Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Conturi a Uniunii Europene

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1918
Mărime: 24.15KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Organizarea Curții de Conturi

Curtea de Conturi reprezintă un organ colegial format din 27 de membri din statele componente ale Uniunii Europene. Membrii sunt desemnați de către Consiliu în urma consultării Parlamentului European, având un mandat de șase ani care poate fi înnoit. Ei își exercită îndatoririle în independență completă și ținând cont de interesul general de la nivelul Uniunii. Membrii adoptă rapoarte de audit și avize, iau decizii în ceea ce privește aspectele vaste de ordin administrativ și strategic. Aceștia aleg un președinte din cadrul lor pe o perioadă de trei ani, având, de asemenea, opțiunea de reînnoire. Președintele conduce reuniunile Curții și în ceea ce privește deciziile acesteia, se asigură că sunt puse în practică și că activitățile și instituția sunt gestionate corespunzător.

Curtea este constituită din cinci camere în interiorul cărora sunt distribuiți membrii acesteia și personalul de audit. În cadrul fiecărei camere se alege un decan, având un mandat de doi ani și posibilitatea de reînnoire a acestuia. În responsabilitatea fiecărei camere sunt înglobate două domenii:

adoptarea rapoartelor speciale, anuale specifice și a avizelor.

emiterea raportului anual în ceea ce privește bugetul general al Uniunii Europene și a raportului anual legat de fondurile europene destinate dezvoltării, cu scopul aprobării lor în plenul Curții .

Curtea se întrunește în regim complet circa de două ori pe lună cu scopul dezbaterii și adoptării diferitelor documente, precum publicațiile anuale principale ale Curții. Aceste publicații contau într-un raport în ceea ce privește bugetul general al Uniunii Europene și un raport legat de fondurile de dezvoltare europene.

Un membru din fiecare cameră împreuna cu membrul responsabil cu monitorizarea calității auditului formează Comitetul pentru verificarea calității auditului. Acesta este preocupat de politicile de audit din cadrul Curții, de metodologia și standardele de audit, de sprijinul și dezvoltarea pentru audit, dar și controlul eficienței auditului.

Comitetul administrativ se compune din președintele Curții, decanii camerelor, membrul responsabil de verificarea calității auditului, dar si membrul răspunzător de relațiile instituționale. În competența acestui comitet revin totalitatea problemelor administrative și deciziilor în ceea ce privește strategia și comunicarea.

Funcționarul cu cel mai mare grad din instituție este reprezentat de secretarul general, fiind numit în funcție de Curte. Mandatul acestuia se întinde pe o perioadă de șase ani și are responsabilități în ceea ce privește gestionarea și administrarea personalului, în domeniul finanțelor, resurselor umane, serviciilor generale, al spațiului de lucru, informației, inovației, traducerilor, publicațiilor și serviciilor lingvistice.

Personalul Curții ajunge cu aproximație la un număr de 900 de persoane ce au sarcini în domeniul traducerilor, administrației și al auditului. Acesta se bucură de o variată formare și experiență profesională în sectorul public și privat, având specializare în gestiune financiară, contabilitate, audit extern și intern, economie sau drept. În componența personalului se mai adaugă și traducătorii pentru cele 23 de limbi oficiale din cadrul Uniunii Europene, având drept rol asigurarea faptului că publicațiile Curții se pot citi de către cetățenii țărilor membre în limba cunoscută.

Bibliografie

Stiucum.com, (2021), Curtea de Conturi a U.E, [online] la adresa https://www.stiucum.com/economie/bancile-in-economie/Curtea-de-conturi-a-ue12781.php, accesat la data de 17.12.2021.

Curtea de Conturi Europeană, (2021), Activitatea Curții, [online] la adresa https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/ECAWork.aspx, accesat la data de 17.12.2021

Curtea de Conturi Europeană, (2021), Organizare, [online] la adresa https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/Structure.aspx , accesat la data de 17.12.2021.

Fuerea, A. (2021). Institutiile europene. [online] la adresa https://ro.scribd.com/document/48182904/FUEREA-Augustin-Institutii-Europene , accesat la data de 19.12.2021.

Ibram, I. (2009), Fișa de informare nr. 15, Curtea de conturi, [online] la adresa http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2009/fi_446.pdf , accesat la data de 20.12.2021

Onet, C. (2019). Curtea de Conturi Europeană. Sibiu.

Preview document

Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Conturi a Uniunii Europene - Pagina 1
Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Conturi a Uniunii Europene - Pagina 2
Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Conturi a Uniunii Europene - Pagina 3
Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Conturi a Uniunii Europene - Pagina 4
Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Conturi a Uniunii Europene - Pagina 5
Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Conturi a Uniunii Europene - Pagina 6
Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Conturi a Uniunii Europene - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Conturi a Uniunii Europene.docx

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Cooperarea statelor în cadrul organizațiilor regionale europene

Cooperarea statelor in cadrul organizatiilor internationale europene Cap. I Consideratii generale privind organizatiile 1.1. Notiuni generale...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Legitimitatea proceasuală activă a Curții de Conturi Europene

CUVÂNT ÎNAINTE Uniunea Europeană constituie, prin cadrul său instituțional unic pe scena relațiilor internaționale și prin întrepătrunderea dintre...

Drept Instituțional Comunitar European

CAPITOLUL I §1. Izvoarele dreptului instituţional comunitar Izvoarele dreptului instituţional comunitar sunt izvoare de drept comunitar originar,...

Drept comunitar. Uniunea Europeană

DREPT COMUNITAR CAPITOLUL I CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ. IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR CREAREA COMUNITĂŢILOR EUROPENE Privire succintă asupra...

Instituțiile Uniunii Europene

I. NOTIUNI DESPRE UNIUNEA EUROPEANA § Preliminarii despre Uniunea Europeana. In zilele de 18 si 19 octombrie 2007, liderii celor 27 de tari ale...

Tratatul de la Lisabona

Abrevieri şi acronime U.E. Uniunea Europeană T.U.E. Tratatul asupra Uniunii Europene T.C.E. Tratatul instituind Comunitatea Europeană T.F.U.E....

Istoria contrucției europene - Curtea de Conturi

Introducere În cuprinsul acestei lucrări am căutat să evidențiez importanța Curții de Conturi Europeană, lucrarea propunându-și o prezentare a...

Ai nevoie de altceva?