Documentatiile de Amenajare a Teritoriului si Urbanism

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Documentatiile de Amenajare a Teritoriului si Urbanism.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Stiinta Administratiei, Constructii

Cuprins

Documentaţiile de amenajare a teritoriului 3
1. Planul de amenajare a teritoriului naţional 3
2. Planul de amenajare a teritoriului zonal 4
3. Planurile de amenajare a teritoriului judeţean 4
Documentaţiile de urbanism 4
1. Planul urbansitic general şi regulamentul local de urbanism 4
2. Planul urbanistic zonal 5
3. Planul urbanistic de detaliu 6
Bibliografie 8

Extras din document

Din punct de vedere al nivelurilor teritoriale, domeniul urbanismului porneşte de la scara unei parcele (conform reglementărilor în vigoare, cea mai mică parcelă construibilă trebuie să aibă minim 150 mp), continuă cu zone din cadrul unei localităţi, cu localităţi şi teritorii administrative de bază (pentru care se elaborează planul urbanistic general - PUG) şi trece în sfera de activităţi specifice amenajării teritoriului atunci cand sunt grupate mai multe teritorii administrative de bază, un judeţ sau mai multe judeţe şi în fine, teritoriul naţional în ansamblul lui.

La nivel de parcelă soluţiile urbanistice sunt prezentate în planul urbanistic de detaliu – PUD şi se rezumă la aspecte de confruntare volumetrică şi spaţială.

Prin intermediul planului urbanistic zonal – PUZ sunt rezolvate probleme la scara unor părţi de localitate (sau de teritoriu, când este vorba de cuprinderea de noi zone de de dezvoltare în intravilan).

Pentru tot teritoriul administrativ al unui oraş sau al unei comune se întocmeşte planul urbanistic general, iar pentru mai multe comune, sau oraşe vecine se poate întocmi un plan de amenajare a teritoriului zonal (PATZ).

Aşadar, documentaţiile pe baza cărora se poate desfăşura activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se împart în două mari categorii:

a) documentaţii de amenajare a teritoriului (planuri de amenajare a teritoriului);

b) documentaţii de urbanism (planuri şi regulamente de urbanism);

Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism cuprind prevederi cu caracter director şi prevederi cu caracter de reglementare. Prevederile cu caracter director, întâlnite exclusiv în documentaţiile de amenajare a teritoriului, stabilesc strategiile şi direcţiile principale de evoluţie a unui teritoriu, naţional, zonal sau local

Prevederile cu caracter de reglementare, cuprinse în documentaţiile de urbanism, stabilesc reguli care se aplică până la nivelul unei parcele cadastrale. Aceste prevederi constituie elemente de fundamentare obligatorii, necesare eliberării certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, desfiinţare şi funcţionare

Documentaţiile de amenajare a teritoriului (planurile de amenajare a teritoriului) sunt:

1. Planul de amenajare a teritoriului naţional (PATN) reprezintă ansamblul de documentaţii cu caracter de sinteză care stabileşte strategii, prevederi şi măsuri care determină dimensiunile, sensul şi priorităţile dezvoltării în cadrul teritoriului României. Are caracter director şi cuprinde o viziune globală a dezvoltării în perspectivă a ţării. Se eliberează pe secţiuni , la nivelul întregii ţări, pe activităţi sectoriale.

2. Planul de amenajare a teritoriului zonal (PATZ) se elaborează pentru părţi din teritoriul naţional – teritorii grupate într-o zonă cu caracteristici comune geografice, istorice, economice sau de altă natură care cuprind în întregime sau parţial teritoriul administrativ al mai multor judeţe. Acestea au caracter director şi cuprind o viziune globală asupra dezvoltării tuturor activităţilor sectoriale de pe teritoriul ce face obiectul PATZ.

Principalul scop al acestei categorii de documentaţii este cooperarea între teritorii cu administratori diferiţi, dar cu interese comune în amenajarea teritoriului.

La nivelul teritoriilor judeţene şi supra-judeţene, în general nu se mai pune problema reglementărilor, ci doar al aspectelor cu caracter strategic şi pe termen mediu şi lung ale dezvoltării spaţiale şi economice. Pentru aceste niveluri teritoriale se elaborează planul de amenajare a teritoriului judeţean (PATJ) sau planul de amenajare a teritoriului zonal regional (PATZR). Acestea se situează exclusiv în sfera planificării.

3. Planurile de amenajare a teritoriului judeţean (PATJ) au caracter director şi reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare socio-economică a judeţului. Acest plan se corelează cu PATN, PATZ, cu programe guvernamentale sectoriale, precum şi cu alte programe de dezvoltare.

Prevedrile PATJ devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului si de urbanism care le detaliază. Fiecare judeţ trebuie să deţină propriul PATJ pe care îl va reactualiza periodic, la 5-10 ani, în funcţie de politicile şi programele de dezvoltare ale judeţului.

Documentaţiile de urbanism se referă la localităţile rurale şi urbane, constituind elemente de fundamentare obligatorii pentru eliberarea certificatelor de urbanism. Aceste documentaţii reglementează utilizarea terenurilor şi condiţiilor de ocupare a acestora cu constrcucţii, transpunând propunerile cuprinse în PATN, PATZ şi PATJ.

Fisiere in arhiva (1):

  • Documentatiile de Amenajare a Teritoriului si Urbanism.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE VEST FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA: Administraţie Publică Anul III