Principiile Adoptării Deciziilor în Administrația Publică și Importanța Respectării Lor

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3062
Mărime: 30.91KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena Cigu
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

I. Considerații generale 3

II. Principiile adoptării deciziilor în administrația publică 6

III. Studii de caz 8

IV. Concluzii generale .11

V. Bibliografie .12

Extras din document

Principiile adoptării deciziilor în administrația publică

I. Considerații generale

Activitatea administrației publice, indiferent de nivelul său, de domeniile sale, de autoritățile ori de funcțiile publice în care se exprimă, se realizează ,,pe baza intenției și a deciziei umane” de a efectua această activitate.

Orice activitate umană presupune adoptarea unei hotărâri, a unei decizii. Oamenii urmăresc realizarea unor scopuri, a unor obiective. Or, pentru înfăptuirea acestora, este necesară o acțiune, în general, sau o inacțiune. În ambele situații se impune, cu necesitate, o hotărâre, o decizie.

Activitatea administrativă, ca activitate umană, presupune, de asemenea, existența unor decizii. Fiind adoptate de organe ale administrației publice, aceste decizii au fost denumite decizii administrative.

Decizia administrativă poate fi definită ca o manifestare de voință a unui organ al administrației publice, constând într-o opțiune în vederea realizării unui scop.

În acest sens, pot exista mai multe situații.

Astfel, printr-o decizie administrativă se poate adopta o variantă dintre mai multe soluții posibile.

Chiar și în cazul în care o singură variantă este posibilă, ne aflăm în prezența unei decizii, intrucât elementul alegerii există și într-o astfel de situație, deoarece, de regulă, sunt propuse mai multe soluții. În urma analizei tuturor acestora, se constată că una singură este posibilă, fapt care determină adoptarea soluției realizabile în acele împrejurări.

Nu este exclusă posibilitatea să fie propusă o singură soluție. Se pune problema dacă, într-un astfel de caz, mai suntem în prezența unei decizii.

Astfel, și în acestă situație există o decizie, deoarece se adoptă o hotărâre, pe baza unor fapte concrete, iar în prezentarea unicei soluții sunt avute în vedere diverse propuneri, dintre care este aleasă și prezentată organului de decizie o singură soluție. Pe de altă parte, organul de decizie aredeplina libertate de a o accepta, adoptând soluția prezentată, sau de a o respinge, ceea ce în fond înseamnă tot o decizie, dar o decizie negativă, de respingere ori de modificare, a soluției propuse. Administrația publică este o activitate executivă. De regulă, legea nu arată până în cele mai mici amănunte, cum trebuie sa fie executată, lăsând organelor administrației publice libertatea de a decide modul de executare, în funcție de fiecare situație concretă.

Când organele administrației publice nu au o asemenea libertate, legea prescriind în mod obligatoriu cum trebuie să acționeze, decizia administrativă nu poate interveni.

De exemplu, potrivit legislației țării noastre, toți cetățenii români sunt egali în drepturi, în toate domeniile și sectoarele de activitate, făra deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie. Or, printr-o decizie administrativă nu se poate hotărâ ca un cetățean să aibă mai puține drepturi decât altul într-o anumită situație. În acest caz, legea prevede expres și fără nici o excepție conduita de urmat, modul cum trebuie să se acționeze, stabilește, deci o obligație imperativă pentru orice persoană și organ de stat. De aceea, în situația relatată, organele administrației publice nu pot sa adopte o soluție dintre mai multe posibile, nu pot deci să adopte o decizie administrativă.

Cu totul alta este situația, de pildă, atunci când organele poliției constată o faptă socotită a fi contravenție . Organul respectiv are libertatea de a aprecia gravitatea faptei, precum și ce sancțiune să aplice, dacă legea prevede posibilitatea mai multor sancțiuni alternative. Astfel, în acest caz, organul de poliție având posibilitatea unei alegeri, soluția adoptată constituie o decizie administrativă.

Desigur, libertatea de alegere nu înseamnă liber arbitru. Organul administrației publice adoptă deciziile în condițiile stabilite de lege, cu respectarea strictă a dispozițiilor legale.

Pe de altă parte, însăși alegerea unei soluții nu este facută la întâmplare. Ea presupune o analiză realistă , conștientă și responsabilă a diferitelor propuneri, opțiunea oprindu-se asupra celei mai eficiente și mai adecvate situații de fapt.

Mai trebuie relevat faptul că decizia administrativă este adoptată întotdeauna pentru înfăptuirea unuia sau a mai multor scopuri, prin organizarea unor acțiuni, în majoritatea cazurilor, sau a unor inacțiuni.

Preview document

Principiile Adoptării Deciziilor în Administrația Publică și Importanța Respectării Lor - Pagina 1
Principiile Adoptării Deciziilor în Administrația Publică și Importanța Respectării Lor - Pagina 2
Principiile Adoptării Deciziilor în Administrația Publică și Importanța Respectării Lor - Pagina 3
Principiile Adoptării Deciziilor în Administrația Publică și Importanța Respectării Lor - Pagina 4
Principiile Adoptării Deciziilor în Administrația Publică și Importanța Respectării Lor - Pagina 5
Principiile Adoptării Deciziilor în Administrația Publică și Importanța Respectării Lor - Pagina 6
Principiile Adoptării Deciziilor în Administrația Publică și Importanța Respectării Lor - Pagina 7
Principiile Adoptării Deciziilor în Administrația Publică și Importanța Respectării Lor - Pagina 8
Principiile Adoptării Deciziilor în Administrația Publică și Importanța Respectării Lor - Pagina 9
Principiile Adoptării Deciziilor în Administrația Publică și Importanța Respectării Lor - Pagina 10
Principiile Adoptării Deciziilor în Administrația Publică și Importanța Respectării Lor - Pagina 11
Principiile Adoptării Deciziilor în Administrația Publică și Importanța Respectării Lor - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Principiile Adoptarii Deciziilor in Administratia Publica si Importanta Respectarii Lor.docx

Alții au mai descărcat și

Proiect practică Primăria Sectorului 6

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei : Primaria sectorului 6 ; Profil : Administrativ ;...

Lucrare de practică - în cadrul serviciului finanțelor publice al Primăriei Municipiului Iași

1. Scurt istoric al orasului Iasi Orasul Iasi se numara printre cele mai vechi si mai importante asezari ale tarii, în care a pulsat mereu,...

Modalități de Îmbunătățire a Procesului Decizional în Administrația Publică din România

Introducere Cap.1 Consideraţii generale O definiţie a conceptului de administraţie publică ar putea fi aceea comform căreia ea desemnează...

Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești

Caiet de practica Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011 1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile...

Studiu de caz - sistemul decizional și calitatea deciziilor în Primăria Sectorului 4 din Municipiul București

I. Tema studiului de caz: Sistemul decizional într-o instituţie publică Sistemul decizional constituie componenţa esenţială a sistemului de...

Trăsăturile deciziei administrative

1. Administraţia publică Administraţia publică reprezintă un sistem care functionează dupa o serie de principii “dupa propria sa ordine”, dar care...

Factori de Influență ai Procesului Decizional în Administrația Publică și Efectele Lor

Cap. I Consideraţii generale cu privire la procesul decizional în administraţia publică Administraţia publică implică elaborarea și aplicarea...

Importanța fazelor procesului decizional în administrația publică

Decizia administrativă – noţiune, tipuri şi caracteristici a. Noţiunea de decizie administrativă Activitatea Administraţiei Publice se realizează...

Te-ar putea interesa și

Proceduri de Transparență Decizională

INTRODUCERE Lucrarea de făţă îşi propune să abordeze aspecte referitoare la transparenţa decizională reglementată în legislaţia prezentă atât în...

Principiul Adoptării Deciziilor în Administrația Publică

“Putem invata sa decidem?” “Îi putem identifica pe cei care decid cel mai bine” „Putem profita de experienta lor?” „Putem ameliora uşor...

Principiile adoptării deciziilor în administrația publică și importanța respectării lor

I. 1. Abordări teoretice ale procesului decizional Realizarea obiectivelor asumate de managementul fiecărei unităţi economice în condiţiile...

Ai nevoie de altceva?