Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj

Referat
8/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 9595
Mărime: 119.00KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

Pop Dragoş – Şerban

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării / secţia A.P./ anul II

Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca

Instituţia – gazdă: Instituţia Prefectului Judeţului Cluj

Perioada stagiului de practică: 22.11.2006 – 22.03. 2007

1. Background-ul instituţiei

a) tipuri de activităţi desfăşurate de instituţie

Instituţia Prefectului este o instituţie publică cu personalitate juridică, cu patrimoniu şi buget propriu. Instituţia prefectului este reglementată în primul rând în legea fundamentală, care, în articolul 123, precizează aspecte esenţiale ale regimului juridic ce guvernează funcţionarea acestei instituţii. Capacitatea juridică de drept public a instituţiei prefectului se exercită în exclusivitate de către prefect. Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor civile ale instituţiei prefectului se realizează de către prefect sau de către o persoană anume desemnată prin ordin al acestuia. Prefectul este ordonator terţiar de credite.

b) amplasarea instituţiei, spaţiile avute la dispoziţie, infrastructura de lucru

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj se numeşte Prefectura şi este amplasată în palatul administrativ din Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr.58, imobil proprietate publică a statului, a judeţului sau a municipiului, după caz. Conform legii, Prefectura se află în municipiul reşedinţă de judeţ.

c) comunicarea cu mass-media

Conform art. 19 din Legea nr. 544/2001, „autorităţiile şi instituţiile publice au obligaţia să informeze din timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea” şi „autorităţiile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate de acestea”.

Conform art. 29 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, „structurile sau persoanele responsabile de relaţia cu presa a instituţiei sau autorităţii publice respective au următoarele atribuţii:

- să furnizeze ziariştilor, promt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea instituţiei sau autorităţii publice pe care o reprezintă;

- să acorde, fără descriminare, în cel mult 2 zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă;

- să informeze in timp util şi să asigure accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie;

- să asigure periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau breafing-uri;

- să difuzeze ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau activităţi ale instituţiei sau autorităţii publice;

- să nu refuze sau să nu retragă acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a autorităţii publice respective şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist;

- în cazul retragerii acreditării unui ziarist, să asigure organismului de presă obţinerea acreditării pentru un alt ziarist.”

d) comunicarea cu cetăţenii

Relaţia Prefecturii cu societatea civilă se desfăşoară sub formă consultării şi implicării active a cetăţenilor si a asociaţiilor legal constituite în procesul decizional administrativ: Conform art. 1 din Legea nr.52/2003, "Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raportunle stabilite între ele cu cetăţenii si asociaţiile legal constituite ale acestora.

Legea are drept scop:

- să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;

- să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor

administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;

- să sporească gradul de transparenta la nivelul administraţiei publice.

Conform art. 2 al aceluiaşi act normativ, "principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele:

- informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează sa fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;

- consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;

- participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative,..."

Conform art. 6(1) din O.G. nr.27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002, "autorităţile şi instituţiile publice...sunt obligate să organizeze un compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, care să primească, să înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea petiţiilor şi să expedieze răspunsurile către petiţionari." Procedurile propriu-zise sunt detaliate în textul actului normativ menţionat şi în legislaţia incidenţa.

Preview document

Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 1
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 2
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 3
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 4
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 5
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 6
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 7
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 8
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 9
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 10
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 11
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 12
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 13
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 14
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 15
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 16
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 17
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 18
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 19
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 20
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 21
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 22
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 23
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 24
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 25
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 26
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 27
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 28
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 29
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 30
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 31
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 32
Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Raport de Practica - Institutia Prefectului Judetului Cluj.doc

Alții au mai descărcat și

Direcția de Servicii Publice Municipale Iași

Organizarea şi funcţionarea instituţiei publice Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi administrează domeniul public şi privat, cu...

Organizarea Uniunii Europene

1. Structura sistemului institutional comunitar Sistemul institutional comunitar actual cuprinde: - sase institutii (Parlamentul European,...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Instituțiile și Organismele Uniunii Europene

1. Principalele institutii si organisme În conformitate cu art. 3 al Tratatului asupra Uniunii Europene, aceasta dispune de un cadru institutional...

Ai nevoie de altceva?