Funcția publică în țările UE

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2174
Mărime: 63.77KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

I. Contextul istorci al formării Uniunii Europene

II. Funcţia publică europeană – noţiunea de funcţie publică europeană

III. Categorii de funcţionari publici europeni

IV. Drepturile şi Obligaţiunile

V. Concluzii

VI. Anexǎ

VII. Bibliografie

Extras din document

Cap.I. Contextul istorci al formării Uniunii Europene

Începând cu anul 1950, ţările europene decid să se unească, din punct de vedere economic şi politic, în cadrul Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, pentru a pune capăt numărului mare de războaie sângeroase duse de ţările vecine, care au culminat cu cel de-al Doilea Război Mondial. Se dorea astfel să se asigure o pace durabilă la nivelul Europei. Cele şase state fondatoare sunt Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Ţările de Jos. Un rol important pentru apropierea statelor europene şi pentru demararea procesului de integrare în accepţiunea lui actuală îi este atribuit lui Jean Monnet, datorită căruia s-au făcut primele demersuri în scopul realizării unei noi unităţi europene.

La 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul afacerilor externe al Franţei lansa declaraţia, inspirată de către Jean Monnet, prin care propunea crearea unei pieţe a cărbunelui şi oţelului, care să fie condusă potrivit metodelor naţionale ce implică o ruptură de schemele tradiţionale ale relaţiilor dintre state. Realizarea acestei pieţe a fost un prim pas pe calea dezvoltării pe care o cunoaştem astăzi pentru statele europene. Tratatul asupra Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului a fost semnat la Paris la 18 aprilie 1951 pentru o perioadă de 50 de ani. Încheierea tratatului s-a realizat mult prea devreme pentru ca părţile semnatare să afirme cu convingere durabolitatea acestuia, însă instituţiile constituite prin acest tratat au demonstrat o viziune nouă asupra vieţii internaţionale, în sensul urmăririi avantajelor individuale în procesul de realizare a interesului european comun.

Astfel în 1991 guvernele celor 12 state membre au semnat Tratatul Uniunii Europene numit şi Tratatul Maastricht. Acesta a transformat Comunitatea Europeana in Uniunea Europeană care are ca scop creşterea integrării economice şi întărirea cooperării între statele sale membre. Uniunea Europeană este întemeiată pe statul de drept. Cu alte cuvinte, toate acţiunile pe care le întreprinde se bazează pe tratate, asupra cărora au convenit toate statele membre, de comun acord, în mod voluntar şi democratic. Aceste acorduri sunt obligatorii din punct de vedere juridic şi stabilesc obiectivele UE în domeniile sale de activitate.

Uniunea Europeană este un parteneriat economic şi politic unic în lume, care reuneşte astăzi 27 de ţări europene şi acoperă aproape tot continentul. Unul dintre obiectivele principale este promovarea drepturilor omului, pe plan intern şi mondial. Demnitatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea, statul de drept şi respectarea drepturilor omului sunt valorile principale ale Uniunii Europene.

Cap.II. Funcţia publică europeană – noţiunea de funcţie publică europeană

Pe măsură ce se extinde, Uniunea Europeana doreşte ca instituţiile europene să fie mai transparente şi mai democratice. Tratatul asupra Uniunii Europene consacră noţiunea de transparenţă arătând că, „marchează o nouă etapă în procesul de creare a unei uniuni tot mai strânse între popoarele Europei, în care deciziile sunt luate în cel mai mare respect posibil faţă de principiile deschiderii şi al apropierii de cetăţeni” . În acest sens funcţia publică în instituţiile şi ţările Uniunii Europene devine din ce în ce mai importantă iar responsabilităţiile cresc proporţional cu activităţile. „Funcţionarul public comunitar acţionează conform dreptului şi aplică regulile şi procedurile înscrise în legislaţia comunitară. El veghează în special ca deciziile care afectează drepturile şi interesele persoanelor să aibă o baza juridică iar conţinutul lor să fie conform dreptului”

Comunităţile europene reunesc personal cu pregătire diversă, a căror activitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile cuprinse în acte normative special adoptate. Aceste acte normative conturează dreptul funcţiei publice europene, ramură de drept nouă care a dobândit autonomie datorită interesului special acordat acestor norme juridice şi datorită importanţei domeniului de reglementare pentru întreaga activitate a uniunii.

Noţiunea de funcţie publică europeană a intrat în limbajul fiecăruia dintre noi, fiind utilizată în două sensuri diferite, in funcţie de contextul concret. Mai întâi, în sensul cel mai larg al termenului, funcţia europeană desemnează atât persoanele investite cu autoritate publică care lucrează pentru o instituţie sau un organism european dar şi funcţionarii care desfăşoară activitate în structurile administraţiei publice pentru fiecare dintre statele membre ale Uniunii Europene. La rândul lor, persoanele care lucrează pentru instituţii şi organisme comunitare sunt fie funcţionari europeni (în sensul restrâns al noţiunii) fie agenţi contractuali, adică personae care desfăşoară activitate în baza unui contract de muncă şi nu sunt investite cu autoritate publică. Dobândirea calităţii de funcţionar comunitar este condiţionată de existenţa actului de numire emis de autoritatea competentă

Preview document

Funcția publică în țările UE - Pagina 1
Funcția publică în țările UE - Pagina 2
Funcția publică în țările UE - Pagina 3
Funcția publică în țările UE - Pagina 4
Funcția publică în țările UE - Pagina 5
Funcția publică în țările UE - Pagina 6
Funcția publică în țările UE - Pagina 7
Funcția publică în țările UE - Pagina 8
Funcția publică în țările UE - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Functia Publica in Tarile UE.docx

Alții au mai descărcat și

Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea de fata isi propune sa analizeze politica de reforma a functiei publice in Uniunea Europeana, mai intai prezentand...

Recrutarea și Selecția Funcționarilor Publici în Cadrul Comisiei Europene

Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici în cadrul Comisiei Europene I. Introducere Lucrarea de faţă, intitulată Selecţia şi recrutarea...

Funcția și funcționarul public

Personalul administrației publice Funcția publică și funcționarul public. Statutul funcționarului public (drepturi și obligații) Capitolul 1....

Studiu Comparativ privind Sistemul Administrativ German și Sistemul Administrativ Suedez

Motivul principal pentru care am ales acest studiu comparativ îl reprezintă gradul sporit de dezvoltare al celor două sisteme administrative...

Stătutul funcției publice în unele țări din UE

INTRODUCERE In lucrarea elaborata se vorbeste despre statutul functiei publice in tari ale U.E Lucrarea este structurata pe 3 capitole si anume:...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Electoral Românesc

INTRODUCERE În alegerea acestei teme am avut drept punct de plecare viitorul. În zilele noastre se poate aprecia, fara riscul exagerarii, ca, mai...

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Propuneri privind Conceperea și Constituirea Sistemului Educativ și Instituțional pentru Pregătirea Funcționarului Comunitar Roman

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Trezoreria Statului

SISTEMUL DE ORGANIZARE ŞI MECANISMUL DE FUNCŢIONARE A TREZORERIEI STATULUI ÎN CONDIŢIILE INTRODUCERII SISTEMULUI ELECTRONIC DE PLĂŢI CAPITOLUL I...

Analiză comparativă România-Franța

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Dezvoltarea Angajaților în Administrația Publica

1.Definiţie: dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea resurselor umane (DRU) este o abordare strategică a investiţiei în capitalul uman. DRU se...

Dezvoltarea angajaților în administrația publică

Definiţie: dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea resurselor umane (DRU) este o abordare strategică a investiţiei în capitalul uman. DRU se...

Ai nevoie de altceva?