Mediul și dezvoltarea durabilă - instrumente pentru managementul mediului

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1765
Mărime: 14.24KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.Gheorghe Babonea
Managementul mediului are drept scop utilizarea responsabilă a resurselor naturale, economice şi umane astfel încat mediul să fie protejat si îmbunătăţit.

Extras din document

Introducere:

Managementul mediului are drept scop utilizarea responsabilă a resurselor naturale, economice şi umane astfel încat mediul să fie protejat si îmbunătăţit.

Sistemul de management de mediu este o componentă a sistemului de management general care include structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile şi procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea analizarea şi menţinerea politicii de mediu.

Un sistem de management de mediu reprezintă un instrument managerial prin care se urmăreşte asigurarea funcţionalităţii şi a aplicării continue a unui plan sau a unor proceduri de management de mediu, precum şi conformarea cu obiectivele şi ţintele de mediu.

Aşadar, sistemul de management al mediului (SMM) este o structură, un cadru general, în care se pot integra activităţile organizaţiilor în vederea identificării, măsurării, gestionării şi controlului eficient al riscurilor sau impactului acestor activităţi asupra mediului.

De asemenea, sistemul de management al mediului stabileşte modalităţile de îmbunătăţire a performanţelor de mediu şi mutarea centrului de greutate spre o continuitate sau durabilitate prin regulile de bună practică statuate de ISO 14001.

Standardele Managementului Mediului (cum ar fi EMAS-ul si seriile de standarde ISO 14000) constituie un etalon după care organizaţiile şi companiile îşi pot măsura performanţa.

În acelaşi timp, opinia publică a devenit din ce în ce mai preocupată de problemele mediului înconjurator acestea fiind adesea reflectate în comportamentul consumatorilor, care îşi exprimă interesul pentru produsele care nu sunt dăunătoare pentru mediu.

În acest fel a apărut eticheta ecologică care oferă informaţii despre impactul produs asupra mediului, promovand produsele cu impact redus.

Concepte cheie: tratate

-managementul de mediu; sistemul de management de mediu; standardele managementului de mediu; eticheta ecologică; dezvoltarea economică durabilă; dezvoltarea durabilă; EMAS - Comisia Europeana Eco-Management si Sistemul de Audit ; îmbunătăţirea calităţii mediului; sistemele de management de mediu ISO 14001;

Tratarea subiectului:

Dezvoltarea durabilă înseamnă menţinerea posibilităţilor şi condiţiilor de viaţă pentru generaţiile viitoare, a resurselor naturale regenerabile cel puţin la nivelul celor existente pentru generaţia actuală, precum şi redresarea factorilor de mediu afectaţi de poluare.

Managementul mediului are drept scop utilizarea responsabilă a resurselor naturale, economice şi umane astfel încat mediul să fie protejat şi îmbunătăţit

Sistemul Managementului Mediului (EMS) este un mecanism care se adresează unor teme ecologice majore prin alocarea de resurse, desemnarea responsabilităţilor, şi o evaluare continuă a practicilor, procedurilor şi proceselor, care sunt organizate într-un mod sistematic.

Astfel EMS se distinge ca un instrument puternic care permite organizaţiei să realizeze şi să controleze nivelul performanţei ecologice pe care şi-o stabileste. devenind parte integrantă a sistemului managerial al unei organizaţii şi este necesar să fie coordonat cu eforturile sistemelor manageriale din alte domenii.

EMAS - Comisia Europeana Eco-Management si Sistemul de Audit este un sistem voluntar pentru industrie introdus de Comisia Europeana (EC) in 1993.

El ţinteşte să promoveze îmbunătăţiri continue în performanţa ecologică a companiilor şi să furnizeze informaţii ecologice publicului

Preview document

Mediul și dezvoltarea durabilă - instrumente pentru managementul mediului - Pagina 1
Mediul și dezvoltarea durabilă - instrumente pentru managementul mediului - Pagina 2
Mediul și dezvoltarea durabilă - instrumente pentru managementul mediului - Pagina 3
Mediul și dezvoltarea durabilă - instrumente pentru managementul mediului - Pagina 4
Mediul și dezvoltarea durabilă - instrumente pentru managementul mediului - Pagina 5
Mediul și dezvoltarea durabilă - instrumente pentru managementul mediului - Pagina 6
Mediul și dezvoltarea durabilă - instrumente pentru managementul mediului - Pagina 7
Mediul și dezvoltarea durabilă - instrumente pentru managementul mediului - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Mediul si Dezvoltarea Durabila - Instrumente pentru Managementul Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Managementul relației produs-mediu. Studiu de caz la SC Distrigaz Nord SA Sucursala Bacău

INTRODUCERE MOTTO: " Nu cred că există ceva mai important decât conservarea naturii, cu excepţia supravieţuirii omului, aceste noţiuni fiind atât...

Politici și Strategii de Protecție a Mediului

INTRODUCERE Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu...

Responsabilitate socială

Introducere Societatea actuală se află în tranziţie. În contextul globalizării, al extinderii companiilor multinaţionale pe pieţele ţărilor în...

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Monografia Comunei Sandra

Introducere Cunoaşterea, cercetarea, ameliorarea şi dezvoltarea spaţiului rural sunt activităţi de importanţă vitală pentru o ţară, atât prin...

Politica de mediu în UE și România

Management Administratie Publica | Politica De Mediu 3 Introducere Apărută Pe Agenda De Lucru Europeană La Începutul Anilor 1970, Preocuparea...

Politică de mediu în România

PARTEA I Introducere În ultimii 30 de ani s-au făcut progrese substanţiale pentru crearea unui sistem de control al mediului în cadrul UE....

Indicatori de Dezvoltare Durabilă ca Instrument Pentru Managementul Urban

Capitolul I Concepte privind dezvoltarea durabilă Conceptul de dezvoltare durabila a fost adoptat in 1987 de catre Comisia Mondiala pentru Mediu...

Ai nevoie de altceva?