Modernizarea Administratiei Publice

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Modernizarea Administratiei Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 69 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: asist.univ.drd. Şuta Ştefan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

INTRODUCERE 3
PARTEA I
NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA ŞI SERVICIILE PUBLICE ÎN ROMÂNIA 6
I 1. Scurt istoric privind evoluţia administraţiei publice în România 6
I.2. Cadrul juridic şi instituţional al administraţiei publice în România 8
I.3. Noţiunea de serviciu şi principalele cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească un serviciu 12
PARTEAII
REFORMA STRUCTURALĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, SERVICIILE CENTRALE ŞI LOCALE DIN ROMÂNIA 14
II.1. Noţiunea de structură a administraţiei publice 14
II.2 Serviciile publice centrale de stat 16
II.2.1. Preşedinţia României – Administraţia Prezidenţială 16
II.2.2. Guvernul României 17
II.2.3. Administraţia centrală de specialitate 20
II.3. Serviciile publice din administraţia locală 21
II.3.1Categorii de servicii publice locale 21
II.3.2. Serviciile comunitare înfiinţate la nivel local şi judeţean 23
II.3.3. Serviciile publice de gospodărie comunală şi perspectiva europeană 25
PARTEA III
MODERNIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII EUROPENE 28
III.1. Conceptul de integrare europeană şi formele sale de manifestare 28
III 2. De la administraţia naţională la o administraţie europeană. Idealul modelului de administraţie publică. 30
III.3. Fonduri şi programe ale Uniunii Europene 31
III.4. Probleme privind viitorul administraţiei publice în România 33
PARTEA IV PARTEA PRACTICA
PROCEDURI DE IMPLEMENTARE ŞI EVALUARE A STRATEGIEI DE MODERNIZARE 35
IV.1. Scopul şi obiectivele generale ale strategiei de modernizare 35
IV.2. Informatizarea administraţiei publice locale şi utilizarea poştei electronice în sistemul de comunicaţii (E-Administraţie) 40
IV.3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor cu impact asupra cetăţeanului 47
PARTEA V
STUDIU PRACTIC PRIVIND „IMPACTUL PROGRAMULUI E-GUVERNARE ASUPRA PERSOANELOR CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 40-60 ANI” 55
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 61
BIBLIOGRAFIE 63
ANEXE

Extras din document

INTRODUCERE

România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de piaţă şi convergenţă cu practicile şi standardele Uniunii Europene. Administraţia publică românească a cunoscut în ultimii 18 ani un proces de transformare radicală, de la o administraţie publică specifică unui regim totalitar spre una potrivită unui regim democratic.

Noi instituţii şi reglementări au fost promovate, inclusiv cu ajutorul fondurilor de pre-aderare ale Uniunii Europene şi ale altor donori, în scopul de a restructura administraţia şi de a o eficientiza. Instituţiile statului au înregistrat progrese semnificative în modernizarea fundamentelor legislative şi administrative ale funcţionării sectorului public, acesta fiind pregătit să-şi asume obligaţiile de stat membru al Uniunii Europene.

În anul 2004, Guvernul român a elaborat “Strategia actualizată de accelerare a reformei administraţiei publice”, document agreat şi de Comisia Europeană. Totuşi, aceste progrese nu sunt suficiente, Comisia Europeană solicitând punerea unui accent sporit pe întărirea capacităţii administrative pentru aderare. Nevoia investiţiilor în capacitatea administrativă este recunoscută prin “Orientările strategice comunitare pentru coeziune”, în care capacitatea administrativă şi buna guvernare („good governance”) constituie una dintre principalele priorităţi ale perioadei 2007-2013.

In procesul de reformă, administraţia publică suferă schimbări importante, restructurări, reduceri sau suplimentări de personal. Apar noi reglementări care au drept scop creşterea transparenţei administraţiei publice şi alinierea la standarde europene a calităţii seviciilor oferite cetăţeanului.

Adoptarea legilor nu asigură automat şi rezolvarea problemelor la care acestea încearcă să răspundă. Pe traseul care începe cu apariţia legii şi care se termină cu obţinerea efectelor scontate se interpune o variabilă relativ independentă, de mare importanţă, cu legităţi şi mecanisme proprii şi specifice de funcţionare: administraţia publică. În consecinţă, funcţionarea administraţiei publice poate asigura şi potenţa efectele pozitive ale implementării unei politici guvernamentale sau ale aplicării unei legi sau, dimpotrivă, le poate bloca.

Premisa de la care porneşte acestă lucrare este una foarte simplă : modernizarea administraţiei publice poate fi interpretată drept o reuşită numai în măsura în care succesul modernizării este resimiţit şi la zona de interfaţă a administraţiei cu cetăţeanul.

Analiza temei alese, “Modernizarea administraţiei publice. Îmbunătăţirea serviciilor publice” răspunde la o serie de întrebări: ce este administraţia publică, care este rolul şi compunerea acesteia, care este impactul integrării în Uniunea Europeană asupra administraţiei publice, precum şi în ce constă modernizarea administraţiei, cine sunt beneficiarii, care sunt carenţele apărute pe parcursul şi în urma procesului de evaluare a modernizării etc.

Lucrarea de faţă este structurată pe cinci parti astfel:

- prima parte tratează necesitatea apariţiei administraţiei publice, cadrul legislativ şi instituţional care o reglementează şi câteva aspecte legate de principalul element prin care aceasta îşi exercită atribuţiile faţă de cetăţean, şi anume serviciul public;

- cea de-a doua parte sunt prezentate principalele instituţii prestatoare de servicii publice, atât locale cât şi centrale, rolul şi compunerea acestora;

- cea de-a treia parte sunt scoase în evidenţă relaţiile actuale ale administraţiei româneşti cu cea europeană, programe puse la dispoziţie de Uniunea Europeană, precum şi perspectivele administraţiei publice din România;

- cea de-a patra parte sunt reliefate procedurile de implementare, modernizare şi evaluare a strategiei de modernizare a administraţiei publice, o atenţie aparte primind aici informatizarea administraţiei;

- cea de-a cincea parte este un studiu practic cu referire la „Impactul programului E-Guvernare asupra populaţiei cu vârsta cuprinsă între 40-60 ani”, fiind prezentate rezultatele obţinute în urma aplicării unui chestionar pe un număr de 64 de persoane.

Abordarea acestei importante problematici pe parcursul celor cinci parţi , susţinută printr-o prezenţă a unei bibliografii reprezentative şi a unor concluzii pertinente, o consider ca o încercare, dacă nu chiar o reuşită, în a formula întrebări şi a da răspunsuri adecvate acestei realităţi cu importanţă deosebită atât pentru administraţia publică în curs de modernizare, cât şi pentru cetăţenii în curs de acomodare cu aceste noi schimbări aduse serviciilor oferite.

Fisiere in arhiva (1):

  • Modernizarea Adimistratiei Publice.doc

Alte informatii

Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj Napoca Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Extensia Satu Mare Catedra de Administraţie Publică