Monografie Primăria Iași

Referat
7/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 27625
Mărime: 405.96KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

CAPITOLUL 1

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAŞI

1.1. Metodele si principiile ce sunt folosite pentru organizarea si functionarea unei institutii publice

Administratia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi functionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

DEFINIŢIE : Autonomie locală = dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.

Acest drept se exercită de :

consiliile locale şi primari, precum şi de

consiliile judetene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

Autonomia locală este numai

-administrativă si

-financiară, fiind exercitată pe baza si în limitele prevăzute de lege.

Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice.

În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, există toate tipurile de relaţii (raporturi), cu excepţia celor de subordonare.

Exercitarea competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin lege revine autorităţilor administraţiei publice locale care se găsesc cel mai aproape de cetătean.

Autorităţile administraţiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilităţi autoritătilor administratiei publice locale în procesul de descentralizare a unor servicii publice ori al creării de noi servicii publice, fără asigurarea mijloacelor financiare corespunzătoare pentru realizarea respectivelor responsabilităti. Autoritătile administratiei publice centrale vor consulta, înainte de adoptarea oricărei decizii, structurile asociative ale autoritătilor administratiei publice locale, în toate problemele care le privesc în mod direct, potrivit legii.

Autoritătile administratiei publice locale: au dreptul ca, în limitele competentelor lor, să coopereze si să se asocieze cu alte autorităti ale administratiei publice locale din tară sau din străinătate, în conditiile legii; pentru protectia si promovarea intereselor lor comune autoritătile administratiei publice locale au dreptul de a adera la asociatii nationale si internationale, în conditiile legii; pot încheia între ele acorduri si pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la initierea si la realizarea unor programe de dezvoltare regională, în conditiile legii, pot încheia acorduri de cooperare transfrontalieră cu autoritătile similare din tările vecine, în domeniile ce sunt de competenta consiliilor locale sau judetene în conditiile legii, dacă se situează în zone limitrofe de frontieră.

Asupra activitătii autoritătilor administratiei publice locale se exercită controlul administrativ si controlul financiar în limitele si în conditiile prevăzute de lege.

Municipiul Iaşi, ca unitate administrativ-teritorială, are buget propriu de venituri şi cheltuieli, fiind condus de consiliul local municipal, ca autoritate deliberativă, şi de primar, ca autoritate executivă.

Preview document

Monografie Primăria Iași - Pagina 1
Monografie Primăria Iași - Pagina 2
Monografie Primăria Iași - Pagina 3
Monografie Primăria Iași - Pagina 4
Monografie Primăria Iași - Pagina 5
Monografie Primăria Iași - Pagina 6
Monografie Primăria Iași - Pagina 7
Monografie Primăria Iași - Pagina 8
Monografie Primăria Iași - Pagina 9
Monografie Primăria Iași - Pagina 10
Monografie Primăria Iași - Pagina 11
Monografie Primăria Iași - Pagina 12
Monografie Primăria Iași - Pagina 13
Monografie Primăria Iași - Pagina 14
Monografie Primăria Iași - Pagina 15
Monografie Primăria Iași - Pagina 16
Monografie Primăria Iași - Pagina 17
Monografie Primăria Iași - Pagina 18
Monografie Primăria Iași - Pagina 19
Monografie Primăria Iași - Pagina 20
Monografie Primăria Iași - Pagina 21
Monografie Primăria Iași - Pagina 22
Monografie Primăria Iași - Pagina 23
Monografie Primăria Iași - Pagina 24
Monografie Primăria Iași - Pagina 25
Monografie Primăria Iași - Pagina 26
Monografie Primăria Iași - Pagina 27
Monografie Primăria Iași - Pagina 28
Monografie Primăria Iași - Pagina 29
Monografie Primăria Iași - Pagina 30
Monografie Primăria Iași - Pagina 31
Monografie Primăria Iași - Pagina 32
Monografie Primăria Iași - Pagina 33
Monografie Primăria Iași - Pagina 34
Monografie Primăria Iași - Pagina 35
Monografie Primăria Iași - Pagina 36
Monografie Primăria Iași - Pagina 37
Monografie Primăria Iași - Pagina 38
Monografie Primăria Iași - Pagina 39
Monografie Primăria Iași - Pagina 40
Monografie Primăria Iași - Pagina 41
Monografie Primăria Iași - Pagina 42
Monografie Primăria Iași - Pagina 43
Monografie Primăria Iași - Pagina 44
Monografie Primăria Iași - Pagina 45
Monografie Primăria Iași - Pagina 46
Monografie Primăria Iași - Pagina 47
Monografie Primăria Iași - Pagina 48
Monografie Primăria Iași - Pagina 49
Monografie Primăria Iași - Pagina 50
Monografie Primăria Iași - Pagina 51
Monografie Primăria Iași - Pagina 52
Monografie Primăria Iași - Pagina 53
Monografie Primăria Iași - Pagina 54
Monografie Primăria Iași - Pagina 55
Monografie Primăria Iași - Pagina 56
Monografie Primăria Iași - Pagina 57
Monografie Primăria Iași - Pagina 58
Monografie Primăria Iași - Pagina 59
Monografie Primăria Iași - Pagina 60
Monografie Primăria Iași - Pagina 61
Monografie Primăria Iași - Pagina 62
Monografie Primăria Iași - Pagina 63
Monografie Primăria Iași - Pagina 64
Monografie Primăria Iași - Pagina 65
Monografie Primăria Iași - Pagina 66
Monografie Primăria Iași - Pagina 67
Monografie Primăria Iași - Pagina 68
Monografie Primăria Iași - Pagina 69
Monografie Primăria Iași - Pagina 70
Monografie Primăria Iași - Pagina 71
Monografie Primăria Iași - Pagina 72
Monografie Primăria Iași - Pagina 73
Monografie Primăria Iași - Pagina 74
Monografie Primăria Iași - Pagina 75
Monografie Primăria Iași - Pagina 76
Monografie Primăria Iași - Pagina 77
Monografie Primăria Iași - Pagina 78
Monografie Primăria Iași - Pagina 79
Monografie Primăria Iași - Pagina 80
Monografie Primăria Iași - Pagina 81
Monografie Primăria Iași - Pagina 82
Monografie Primăria Iași - Pagina 83
Monografie Primăria Iași - Pagina 84
Monografie Primăria Iași - Pagina 85
Monografie Primăria Iași - Pagina 86
Monografie Primăria Iași - Pagina 87
Monografie Primăria Iași - Pagina 88
Monografie Primăria Iași - Pagina 89
Monografie Primăria Iași - Pagina 90
Monografie Primăria Iași - Pagina 91
Monografie Primăria Iași - Pagina 92
Monografie Primăria Iași - Pagina 93
Monografie Primăria Iași - Pagina 94
Monografie Primăria Iași - Pagina 95
Monografie Primăria Iași - Pagina 96
Monografie Primăria Iași - Pagina 97
Monografie Primăria Iași - Pagina 98
Monografie Primăria Iași - Pagina 99
Monografie Primăria Iași - Pagina 100
Monografie Primăria Iași - Pagina 101
Monografie Primăria Iași - Pagina 102
Monografie Primăria Iași - Pagina 103
Monografie Primăria Iași - Pagina 104
Monografie Primăria Iași - Pagina 105
Monografie Primăria Iași - Pagina 106
Monografie Primăria Iași - Pagina 107
Monografie Primăria Iași - Pagina 108
Monografie Primăria Iași - Pagina 109
Monografie Primăria Iași - Pagina 110
Monografie Primăria Iași - Pagina 111
Monografie Primăria Iași - Pagina 112
Monografie Primăria Iași - Pagina 113

Conținut arhivă zip

  • Monografie Primaria Iasi.doc

Te-ar putea interesa și

Monografie la Primăria municipiului Iași

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionarea instituţiei 1.1. Scurt istoric Documentul care atestă înfiinţarea Primăriei municipiului Iaşi este Legea...

Monografie Primaria Iasi

CAP 1. Organizarea şi funcţionalitatea la Primăria Muncicipiului Iaşi 1.1. Scurt istoric Orasul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai...

Monografie - Primăria Comunei Tămășeni

Capitolul 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Tămăşeni 1.1. Scurt istoric Primăria Tămăşeni are, potrivit legii, personalitate juridică,...

Monografie GFIP Primăria Iași

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAŞI 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al primăriei este fostul Palat Roznovanu,...

Monografie Primaria Iasi

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI I.1. Localizarea institutiei în sistemul organizational Studiul de caz de...

Monografie Primăria Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Iaşi 1.1 Scurt istoric Primăria Municipiului Iaşi este aparatul de specialitate al...

Monografie Primaria Iasi

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI 1.SCURT ISTORIC Orasul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai importante aşezări ale...

Monografie - Primăria Comunei Nicolae Bălcescu

CAP.I.Oraganizarea şi funcţionarea Primăriei Comunei Nicolae Bălcescu Scurt istoric Cea mai veche aşezare rurală din cadrul comunei este satul...

Ai nevoie de altceva?