Inventarierea Patrimoniului cu Studiu de Caz la o Institutie Publica

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Inventarierea Patrimoniului cu Studiu de Caz la o Institutie Publica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Luminita Ionescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE AUDITULUI PUBLIC INTERN 3
STUDIU DE CAZ : INVENTARIEREA PATRIMONIULUI 5
Raportul de audit intern la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 8, Rm. Vâlcea 5
Constatari si recomandari 9
1. Inregistrarea si evidenta tuturor bunurilor 9
2. Inventarierea patrimoniului 11
3. Valorifcarea rezultatelor inventarierii 13
4. Completarea registrului inventar 13
5. Verificarea scoaterii din inzestrare a unor mijloace materiale, a scoaterii din functiune, disponibilizarii, transferarii, transformarii, declasarii sau casarii acestora 13
Modul de implementare a recomandarilor din Rapoartul de audit intern 15
Reuniunea de conciliere 15
CONCLUZII 16
BIBLIOGRAFIE: 17

Extras din document

CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE AUDITULUI PUBLIC INTERN

Integrarea României în Uniunea Europeană a impus introducerea auditului şi în ţara noastră. Etimologia cuvântului audit provine de la latinescul “AUDIRE” şi înseamnă a asculta. Englezii îi dau semnificaţia de verificare, revizie contabilă, bilanţ.

Auditul reprezintă examinarea de către o persoană competentă şi independentă a fidelităţii înregistrărilor contabile, financiare şi fiscale, a probităţii şi credibilităţii tranzacţiilor economice.

Obiectului auditului a evoluat de la o corectare specifică a fraudelor în documentele contabile până la o apreciere globală de fidelitate a rapoartelor emise de o entitate economică şi o analiză critică a procedurilor şi structurilor acestora.

Auditul reprezintă procesul defăşurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate, numite auditori, prin care de analizează şi se evaluează, în mod profesional, informaţii legate de o anumită entitate, utilizând tehnici şi procedee specifice, în scopul obţinerii de dovezi, numite probe de audit, pe baza cărora auditorii emit un document, numit raport de audit, o opinie responsabilă şi independentă, prin apelarea la criterii de evaluare care rezultă din reglementările legale sau din buna practică recunoscută unanim în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea entitatea auditată.

Auditul public intern reprezintă o activitate funcţional-independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice. Ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.

Auditul public intern nu trebuie confundat cu controlul intern, care este definit ca ansamblul măsurilor luate de către conducere în scopul îmbunătăţirii gestiunii riscului şi creşterii probabilităţilor ca scopurile şi obiectivele stabilite să fie atinse.

Auditul public intern are ca obiective:

• asigurarea obiectivă şi consilierea, destinate să îmbunătăţească sistemele şi activităţile entităţii publice (evaluarea managementului riscurilor);

• sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entităţii publice printr-o abordare sistematică şi metodică, prin care se evaluează şi îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării (evauarea sistemelor de control).

Entitatea auditată: Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 8, Rm. Vâlcea este o instituţie de învăţământ cu personalitate juridică, careia i se va evalua in cadrul actiunii de auditare modul de organizare si efectuare a inventarierii patrimoniului pe perioada 01 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008

Tipul de audit: de regularitate.

Misiunea de audit: ”Evaluarea modului de organizare si efectuare a inventarierii, a scoaterii din inzestrare a unor mijloace materiale, a scoaterii din functiune, disponibilizarii, transferarii, transformarii, declasarii sau casarii acestora ”.

Durata actiunii de auditare : 05 - 11 ianuarie 2010

Perioada supusa auditarii: 01 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008

Obiectivele misiunii de audit:

• inregistrarea si evidenta tuturor bunurilor ;

• inventarierea patrimoniului ;

• valorificarea rezultatelor inventarierii ;

• completarea registrului inventar ;

• verificarea scoaterii din inzestrare a unor mijloace materiale, a scoaterii din functiune, disponibilizarii, transferarii, transformarii, declasarii sau casarii acestora ;

.

STUDIU DE CAZ : INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Raportul de audit intern la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 8, Rm. Vâlcea

1. Entitatea auditată: Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 8, Rm. Vâlcea.

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 8, RM. VÂLCEA, are sediul în Rm. Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr. 55 şi codul de înregistrare fiscală: 15094178. Entitatea auditată s–a înfiinţat ca instituţie de învăţământ cu personalitate juridică, începând cu anul şcolar 1973/1974, sub denumirea de Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 8, Rm Vâlcea, în baza Hotărârii Consiliului de Miniştri a RSR nr.655/09 iunie 1973.

Fisiere in arhiva (1):

  • Inventarierea Patrimoniului cu Studiu de Caz la o Institutie Publica.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI FINANŢE MASTER: CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE