revin fiecareia şi care sunt diferite, după specialitatea lor.

Prin urmare, primăria Ruginoasa face parte din administraţia publică locală.

1.3 Obiect de activitate

Legea administraţiei publice locale (Legea 215/2001) este cea care stabileşte principalele elemente definitorii ale autonomiei locale (autonomie administrativă şi financiară exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege) :

- Primăria are ca principală atribuţie, gestionarea resurselor de care dispune comuna. Pentru aceasta anual se elaborează şi se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli şi se stabilesc impozitele, taxele locale şi taxele speciale;

- Administraţiile publice locale au dreptul ca în limitele legii să aibă iniţiativă în toate domeniile cu excepţia celor care sunt date în competenţa altor autorităţi publice.

- Primăria este instituţia publică care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi soluţionează problemele curente ale comunităţilor umane în care funcţionează.

Preview document

Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 1
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 2
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 3
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 4
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 5
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 6
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 7
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 8
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 9
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 10
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 11
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 12
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 13
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 14
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 15
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 16
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 17
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 18
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 19
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 20
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 21
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 22
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 23
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 24
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 25
Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Caiet de Practica - Primaria Comunei Ruginoasa, Judetul Iasi - Serviciul de Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Primaria Municipiului București

Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in...

Organizarea gestiunii financiar-bugetare la Primăria Iași

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al Primăriei, fostul Palat Roznovanu, este situat în inima...

Caiet practică administrație publică

1. Date generale privind comuna Bogdanesti Comuna Bogdanesti se afla situata pe Valea Moldovei, in partea de sud-est, la 15 km de orasul Falticeni...

Caiet practică administrativă - Primăria Municipiului Botoșani

Planificarea practicii studentului Conform dispozitiilor Sef Serviciu Resurse Umane d-na Anca Dumitrescu,am fost repartizata pentru efectuarea...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Comunei Scânteia

Capitolul 1 Organizarea si functionalitatea la Primaria com. Scânteia 1.1. Scurt istoric Descoperirile arheologice atesta ca teritoriul comunei...

Caiet de practică - Primăria Comunei Săbăoani

1. Prezentarea generală a stagiului de practică Prin cerere adresată primăriei Săbăoani şi aprobată de d-na Primar am solicitat efectuarea...

Monografie - Primăria Comunei Nicolae Bălcescu

CAP.I.Oraganizarea şi funcţionarea Primăriei Comunei Nicolae Bălcescu Scurt istoric Cea mai veche aşezare rurală din cadrul comunei este satul...

Caiet practică Primăria Municipiului Iași

1.Scurt istoric Municipiul Iasi se numara printre cele mai vechi si mai importante asezari ale tarii, fiind mentionat pentru prima oara intr-un...

Ai nevoie de altceva?