Modernizarea Administrației Publice

Referat
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 22659
Mărime: 156.27KB (arhivat)
Publicat de: Mugur Morar
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: asist.univ.drd. Şuta Ştefan
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj Napoca Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Extensia Satu Mare Catedra de Administraţie Publică

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. PARTEA I
 3. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA ŞI SERVICIILE PUBLICE ÎN ROMÂNIA 6
 4. I 1. Scurt istoric privind evoluţia administraţiei publice în România 6
 5. I.2. Cadrul juridic şi instituţional al administraţiei publice în România 8
 6. I.3. Noţiunea de serviciu şi principalele cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească un serviciu 12
 7. PARTEAII
 8. REFORMA STRUCTURALĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, SERVICIILE CENTRALE ŞI LOCALE DIN ROMÂNIA 14
 9. II.1. Noţiunea de structură a administraţiei publice 14
 10. II.2 Serviciile publice centrale de stat 16
 11. II.2.1. Preşedinţia României – Administraţia Prezidenţială 16
 12. II.2.2. Guvernul României 17
 13. II.2.3. Administraţia centrală de specialitate 20
 14. II.3. Serviciile publice din administraţia locală 21
 15. II.3.1Categorii de servicii publice locale 21
 16. II.3.2. Serviciile comunitare înfiinţate la nivel local şi judeţean 23
 17. II.3.3. Serviciile publice de gospodărie comunală şi perspectiva europeană 25
 18. PARTEA III
 19. MODERNIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII EUROPENE 28
 20. III.1. Conceptul de integrare europeană şi formele sale de manifestare 28
 21. III 2. De la administraţia naţională la o administraţie europeană. Idealul modelului de administraţie publică. 30
 22. III.3. Fonduri şi programe ale Uniunii Europene 31
 23. III.4. Probleme privind viitorul administraţiei publice în România 33
 24. PARTEA IV PARTEA PRACTICA
 25. PROCEDURI DE IMPLEMENTARE ŞI EVALUARE A STRATEGIEI DE MODERNIZARE 35
 26. IV.1. Scopul şi obiectivele generale ale strategiei de modernizare 35
 27. IV.2. Informatizarea administraţiei publice locale şi utilizarea poştei electronice în sistemul de comunicaţii (E-Administraţie) 40
 28. IV.3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor cu impact asupra cetăţeanului 47
 29. PARTEA V
 30. STUDIU PRACTIC PRIVIND „IMPACTUL PROGRAMULUI E-GUVERNARE ASUPRA PERSOANELOR CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 40-60 ANI” 55
 31. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 61
 32. BIBLIOGRAFIE 63
 33. ANEXE

Extras din referat

INTRODUCERE

România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de piaţă şi convergenţă cu practicile şi standardele Uniunii Europene. Administraţia publică românească a cunoscut în ultimii 18 ani un proces de transformare radicală, de la o administraţie publică specifică unui regim totalitar spre una potrivită unui regim democratic.

Noi instituţii şi reglementări au fost promovate, inclusiv cu ajutorul fondurilor de pre-aderare ale Uniunii Europene şi ale altor donori, în scopul de a restructura administraţia şi de a o eficientiza. Instituţiile statului au înregistrat progrese semnificative în modernizarea fundamentelor legislative şi administrative ale funcţionării sectorului public, acesta fiind pregătit să-şi asume obligaţiile de stat membru al Uniunii Europene.

În anul 2004, Guvernul român a elaborat “Strategia actualizată de accelerare a reformei administraţiei publice”, document agreat şi de Comisia Europeană. Totuşi, aceste progrese nu sunt suficiente, Comisia Europeană solicitând punerea unui accent sporit pe întărirea capacităţii administrative pentru aderare. Nevoia investiţiilor în capacitatea administrativă este recunoscută prin “Orientările strategice comunitare pentru coeziune”, în care capacitatea administrativă şi buna guvernare („good governance”) constituie una dintre principalele priorităţi ale perioadei 2007-2013.

In procesul de reformă, administraţia publică suferă schimbări importante, restructurări, reduceri sau suplimentări de personal. Apar noi reglementări care au drept scop creşterea transparenţei administraţiei publice şi alinierea la standarde europene a calităţii seviciilor oferite cetăţeanului.

Adoptarea legilor nu asigură automat şi rezolvarea problemelor la care acestea încearcă să răspundă. Pe traseul care începe cu apariţia legii şi care se termină cu obţinerea efectelor scontate se interpune o variabilă relativ independentă, de mare importanţă, cu legităţi şi mecanisme proprii şi specifice de funcţionare: administraţia publică. În consecinţă, funcţionarea administraţiei publice poate asigura şi potenţa efectele pozitive ale implementării unei politici guvernamentale sau ale aplicării unei legi sau, dimpotrivă, le poate bloca.

Premisa de la care porneşte acestă lucrare este una foarte simplă : modernizarea administraţiei publice poate fi interpretată drept o reuşită numai în măsura în care succesul modernizării este resimiţit şi la zona de interfaţă a administraţiei cu cetăţeanul.

Analiza temei alese, “Modernizarea administraţiei publice. Îmbunătăţirea serviciilor publice” răspunde la o serie de întrebări: ce este administraţia publică, care este rolul şi compunerea acesteia, care este impactul integrării în Uniunea Europeană asupra administraţiei publice, precum şi în ce constă modernizarea administraţiei, cine sunt beneficiarii, care sunt carenţele apărute pe parcursul şi în urma procesului de evaluare a modernizării etc.

Lucrarea de faţă este structurată pe cinci parti astfel:

- prima parte tratează necesitatea apariţiei administraţiei publice, cadrul legislativ şi instituţional care o reglementează şi câteva aspecte legate de principalul element prin care aceasta îşi exercită atribuţiile faţă de cetăţean, şi anume serviciul public;

- cea de-a doua parte sunt prezentate principalele instituţii prestatoare de servicii publice, atât locale cât şi centrale, rolul şi compunerea acestora;

- cea de-a treia parte sunt scoase în evidenţă relaţiile actuale ale administraţiei româneşti cu cea europeană, programe puse la dispoziţie de Uniunea Europeană, precum şi perspectivele administraţiei publice din România;

- cea de-a patra parte sunt reliefate procedurile de implementare, modernizare şi evaluare a strategiei de modernizare a administraţiei publice, o atenţie aparte primind aici informatizarea administraţiei;

- cea de-a cincea parte este un studiu practic cu referire la „Impactul programului E-Guvernare asupra populaţiei cu vârsta cuprinsă între 40-60 ani”, fiind prezentate rezultatele obţinute în urma aplicării unui chestionar pe un număr de 64 de persoane.

Abordarea acestei importante problematici pe parcursul celor cinci parţi , susţinută printr-o prezenţă a unei bibliografii reprezentative şi a unor concluzii pertinente, o consider ca o încercare, dacă nu chiar o reuşită, în a formula întrebări şi a da răspunsuri adecvate acestei realităţi cu importanţă deosebită atât pentru administraţia publică în curs de modernizare, cât şi pentru cetăţenii în curs de acomodare cu aceste noi schimbări aduse serviciilor oferite.

Preview document

Modernizarea Administrației Publice - Pagina 1
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 2
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 3
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 4
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 5
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 6
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 7
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 8
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 9
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 10
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 11
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 12
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 13
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 14
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 15
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 16
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 17
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 18
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 19
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 20
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 21
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 22
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 23
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 24
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 25
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 26
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 27
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 28
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 29
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 30
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 31
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 32
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 33
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 34
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 35
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 36
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 37
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 38
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 39
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 40
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 41
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 42
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 43
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 44
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 45
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 46
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 47
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 48
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 49
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 50
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 51
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 52
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 53
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 54
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 55
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 56
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 57
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 58
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 59
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 60
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 61
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 62
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 63
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 64
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 65
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 66
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 67
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 68
Modernizarea Administrației Publice - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Modernizarea Adimistratiei Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale

INTRODUCERE Au trecut mai mult de 17 ani de când administraţia publică din România, sub imperiul noilor transformări social - politice a înţeles...

Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale

1.Introducere Această lucrare îşi propune să prezinte atribuţiile administraţiei publice locale în domeniul urbanismului şi amenajării...

Strategii Manageriale de Reformă și Modernizare în Serviciile Publice

Introducere Reforma administrației publice reprezintă o acțiune deosebit de importantă pentru buna funcționare a sistemului administrativ, dar și...

Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației

INTRODUCERE Tehnologia informaţiei reprezintă pentru administraţia publică un domeniu de interes major, domeniu care influenţează în mod direct...

Instrumente Manageriale Specifice Sistemelor Decizionale Locale

INTRODUCERE Democratia nu inseamna numai instituirea alegerilor libere, a dreptului de vot si a libertatii expresiei. Acesti pasi sunt absolut...

Principiile Administrației Publice

INTRODUCERE Prezenta lucrare are la bază modul în care funcţionează, este organizată administraţia publică locală şi principiile pe care se...

Studiu aplicativ privind eficientizarea activității unei instituții publice - Primăria Municipiului Vaslui

Capitolul 1 Organizarea şi funcţionalitatea Primăriei Vaslui. Premise şi factori de impact 1.1. Cadrul general de înfiinţare şi organizare a...

Te-ar putea interesa și

Politici Publice și Schimbare Instituțională

Introducere Începând cu data de 1 ianuarie 2007 România este membră a Uniunii Europene. Agenda publică din ultimii ani a fost ocupată într-o...

Spațiul administrativ al Uniunii Europene

INTRODUCERE Dezvoltarea administrativă descrisă nu trebuie considerată ca o etapă finală, circumscrisă în timp, care garantează administraţiei...

Lucrare de cercetare științifică

1. Tema : Metoda Delphi utilizata în institutiile publice 2. Prezentarea si explicarea a cel putin doua puncte de vedere ale unor autori din...

Constituirea și evoluția sistemului actual al administratiei publice locale

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Este bine cunoscuta expresia napoleoneana precum ca, a guverna se poate de departe, iar...

Traiectorii ale modernizării și reformei în administrația publică

CAP. I Modernizarea administraţiei publice În secolul XXI, asistăm la evoluţii diferite ale sistemului administraţiei publice, serviciului public...

Democratizarea și Modernizarea Administrației Publice Românești

Democratizarea și modernizarea administrației publice în România ca și în orce alt stat care dorește să aiba o administrație modernă și democratică...

Strategia de modernizare a administrației publice locale

1. CONTEXTUL INTERN. DIAGNOZA DOMENIULUI: Aspiratia României de a se integra în Uniunea Europeana este expresia fireasca a identitatii de...

Tendințe de modernizare a administrației publice din România

1. Noțiuni introductive în administrația publică 1.1 Concepte si definiții Administrația publică a apărut mai înainte de toate, atunci când doi...

Ai nevoie de altceva?