Categorii de Manageri si Functionari in Adminisratia Publica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Categorii de Manageri si Functionari in Adminisratia Publica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

Cuprins
I. Functia publica si functionarul public 4
- Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici 5
II. Managementul public si managerii publici 8
- Clasificarea managerilor public. 9
- Bibliografie: 11

Extras din document

I. Functia publica si functionarul public

Conform Legii 188/ 1999 privind Statutul functionarilor publici revizuita si republicata în M.Of. nr. 251/22 mar. 2004 functia publica reprezinta ansamblul de atributii si responsabilitati, stabilite în temeiul legii, în scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala si locala.

În ceea ce priveste functia publica în prezente exista doua sisteme. Primul este cel al functiei publice de cariera, expresie a principiului specificitatii administratiei publice, a carei functionare implica existenta unui personal care este dotat cu competentele speciale si care isi consacra viata profesionala serviciului public. Intr-un asemene sistem, functia publica este structurata potrivit unei conceptii ierarhice.

Cel de-al doilea sistem este cel lucrativ(functia publica de ocupatie) în care functionarii sunt clasati în functie de nivelul calificarii cerute, de capacitatea dovedita si de nivelul remuneratiei. Ei sunt recrutati pentru o profesie precisa si nu beneficiaza de garantii suplimentare de securitate e muncii. Caliatea functionarului este legata de existenta activitatii respective si de evolutia acesteia. În unele conseptiii, sistemul permite recrutarea de specialisti si, în paralel, economie de mijloace.

În domeniul dreptului public, insa, exista doua acceptiuni ale termenului „functie”. În acest sens, exista-potrivit Constitutiei- functia de Presedinte al Romaniei, functia de prim-ministru al Romaniei, functia de judecator si altele.

Continutul fiecarii functii este stabilit prin insasi actul care o infiinteaza-Constitutia sau legea- ori în baza acestora, prin Hotarari ale Guvernului, ordine si instructiuni ale ministrilor, hotarari ale consiliilor judetene sau locale. Astfel, rezulta ca, atunci cand se orgamnizeaza o administratie publica se stabilesc functii, clasificate în ordine de subordonare ierarhica, prevazandu-se pentru fiecare, atributii de putere publica intr-un anumit domeniu de competenta.

Tot prin act normativ functia publica poate fi desfiintata, atunci cand autoritatea competenta considera ca ea nu mai este necesara sau ca acele atributii pot fi realizate în cadrul altei functii. La regii autonome, functiile publice sunt create prin actul de cnstituire a acestora.

Conform aceleasi legi, 188/1999 privind Statutul functionarului public, revizuita in 2004 , art.2. alin. (2), functionarul public este persona, „numita” intr-o functie publica. Este cunoscut ca, în ceea ce priveste conferirea statutului de functionar public, de-a lungul timpului au fost utilizate în practica si teoretizare în doctrina mai multe modalitati:alegere, numirea si chiar tragerea la sorti. Statutul actual însa prevede ca singura modalitate „numirea” intr-o functie publica, modalitate intalnita în majoritatea statelor membre al Uniunii Europene. De asemenea legea romaneasca precizeaza ca persoana careia i-a încetat raportul de serviciu din motive neimputabile ei îsi pastreaza calitatea de functionar public, continuând sa faca parte din corpul de rezerva al functionarilor publici.

Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici

Conform legii 188/1999 privind Statutul functionarului public, revizuita în 2004, functiile publice se grupeaza în trei criterii:

1.Dupa tipul atributilor si responsabilitatilor autoritatilor si institutiilor publice functiile publice sunt:

- Functii publice generale, care reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general si comun tuturor autoritatilor si institutiilor publice, in vederea realizarii competentelor lor generale;

- Functii publice specifice, care reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si institutii publice, in vederea realizarii competentelor lor specifice;

2. In raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii functiei publice pot fi delimitate trei clase de functionari publici:

- Categoria functonarilori publici din clasa I. Clasa I cuprinde functii publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare se lunga durata, absolvite cu diploma sau echivalenta;

- Categoria functonarilori publici din clasa aII-a. Clasa a II-a cuprinde functii publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma;

- Categoria functonarilori publici din clasa a III-a. Clasa a III-a cuprinde functii publice pentru a caror ocupare se cer studii medii liceale, absolvite cu diploma;

3.Dupa nivelul atributiilor titularului functiei publice pot fi delimitate trei categorii de functionari publici:

- Functii publice corespunzatoatre categoriei inaltilor functionari publici;

- Functii publice corespunzatoatre categoriei functionarilor de conducere;

- Functii publice corespunzatoatre categoriei functionarilor de executie;

Trebuie precizat faptul ca functionarii numiti in clasele aII-a si aIII-a pot ocupa numai functii de executie, cu exceptiile prevazute de legile speciale.

Functiile de executie sunt structurate dupa urmatoarele grade profesionale:

superior(cu nivel maxim), principal, asistent si debutant.

Potrivit art. 10 din lege188/1999 functionarii publici sunt debutanti sau definitivi. Debutanti sunt acele persoane care au promovat concursul petru ocuparea unei functii publice dar nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru ocuparea acesteia definitiv. Functionarii publici definitivi sunt potrivit aceluiasi articol alin.(3) fie functionarii debutanti care au efectuat perioadda de stagiu prevazuta de lege si au obtinut rezultat corespunzator la evaluare, fie persoanele care intra in corpul functionarilor publici si care au vechimea in specialitatea corespunzatoare functiei publice, de minim 12 luni, 8 luni si, respectiv, 6 luni, in functiie de nivelul studiilor absolvite sau persoanele care au promovat programe de formare si perfectionare in administratia publica.

Numarul total al functiilor publice corespunzatoare, in mod cumulat, categoriei inaltilor functionari publici si categoriei functionarilor publici de conducere din cadrul fiecarei autoritati si institutii publice este de maximum 12% din numarul total al functiilor publice.

Din categoria inaltilor functionari publici fac parte :Secretarul general al Guvernului si Secretarul General adjunct al Guvernului, Consilierii de stat, Secretarul general si Secretarul general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale , perfectii, subprefectii, Secretarul general al Prefecturii, Secretarul general al judetului si Secretarul general al municipiului Bucuresti, directorii generali din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

In ceea ce priveste conditiile care trebuiesc indeplinite pentru a face parte din categoria inaltilor functionari publici aceste sunt prevazute in legea 188/1999 la art. 15 .Astfel pentru a deveni inalt functionar public o persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Fisiere in arhiva (1):

  • Categorii de Manageri si Functionari in Adminisratia Publica.doc