Raport de practică - Direcția Generală de Dezvoltare în Construcții

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4015
Mărime: 22.89KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dinca Dragos
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Extras din document

RAPORT DE PRACTICA

Instituţia – gazdă: Direcţia Generală de Dezvoltare îin Construţtii,

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

Perioada stagiului de practică:27.02.2006-26.05.2006

1.Prezentare generală a stagiului de practică

a) În perioada 27.02.2006-26.05.2006 am luat parte la stagiul de practică obligatorie. Această activitate s-a desfăşurat în zilele de luni a fiecărei săptămâni din această perioadă la Direcţia Generală de Dezvoltare în Construcţii din cadrul Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Direcţia Generală de Dezvoltare în Construcţii este compartimentul funcţional şi de specialitate prin care Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului elaborează şi aplică strategiile şi politicile guvernamentale la nivel sectorial şi naţional, în domeniul construcţiilor.

Structura organizatorică a direcţiei cuprinde următoarele compartimente:

- Compartimentul politici , legislaţie în construcţii şi reabilitare fond construit;

- Compartimentul programe construcţii locuinţe;

- Compartimentul programe dezvoltare imobiliară;

- Compartimentul urmărire subvenţii şi prime de stat;

b) Obiectivul acestui stagiu de practică a fost familiarizarea studenţilor cu lucrul într-o instituţie publică şi însuşirea unor anumite cunoştinţe de bază care să ne ajute după terminarea facultăţii, când vom fi angajaţi ai unei instituţii publice. Acest stagiu este benefic pentru formarea noastră ca viitori funcţionari publici deoarece se pune accentul pe munca în echipă şi pe îndeplinirea obligaţiilor de serviciu. Astfel, prioritar este îndeplinirea obiectivului şi a ordinelor venite de la şeful ierarhic superior, studenţii familiarizându-se cu respectarea ordinelor superiorilor şi cu consecinţele pe care le are nerespectarea acestora. Totodată, studenţii trebuie să înveţe să respecte persoanele din instituţia publică care au o pregătire profesională superioară pentru ca atunci când vor ajunge să ocupe o funcţie publică să nu aibă probleme de acomodare sau să suporte consecinţele unui comportament inadecvat.

c) Coordonator pe perioada stagiului de practică ne-a fost doamna consilier juridic clasa I, gradul profesional principal la Direcţia Generală de Dezvoltare în Construcţii, doamna BILEC MARILENA de la Compartimentul Politici, Legislaţie în Construcţii şi Reabilitare Fond Construit.

2.Descrierea instituţiei primitoare

a) În sistemul administrativ românesc, Direcţia Generală de Dezvoltare în Construcţii este inclusă în structura Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în subordinea căruia se află. Se află de asemenea în relaţii de subordonare faţă de secretarul de stat care coordonează activitatea direcţiei generale şi faţă de secretarul general adjunct coordonator. Îsi manifestă autoritatea faţă de Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

b) Direcţiile şi obiectivele activităţii Direcţiei Generale de Dezvoltare în Construcţii sunt, în principal , următoarele:

- Dezvoltarea construcţiilor de locuinţe:

- Construcţia de locuinţe cu caracter social;

- Construcţia de locuinţe prin credit ipotecar;

- Acordarea sprijinului statului în dezvoltarea statului în dezvoltare programelor de construcţii de locuinţe la nivel local;

- Acordarea sprijinului statului în construcţia de locuinţe proprietate personală;

- Reabilitarea fondului locativ construit:

- Reabilitarea blocurilor de locuinţe din zone defavorizate;

- Realizarea de construcţii social-culturale şi sportive stabilite prin programe guvernamentale.

Dupa cum se observă, Direcţia Generală de Dezvoltare în Construcţii joacă un rol important pentru viitorul ţării deoarece participă la dezvoltarea în plan economic dar şi social. Este instituţia la care apelează tinerii pentru a beneficia de o locuinţă şi, totodată, este cea care se ocupă de construirea de locuinţe cât mai apropiate de standardele europene, pentru a asigura un trai cât mai decent populaţiei şi, bineînţeles, un aspect cât mai frumos oraşului.

Preview document

Raport de practică - Direcția Generală de Dezvoltare în Construcții - Pagina 1
Raport de practică - Direcția Generală de Dezvoltare în Construcții - Pagina 2
Raport de practică - Direcția Generală de Dezvoltare în Construcții - Pagina 3
Raport de practică - Direcția Generală de Dezvoltare în Construcții - Pagina 4
Raport de practică - Direcția Generală de Dezvoltare în Construcții - Pagina 5
Raport de practică - Direcția Generală de Dezvoltare în Construcții - Pagina 6
Raport de practică - Direcția Generală de Dezvoltare în Construcții - Pagina 7
Raport de practică - Direcția Generală de Dezvoltare în Construcții - Pagina 8
Raport de practică - Direcția Generală de Dezvoltare în Construcții - Pagina 9
Raport de practică - Direcția Generală de Dezvoltare în Construcții - Pagina 10
Raport de practică - Direcția Generală de Dezvoltare în Construcții - Pagina 11
Raport de practică - Direcția Generală de Dezvoltare în Construcții - Pagina 12
Raport de practică - Direcția Generală de Dezvoltare în Construcții - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Raport de Practica - Directia Generala de Dezvoltare in Constructii.doc

Alții au mai descărcat și

Descentralizare și dezvoltare regională

CAPITOLUL 1. DESCENTRALIZARE-PRINCIPIU DE ORGANIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 1.1. Conceptul de descentralizare administraţiei publice ṣi...

Criza economică în România

Capitolul I.Aspecte generale ale crizei economice in Romania Criza economica pe care Romania incepe sa o traverseze este cu precadere o criza...

Funcția publică în context european - studiu de caz - Franța și Germania

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE: FUNCŢIA PUBLICĂ, FUNCŢIONARUL PUBLIC I.1. FUNCŢIA PUBLICĂ Noţiunea de funcţie publică reprezintă o noţiune fundamentală...

Funcția publică europeană

Sumar Viata sociala a determinat intotdeauna multiple probleme ale membrilor societatii, indeosebi de ordin administrativ. Nevoile formulate de...

Implementarea Politicilor Publice

Introducere Administraţia publică trebuie să-şi întărească continuu capacitatea de ameliorare a rezultatelor, să incorporeze schimbarea şi...

Funcția și funcționarul public

Personalul administratiei publice Orice domeniu de activitate al vietii politice,economice,sociale,ca si al celui administrativ din orice tara...

Analiza sistemică a unei instituții publice la nivel central

Introducere În incercarea definirii administratiei publice , profesorul Antonie Iorgovan , pleacă de la ideea ca administratia publica este o...

Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică

1. Noțiuni introductive 1.1. Conceptul de administrație publică Din punct de vedere etimologic, termenul de administrație provine din cuvintele...

Te-ar putea interesa și

Managementul Organizației

Introducere Una dintre caracteristicile definitorii ale societăţii contemporane este schimbarea în sens general, manifestată pe toate planurile...

Pregătirea liderilor din agențiile de dezvoltare regională în domeniul leadership-ului

Compania IDI din Marea Britanie a castigat in cadrul unui consortiu un proiect finantat european.Tema acestui proiect este : ‘Pregatirea liderilor...

Transmisie Mecanică

MEMORIUL TEHNIC DE CALCUL (Facultatea I.M.S.T., specializarea Inginerie Economică) Breviarul de calcul va conţine următoarele capitole: 1....

Participarea României la programele comunitare înainte și după aderare la Uniunea Europeană

INTRODUCERE Apreciata înca de la bun început în Uniunea Europeana ca un complement important al procesului de integrare, politica de crestere...

Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate se reflectă prin faptul că comerţul exterior reprezintă motorul reînnoirii structurilor productive ale...

Evoluția gândirii în domeniul de activități fizice și sportive

I. Abstract : Cunostintele referitoare la un domeniu al realitatii se încheaga într-o stiinta, numai atunci când sunt reunite într-o teorie pe...

Asigurarea calității serviciilor de turism oferite de SC Complex Astoria SRL

INTRODUCERE Calitatea a devenit în ultimele decenii o noţiune cheie pentru comerţul cu bunuri şi servicii de orice fel. Organizaţiile de succes au...

Raport practică ANRMAP

1. PREZENTAREA GENERALA A STAGIULUI DE PRACTICA 1.1 IDENTIFICAREA INSTITUTIEI GAZDA Stagiul de practica l-am efectuat in cadrul Autoritatii...

Ai nevoie de altceva?