Drept Administrativ

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Drept Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ioan Santai

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

1. Rolul si importanta consiliului local
2. Constituirea consiliului local
3. Organizarea consiliului local
3.1. Alegerea viceprimarului
3.2. Comisiile de specialitate
3.3. Presedintii comisilor
3.4. Secretarii comisiilor
3.5. Alte dispozitii
4. Functionarea consiliului local
4.1. Desfasurarea sedintelor
4.2. Procedura de vot
5. Intrebari, interpelari, petitii si informarea consilierilor locali
5.1. Dizolvarea consiliului local
5.2. Sanctiuni

Extras din document

CAPITOLUL I

ROLUL SI IMPORTANTA CONSILIULUI LOCAL

Administratia de stat ca fenomen apare odata cu statul. Se poate spune ca si in statul sclavagist administratiei de stat i se aplicau anumite reguli de drept, care aveau menirea sa asigure indeplinirea functiilor statului. Dar, despre o adevarata administratie de stat se poate vorbi numai in Dacia romana.

Dreptul roman aplicat in dacia a constituit un puternic factor de evolutie si dezvoltare.

În Evul Mediu obiceiul pamântesc, formându-se în cadrul obstilor teritoriale, a cuprins si reglementari privind raporturile administrative, însa abia Regulamentele Organice marcheaza aparitia statului modern.

Principiul separatiei puterilor în stat a devenit o dogma a democratiilor si garantia esentiala a securitatii individului în raport cu puterea. Suveranitatea „acea putere de vointa si de comandament” se realizeaza prin functia legislativa, functia executiva si functia judecatoreasca.

Într-un stat de drept valorile publice se exprima în legi de catre puterea legiuitoare, punerea în executare a legilor apartine puterii executive, iar solutionarea conflictelor care pot aparea în societate este atributul puterii judecatoresti.

În acesta lucrare vom aborda punerea în executare a legiilor, atribut ce apartine puterii executive, în speta vom vorbi despre autoritatile administratiei publice locale, respective despre consiliul local, ca autoritati deliberative.

Legea nr.215/2001, modificata prin Legea 141/2004 reglementeaza regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale. Conform Legii 215/2001 administratia publica în unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor în solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Consiliul local înfaptuieste administratia publica pe baza principiilor consacrate în Constitutia României, si functioneaza în conditiile legii administratiei publice locale.

Consiliul local ca autoritate deliberativa a administratiei publice locale, coordoneaza activitatea institutiilor subordinate bugetului local si a celor date prin lege în subordine în vederea realizarii serviciilor publice de interes local si în raporturile sale cu acestea îsi exercita atributiile pe baza principiilor autonomiei, legalitatii si colaborarii în rezolvarea problemelor comune.

CAPITOLUL II

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

În baza Legii nr. 215/2001, consiliile locale sunt compuse din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, în conditiile reglementarilor privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Consiliile locale se aleg pe circumscriptii electorale, pe baza scrutinului de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale, conform Legii nr.67/2004 privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

Numarul membrilor fiecarui consiliu se stabileste prin ordin al prefectului în functie de populatia comunei sau orasului, raportata la Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului în curs.

Fisiere in arhiva (1):

  • Consiliul Local - Organizare si Functionare.doc

Alte informatii

Lucrarea dezvolta organizarea si functionarea consiliilor locale CENTRU REGIONAL DE FORMARE CONTINUA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA SIBIU MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE IN PROCESUL INTEGRARII EUROPENE