Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene

Referat
8.7/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5593
Mărime: 36.92KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. univ. Mihaela Onofrei, drd. Elena Rusu

Cuprins

Cap.I. Conceptul de autonomie localǎ 2

Cap.II. Carta Europeanǎ a autonomiei locale 3

Cap.III. Particularitǎţi ale sistemului administrativ local 5

1. Germania 5

2. Grecia 6

3. Irlanda 7

4. Portugalia 8

5.Spania 9

6.Italia 10

7. Franţa 10

8. Finlanda 11

9. Suedia 12

10. Danemarca 13

11. Olanda 14

12. Belgia 15

13.Anglia 16

14.România 17

Concluzie 19

Bibliografie 20

Extras din document

Cap.I. Conceptul de autonomie localǎ

Administraţia publică la nivelul unităţilor administrativ teritoriale se organizează şi funcţionează pe baza principiilor autonomiei locale, al descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local.

Cuvântul „autonomie” derivǎ din limba greacǎ veche, în care prefixul „auto”=singur, de la sine, independent, iar „nomos”=lege. Prin urmare, în sens etimologic, prin noţiunea de autonomie urmeazǎ sǎ se înţeleaga libertatea (dreptul) de a se guverna prin propriile sale legi.

Autonomia locala reprezintǎ forma modernǎ de exprimare a principiului descentralizǎrii administrative şi înseamna dreptul la autoadministrare. Ea este asociatǎ

cu stabilirea unui statut distinct al colectivitǎţilor şi autoritǎţilor locale, în raport cu

administraţia de stat. Esenţa acestui principiu este legatǎ de colectivitǎţile locale care, în

„Carta Europeanǎ: Exerciţiul autonom al puterii locale”, adoptatǎ de Consiliul Europei la

15 octombrie 1985 cunosc douǎ accepţiuni:

1. colectivitǎţi locale de bazǎ (comune, districte şi departamente);

2. colectivitǎţi regionale (regiuni).

Problematica autonomiei locale este valabilǎ atât în statele unitare cât şi în statele membre ale unei federaţii. În ambele cazuri, autonomia locala relevǎ gradul de independenţǎ a colectivitǎţilor locale în raport cu autoritǎţile publice centrale sau cu

statul federat din care fac parte. Ca atare, autonomia localǎ nu poate fi confundatǎ cu

organizarea raportului dintre statul federal şi statele federate. În statele federale este exclusǎ orice putere (intervenţie) a autoritǎţilor federale asupra colectivitǎţilor locale din statele federate. Controlul se manifestǎ numai la nivelul statului federal, fiind exclusǎ

imixtiunea sa în problemele colectivitǎţilor locale care dispun de autoritǎţi proprii.

Problemele locale sunt numai de ordin administrativ, în timp ce statul federat dispune de putere constituantǎ, având posibilitatea sǎ-şi elaboreze propria Constituţie. În cazul unei comune, de exemplu, aceasta nu poate recurge la modificarea structurii administrative stabilitǎ prin lege şi nici nu poate crea alte autoritǎţi administrative, pe lânga cele prevǎzute de lege.

Cap.II. Carta Europeanǎ a autonomiei locale

Statele europene se caracterizeazǎ printr-o mare diversitate a sistemelor de administraţie.În afara unor motivaţii de naturǎ economicǎ, social-politicǎ şi istoricǎ, aceastǎ diversitate rezultǎ şi din modul de organizare politico-administrativǎ a puterii politice în fiecare din statele europene. Din acest punct de vedere statele europene sunt grupate în: state federale( Germania, Austria, Rusia, Iugoslavia), state regionale ( Italia, Spania),state unitare ( Franţa, Portugalia, Olanda, România). A apǎrut astfel necesitatea stabilirii unor trǎsǎturi general-comune în reglementǎrile organismelor europene în ceea ce priveşte colectivitǎţile locale organizate în unitǎţile administrativ-teritoriale.

În anul 1994, Consiliul Miniştrilor înfiinţeazǎ instituţia Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa - organ consultativ reprezentând comunitǎţile locale. Obiectivul principal al congresului îl constituie: garantarea participǎrii puterilor locale în procesul de unificare europeanǎ; contribuie la promovarea democraţiei locale şi la dezvoltarea relaţiilor externe între comunitǎţile locale; analizeazǎ modul în care statele membre aplicǎ principiile democraţiei locale aşa cum au fost ele adoptate prin „Carta Europeanǎ a autonomiei locale” la Strasbourg în 15 octombrie1985. Carta Europeanǎ de la Strasbourg menţionează faptul că: “Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă pentru colectivităţile locale să reglementeze şi să administreze în cadrul legii, sub propria lor răspundere şi în favoarea populaţiei respective, o parte importantă din treburile publice”.

Pentru a analiza modul de reglementare a autonomiei locale la nivelul constituţional al fiecărui stat membru al Uniunii Europene trebuie să facem o primă distincţie între statele care au constituţii adoptate înainte de deceniul şase al secolului XX şi cele care au adoptat constituţii ulterior acestei date. Astfel, dacă constituţiile unor state ca Germania (1949), Belgia (1831), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord(1215,1628, 1679, 1689, 1911, 1949, 1958), Irlanda (1937), Danemarca (1953), nu utilizează expres termenul de autonomie locală, în schimb state care au adoptat constituţii mai recente: Spania (1978), Grecia (1975), Luxemburg (1868 cu revizuire în 1948 şi 1993), Portugalia (1976), au consacrat în reglementările lor fundamentale această terminologie.

Preview document

Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 1
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 2
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 3
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 4
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 5
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 6
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 7
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 8
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 9
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 10
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 11
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 12
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 13
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 14
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 15
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 16
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 17
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 18
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 19
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 20
Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Influenta Autonomiei Locale Asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Incidența idealului modelului european de administrație asupra spațiului administrativ din România

Introducere Actualitatea temei investigate. Reforma Administraţiei Publice din România, este o prioritate de necontestat a oricărei guvernări....

Administratia Publica in Trei State ale UE - Spania, Italia, Finlanda - Analiza Comparata

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind conceptul de administraţie publică Noţiunea de administraţie publică a fost amplu şi diferit analizată...

Controale Politice și Administrative

CONTROALELE POLITICE SI ADMINISTRATIVE CAPITOLUL. I Controlul politic I.1.Importanţa controlului Controlul asupra administraţiei este o...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Procesul Decizional in Administratia Publica

Pentru a putea vorbi de proces decizional trebuie avuta în vedere si notiunea de decizie administrativa. Procesul decizional cuprinde o multitudine...

Decizia Administrativă

Capitolul I NATURA DECIZIEI ADMINISTRATIVE Decizia, în general, este un element indispensabil al coeziunii si al duratei oricarei activitati...

Te-ar putea interesa și

Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public

INTRODUCERE Perfecţionarea sistemului de management la nivelul instituţiei publice din România în vederea alinierii la standardele europene...

Sistemul Administrativ în Portugalia

1. Scurt istoric Una dintre cele mai bogate tari ale lumii la momentul de glorie a imperiului sau colonial, Portugalia, cunoaste rapid decaderea....

Premisele Sistemului de Management Public Românesc

CAPITOLUL 1. PREMISELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT PUBLIC ROMÂNESC 1.1.Noul management public Conceptul de management are semnificaţii multiple şi...

Influența autonomiei locale asupra deciziilor administrative din Uniunea Europeană

I. Conceptul de autonomie locală Potrivit opiniilor exprimate în literatura de specialitate din perioada interbelică, principiul descentralizării...

Aplicabilitatea principiilor - descentralizării, autonomiei locale și subsidiarității în statele Uniunii Europene

1. Definirea principiilor de: autonomie locală, subsidiaritate şi descentralizare ale administraţiei publice locale Administraţia publică, ca şi...

Influenta Autonomiei Locale asupra Deciziilor din Administratia Publica din Statele Uniunii Europene

1. Conceptul de autonomie locala Cuvantul „autonomie” deriva din limba greaca veche, in care prefixul „auto”=singur, de la sine, independent, iar...

Influența autonomiei locale asupra deciziilor din administrația publică din statele Uniunii Europene

1. Autonomia Locală 2. Principiul fundamental al administraţie publice din România Principiul autonomiei locale este principiul fundamental care...

Aspecte Legate de Reforma Administrativă

1.1 Elemente de bază ale strategiei reformei administraţiei publice centrale şi locale şi factorii de risc în implementarea reformei Sistemul...

Ai nevoie de altceva?