Personalul administrației publice - politică de personal

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6672
Mărime: 41.18KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CUPRINS

1. FUNDAMENTAREA NOŢIUNILOR 2

1.1. Funcţia publică şi funcţionarul public 2

1.2. Noţiunea de politică de personal 4

2. POLITICILE SPECIFICE DE RESURSE UMANE 6

2.1. Formarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici 6

2.2. Recrutarea şi selecţia resurselor umane 7

2.3. Numirea în funcția publică 8

2.4.Promovarea funcṭionarilor publici 9

2.5. Conducerea personalului din administraţia publică 10

3. DREPTURI,OBLIGAṬII,RᾸSPUNDERI ALE FUNCṬINARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA 11

4. ASPECTE PRIVIND ETICA FUNCṬIONARILOR PUBLICI 12

5. CONDIṬII DE ACCES LA FUNCṬIA PUBLICᾸ ȊN STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE 13

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

1.FUNDAMENTAREA NOŢIUNILOR

1.1.Funcția publică și funcționarul public

Funcția publică reprezintă situația juridică a persoanei învestită legal cu atribuții în realizarea competenței unei autorități publice,ce constă în ansamblul drepturilor și obligațiilor ce formează conținutul juridic complex dintre persoana fizică respectivă și organul care a învestit-o.

În art.2,alin.1 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,se arată că funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților,stabilite în temeiul legii,în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administrația publică centrală,administrația publică locală și autoritățile administrative autonome.

Noțiunea de funcție publică poate avea mai multe accepțiuni:

- într-o primă accepțiune,noțiunea de funcție publică include pe toți aceia ce sunt învestiți cu prerogative de putere publică pe care o exercită în numele și cu încredințarea unor autorități publice.

- într-o a doua accepțiune,noțiunea de funcție publică se defineşte prin raportarea la prerogativele unei funcții sau demnități de stat,indiferent de tipul învestiturii,de tipul organului sau de nivelul la care se exercita.

În această accepțiune a funcției publice sunt incluși demnitarii la nivel central,aleși (președintele) sau numiți (miniștri),demnitarii locali aleși (primarii și consilierii),numiți (prefectul),funcționarii publici de carieră.

Potrivit art.73 lit.j din Constituție,statutul funcționarilor se adoptă prin lege organică,de unde concluzia că funcția publică și funcționarul public se supun unui regim juridic unilateral,respectiv unui regim de drept public.Conceptele de funcție publică,funcție de conducere sau funcție de execuție le întâlnim în Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, în Legea nr. 40/1991 privind salarizarea Președintelui și a Guvernului României, precum și a personalului Președenției,Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive,în Legea nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătorești,OUG nr. 24/2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici, etc.În prezent, cadrul legislativ al funcției publice este conferit de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarului public,cu modificările și completările ulterioare.

Pentru funcția publică este indicată accepțiunea:”funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite de instituția publică,în temeiul legii,în scopul realizării competențelor sale,învestirea în funcție facându-se în urma câștigării concursului sau promovării examenului organizat pentru ocuparea funcției publice”.

Legiuitorul a definit funcția publică ca reprezentând”ansamblul atribuțiilor și responsabilităților,stabilite în temeiul legii,în scopul realizării prerogativelor de putere public de către administrația public central și locală”.

Funcționarul public este persoana numită,într-o funcție public și învestită în mod legal cu atribuțiile acesteia,persoană titular de drepturi și obligații chemată să le exercite în scopul realizării competenței autorității publice sau instituției publice din care face parte funcția public.Ocuparea funcției de către funcționar, în mod legal, se face prin simpla învestire sau prin învestirea urmată de încheierea unui contract de muncă sau prin simpla încheiere a unui contract de munca.

Principalele caracteristici ale funcționarului public,potrivit legii,sunt următoarele:

- persoana care ocupă o funcție publică,în conformitate cu dispozițiile din actele normative;

- persoană numită de autoritatea competent și aleasă potrivit legii;

- persoana prin care acționează administrația public în vederea asigurării funcționării continui a unui serviciu public;

- persoana care își desfășoară activitatea după un statut,ce prevede drepturile și obligațiile;

- persoana care acționează pe toate nivelurile ierarhice ale structurii sistemului administrative,după depunerea juramântului de credință;

- persoana ce are un statut moral corespunzător etc.

Tipologia funcționarilor publici se evidențiază:

a)după modul de încadrare:

- funcționari publici debutanți;

- funcționari publici definitivi.

b)după competența decizională,stabilită de lege:

- funcționari publici de decizie;

- funcționari publici care participă la pregătirea deciziei;

- funcționari publici care participă la executarea deciziei.

În categoria funcționarilor publici debutanți intră:

- persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei funcții publice și nu îndeplinesc condițiile de vechime în funcții publice sau de specialitate stabilite pentru ocuparea unei funcții publice definitive;

- persoanele selectate pentru cursurile speciale de instruire în vederea ocupării unei funcții publice organizate în condițiile legii;

- absolvenții cu studii corespunzătoare.

Funcționarii publici definitivi pot fi:

- funcționarii publici debutanți care au efectuat perioada de stagiu și au obținut un rezultat corespunzător la eveluare;

- funcționarii publici debutanți care au promovat cursurile speciale de instruire pentru ocuparea unei funcții organizate;

- persoanele care au intrat în corpul funcționarilor publici.

Funcționarii publici de decizie sunt aceia care realizează managementul la nivelul mediu și gestionează activitățile personalului din subordine:secretar al municipiilor,al sectoarelor municipiului București;secretar al orașului,comunei;director general;șef serviciu;șef birou.

Funcționarii publici care participă la pregătirea deciziei sunt persoanele care lucrează în diferite structuri organizatorice(documentarea administrativă;serviciul de prognoze și programe)având ca sarcină furnizarea de informații necesare fundamentării științifice a deciziilor.

Preview document

Personalul administrației publice - politică de personal - Pagina 1
Personalul administrației publice - politică de personal - Pagina 2
Personalul administrației publice - politică de personal - Pagina 3
Personalul administrației publice - politică de personal - Pagina 4
Personalul administrației publice - politică de personal - Pagina 5
Personalul administrației publice - politică de personal - Pagina 6
Personalul administrației publice - politică de personal - Pagina 7
Personalul administrației publice - politică de personal - Pagina 8
Personalul administrației publice - politică de personal - Pagina 9
Personalul administrației publice - politică de personal - Pagina 10
Personalul administrației publice - politică de personal - Pagina 11
Personalul administrației publice - politică de personal - Pagina 12
Personalul administrației publice - politică de personal - Pagina 13
Personalul administrației publice - politică de personal - Pagina 14
Personalul administrației publice - politică de personal - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Personalul Administratiei Publice - Politica de Personal.doc

Alții au mai descărcat și

Posturile de Muncă din Instituțiile Publice

I N T R O D U C E R E MOTO Întreabă-te mai mult cum se explică succesul si ce merge, decât ce este greşit, nu merge sau poate fi greşit....

Etica în Administrația Publică

Capitolul I. Aspecte specifice ale noţiunii de etică 1.1.Conţinutul noţiunii de etică „Etica se confruntă cu ce este bine şi ce este rău. Este...

Politica de ocupare a forței de muncă

I. „Europa 2020”. Strategia pentru creşterea Uniunii Europene. Având drept scop creşterea numărului locurilor de muncă, productivităţii muncii şi...

Politicile de Mediu ale Uniunii Europene

CAPITOLUL: 1. Introducere Politica de mediu a Uniunii Europene, asa cum a fost stabilită prin Tratatul CE, are ca scop asigurarea...

Metode de combatere a corupției în România

„Corupţia, în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredinţate, fie în sectorul public fie în cel privat, în scopul satisfacerii unor...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Administrația Publică și Serviciul Public

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Datorită faptului că administraţia publică – ca activitate – se realizează printr-o multitudine de forme care...

Spațiul administrativ al Uniunii Europene

INTRODUCERE Dezvoltarea administrativă descrisă nu trebuie considerată ca o etapă finală, circumscrisă în timp, care garantează administraţiei...

Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila

1.1. Definirea Managementului resurselor umane Managementul resurselor umane, reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu...

Funcția publică în context european - studiu de caz - Franța și Germania

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE: FUNCŢIA PUBLICĂ, FUNCŢIONARUL PUBLIC I.1. FUNCŢIA PUBLICĂ Noţiunea de funcţie publică reprezintă o noţiune fundamentală...

Implicarea și Competențele Ministerului Administrației și Internelor în Problematica Protecției Mediului Înconjurător

I. GENERALITATI Protectia, conservarea si dezvoltarea mediului înconjurator constituie un obiectiv de interes national, cu efecte directe si...

Marketing în administrația publică

Introducere Administraţia este o instituţie ori complex de instituţii conturate pe domenii de activitate, având o structura funcţională, care să...

Proiect practică - Instituția Prefectului Județului Iași

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI IAŞI 1.1 Repere generale Scurtă prezentare a judeţului Iaşi Judetul...

Mijloace de formare și dezvoltare profesională a resurselor umane din cadrul organizației publice utilizate în alte țări din Europa, SUA

1. Formarea și perfecționarea pregătirii funcționarilor publici. Dezvoltarea resurselor umane reprezintă un proces complex ce este abordat atât la...

Ai nevoie de altceva?