Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 38861
Mărime: 116.62KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
ACADEMIA DE POLITIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

Cuprins

CAPITOLUL I

Consideraţii introductive 4

I.1. Conceptul de administraţie publică 4

I.2. Conceptul de funcţie publică 15

I.3. Conceptul de funcţionar public 19

CAPITOLUL II

Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici 24

II.1. Drepturile funcţionarilor publici 24

II.2. Îndatoririle funcţionarilor publici 26

II.3. Cariera funcţionarilor publici 28

II.4. Responsabilitatea funcţionarilor publici 31

CAPITOLUL III

Managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici 35

III.1. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 35

III.2. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici 39

III.3. Formarea profesională a funcţionarilor publici 42

III.4. Modificarea şi încetarea raportului de muncă al funcţionarilor publici 47

CAPITOLUL IV

Răspunderea juridică a funcţionarilor publici 49

IV.1. Aspecte generale 49

IV.2. Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici 50

IV.3. Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici 59

IV.4. Răspunderea civilă a funcţionarilor publici 60

IV.5. Răspunderea penală a funcţionarilor publici 62

CAPITOLUL V

Regimul juridic al personalului contractual din administraţia publică 64

V.1. Regimul contractual al funcţionarilor publici 64

V.2. Drepturile personalului contractual 65

V.3. Obligaţiile personalului contractual 68

CAPITOLUL VI

Regimul juridic al managerilor publici 70

VI.1. Formarea, evaluarea şi activitatea managerilor publici 70

VI.2. Profilul managerului public 77

VI.3. Salarizarea managerilor publici 80

VI.4. Instituţii publice cu rol de coordonare a activităţii managerilor publici 81

CAPITOLUL VII

Concluzii 87

BIBLIOGRAFIE 91

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

I.1. Conceptul de administraţie publică

Societatea ca mod de organizare al existenţei desemnează întregul câmp de acţiune uman: sistemul social, comportamentul, personalitatea individului, mediul fizic şi organic, sistemul cultural etc. Caracteristica societăţii o constituie ordinea normativă comportamentală prin care viaţa unei populaţii este organizată în mod colectiv. Ca ordine, este alcătuită din valori şi norme, iar ca şi colectivitate, oferă o concepţie anume despre calitatea de membru, prin care se disting indivizii care-i aparţin sau nu.

Alcătuită dintr-un sistem normativ de ordine, din statusuri, drepturi şi obligaţii aparţinând membrilor, pentru a putea supravieţui şi dezvolta, comunitatea umană trebuie să menţină integritatea unei orientări culturale înţelese şi respectate de către membrii săi, ca bază pentru identitatea socială. Realizarea unei ordini normative solicită existenţa unui conformism, cu aşteptări comportamentale stabilite prin norme şi valori, dar şi a unui mecanism de constrângere, legat de necesitatea interpretării autoritate a obligaţiilor instituţionalizate. Pentru toate acestea statul înfiinţează servicii publice, de menţinere a ordinii, de educaţie, finanţe publice, de pază a graniţelor ţării, administrarea domeniului public etc. Aceasta înşiruire de servicii publice, organizate alcătuiesc administraţia publică.

Administraţia publică este o categorie atât de abstractă şi variată, încât se poate descrie în termeni diferiţi:

“Administraţia publică este activitatea prin care se realizează scopurile şi obiectivele guvernului” (J.I. Corson şi J.P. Harris). “Administraţia publică este în principal preocupată de mijloacele pentru implementarea valorilor politice” (J. Pfiffner şi R. Presthus). “Procesul administraţiei publice constă în acţiunile de realizare a intenţiei sau dorinţei guvernului” (D.J. Waldo) Din aceste definiţii, dar şi ale altor autori (D.H. Rosenbloom, P. Negulescu, I. Alexandru, A. Iorgovan) se poate concluziona faptul că administraţia publică, ca multe alte strădanii umane este dificil de definit, dar oamenii au cu toţii un sens al acesteia, deşi sunt păreri diferite despre cum ar putea fi realizată. Administraţia publică implică activitate, are legătură cu politica, tinde să fie concentrată în ramura executivă a guvernării, diferă de administraţia privată şi este preocupată de aplicarea legii.

Administraţia publică reprezintă ansamblul proceselor manageriale şi de execuţie de natură politică şi juridică prin care se realizează mandatele guvernării legislative, executive şi judecătoreşti în scopul asigurării reglementărilor şi serviciilor necesare societăţii în ansamblu, dar şi componentelor acesteia.

Din punct de vedere etimologic, termenul administraţie provine din latinescul “ad minister” – a servi pentru. În limbajul curent, a administra înseamnă a conduce, a aranja, a dirija activităţi publice şi private. S-a ajuns astfel să se înţeleagă prin administrator un fel de slujitor, supus al cuiva, iar prin a administra, acţiunea de a servi la ceva, o activitate înfăptuită la ordinele cuiva, un ministru în accepţiunea menţionată fiind considerat un fel de slujitor al societăţii. Dacă activitatea prestată are drept scop realizarea unor interese particulare vorbim de o administraţie particulară, iar dacă are ca scop un interes general, de nivel naţional sau local, suntem în prezenţa unei administraţii publice. De regulă, interesul general este exprimat, direct sau indirect, în actele politice şi juridice ale celor ce deţin puterea, ceea ce face ca activitatea prestatoare în cauză să aibă în principiu, caracter politic, prin ea punându-se în executare decizia politică şi juridică.

Termenul de administraţie provine din limba latină, “administer” traducându-se prin: agent, ajutător, servitor, sau într-un alt sens, instrument. Verbul “administro” înseamnă a da o mână de ajutor, a conduce sau a dirija. Cuvântul “administer” aproape sinonim cu “minister” – care înseamnă servitor, îngrijitor, ajutător – s-a format din rădăcina “minus” – “minor”, care înseamnă mai puţin şi din prefixul “ad”, care arată direcţia, “sensul” şi subliniază starea de inferioritate în raport cu “magister”‚ ce se traduce prin cel care comandă, superiorul, şeful – cuvânt care s-a format din “magis” care înseamnă mai mult. Dicţionarul limbii române reţine pentru verbul “a administra”, explicaţia: a conduce, a cârmui, iar pentru “administraţie” – totalitate, autorităţilor administrative existente într-un stat, secţie sau serviciu, care se ocupă de probleme administrative ale unei instituţii sau agent economic.

“Dictionary of American Government and Politics” reţine pentru cuvântul “administration” mai multe sensuri, şi anume: 1. Conducerea şi îndrumarea afacerilor guvernelor şi instituţiilor; 2. Termen colectiv pentru toţi oficialii din aparatul guvernamental; 3. Executarea şi implementarea politicii publice; 4. Timpul în care se află în funcţie un şef executiv, precum preşedinte guvernator sau primar. Astfel, administraţia Carter înseamnă acei an (1977–1981), când Jimmy Carter a fost preşedintele Statelor Unite; 5. Supravegherea averii unei persoane decedate pentru a se plăti taxele şi a se repartiza bunurile şi averea către moştenitori. În limbajul curent, termenul “administraţie” este utilizat în mai multe sensuri. Astfel, prin administraţie se poate înţelege: conţinutul principal al activităţii puterii executive a statului; sistemul de autorităţi publice care înfăptuiesc puterea executivă; conducerea unui agent economic sau instituţii social-culturale; un compartiment (direcţie, secţie, sector, serviciu, birou) din unităţile direct productive sau instituţii social-culturale, care nu desfăşoară nemijlocit o activitate direct productivă.

Preview document

Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 1
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 2
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 3
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 4
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 5
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 6
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 7
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 8
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 9
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 10
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 11
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 12
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 13
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 14
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 15
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 16
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 17
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 18
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 19
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 20
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 21
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 22
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 23
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 24
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 25
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 26
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 27
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 28
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 29
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 30
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 31
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 32
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 33
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 34
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 35
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 36
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 37
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 38
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 39
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 40
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 41
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 42
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 43
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 44
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 45
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 46
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 47
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 48
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 49
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 50
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 51
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 52
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 53
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 54
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 55
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 56
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 57
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 58
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 59
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 60
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 61
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 62
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 63
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 64
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 65
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 66
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 67
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 68
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 69
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 70
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 71
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 72
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 73
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 74
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 75
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 76
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 77
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 78
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 79
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 80
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 81
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 82
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 83
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 84
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 85
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 86
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 87
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 88
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 89
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 90
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 91
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 92
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 93
Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ - Managementul Personalului din Administratia Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice

INTRODUCERE Evaluarea funcţionarilor publici a apărut ca necesitate în îmbunătăţirea sistemului de management intern în cadrul autorităţii...

Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale

1.Introducere Această lucrare îşi propune să prezinte atribuţiile administraţiei publice locale în domeniul urbanismului şi amenajării...

Modificarea raportului de serviciu al funcționarului public

CAPITOLUL I Consideratii generale privind modificarea raportului de serviciu al functionarilor publici Unul din drepturile fundamentale ale...

Studiu Comparativ privind Cariera Funcționarilor Publici în State Membre ale Uniunii Europene

1. Functia publica si functionarii publici în reglementarea româneasca Notiunea de functie publica, traditional, s-a impus ca o notiune...

Stabilitatea pe funcție - mijloc de creare a unui corp performant al funcționarilor publici

INTRODUCERE Analiza funcţiei publice reprezintă o temă care este interesantă dintr-o dublă perspectivă: a) Istorică, dat fiind faptul că funcţia...

Raportul dintre funcția și serviciul public

CAPITOLUL I-NOŢIUNEA DE FUNCŢIE PUBLICĂ 1.1.Conceptul de funcţie publicǎ,Definiţie Funcţia publicǎ este definitǎ in prezent de dispoziţiile...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Descrierea unei Politici Publice Bazată pe Parteneriatul public-privat

Conceptul de parteneriat public-privat exprimă o modalitate de cooperare între autoritatea publică şi sectorul privat, respectiv organizaţii...

Te-ar putea interesa și

Recrutarea și Selecția Personalului din Administrația Publică

1.1. Definirea conceptului de management Managementul resurselor umane este o responsabilitate a tuturor celor care conduc oameni, în calitate de...

Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj

1. TITLU „Dotarea cu echipament IT şi formarea personalului în vederea procesului de modernizare a administraţiei la nivel local în comuna Podari,...

Guvernarea Electronica și Implicațiile Sale în Instituțiile Administrației Publice din România

INTRODUCERE Administraţia publica reprezintă acea activitate care constă în principal în organizarea şi executarea prevederilor Constituţiei, a...

Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII ASUPRA PREGÃTIRII SI PERFECŢIONÃRII PROFESIONALE I.1.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DEFINIRE, CARACTERISTICI...

Managerul Public - Agent al Schimbării în Administrația Publică din România

În aceste momente în care administraţia publică se schimbă rapid, pe fondul îndelungului proces prin care România s-a pregătit să devină Stat...

Personalul administrației publice - politică de personal

1.FUNDAMENTAREA NOŢIUNILOR 1.1.Funcția publică și funcționarul public Funcția publică reprezintă situația juridică a persoanei învestită legal cu...

Evaluarea strategiei de perfecționare a funcționarilor publici

“ Cine deţine informaţia, deţine puterea” Capitolul I. Perfecţionarea profesională - element esenţial în dezvoltarea carierei funcţionarilor...

Analiza SWOT a Sectorului Public din România

INTRODUCERE Reforma sectorului public urmăreşte creşterea performanţei, eficienţei şi eficacităţii acestuia prin îmbunătăţirea calitativă a...

Ai nevoie de altceva?