Instantele si Procedura in Materie de Contencios Administrativ

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Instantele si Procedura in Materie de Contencios Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Extras din document

Administratia Statului are sarcina de a asigura aplicarea legilor , de a edita acte normative in scopul executarii legilor, de a asigura functionarea seviciilor publice, de a lua masuri pentru executarea contractelor administrative,ocrotirea drepturilor persoanelor si satisfacerea cerintelor acestora ,mentinerea ordinii publice.Daca uneori,în îndeplinirea acestor sarcini,Administratia lezeaza drepturile sau interesele persoanelor,acestea pot formula o reclamatie,o contestatie juridica,rezolvata în mod contencios de catre organele competente.

Contenciosul administrativ reprezinta activitatea de solutionare, de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau incheierea, dupa caz, a unui act administrativ, in sensul prezentei legi, fie din nesolutionarea in termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim

Instanta de contencios administrativ reprezinta Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel si tribunalele administrativ-fiscale.

Directia contencios are atributiile conferite de lege privind activitatea de avizare si reprezentare a Ministerului Justitiei, dupa cum urmeaza:

1. Atributii de reprezentare a Ministerului Justitiei în fata organelor jurisdictionale :

- reprezinta Ministerul Justitiei, pe baza delegatiei date de conducerea ministerului, si apara drepturile si interesele acestuia în fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, precum si în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice, si/sau formuleaza propuneri de delegare a dreptului de reprezentare;

- elaboreaza si promoveaza, pe baza lucrarilor întocmite de catre Serviciul audit intern, actiunile având ca obiect recuperarea sumelor încasate necuvenit de catre magistrati si de catre personalul din organele autoritatii judecatoresti;

- elaboreaza si prezinta conducerii Ministerului Justitiei, ori de câte ori apreciaza ca este necesar, propuneri de solutionare pe cale amiabila a litigiilor aflate pe rol;

- elaboreaza si prezinta conducerii Ministerului Justitiei, ori de câte ori apreciaza ca este necesar, propuneri privind inoportunitatea promovarii cailor de atac împotriva hotarârilor judecatoresti nefavorabile Ministerului Justitiei;

- elaboreaza si promoveaza, pe baza documentatiei întocmite de catre Directia relatii internationale si drepturile omului, actiunile întemeiate pe Conventia de la Haga privind aspectele civile ale rapirii internationale de copii, ratificata de România prin Legea nr. 100/1992;

- informeaza Directia relatii internationale si drepturile omului asupra aspectelor legate de modul de derulare si solutionare al actiunilor promovate în temeiul Legii nr. 100/1992, în vederea aducerii la cunostinta partii reprezentate de Ministerul Justitiei a tuturor masurilor dispuse de catre organele jurisdictionale;

Fisiere in arhiva (1):

  • Instantele si Procedura in Materie de Contencios Administrativ.doc

Alte informatii

FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA ANUL III